header

 Broeder- en zusterschapstekst van de maand

 THE INTERNATIONAL HEADQUARTERS OF THE SUFI MOVEMENT
Office of the Representatives-General

The International Sufi Movement's Activity called Universal Brotherhood and Sisterhood
invites all of good will to rise above distinctions and differences,
in an attunement to the great ideals of Love, Harmony and Beauty.

 

download de tekst van december 2016

 

 Date 30/12/2016                Desk of the  Secretary  of the Brother-Sisterhood Activity

 

Zend ons de vrede van Uw Goddelijke geest
Gebed Khatum, Hazrat Inayat Khan

 

Lieve zusters en broers,

Wat valt er eigenlijk meer te wensen dan een vredevol 2017?

Jullie zusters,  Johara en Maharani

 Nieuwjaarswens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

embleem

 

Gebed voor de vrede
Hazrat Inayat Khan

 

 

Zend ons Uw vrede, o Heer,
Die volmaakt is en eeuwigdurend,
Opdat onze ziel vrede moge uitstralen.

Zend ons Uw vrede, o Heer,
Opdat wij harmonisch mogen denken,
Spreken en handelen.

Zend ons Uw vrede, o Heer,
Opdat wij tevreden en dankbaar mogen zijn
Voor Uw overvloedige gaven.

Zend ons Uw vrede, o Heer,
Opdat we temidden van onze wereldse strijd
Uw geluksgevoel mogen genieten.

Zend ons Uw vrede, o Heer,
Opdat wij alles mogen verduren en alles verdragen
In de gedachte aan Uw genade en barmhartigheid.

Zend ons Uw vrede, o Heer,
Opdat ons leven een Goddelijke visie
Moge worden, en in Uw licht
Alle duisternis moge verdwijnen.

Zend ons Uw vrede, o Heer,
Die onze vader en moeder zijt,
Opdat wij, Uw kinderen op aarde,
Pons alles in een broederschap
Mogen verenigen.

Amen

 

 

 download de tekst van november 2016

 

Date 30/11/2016                Desk of the  Secretary  of the Brother-Sisterhood Activity

 

Een dansende ziel toont haar sierlijkheid in al wat ze doet.
Gayan, Hazrat Inayat Khan

 

Lieve broers en zusters,

Wat is de symbolische betekenis van sterven voor de dood? Het betekent leven vanuit de ziel.

Hoe fantastisch is het om vanuit de ziel te leven, en je te voelen als een veertje dat danst op een lentebries? Het is misschien moeilijk te geloven, maar het is echt zo eenvoudig.

Degene die naar spirituele realisatie verlangt, maakt zich geen zorgen over het verleden en de toekomst, maar probeert in het nu te leven.

Maar hoe graag we ook vanuit onze ziel willen leven, we blijven aardse wezens. En om echt vanuit de ziel te leven blijft een levenslange uitdaging.

 Moge jullie pad gezegend zijn,

Jullie zusters,

Johara en Maharani

 embleem

Als onze ziel is afgestemd op God
wordt alles wat we doen tot muziek.

Gayan, Hazrat Inayat Khan

 

Uit de filosofische wereld van China is een symbolische afbeelding bekend die een wijze voorstelt met zijn ene schoen in de hand en zijn andere aan de voet. Zij wijst op het hiernamaals; zij wijst erop dat de verandering die de dood brengt voor een wijs mens slechts als het wegnemen van één schoen is.

De lering van de profeet is om te sterven voor de dood, wat wil zeggen om gedurende je leven te beseffen wat de dood betekent. Dit besef neemt alle vrees weg die er is. Met het symbool van de schoen wordt tevens gewezen op de niets-waardigheid van het materiele bestaan of de kleinheid van het fysiek wezen in vergelijking tot de grootheid van de ziel of de geest. Hafiz zegt in een Perzisch vers, “Zij die U realiseren, zijn koningen over het leven”, wat betekent dat het ware koninkrijk over het leven in de realisatie van de ziel is gelegen.  

