header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Katwijk

ACTVITEITEN

Universele Erediensten

De Universele Eredienst is gebaseerd op de eenheid van religieuze idealen. De essentie van de verschillende godsdiensten wordt hierbij tot uitdrukking gebracht. Alle godsdiensten kunnen wegen zijn om tot God te komen en ieder kiest de weg die het beste bij hem of haar past. Daarom wordt voor elke godsdienst een kaars ontstoken en wordt er gelezen vanuit de verschillende heilige geschriften. In de dienst wordt vervolgens een toespraak gehouden over een bepaald thema. De Universele Eredienst is een dienst van bezinning die troost, moed en inspiratie kan bieden. Voorbij alle verschillen gaat het om het hart dat zich richt op liefde, harmonie en schoonheid. De diensten worden gehouden op de 1e en 3e zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) van 11.00 - 12.00 uur en zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

 

Informele diensten

Bij de Informele Dienst zitten de deelnemers in een kring. Er worden geen kaarsen ontstoken voor de verschillende religies; wel wordt er door verschillende deelnemers gelezen uit de heilige geschriften en vindt er ook een toespraak plaats.

 

Bijeenkomsten voor nieuwe belangstellenden

In deze bijeenkomsten wordt meer informatie gegeven over het soefisme en is er ruime gelegenheid om hierover vragen te stellen. Voor meer informatie: centrum.katwijk@soefi.nl 

 

Studie- en meditatiegroepen

In deze bijeenkomsten worden teksten van Hazrat Inayat Khan bestudeerd en besproken. Ook wordt de relatie gelegd met het persoonlijke leven. We eindigen de bijeenkomst met een korte stilte. Voor meer informatie: centrum.katwijk@soefi.nl

 

Innerlijke School

Mochten mensen zich geraakt voelen door de Soefiboodschap en dit in hun dagelijks leven tot uitdrukking willen brengen, dan kan een begeleider gezocht worden. Ook kan er deelgenomen worden aan klassen waarbij teksen van Hazrat Inayat Khan worden bestudeerd en oefeningen worden gegeven. Voor meer informatie: centrum.katwijk@soefi.nl