header

Tekst van de maand november 2018 

Murshid merkt op: Als er zo’n welbehagen en vreugde en zo’n groot geheim van hemelse vrede is gedurende gezonde slaap, dan is er nog een groter vreugde en vrede en inspiratie wanneer het denkvermogen stil gemaakt is.

Murshid leert ons ook hoe wij alvorens ons denkvermogen stil te maken, eerst concentratie moeten ontwikkelen. Dat betekent niet simpelweg de ogen sluiten, maar juist leren onze mind te checken, te controleren en te sturen totdat het een werktuig wordt zoals we wensen. Als het denkvermogen onder controle is, dan kunnen we het ook stil maken. Eerst concentratie ontwikkelen, en daarna het stil zijn, biedt grote voordelen voor onszelf, voor ons Healing werk en ook voor alles om ons heen.

Murshid legt ons uit:

Het denkvermogen is als water... als het water stil is, dan is alles wat zich daarin weerspiegelt helder. Zij die met de oren van hun hart hebben geluisterd naar het woord van God hebben eerst stilte in hun leven te weeg gebracht.

En wat een sfeer kan zo iemand uitstralen, wat een uitwerking heeft hun aanwezigheid; die is beter dan genezing, beter dan medicijnen.

Een mens met een volmaakt verstild, verkwikt en rustig denkvermogen, zal onmiddellijk een ander opbeuren die leeft in droefheid of rusteloosheid of pijn of een slecht humeur of zorg of vrees.

Alleen maar de aanwezigheid van iemand wiens denkvermogen verstild is, geeft zoveel hoop, zoveel inspiratie, sympathie, zoveel kracht en leven.

Alle hemelse eigenschappen stromen zo gemakkelijk en vrij vanuit de persoon wiens denkvermogen verstild is, dat zijn woorden, zijn stem, zijn aanwezigheid hun uitwerking hebben op de psyche van anderen;  en naarmate hij zijn denkvermogen tot rust brengt wordt zijn aanwezigheid een genezende kracht.

Citaten uit de Oosterse Rozentuin pag 146