header

Elementen Ritueel

5 juli

5 juli 1882 is de geboortedag van Hazrat Inayat Khan. Deze maandbrief is het 1e deel over invloed of beïnvloeding, iets waar hij veel over heeft gezegd. En dan hebben wij het natuurlijk over ‘bad influence’. Hoe daarmee om te gaan? Hoe blijf je je eigen pad volgen ondanks alles wat er aan negatieve invloeden op je afkomt? Onbewust of bewust trekken anderen je van je doel. Hoe weinig mensen zijn er die je positief beïnvloeden en werkelijk die richting opsturen, die voor jou bedoeld is? Hoe vaak word je niet beïnvloed door ‘praatjes’ van anderen of eigen gedachten die de loop met je nemen? Wat doet wantrouwen met je? Hoe ga je om met iemand die al bepaalde ideeën over je heeft? Allemaal alledaagse zaken waar je dikwijls mee te maken kunt hebben. Je kunt dus van buitenaf, maar ook door jezelf ‘verward’ raken. Hoe belangrijk is het om dan die onveranderlijkheid in jezelf te behouden?! Die onveranderlijkheid die staat voor liefde, minnaar en geliefde, met andere woorden het blijven richten op “Thou art our divine Ideal” (uit Rasul van Hazrat Inayat Khan).

Pas werd ik gewezen op een ademhalingsoefening, die de adem dieper liet worden, zodat een slaaptoestand kon worden bereikt, namelijk 4 (Neus in), 8 (Adem inhouden) en 9 (Mond uit) tellen. Gelijk dacht ik aan de ademhaling van de vijf Elementen (Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether), de ‘Purification’, die ervoor zorgt dat alle Elementen, waaruit wijzelf zijn opgebouwd, in de zuiverste vorm door ons heen stromen, zonder invloeden van buiten- of binnenaf. Elke keer als wij ons daar op focussen, zal er helderheid ontstaan in de verwarring van het leven. Dat kost alleen discipline, de basis voor progressie. Progressie is de motor van motivatie. Motivatie die nodig is om dat te bereiken wat voor jou is weggelegd; het doel van het leven.

Hazrat Inayat Khan zegt hierover: “Ondanks de welvaart en de bloeiende omstandigheden die men ziet, is er een totale afwezigheid van het ideaal. De geest van de meesten lijkt maar op één ding gericht te zijn: de strijd van het leven. Miljoenen zijn druk bezig, fysiek en mentaal, elk moment van de dag en nacht met het verzamelen van rijkdom of schatten, waarvan de aard juist is om van hand tot hand te gaan. Zolang ze het in hun bezit hebben, is er een soort roes; als het verloren is, is er niets om aan vast te houden. Dit heeft mensen hebzuchtiger gemaakt in de strijd van het materiële leven. … Tegenwoordig wordt degene als de meest praktische beschouwd die het best in staat is om zijn eigen belangen zo goed mogelijk te behartigen. Hetzelfde geldt voor naties: elk werkt voor zijn eigen belang. … Wat ontbreekt in het moderne onderwijs, in kunst en wetenschap en in het sociale, politieke en commerciële leven, is het ideaal. Het ideaal is het geheim van hemel en aarde en het mysterie dat verborgen is achter zowel de mensheid als God. Mensen, met alles wat ze bezitten in de objectieve wereld, zijn arm bij afwezigheid van het ideaal; dat armoede, irritatie, conflicten en meningsverschillen veroorzaakt en daardoor oorlogen en allerlei rampen veroorzaakt.”¹ Wat is het ideaal? In de Beker van Saki (*HIK, 10 januari) staat: ‘Een ideaal is onbegrijpelijk. God analyseren is God onttronen’. Hierover vinden wij nog een aantal aanwijzingen:

 • God is het ideaal dat de mensheid tot het hoogste niveau van perfectie verheft (18 mei);
 • Het perfecte leven is het volgen van je eigen ideaal, niet het controleren van die van anderen, laat iedereen zijn eigen ideaal volgen (22 mei);
 • Onder je ideaal vallen is je deel van het leven verliezen (28 september).

