header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Maastricht

Bloeiende boom Maastricht

“Door beneden het eigen ideaal te vallen,
verliest men zijn aandeel in het leven.“
Hazrat Inayat Khan

 

Hartelijk welkom in ons centrum. Het Soeficentrum Maastricht is een plek waar mensen samenkomen om met elkaar het ideaal van alle religies te vieren en te beleven. We geloven in de eenheid van het Goddelijke. Alle religies streven in de kern het zelfde ideaal na. In soefitermen hebben we het dan over de boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid. De kern van wat mensen verbindt in de eenheid van de Ene.

Heb je het verlangen om je spirituele verbinding met anderen te vieren, wees welkom.

Heb je het verlangen om de eenheid tussen mensen te vieren, wees welkom.

Heb je het verlangen om gewoon samen te zijn daar waar je gezien wordt, wees welkom.

 

Het Godsideaal is de bloem van de schepping,
de verwezenlijking van de waarheid haar geur.
Hazrat Inayat Khan

 

Het jaar 2024 staat in het teken van het Soefisme en het Hart.

Het Universeel Soefisme is geen religie in de gebruikelijke zin van het woord. Het is een beweging om de hartenergie, die alomtegenwoordig is, te verenigen in het bewustzijn van mensen. Het hart is bij levende wezens de plek waar de liefde zetelt. De wijsheid van de liefde zetelt in het hart.

We noemen het Universeel Soefisme daarom ook wel de religie van het hart.

Alle activiteiten staan in het teken van de hartenergie, wat is het, wat kun je ermee, hoe zet je zelf het hart in tijdens je dagelijkse leven.

 

LID WORDEN?

Ben je geinteresseerd geraakt en wil je je aansluiten bij de Soefi Beweging Nederland klik hier.

WELKOM !