header

Tekst van de maand december 2019 

Deze keer willen we met jullie enkele woorden delen van onze Murshid over de kracht van stilte.

Stilte is de ontspanning van het denkvermogen en het lichaam. Stilte is rust, is een genezing. A

De kracht van de stilte is zeer groot, niet alleen om energie en vitaliteit te verkrijgen en te behouden, maar ook moreel gezien… De meeste dwaasheden die we begaan, zijn dwaasheden bij het spreken.

‘O stilte, gij zijt een onschatbare zegen. Gij bedekt de dwaasheden van de dwazen en geeft inspiratie aan de wijzen.’ (Perzisch gezegde).

Iedereen zou tenminste een uur per dag rustig, stil moeten zijn. B

Als de lippen gesloten zijn, begint het hart te spreken; als het hart stil is, vlamt de ziel op, barst uit in vlammen, en dit verlicht het gehele leven. c

Grote wonderen zijn door de mystici verricht die de macht van het woord kenden en op de juiste wijze gebruikten, en grotere wonderen zijn door hen verricht door de majesteit van hun grote stilte. D

Bron:

A Kosmische taal pag.64

B Gezondheid van lichaam en geest, de Kracht van de Stilte.

C Vol X, Sufi Mysticism, hfst Vll, Repose

D Filosofie, Psychologie en Mystiek, deel lll Hoofdstuk 15