Het hele leven is weliswaar niet voldoende voor je om te worden wat je wenst te zijn. Toch is niets onmogelijk, omdat de ziel van de mens uit de Geest van God is en als God alle dingen kan doen, waarom kan de mens dan niet iets doen?

 

 

 download de tekst van oktober 2016

 

Date 31/10/2016                Desk of the  Secretary  of the Brother-Sisterhood Activity

  Door de materie komt de ziel tot haar hoogste verwerkelijking.
Daarom is het stoffelijk lichaam onmisbaar voor de vervulling van haar doel.
Gayan, Hazrat Inayat Khan

 

Lieve broers en zusters,

Hoe vaak zijn we ons bewust van onze geestelijke kracht? Meestal hebben we alleen vertrouwen in onze fysieke kracht.
Onze geliefde Murshid Hidayat zou gezegd hebben: “We hoeven geen spirituele wezens te worden, we zijn spirituele wezens”.
Konden we ons maar realiseren dat alle kracht in ons aanwezig is, en dat ons hart de enige bron van geluk is.

Met een glimlach in ons hart,

Jullie zusters,

Johara en Maharani

 

Office RepresentativeS General:
24 Banstraat, 2517 GJ Den Haag, Netherlands. Tel. +31.70 3657664, E-mail: sufihq@xs4all.nl

Secretary of the brother-Sisterhood activity:
Johara Steingröver, Wageningen, the Netherlands. Tel: +31. 317 425072, E-mail: johara@telfort.nl

 


Wat leeft, is geest, wat sterft, is stof.
Gayan, Hazrat Inayat Khan

embleem

De twee krachten (Gatha’s)

  De gedachte van de mysticus over de twee krachten komt tot uitdrukking door de ene kracht de “zonnekracht” te noemen en de andere de maankracht. De mysticus stelt zich deze voor aan de beide kanten van het lichaam, de rechterkant en de linker. Hij geeft ook de twee neusgaten dezelfde namen. Door sommigen wordt de kracht aan de rechterkant voorgesteld als mannelijk, de kracht aan de linkerkant als vrouwelijk.

Dit laat zien dat de mens wat zijn geest betreft op zichzelf staat, maar wat zijn lichaam betreft onvolkomen is, en dat in iedere geest een vrouwelijke en een mannelijk kant aanwezig is. Het centrale punt stelt de geest voor en de geest stelt God voor. Daar de geest zowel mannelijk als vrouwelijk is, gaat hij beide te boven. Door beperking verandert één in twee, maar wanneer de mens boven de beperking uitstijgt, komt hij erachter dat twee één worden.

Zo wordt de mens aan de kracht van de geest herinnert, opat de mens moge weten dat hij niet alleen een stoffelijk lichaam is maar dat hij zelf geest is en opdat hij moge weten dat de geest niet een zwak licht in het leven is maar, meer dan het lichaam, een zeer actieve kracht. Het symboliseert bovendien dat de mens niet alleen een aards schepsel is, maar ook aan de hemel toebehoort. Dit suggereert dat geen enkel aards ding de mens behoort af te schrikken of te hinderen, want hij kan boven de hemel uitstijgen.

 

 

 download de tekst van september 2016.

 

30/09/2016            DESK OF THE SECRETARY OF THE BROTHER-SISTERHOOD ACTIVITY

 

De golf is de zee zelf; toch is zij de golf,
wanneer zij oprijst in de vorm van een golf,

maar als men het geheel beziet, is het de zee.

Beker van Saki, Hazrat Inayat Khan

 

Lieve zusters en broers,


Symboliek kun je zien als een uitnodiging om vanuit een ander gezichtspunt naar het leven te kijken. Of te wel om ons denken, voelen en handelen op een andere manier te ervaren.

