header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Amsterdam

 

Spiritualiteit is het stemmen van het hart
 - Hazrat Inayat Khan -

amsterdam intro

 

Van harte welkom bij Soeficentrum Amsterdam! Wij vormen een plek waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en samen leren rondom thema’s die raken aan bezield leven en mens-zijn in deze tijd.

 

Onze inspiratiebron is het leven en werk van Hazrat Inayat Khan (1882-1927), een Indiase musicus en mysticus die ‘de religie van het hart’ onderwees, is onze inspiratiebron. Hij heeft de essentie van oosterse en westerse religies vertaald naar deze tijd. Dit komt terug in de diverse activiteiten die we organiseren.

 

De meditatie-avonden zijn een plek van verstilling en afstemming.
Door middel van inspirerende teksten, muziek en stilte maken we onszelf stil en leeg en stellen we ons open voor het ervaren van de verbinding met de Ene.

 

De Universele Eredienst en de Dienst van Religieuze Eenheid zijn vieringen waarin we de eenheid en de gedeelde Bron van alle wereldreligies (Hindoeïsme, Boeddhisme, Zoroastrisme, Jodendom, Christendom en Islam) eren en vieren. We staan stil bij de wijsheid en essentie van religie. Dat doen we door onder andere te lezen uit de heilige geschriften van alle wereldreligies en gebed.

 

De innerlijke school geeft in één-op-één contact met een begeleider en in groepsverband tijdens klassen voeding aan de persoonlijke ontwikkeling die we doormaken om steeds meer de bedoeling van ons mens-zijn in de wereld te brengen.

 

Organisatie

Soeficentrum Amsterdam is onderdeel van Soefi Beweging Nederland, en de Internationale Soefi Beweging, die is opgericht door Hazrat Inayat Khan. 

Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt naar: NL29 TRIO 0212 1439 48 t.n.v. Soefibeweging Nederland (Amsterdam).