header

Symboliek

rose

Zirat

Zirat staat voor een mystiek ontwaken, wat je ervaart door aan jezelf te werken en daarbij je geest te ontdoen van ongewenste gedachten en van spijt, die net als onkruid een hindernis vormen op het pad van innerlijke groei.
Het woord Zirat betekent landbouw, wat hier symbolisch verwijst naar het werk van de boer die oude wortels uitgraaft om de grond voor te bereiden op de nieuwe oogst en die de verschillende stadia in de ontwikkeling van het kostbare zaad bewaakt. Zoals Inayat Khan zegt: "Het hart kun je vergelijken met grond. De grond kan vruchtbaar zijn of dorre woestijn. Maar vruchtbare grond is vruchtdragend."
Zirat bijeenkomsten vinden vier maal per jaar plaats; deelname is uitsluitend op uitnodiging.

Elementenritueel 

Naast Zirat is ook het Elementen Ritueel een symbolische activiteit binnen de Soefi Beweging. Centraal staat de beleving van de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Het ritueel is een geheel van beweging, kleuren, spreuken en muziek. Symboliek is een taal van intuïtie. Langs de weg van intuïtie wordt de ware betekenis van symbolen onthuld. Wanneer het intuïtieve geestvermogen is geopend, wordt de taal van het leven onthuld. Onder de zon zien we alles in meer of mindere mate op dezelfde manier; op vergelijkbare wijze zien wij, vanuit het licht van binnenuit de betekenis van de symbolen.De ziel kan zijn als een roos. Zoals een rozenknop tot bloei komt, zo ontvouwt zich ook de ziel. Om een rozenknop tot bloei te laten komen zijn er vijf elementen vereist: vruchtbare grond, stralende zon, water, lucht en ruimte. Dezelfde elementen zijn vereist om de ziel te laten bloeien.


Zoals vruchtbare bodem vereist is om de rozenstruik te laten groeien, zo zouden er ook lessen in het spirtuele ideaal aan het kind moeten worden gegeven vanaf het moment dat het is geboren. Wanneer een kind deze lessen onthouden worden, dan is het alsof er aarde bij de wortels van de roos is weggenomen.
Het water dat voeding geeft, is het liefde-element. Als dat element afwezig is in iemands leven, blijft hij of zij achteraan, hoe groot ook de intellectuele kennis en de wens om de waarheid te zoeken.


elementen ritueelZoals de zon deelneemt in het groeiproces van de roos, is intelligentie noodzakelijk. Niet iedereen lijkt intelligent, maar de ziel zelf is intelligent. De ziel is zuivere intelligentie. Wanneer de ziel is bedekt door de mist van indrukken, van ideeën van deze aarde, wordt die intelligentie als het ware hierdoor overstemd, bedolven. Wanneer de intelligentie weer ontdekt wordt, dan is deze zo stralend als de zon. Boeddha wenste dat zijn leerlingen die pure intelligentie leerden, die boven alle redenering staat en de essentie is van alle oorzaken.
In de groei van de ziel is lucht het symbool van de inspiratie, die komt als het hart er gereed voor is. Het is niet door uiterlijk leren, maar door wat iemand leert door inspiratie dat de ziel rijst en bloeit.De ruimte die rond een rozenstruik nodig is om deze te laten groeien, staat symbolisch voor een wijde blik op het leven. Al leeft iemand honderd jaar, met een smalle blik zal deze het licht nooit zien. Om het leven helder te zien, heb je een wijde blik nodig. Meer informatie op
www.soefielementenritueel.nl