We zijn er ons soms niet van bewust dat we snel of oppervlakkig denken en handelen. Hazrat Inayat Khan zegt dat het doel van het leven vaak verborgen is en dat symbolen ons kunnen helpen om de sluiers die erover liggen op te tillen.

En als we daartoe in staat zijn, kunnen we de oceaan in onszelf ervaren.  

 

Met een glimlach in ons hart,
Jullie zusters
Johara en Maharani

 

OFFICE REPRESENTATIVES GENERAL:
24 Banstraat, 2517 GJ Den Haag, Netherlands. Tel. +31.70 3657664, E-mail: sufihq@xs4all.nl
SECRETARY OF THE BROTHER-SISTERHOOD ACTIVITY:
Johara Steingröver, Wageningen, the Netherlands. Tel: +31.317 425072, E-mail: johara@telfort.nl

 

Als ik mijn ogen open voor de uiterlijke wereld, voel ik me als een druppel in de zee,
maar als ik mijn ogen sluit en de blik naar binnen richt,
komt het ganse heelal als een luchtbel op in de oceaan van mijn hart.

Vadan, Hazrat Inayat Khan

 

De oceaan in een druppel (Gatha’s)

 

             Er zijn vele gedachten die betrekking hebben op de menselijke aard, op de aard van het leven, op God en zijn vele eigen¬schappen, en op het pad naar het doel, die in symboliek worden uitgedrukt. Voor iemand die alleen de oppervlakte van het leven ziet, betekenen symbolen niets: het geheim van symbolen wordt geopenbaard aan de zielen die het leven doorzien, wier blik door de dingen heendringt. Waarlijk, voor de ziener openen de dingen van de wereld zich en in het ontdekken van dingen is  schoonheid verborgen.

             Er is een grote vreugde, vooral in het begrijpen van dingen die anderen niets zeggen. Voor het lezen van symbolen is intuïtie nodig, zelfs iets wat dieper is dan intuïtie: inzicht. Voor degene tot wie de symbo¬len spreken over hun aard en over hun geheim, is ieder symbool een levend manuscript op zichzelf. Symboliek is de beste manier om de mysteries van het leven te leren en de beste manier om ideeën na te laten die eeuwenlang zullen blijven nadat de leraar is heengegaan. Het is spreken zonder spreken, het is schrijven zonder schrijven. Van het symbool kan worden gezegd dat het een oceaan in een druppel is.

 

 

 

30/06/2016                                        Desk of the  Secretary  of the Brother-Sisterhood Activity

 

5 6 2013

U die mijn hart kent, vervult mijn wensen.
Vadan, Hazrat Inayat Khan

Lieve zusters en broers,

Aan het begin van de zomervakantie sturen we jullie een lief kort verhaaltje verteld door Hazrat Inayat Khan. Het is wel een kort verhaaltje, maar het geeft genoeg stof tot denken voor de komende vakantiemaanden.

Het is verwonderlijk om te ontdekken hoeveel lagen deze woorden bevatten. Onderwerpen zoals diepe verlangens en zelfvertrouwen dienen zich aan. Door op dit verhaal te mediteren zul je waarschijnlijk je eigen onderwerpen ontdekken en wensen jullie daarbij veel inspiratie. 

De volgende tekst ontvangen jullie in september.

We wensen jullie het allerbeste en hopen jullie te ontmoeten op de broeder- en zusterschapsdagen tijdens de zomerschool in Katwijk op 20 en 21 juli.

 

Het leven is een kans – niet alleen om je verlangens te verwezenlijken, maar om de diepste hunkering te vervullen van je ziel.
Gayan, Hazrat Inayat Khan

Het toverstokje

Een kind zei tegen zijn voogd: “Ik zou graag een toverstokje willen hebben.  Waar kun je die vinden?”

De voogd vroeg: “Wat zou je doen, als je een toverstokje had?”  Het kind antwoordde: “Als je een toverstokje hebt, hoef je er alleen maar mee te zwaaien en dan krijg je alles wat je hebben wilt.” De voogd vroeg: “Wat zou je dan willen hebben?” Eerst aarzelde het kind, hij durfde zijn wens haast niet uit te spreken, maar ten slotte zei hij het toch.

Toen de voogd zijn wens had gehoord, zei hij: “Jij hebt geen toverstokje nodig; die wens, als je eraan blijf denken, is zelf een macht.” Het kind zei: “Ik denk er altijd aan.” De voogd zei: “Denk er dan nog een beetje meer aan. “ 

 

 

31/05/2016                                 Desk of the  Secretary  of the Brother-Sisterhood Activity   

De ware vrijheid vind je in jezelf.
Als de ziel vrij is, is er niets in de wereld dat ons nog bindt;
Overal ervaren we vrijheid, zowel hier op aarde als in de hemel.

Aforismen, Hazrat Inayat Khan>

Lieve zusters en broers,

Zou het niet fantastisch zijn om een dansend hart te hebben in een licht van waarheid? Maar hoe bereiken we dat?

Hazrat Inayat Khan legt in onderstaande tekst uit dat, om dit te bereiken we ons bewust moeten worden van de relatie tussen ons innerlijk en uiterlijk leven. Dit bewustzijn is de eerste stap op het pad naar innerlijke vrijheid. En de beste manier om innerlijke vrijheid te verwerven is het geweten als een toetssteen te gebruiken en waar te nemen of er van harmonie of disharmonie sprake bij ons dagelijks handelen.

Vanuit een liefdevol hart,

Maharani en Johara

Vrijheid  ( Gatha’s)

Het geweten registreert niet alleen de ervaringen en indrukken die we in het leven hebben opgedaan, maar het is tevens de levende stem van het hart, dat alles wat zich in het hart bevindt om zo te zeggen in het licht van de gerechtigheid laat dansen. Daarom is het geweten een wereld in de mens – een wereld die net zo vol leven is als de wereld waarin we leven, ja zelfs nog meer leeft dan deze; want de wereld van het geweten is onvergankelijk, de uiterlijke wereld daarentegen vergankelijk. De woorden ‘verbergen’ of ‘verhullen’ met betrekking tot bepaalde dingen gelden slechts voor ons beperkt begrip. Feitelijk kan niets verborgen of verhuld zijn, omdat de aard van het leven actie en reactie is. Iedere uiterlijke ervaring heeft haar weerslag op het innerlijk, iedere innerlijke ervaring haar weerslag op het uiterlijke leven.

Hoe fijngevoeliger een mens is, des te fijngevoeliger is ook zijn geweten. Zeker, het gevoel voor wat recht en onrecht is, verschilt van persoon tot persoon. Het recht van de een kan onrecht voor de ander zijn en omgekeerd. De wet van het handelen is te ingewikkeld om onder woorden gebracht te worden, want iedere stap vooruit geeft een zekere vrijheid van handelen; hoe meer iemand op het pad van de waarheid vooruitgaat, des te groter wordt zijn vrijheid bij iedere stap.

 

Het geweten is de toets die die innerlijk harmonie tot uiting kan brengen in alles wat men denkt, zegt of doet, en zo de ziel op de juiste toonhoogte gestemd houdt. 

 

 

31/03/2016                                                     Desk of the  Secretary  of the Brother-Sisterhood Activity   

 Een Soefi ervaart het leven en staat er toch boven, hij leeft in de wereld,
maar laat er zich niet door inpalmen.

Hazrat Inayat Khan

 

Beste zusters en broeders,

Vanuit de liefdesstroom van vergeving is het misschien goed om onze houding in het leven eens onder de loep te nemen.
Alles wat er in ons leven gebeurt  vraagt om een bepaalde reactie. Die reactie is zo persoonlijk, afhankelijk van ons gezichtspunt, dat alleen wijzelf  ons kunnen bevrijden van de beperkingen die ons onvrij maken.
Werken aan Geestelijke vrijheid betekent meer geluk.

