header

Elementen Ritueel

5 april 2022

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Deze maandbrief is het vervolg op het thema ‘liefde en haat in relatie tot de Elementen’ van de Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 5 maart 2022. Hier keken wij naar de eigenschappen die wij met liefde en haat associëren, hoe wij deze gevoelens ervaren en in hoeverre de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether deze gevoelens sturen. Door de IBO-methode (inbrengen, begeleiden en observeren) probeerden wij een moeilijke situatie vanuit de Elementen aan te pakken. Zang, dans en creatief denken   maakten van deze middag gericht op de Elementen een extra bijzondere ervaring.
Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 23 april maart 2022 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee.

Terug naar de liefde en haar tegenpool van haat. Er is een andere kijk op het leven wanneer de liefde van God het hart van een mens heeft gevuld. De minnaar van God zal niemand haten; want hij weet dat hij door dat te doen de Schepper zal haten door Zijn schepping te haten. Hij kan niet onoprecht zijn, hij kan niet ontrouw zijn; want hij zal denken dat trouw en oprecht zijn aan de mensheid hetzelfde is als trouw en oprecht zijn aan God. Je kunt altijd op de minnaar van God vertrouwen, hoe onpraktisch of onhandig hij ook lijkt te zijn, want door simpelweg de gedachte aan God sterk in gedachten te houden zuivert de ziel van alle bitterheid en geeft de mens een deugd die hij nergens anders zou kunnen krijgen en op geen enkele andere manier.¹ In de koran wordt gezegd dat de ogen en gebaren van de mens zullen bekennen wat hij in zijn hart probeert te verbergen. De kracht, de zwakte, de macht, de angst, het geluk, de vreugde, het onbehagen, de lof of verwijten, de liefde of haat - dit alles wordt getoond door de uitdrukking. Inayat Khan wijst erop dat het geen moment duurt voordat de uitdrukking op iemands gezicht verandert van plezier in pijn, van kalmte in afschuw, van liefde in haat. Dat laat zien dat alle atomen van het lichaam van de mens - de aderen, buizen en spieren en de lijnen die door hun bewegingen worden gevormd - onder controle staan van het hart. En elke verandering die in het hart plaatsvindt, is op het gezicht van de mens te zien, zodat iemand die de taal kent het kan lezen.² Hierin zien we overeenkomsten met het volgende: “De richting van de adem toont verbinding met de Elementen. Deze verandert vele malen per dag. De ziener kent hierdoor de toestand van zijn eigen lichaam en geest, maar ook die van een ander. Krijgt hij tevens inzicht in het verleden, heden en de toekomst. Wanneer de ziener de richting kan zien die de ademhaling inneemt, kan hij de invloed van het Element zien. Door dit te verbinden met het specifieke probleem kan hij het effect en het resultaat van de omstandigheden ontdekken.”³

In een ander verhaal zag een man die veel gereisd had op een dag een Indiase mysticus en hij zei: "We hebben zoveel gehoord en zoveel gelezen over de heiligen, wijzen en meesters die in India wonen, maar toen ik daarheen ging, heb ik niemand gevonden." De mysticus zei tegen hem: “Je hoeft niet zo ver te gaan. De zielen van jou en mij die de moeite waard zijn, de zielen die van elkaar houden, de wijzen, zijn overal te vinden.”