In de volgende maandbrief gaan wij met het onderwerp verder. De nadruk ligt dan ook op de relatie tot de Elementen.

Hartelijke groeten en een goede zomer,
Daulat Rosdorff

¹Khan, H.I. (*HIK), Social Gathekas, 24, The Need of Humanity in Our Day

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdagmiddag 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

5 juni

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 2 middagen (zondag 2 juli en zaterdag 7 oktober 2023) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Het onderwerp van deze maandbrief is: Integriteit. Wat is dat eigenlijk? Je hoort er weinig over. Het lijkt wel zo’n vergeetwoord voor het programma De Taalstaat van NPO Radio 1. In de Dikke van Dale staat bij integriteit o.a.: rechtschapenheid en onomkoopbaarheid en bij integer ook nog onkreukbaar tegenover corrupt. In het kader van politiek komt het nog wel voorbij met vragen als: Heeft het bestuur integer gehandeld?

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om gedrag. Zo werd in 2021 het boek van Martha Beck, Amerikaans auteur, levenscoach en spreker Integer leven gepubliceerd met de opvallende ondertitel: Hoe blijf je trouw aan jezelf? Zij stelt dat je daardoor rust, vrijheid en geluk kan ervaren. Het is geïnspireerd door Dantes De goddelijke komedie [red.: een vertelling over een denkbeeldige reis van Dante Alighieri, bestaande uit de afdaling naar de Hel, Inferno, de beklimming van de Louteringsberg, Purgatorio en tot slot de aanschouwing van het Goddelijke licht in het Paradijs, Paradiso] (1) en bevat een stappenplan met praktische opdrachten op weg naar integriteit.

In het Engels betekent integer: geheel getal. De gehele getallen omvatten 0, de natuurlijke getallen, dus de getallen waarmee wordt geteld en de tegengestelden daarvan, de negatieve gehele getallen. Een geheel getal heet 'geheel' omdat het niet gebroken is en zonder cijfers achter de komma kan worden geschreven. (2)

In de vorige maandbrief spraken wij o.a. over de kenmerken van apostelen. Eentje daarvan was Petrus. Zo zei Jezus tegen de apostel Petrus: “Neem je zwaard op en doe het in de schede (Mattheüs 26: 31 – 56).” Een houding van zowel doorgaan als terughoudend (gereserveerd) zijn. Terughoudendheid is het geheim van het symbool van de schede. Het is als een schild en biedt bescherming. Zoals in de Vadan staat: Laat moed je zwaard zijn en geduld je schild, mijn soldaat. (3) Op die manier werkt ook integriteit.

Apostel

Attribuut

Beschermheilige

Aanroep

Petrus (oorspronkelijk Simon)

Sleutels van het koninkrijk van God

Gevangenisbewakers, vissers, schippers, sloten– en horlogemakers, smeden en metselaars

Kinkhoest, koorts, onvruchtbaarheid, flauwvallen en dieven

Als we kijken bij onkreukbaarheid of volledigheid vinden we bij Hazrat Inayat Khan onder ‘completeness’ de volgende tekst:

“Dan komt de vraag naar de vergeving van zonden. Is de mens niet de schepper van de zonde? Als hij het creëert, kan hij het ook vernietigen. Wie met zijn potlood kan schrijven, kan het met zijn gum van het oppervlak van het papier wrijven. Als hij dat niet kan, dan is die persoonlijkheid nog niet tot volledigheid gekomen, tot die perfectie waartoe allen moeten komen. Er is geen einde aan fouten in het leven van de mens en als ze allemaal zouden worden vastgelegd en onuitwisbaar zouden zijn, zou het leven vreselijk en onmogelijk zijn om te leven. De indruk van zonde, in de terminologie van de metafysica, kan een ziekte worden genoemd: een mentale ziekte, niet een lichamelijke. Zoals de dokter ziekte kan genezen, zo kan de dokter van de ziel genezen. Als mensen hebben gezegd dat door Christus de zonden zijn vergeven, kan dat zo worden begrepen: dat liefde die douche is waardoor alles wordt gezuiverd. Er blijft geen vlek achter.” (4) Zo zijn de laatste twee ‘Zilveren Regels’: Ontmoet je tekortkomingen met een zwaard van zelfrespect. En: Laat uw geest niet omlaaghalen in tegenspoed. (5) Tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd Zang 2023 (3-4/06/23) op Canvas viel mij één advies van een mentor voor haar zanger(es)s(en) op, namelijk: Dicht bij jezelf blijven! Ik constateerde opmerkelijk integere winnaars, welk gedrag misschien het dichtst bij bescheiden [red.: vriendelijk, benaderbaar en sociaal] uitkomt.