 

Volmaaktheid komt voort uit vijf verworvenheden; leven, licht, kracht, geluk en vrede.

Hazrat Inayat Khan

 

Houding  (Gatha’s)

Op de houding komt het aan in het leven. Niet de levensomstandigheden veranderen ons leven, maar meestal is het onze levenshouding waarvan ons geluk of ongeluk afhangt. Met een sympathieke houding kun je sympathiseren met wie sympathie verdient en zelfs met hen die geen sympathie verdienen, het hangt voornamelijk van de houding af waarmee ze bekeken worden.

Je moet vrij zijn om een mening over iemand te vormen en een werkmethode aan te nemen die bij de omstandigheden past zonder je houding te laten bepalen door een paar vooroordelen uit je onderbewustzijn. Met vrijheid wordt niet alleen vrijheid van uiterlijke invloeden bedoeld, maar eveneens vrijheid van innerlijke invloeden die ons leven obsederen.

De houding wordt hoog en breed wanneer je vanuit een hoger standpunt het leven beschouwt. wanneer het standpunt niet hoog is, wordt het gezichtsveld van de mens beperkt, de mens wordt bekrompen in zijn visie op het leven, en in gevoelens, gedachten, woorden en daden wordt dit tot uitdrukking gebracht. Waarom stelt men zich God in de hemel voor en niet op de aarde?

God is immers overal. de reden is, dat in de visie van God het heelal er als een graankorrel  uitziet, zoals iemand die in een ballon vliegt en van omhoog naar beneden kijkt, de hele stad binnen zijn gezichtskring heeft, wanneer hij op aarde staat, ziet hij niet verder dan de vier muren die de hele wereld voor zijn blik verborgen houden. Wat betekent het om spiritueel te worden of goddelijk? Het betekent een hoger gezichtspunt hebben, het leven vanuit een hoger gezichtspunt beschouwen. Het is het gezichtspunt op het leven dat de ziel adelt, het is door een brede kijk op het leven dat geestelijke aristocratie wordt verwezenlijkt. 

 

Liefde is de koopwaar waar de hele wereld om vraagt.
Als je haar in je hart opslaat, wordt iedere ziel je klant.

Hazrat Inayat Khan

 

De eigenschap van vergevingsgezindheid die alle dingen verbrandt,
uitgezonderd schoonheid, is de eigenschap van de liefde.

Hazrat Inayat Khan

 

Vergeving (Gatha’s)

 

Vergeving is een liefdesstroom die overal op zijn weg alle on­rein­heden weg­wast. Door deze liefdesstroom die de mens in zijn hart heeft, te laten stromen kan hij verge­ven, hoe groot de fout van zijn medemens ook lijkt. Wie niet kan ver­geven, sluit zijn hart. Het teken van spiri­tuali­teit is dat je alles kunt verge­ven, en je iedere fout kunt ver­geten. Denk niet dat wie gisteren een fout heeft ge­maakt, deze van­daag ook moet maken want het leven leert ons voortdu­rend en het is mogelijk dat een zondaar in één ogenblik  in een hei­lige veran­dert.

 Bij tijden is het moeilijk om te vergeven, zoals het moeilijk is de doorn die diep je hart is binnengedrongen, te verwijde­ren. Maar de pijn die je voelt bij het verwijderen van de doorn die diep in je hart zit, is te verkiezen boven de pijn  die je hebt als je die doorn voort­durend  in je hart houdt. De hevige pijn van een ogenblik is beter dan de zachte stekende pijn die aanhoudt. Vraag aan iemand die ver­geeft, wat een op­luch­ting ver­geven verschaft. Woor­den kunnen nimmer het gevoel van het hart beschrijven dat men heeft als men door vergeven de bit­ter­heid uit het hart bant ,en  liefde zich overal ver­spreidt en als warm bloed het hele wezen doorstróómt.