Als we ze kunnen waarderen, kunnen we ze vinden; maar als we ze niet kunnen waarderen, zelfs als er een engel zou komen, zouden we deze eigenschappen niet in hem kunnen vinden. Niettemin, noem hem een ​​heilige of een wijze, noem hem een ​​profeet, als er iets is dat de mens naar de mens toe trekt, is het het liefde element dat hij toont. Nu is de vraag, hoe kan men deze kwaliteit ontwikkelen? Het antwoord zal zijn: door slechts één ding. Door te studeren, door te weten, door rond te kijken en door het leven als een vriend te leven. Door van de ochtend tot de avond over deze gedachte na te denken: "Jegens iedereen die ik ontmoet, tegenover degenen die van me houden en degenen die me haten, zal ik in mijn leven die gedachte aan vriendelijkheid beoefenen, die uitdragende, die uitstromende sympathie en liefde."⁴In alle Elementen, Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether zit liefde, maar in het bijzonder in het Element Ether. Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Vol. 3, Character and Personality, The Law of Beneficence, 10. Our Dealings with God; ² Khan, H.I., The Healing Papers, 1,4: Insight, 9: The Mystery of Expression; ³ Githas, Mysticism, 3, Grades of the Elements; ⁴ The Healing Papers, 1,1: Magnetism, 6: Mental Purification

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 april 2022, 25 juni 2022 en 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 

5 maart 2022

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten op de Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 5 maart 2022 in de Ashrama te Naarden.

Het onderwerp van deze middag/maandbrief is ‘Liefde en haat in relatie tot de Elementen’. Louise L. Hay, door sommigen verguisd en door anderen bewonderd, beschrijft in haar boek ‘Je kunt je leven helen’ onder metafysische werkingen: fysieke problemen, die zij koppelt aan de waarschijnlijke mentale oorzaak en een helend nieuw gedachtenpatroon. Zo vertegenwoordigt Ademhaling het vermogen om het leven in je op te nemen. En is het bijbehorende nieuwe gedachtenpatroon: Ik hou van het leven. Het hart vertegenwoordigt het centrum van liefde en veiligheid. De bijbehorende affirmatie is: ‘mijn hart klopt met het ritme van liefde’. Veel problemen hebben te maken met liefde: zich niet geliefd voelen, een verstikkende liefde of een gebrek aan liefde ervaren. Maar ook tegenovergestelde oorzaken van problemen als (gevoelens van) jaloezie, machtswellust, hebzucht, kwaadheid, afkeer, onmacht en bitterheid passeren de revue: de lelijkheid achter de liefde. We zien hier een vorm van het zogenaamde omdenken: denken in termen van kansen en niet van problemen. Je maakt van een probleem een feit en van een feit een mogelijkheid. In andere disciplines, zoals de pedagogie wordt eveneens gekeken naar methoden van probleemoplossing, zoals IBO met een Inbrenger, Begeleider en Observator ter reflectie op een probleem. Uiteindelijk gaat het ook hier om verbetering van een situatie, waar iedereen zich gezien, gehoord en gekend voelt. Met andere woorden: het ervaren van harmonie. Daarmee komen we op de meer geestelijke interpretatie hiervan. Die kunnen we vinden in de Wazifa van het Element Ether: Isq Allah Mabud Allah (God is Liefde, Geliefde en Minnaar).

Er is een bekend verhaal in India [verteld door Hazrat Inayat Khan] over een dorpsmeisje dat op weg was om haar geliefde op te zoeken. Ze liep langs een mullah (een geestelijke of een schoolmeester, die in het dorp ook verantwoordelijk is voor de moskee) die buiten in het veld aan het bidden was. In haar onwetendheid wandelde ze voor hem langs, wat verboden is volgens de religieuze wetten van de Islam. De geestelijke was erg boos en toen het meisje terugkeerde en weer vlak langs hem heen liep, gaf hij haar een standje. Hij zei: “Meisje, het is onbehoorlijk van je om voor mij langs te lopen, terwijl ik aan het bidden ben.” Het meisje schrok en vroeg: “Wat is dat, bidden?” “Voor mij is bidden denken over God, de Heer van de hemel en de aarde”, zei de mullah. “Oh”, zei het meisje, “het spijt mij, ik wilde helemaal geen kwaad doen. Ik ken God en zijn gebeden nog niet. Ik was op weg naar mijn geliefde en was in gedachten bij hem. Daarom zag ik u niet bidden. Het verbaast me dat u mij kon zien, terwijl u aan God dacht.” Deze woorden maakten zo’n indruk op de geestelijke, dat hij tegen haar zei: “Meisje, van nu af aan ben jij mijn lerares. Ik ben het, die van jou moet leren in plaats van andersom!”

