header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Den Haag

Adres
Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

 

Verdere informatie
Voor vragen over bestuursaangelegenheden: Wajid Kofman: centrum.usdh@gmail.com

 

Bankrekening
NL47 INGB 0009 5131 28 t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

 

ANBI
Het Soefi Centrum Den Haag is een ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar.

 

Aanmelding
U kunt zich aanmelden als 'vriend'. Dat kan door € 74,00 per jaar te doneren via het bovengenoemde rekeningnummer o.v.v. 'vriend', met - desgewenst - vermelding van uw volledige postadres. 

 

Rondzendmail
Als u opgenomen wilt worden in de rondzendmail van het centrum, en de wekelijkse e-mail met uitnodiging voor de diensten wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar: centrum.usdh@gmail.com
Ook kunt u vragen, opmerkingen of suggesties toesturen via bovengenoemd postadres of via het e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com. U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

 

Documenten
Afschrift van de akte van oprichting van Stichting Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag
ANBI Beleidsplan CvUSDH
CvUSDH financieel jaarrapport 2023
Jaarverslag secretaris 2023
Publicatieplicht Kerkgenootschappen 2024