Tot slot hoe verhoudt integriteit zich nu tot de Elementen? Met de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether creëren wij ons leven, maar wij maken het compleet bij overgave aan het Goddelijk Licht, de Geest van Leiding. (6)

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

 1.      https://www.italie.nl/meer-algemeen/beroemde-werken/la-divina-commedia/;
 2.      https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheel_getal;
 3.       Khan, H.I., Sayings, Vadan: Playing on Musical Instruments, Alapas: God Speaking to Man;
 4.       Khan, H.I., Vol. 9, The Unity of Religious Ideals, Prophets and Religions, Jesus;
 5.       Khan, H.I., Sayings, Vadan: Playing on Musical Instruments, Alankaras: The fanciful expression of an idea’
 6.       https://ap.lc/uBeqy.

5 mei

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 2 middagen (zondag 2 juli en zaterdag 7 oktober 2023) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

 Het onderwerp van deze maandbrief is: Iedereen is anders! Kort geleden werd ik erop gewezen dat iedereen anders is, net zoals de 12 apostelen. Natuurlijk wist ik dat, maar het leek mij goed mij eens wat meer de verdiepen in de apostelen, de discipelen van Jezus. In afbeeldingen zie je dat zij allen met verschillende attributen worden weergegeven. Ze worden vaak gekoppeld aan een bepaalde beroepsgroep (uit die tijd) die zij beschermen en kunnen worden aangeroepen bij moeilijkheden of wensen (1,2,3). Alle apostelen (zie tabel) gingen uiteindelijk hun eigen weg.

In de Eenheid van religieuze idealen stelt Hazrat Inayat Khan: “Nabi is de apostel wiens geest de Geest van Leiding weerspiegelt, in het Sanskriet Bodhisatva genoemd, wiens werk voornamelijk bestaat uit het geven van de Boodschap in de vorm van waarschuwen, ontwaken, prediken, onderwijzen en inspireren van degenen naar wie hij gestuurd kan worden. Hij komt in de levens van degenen die bedoeld zijn om langs het spirituele pad geleid te worden. Hij wordt naar de naties gezonden wanneer het de bedoeling is dat de naties hun omstandigheden veranderen. Hij wordt naar een gemeenschap of ras gestuurd om waarschuwingen te geven. Het is de bedoeling dat hij een hervormer is in de tijd dat er een hervormer nodig is. Hij verheft individuen en brengt een Goddelijke Boodschap (4).

Tijdens de afgelopen verdiepingsmiddag ‘Vertrouwen of twijfel en de Elementen’ contempleerden wij op het gebed Nabi bij de vraag wie/wat is jouw held/voorbeeld/ideaal? Dit gebed geeft vertrouwen dat er altijd een voorbeeld is: "Een fakkel in de duisternis; Een staf gedurende mijn zwakte; Een rots in de vermoeienis van het leven; U, mijn meester, maakt de aarde tot een paradijs; Uw gedachten geven mij bovenaards geluk; Uw licht verlicht mijn levenspad; Uw woorden bezielen mij met goddelijke wijsheid; Ik volg in Uw voetspoor dat mij leidt tot het eeuwige doel; Trooster van de gebroken harten; Steun voor wie in nood verkeert; