header

Tekst van de maand september 2020 

I

In deze brief willen we woorden van Inayat Khan delen over onze plicht en ons voorrecht om dmv. onze toegewijde inspanningen ons zelf in te zetten voor de huidige moeilijke tijden waarin mensheid en natuur lijden onder een veelheid van beproevingen. Daarnaast willen we ook benadrukken dat, vanwege het vervullen van onze heilige taak, wij ook zorg moeten dragen voor onze eigen gezondheid en welzijn evenals die van anderen.

In het kwartaal magazine SUFISM van maart 1922 schreef Inayat Khan over de Oproep van de Soefi Message aan de mensheid om zich te verenigen voorbij de barrières van kaste, ras, natie en religie…en weerstand te bieden aan de monsterachtige geest van egoïsme, die de grootste crisis ooit heeft veroorzaakt.¹

Hij vervolgt: Eerlijk gezegd is de geest van de wereld ziek en kan niet zo maar genezen worden…Als een etterwond in een deel van het lichaam alleen maar uiterlijk wordt behandeld, zal die wond weer in een ander deel uitbreken; en daarom is het zo dat iedere oppervlakkige poging die gedaan wordt voor een herstel van de wereld geen blijvende resultaten zal voortbrengen.²

Er is slechts een remedie voor het huidige probleem in de wereld en dat is de lijfspreuk van de Soefi Boodschap: het ontwaken van het goddelijke bewustzijn in de mensheid.  

Wij, leden van de Soefi Beweging, dienen het dan ook als onze plicht en voorrecht te beschouwen om ons volledig toegewijd in te zetten voor en diensten te verlenen aan het gezegende werk van het verlichten van de wereld en om kosten nog moeite te sparen om deze heilige taak uit te voeren. Daarbij is het wenselijk om steeds in gedachten te houden dat het leven een kans is. Getekend Inayat Khan, met jullie tot in de eeuwigheid.

In onze huidige tijd 2020 met een wijdverspreide voortgang van de doorgaande pandemie, natuurlijke en door mensen veroorzaakte rampen en onderdrukkingen, lijkt het erop dat de geest van de wereld weer ziek is.

De huidige moeilijkheden fluctueren, maar zijn vaak hartverscheurend en bij tijden zelfs overwelmend. Het is van groot belang dat wij als mureeds van Hazrat Inayat Khan en leden van de Healing Activiteit, die zich in dienst stellen van God en de mensheid, er voor zorgen dat we fit en gezond blijven. Meer dan ooit hebben we het nodig om onze harten en minds zuiver te houden, onze toon vast te houden en ons ritme te bewaren, evenals balans en harmonie in ons leven.

Het is daarom erg belangrijk om onze gezondheid zo goed mogelijk te houden: Het beste geneesmiddel is een zuiver dieet, voedzaam voedsel, frisse lucht, regelmaat in actie en rust, helderheid in denken, zuiverheid in gevoelens en vertrouwen in het volmaakte wezen, waarmee wij verbonden zijn en welks uitdrukking wij zijn.³