header

Tekst van de maand november 2020

Lieve mensen,

We willen jullie de volgende natuur meditaties aanreiken als inspiratie en bemoediging in deze moeilijke tijden:

My heart stands in waiting and hope as the trees stand still through the darkness of night.

My heart is tuned to the quietness, that the stillness of nature inspires.

O sublime nature, in thy stillness let my heart rest.

Let me stand by truth in all calamities as the mountain stands unshaken through storms.

Let Thy might strengthen me, Thy light inspire me,

and let Thy love move my soul to the ultimate joy. 

Let my heart reflect the spirit of the holy ones.

O Alchemist eternal, turn my heart into gold. [1]

Nu de moeilijke omstandigheden in de wereld om ons heen ons steeds blijven uitdagen op verschillende niveaus, is het van belang om elke dag momenten te zoeken van stilte en vrede. Het is van groot belang om zoveel mogelijk te vermijden wat ‘crisis vermoeidheid’ genoemd kan worden en op een of andere wijze de energie te vinden om een vorm van hulp en Healing te bieden aan onze medemensen en de gehele natuur.

Het kan helpen om ons regelmatig te herinneren dat de Goddelijke Geliefde is als onze Vriend en Beschermer en onszelf af te stemmen op Goddelijk Licht, Liefde en Leven dat in ons is en in het aldoordringende leven om ons heen.

Naarmate we verder leven in deze barre tijden kunnen we ons eigen geloof en vertrouwen op God en in de Boodschap versterken evenals Healing kwaliteiten zoals geduld en vastberadenheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid en compassie voor alles en iedereen om ons heen.

Tot besluit van deze brief, willen we woorden van Murshid Inayat Khan met jullie delen met betrekking tot geduld:

We leven in deze wereld van onzekerheid, en we weten niet voor wat voor toestand we morgen misschien geplaatst zullen worden… geduld is die kwaliteit in ons die verder moet worden ontwikkeld. Het is geduld dat uithoudings-vermogen geeft, het is geduld dat almachtig is, en door gebrek aan geduld verliezen we zoveel. Heel dikwijls is het antwoord op iemands gebed binnen zijn bereik, is de hand van de Voorzienigheid niet ver weg - maar heeft iemand zijn geduld verloren en daarmee de gelegenheid verloren

To one who observes human nature keenly, it gives such interest in life that he or she becomes sufficiently strong to bear all, to endure all, to stand all things patiently. ¹

 

 Citaten uit de Nature meditations en het boek Gezondheid van Lichaam en Geest p 77