header

Tekst van de maand juni 2019 

Pas geleden hoorde ik een hartverwarmend verhaal over een inspirerende en ervaren musicus en zanger die lang gekluisterd was aan zijn bed vanwege een fnuikende ziekte, en was geholpen om beter te worden met behulp van een nieuw en zeer prijzig medicijn. Zijn geest was sterk gebleven en de nieuwe behandeling bewerkte een sterke verbetering van zijn fysieke gezondheid. Deze musicus treedt weer op en deelt zijn muzikale gaven met anderen, ondanks dat hij om moet gaan met fysieke uitdagingen. Een lid van de Soefi groep die voor hem bidt en hem financieel bijstaat, reageerde als volgt: “een manier om naar gezondheid te kijken of om weer beter te worden, is het vermogen om te doen waar je het meest om geeft met vertrouwen”.

Deze reactie herinnert ons aan woorden van Murshid: Gezond zijn betekent niet alleen gespierd zijn: werkelijk gezond zijn betekent het leven volledig te kunnen genieten en te kunnen waarderen. Gezond zijn wil zeggen attent zijn; degene die diep kan voelen toont tekenen van gezondheid.*

Murshid legt uit: Als wij ons ego identificeren met al die dingen, die onderhevig zijn aan vernietiging, dood en ontbinding, maken wij een voorstelling van sterfelijkheid, en identificeren wij onze ziel, die onsterfelijk is, identificeren wij onszelf met alles wat sterfelijk is. Daarom is dat het valse ego.**

Natuurlijk streven we ernaar om de instrumenten van onze ziel, lichaam en mind, in goede conditie te houden.  En we kunnen ons ook herinneren dat de drijfveer …van hen die bedachtzaam en wijs zijn, en zich begeven op het pad van spirituele bereiking … is om boven het valse ego uit te stijgen en het ware te ontdekken.

Zodra wij ons bewust worden van ons ware wezen en de boeien van het valse ego verbre-ken, treden wij een sfeer binnen waarin onze ziel zich bewust begint te worden van een veel grotere reikwijdte van haar eigen wezen. Zij vindt grote inspiratie en kracht, en de kennis, het geluk en de vrede die verborgen zijn in de geest. **

Citaten uit het boek: Gezondheid van lichaam en geest.* pag 12; ** pag 129 en 130

Mogen wij allen het leven volledig genieten en waarderen.