header

Tekst van de maand maart 2019 

Woorden van Murshid uitgedeeld of gelezen op de Spiritual Healing dag in de Murad Hassil op 9 maart 2019

De kracht van Geloof

Citaten uit Soefi boeken

*Het geheim van genezing is door de kracht van het geloof op te stijgen boven de wereld der verscheidenheid…  Waarlijk de geest bezit alle macht. 

*Bij het geloof dat jij aanhangt,

is heel bepalend welke overtuigingen je hebt.

Jouw geloof zal worden beproefd door de ervaringen van het leven.

De overtuigingen die dan op de voorgrond treden,

kunnen je geloof versterken of juist verzwakken.

Je kunt je overtuigingen veranderen door inzicht.

*Zelfvertrouwen is de ware betekenis van geloof.

In geloof huist het geheim van het al dan niet in vervulling gaan van elke wens.

Geloof in jezelf culmineert in geloof in God; waar geloof is levend vertrouwen.

*Stel je vertrouwen op God voor steun

en zie zijn verborgen hand werkend door alle bronnen.

*Geloven berust niet op bewijzen.

Geloven dat boven bewijzen staat, culmineert tenslotte in Godsvertrouwen

Als geloof een ding is, is Godsvertrouwen een levend wezen.

*Het ontbreken van geestkracht is de oorzaak van een groot aantal ziekten. Door de geestkracht in zichzelf te ontwikkelen, kan de genezer een deel daarvan aan de ander doorgeven, en dat wordt de beste bron van genezing.

*Geluk kan niet komen door alleen maar in God te geloven. Geloof is een proces.

Door dit proces wordt de God binnenin ons gewekt en levend gemaakt; het is het 'leven in God', dat gelukkig maakt.

Tekst gelezen in de Healing Ceremonie:

Gita 2. 2  SADHANA    HET PAD VAN BEREIKING                                      

Als ik spreek over optimisme en pessimisme moet ik zeggen dat er tijden zijn, dat de omstandigheden een mens niet toestaan hoopvol te zijn, zelfs al zou hij van nature optimistisch zijn.

Wie zich bevindt in een situatie, waarin alles tegen zijn vooruitzichten in het leven schijnt te zijn, kan niet zijn ogen open houden, de toestand zien en tegelijkertijd een optimistische kijk hebben.

Wanneer de omstandigheden in het leven tegenwerken en alles tegenstand biedt, dan is het heel moeilijk voor iemand om een hoopvolle houding in  het leven te hebben.

Uiterlijk verzetten de omstandigheden zich tegen zijn overtuiging,

innerlijk steunt de rede de omstandigheden: want de rede is een slaaf van alles wat voor haar staat. Daarom treft een optimistisch mens geen verwijt, als hij onder zulke omstandigheden niet langer optimisme toont.

Ongetwijfeld is hij, die in weerwil van alle omstandigheden, tégen en in weerwil van zijn rede, en niet in staat om een uitweg te vinden, tóch het pad van de hoop kiest, veel verder gevorderd dan de pessimistische ziel. Want hij houdt, of hij het weet of niet, het koord vast, dat verbonden is met de hemel, en dat de enige bron van veiligheid is.

Dit koord is het geloof en het vertrouwen in de grootheid en de macht van God die binnenin ons is; en hoezeer de dingen ook tegen lijken te zitten, tóch kan zijn geloof in God alle dingen te zijner tijd in zijn voordeel veranderen.

Het is het ontkénnen van wat men niet wenst dat gebeuren zal,

zélfs op het ogenblik dat de gebeurtenis aan de deur klopt –

en dan nóg ontkennen. Die mens zal dat gebeuren veranderen in iets, dat hij verlangde. Ongeluk zal veranderen in geluk, ziekte zal veranderen in gezondheid en dood zal veranderen in leven.