header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Breda

Activiteiten
Heb je vragen over het soefisme en de activiteiten van het centrum? Neem gerust contact met ons op.

 

Diensten
We lezen teksten uit de heilige boeken van de wereldreligies, we bidden samen en er is een spreker, die een lezing houdt. De dienst wordt omlijst met muziek, stilte en gebed.


Bij een Universele Eredienst steken we 7 kaarsen op het altaar aan. Elke kaars staat symbool voor een wereldreligie. Een symbool voor het licht, dat deze religie aan de wereld brengt. Het betreft het Hindoeisme, Boeddhisme, Zoroatrisme, Jodendom, Christendom en de Islam. De 7e kaars symboliseert allen die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hoog gehouden. Deze kaars symboliseert vooral ook de mystieke essentie van de religies. Alle religies kunnen volgens de soefi wegen zijn om tot God te komen. Ieder kiest de weg, die het beste bij hem of haar past.

 

Meditatieve natuurwandeling
Drie keer per jaar organiseren we een meditatieve natuurwandeling in omgeving Breda. Hierbij zullen we een wandeling maken die zo'n 1,5 - 2 uur duurt. Tijdens de wandeling zullen we op bepaalde momenten stil staan en ons richten op de adem en een natuurmeditatie van Hazrat Inayat Khan. 

Iedereen is welkom!

 

Open Soefi avond
Een keer per maand organiseren we een avond waar zowel geïnteresseerden als mensen die al langer het soefisme volgen van harte welkom zijn. Deze Kennismakingsavonden met het Soefisme (en centrum Breda) staan in het licht van een bepaald thema. Hier rond zullen enkele teksten worden gelezen. De avonden zijn gericht op de soefi-lering zoals deze gegeven is door Inayat Khan, en hoe deze ons leven kan verrijken. We willen op deze avonden ruimte bieden voor vragen die gerelateerd aan het thema van de avond, om voor jou zelf meer inzicht te krijgen in wat deze schat van wijsheid in ons dagelijks leven te bieden heeft.

 

Meditatie-avonden
De meditatie-avonden vinden plaats op donderdag via zoom en zijn toegankelijk voor iedereen. Deze Soefi meditatie avonden zijn een plek waar je wordt uitgenodigd te verstillen, in jezelf te keren en je open te stellen voor afstemming en verbinding met de Bron van Eenheid. We laten ons inspireren door geleide meditatie, concentratie op de adem, stilte, gebed en inspirerende teksten van Hazrat Inayat Khan evenals muziek.

 

Confraternity
Bij de Confraternity of the Message worden de Soefi gebeden in het Engels gesproken. Het gaat hierbij niet alleen om de gebeden Saum, Salat en Khatum, maar ook om enkele andere prachtige, geïnspireerde gebeden (o.a. Pir, Nabi & Rasul) die bedoeld zijn om ons dieper op de Geest van Leiding af te stemmen. Tijdens de Confraternity worden ook zogenaamde sura's (zinnen uit de gebeden) in mantravorm herhaald. De zoom-activiteit wordt afgesloten met muziek.

 

Gathaklas
Dit is een verdiepende meditatieve avond, waarin de Gatha’s van Hazrat Inayat Khan worden lezen. Deze avond is bedoeld voor moerieds (en broederschapsleden op uitnodiging).