Soefi Beweging Nederland

Welkom

Veel mensen verlangen naar geestelijke groei en vrijheid. Het universeel soefisme is een spirituele levenshouding die ons kan helpen vrijer te staan tegenover onze beperkingen en ons ware wezen te ontdekken. Deze eigentijdse vorm van soefisme is universeel omdat het de mystieke kern van alle religies eert als inspiratiebron. Het is religie, filosofie, psychologie en méér dan dat: voedsel voor de ziel. Vier maal per jaar komt onze Nieuwsbrief uit met activiteiten en achtergronden. Om je aan te melden voor de Nieuwsbrief klik hierKijk waar een soeficentrum in je buurt is. Daar kun je ook terecht voor meer informatie.

 

Viladat

Op 5 juli wordt de geboortedag

van Hazrat Inayat Khan gevierd

in de tempel...

Ideaal en werk van de Soefi

Het woord Soefi spreekt voor

zichzelf, daar het afkomstig

is van sophos of...

Eenheid in verscheidenheid

Dit is thema van de zomerschool en 

soefidagen 2015 in de tempel in Katwijk. 'Alle namen en....

spirituele ontwikkelingOvergave

Het is frappant te constateren dat in de spirituele werken van Hazrat Inayat Khan...

Openheid, verbondenheid ...

Sakya van Male heeft op 6 december

2014 Ameen Carp opgevolgd als

nationaal vertegenwoordiger van ....

Verdraagzaamheid

De omgeving vraagt het grootste

uithoudingsvermogen. De mens

verduurt liever....

De natuur

Wat is het dat we soms zo

intens kunnen ervaren dat 

we ons goed voelen in...

Mijn ziel en ik

mijn ziel was humeurig

en zei wat doe ik bij jou

het heeft lang genoeg....

Over verlies van naasten

In 'De Verwondering' praat Annemiek Schrijver met Johannes Witteveen over...