header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Eindhoven

Welkom

Welkom bij het Soefi Centrum Eindhoven. Wij zijn een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging, die gesticht is door Hazrat Inayat Khan.

 
Het uiterlijke leven is slechts de schaduw van de innerlijke werkelijkheid.
Het meest innerlijke wezen van de mens is het ware wezen van God.

- Uit Gayan van Hazrat Inayat Khan - 

embleem

Informele dienst
2-6- 2024
spreker Hafiz Bouman

Het Soefi Centrum Eindhoven organiseert elke eerste zondag van de maand om 11 uur een Universele Eredienst. Daarbij wordt een onderwerp belicht vanuit teksten van zes grote wereldreligies en het Universeel Soefisme. Plaats van samenkomst is Woonpark Eckartdal, de eerste etage van cafĂ©-restaurant "De Herberg", Nuenenseweg 1, 5631 KB Eindhoven.

Iedereen is van harte welkom.
Na afloop is er bij een kopje koffie of thee gelegenheid om van gedachten te wisselen en vragen te stellen. 
Vrije toegang; het verzoek is om na afloop een vrijwillige bijdrage in het mandje bij de deur te doen, als bijdrage in de onkosten.  
Donaties ter dekking van de onkosten zijn zeer welkom op gironummer: NL89 TRIO 0379427710  t.n.v. Soefi Centrum Eindhoven. Bij voorbaat onze dank!


Doelstellingen van het Universeel Soefisme zijn:
Respect tonen voor andersdenkenden;
verbinding leggen tussen Oost en West;
volgen van het mystieke pad.