Dit verhaal gaat over de wijze waarop je bidt. Als je bidt vanuit je hart, heeft een gebed betekenis. Maar als je slechts je ogen sluit om te bidden, is het gebed van geen waarde, zonder leven. Hoe dieper je gebed, hoe meer je God als het ware tot leven brengt. God komt steeds meer nader tot je, van ‘God in de hemel tot God op aarde’. God wordt een werkelijkheid voor je. Dan kan je door gebed de liefde van God ervaren en doorgeven. Net zoals het meisje geheel in gedachten is bij haar geliefde, kunnen je gedachten geheel naar God uitgaan. Je gaat dan volledig op in het gebed en je verliest jezelf in God. Het gaat bij het bidden om waarachtigheid, om eerlijk te zijn tegen God en tegen jezelf. Bidden is contact maken met God. God is je vader/moeder in de hemel. Voor de één is bidden denken aan God en voor de ander is bidden praten met God. In een gebed met God kun je iets vragen, danken, hulp zoeken, mediteren of lofprijzen. Het antwoord op je gebed valt onder het hogere inzicht van God. Inzicht betekent begrip van de aard of het wezen van iets. Alleen God weet de bedoeling van alles wat er in je leven gebeurt, zoals bijvoorbeeld de Latijnse uitdrukking “Deo Volente” (zo God het wil) en de Arabische term “Insha'Allah” (bij Gods wil) aangeven. Om een harmonischer leven te leiden, is het belangrijk dit ook te begrijpen en te realiseren. Dan leef je volgens de wil van God en laat je de goddelijke stroom, de stroom van liefde, door je heen werken. Ook het gebed van Jezus op de Olijfberg voor zijn gevangenneming en kruisiging maakt dit duidelijk: “Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” De beker staat symbool voor alle lijden dat Jezus door moet maken.¹ Het vervolg op het thema leest u in de maandbrief van april.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Rosdorff, S., Het Verhalenpaleis, De schoolmeester en het dorpsmeisje

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 april 2022, 25 juni 2022 en 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. De verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel is op 5 maart 2022 in de Ashrama te Naarden (dezelfde tijden). Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

 

5 februari 2022

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het onderwerp van deze maandbrief zijn rampen in relatie tot de vijf Elementen. Hazrat Inayat Kahn laat in zijn werk meerdere malen zijn licht schijnen over het ontstaan van rampen in de wereld. Over de Eerste Wereldoorlog zegt hij dat deze catastrofe het resultaat was van de onachtzaamheid van de mens over het doel van de schepping. De mens heeft door zijn onnadenkendheid het ongemanifesteerde leven op zijn weg naar wereldmanifestatie beschadigd.¹ Ik zie hier een parallel met klimaatverandering/milieuverontreiniging en de gevolgen hiervan in de vorm van droogtes, aardverschuivingen (het Element Aarde), overstromingen (het Element Water), bosbranden (het Element Vuur) en stormen (het Element Lucht). Hij vervolgt dat vernietiging van leven tot een kloof leidt en disharmonie veroorzaakt. Deze verwonding resulteert in oorlogen, plagen of overstromingen als reactie op verwonding aan het leven. Het is als het vernietigen van de goddelijke immanentie (het Element Ether). Langzaamaan zien wij steeds meer dat klimaatbeleid een belangrijk onderdeel van ons leven wordt.

Je zou denken dat broederschap een catastrofe als oorlog zou voorkomen. Als deze echter gericht is op eigenbelang en niet uit liefde ontstaat, zal het een ongewenst resultaat hebben. Als men zich gaat bekommeren om méér dan het welzijn van het gezin, meer dan zelfzucht van het individu of één land, dan kan harmonie en vrede ontstaan en ook winstgevend zijn in het leven van iedereen.² Ook hier valt weer een parallel te trekken. Ik denk hierbij aan de situatie rondom Oekraïne. Hier blijkt wel dat het woord ‘broederschap’ gemakkelijker lijkt dan het is gezien de verschillende standpunten. De grote leraren van de mensheid hebben echter altijd de duidelijke boodschap van broederschap gegeven: “God is liefde; je moet je vijanden liefhebben.” Zolang het individu niet alleen aan zichzelf en zijn gezin denkt, maar zijn kijk (blikveld) groter maakt, gaat de hartkwaliteit vooruit, wat een grote zegen is voor de samenleving. Zodra echter dié geest stil wordt en geen kans krijgt om vooruit te komen, houdt hij op zijn doel te vervullen. Het belemmert de voortgang van het menselijk leven. Als deze hartkwaliteit zich niet kan uitbreiden, veroorzaakt het de grootste rampen die in de wereld zijn meegemaakt. Vanuit filosofisch oogpunt zijn mensen onderling afhankelijk: zolang een lid van het gezin ongelukkig is, kan hij niet verwachten zelf gelukkig te zijn. Volgens een mystiek gezichtspunt is de hele wereld één lichaam: de zwakte van een deel van het lichaam, beïnvloedt het hele lichaam.³

De huidige toestand die voor onrust en verstoring zorgt, is het resultaat van het streven naar het verwezenlijken van een ideaal zonder het vanuit alle gezichtspunten te beschouwen. Velen hebben geen duidelijke visie voor zich omdat ze zich overgeven aan het leven van bedwelming. Hiervoor is er geen grotere wet of moraal dan die van de natuur. Zie hoe alle dingen samenwerken en op elkaar reageren. Hoe de maan het licht van de zon opneemt en de planeten hetzelfde weerkaatsen. Hoe het beekje stroomt om de rivier te ontmoeten en de rivier om zich bij de zee te voegen. Hoe elke op aarde geboren ziel een bepaalde taak heeft te volbrengen en hulp en advies nodig heeft.² Er blijven ongetwijfeld moeilijkheden; we zijn geen engelen en we kunnen niet verwachten dat we ons als hen zullen gedragen. Doch onvrede zet zich voort totdat we de manifestatie van God hebben gevonden en  hebben begrepen, waarin de Goddelijke Geest verborgen is. God is niet te vinden in tempels, want God is liefde; en liefde woont niet in tempels, maar in het hart van de mens, dat de tempel van God is. De ware religie zou zijn om het zo te erkennen en elkaar te tolereren, te vergeven en lief te hebben.³ Van wederzijds begrip tussen individuen hangt de harmonie, vrede en toekomst van de wereld af. Met andere woorden: begin met luisteren, dan verbinden en dan transformeren.
 ¹ Khan, H.I., Sangatha I, Saluk; ² Khan, H.I., The Supplementary Papers, Brotherhood 2; ³ Khan, H.I., The Supplementary Papers, Brotherhood 1

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 april 2022, 25 juni 2022 en 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. De verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel is op 5 maart 2022 in de Ashrama te Naarden (dezelfde tijden).

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en alle goede wensen voor 2022,
Daulat Rosdorff

5 januari 2022

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het onderwerp van deze maandbrief is dankbaarheid in relatie tot de vijf Elementen. De oudejaarsconferentie van Peter Pannekoek wordt in een recensie van NRC als pleidooi voor mildheid en toenadering omschreven. Volgens Pannekoek zijn we zijn allemaal, zonder dat we het zelf doorhebben, een klein beetje verdwaald. Ik kreeg op die ‘stille’ zondag na Nieuwjaarsdag - er werd wel veel ‘koffie gedronken’ - het idee dat wij om over een heleboel heen te kunnen stappen - zoals meningsverschillen etc. - een gevoel van dankbaarheid zouden moeten ontwikkelen, behouden of juist versterken. Hier werd ik op gewezen door de bedankjes voor mijn nieuwjaarswensen en mijn eigen gevoel als ik deze wensen zelf ontving. Dankbaarheid geeft iets verzachtends, zorgt voor meer acceptatie van de situatie zoals die is en laat je opener staan voor anderen.

Dankbaarheid is als de Aarde die beschermt tegen uitdroging en vol kracht zit. Als Water dat verkoelt tijdens een warme dag en nieuwe energie oplevert. Als Vuur dat een mooie gloed geeft aan de omgeving en een pad verlicht. Als de Lucht die heerlijke geuren met zich meedraagt en de borst doet openen en als het Ether dat alles met het Goddelijk Licht doordringt als wij maar willen luisteren, zien, voelen en ervaren. Dankbaarheid zorgt ervoor dat wij beter gaan kijken en overal schoonheid gaan zien.

Inayat Khan schrijft: Dankbaarheid is in het karakter, wat de geur is in de bloem. Het is de geur van de persoonlijkheid. Wanneer wij elke kleine vriendelijkheid, die iemand ons bewijst, waarderen, ontwikkelen wij die eigenschap in onze natuur waardoor wij dat stadium bereiken, waarop wij Gods goedheid jegens ons - voor welk Goddelijk mededogen wij nooit dankbaar genoeg kunnen zijn - beginnen te beseffen. Alle moeilijkheden en zorgen van het leven ten spijt, is er zoveel in het leven waarvoor wij dankbaar kunnen zijn. Gods goedheid is iets, waarvan men zich niet dadelijk een begrip kan vormen; er is tijd voor nodig om haar te leren begrijpen. Maar de kleine vriendelijkheden, die de mensen in onze omgeving ons bewijzen, kennen wij en daarvoor kunnen wij dankbaar zijn, als wij dat willen. Aldus ontwikkelt de mens dankbaarheid in zijn natuur en deze komt in een exquise vorm van schoonheid tot uitdrukking in zijn gedachten, woorden en daden. Zolang iemand wikt en weegt en zegt: “Wat heb ik voor u gedaan?”, “Wat heb jij voor mij gedaan?”, “Hoe vriendelijk ben ik voor u geweest?”, “Hoe goed ben jij mij geweest?”, verspilt hij zijn tijd door te praten over iets, dat niet in woorden kan worden uitgedrukt. Bovendien sluit hij daardoor die bron van schoonheid af, die uit de diepte van zijn hart opwelt. De eerste les die wij op het pad van dankbaarheid kunnen leren, is volkomen te vergeten, wat wij voor iemand anders doen en er alleen aan te denken, wat de ander voor ons heeft gedaan. Het voornaamste wat men doen moet gedurende de gehele reis op het geestelijk pad, is het vergeten van ons onware ego, opdat wij zodoende eens mogen komen tot de realisatie van dat Wezen, dat wij God noemen.¹ Welke onze positie in het leven ook moge zijn, niets mag ons de afhankelijkheid doen vergeten van de Koning (God) voor wie wij allemaal slaven zijn.²  Zoals in de Gayan staat: Wees tevreden met wat je in het leven bezit; wees dankbaar voor wat niet van jou is, want dat geeft zoveel minder zorg; maar probeer te krijgen wat je nodig hebt en maak het beste van elk moment van je leven.³ Laat de Elementen je daarbij helpen!
¹ Khan, H.I., Karakter en Persoonlijkheid, Dankbaarheid, 1982; ² Rosdorff, S., Het Verhalenpaleis, uit het verhaal: De schatbewaarder en de koning; ³ Khan, H.I., Sayings, Gayan: Song, Talas: The rhythmic expression of an idea.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en alle goede wensen voor 2022,
Daulat Rosdorff

Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten voor de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 23 april 2022 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. NB: Dit is geen geplaceerd evenement: het tonen van een coronapas is verplicht.
Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 april 2022, 25 juni 2022 en 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. De verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel (alleen voor genodigden) is op 5 maart 2022 in de Ashrama te Naarden (dezelfde tijden).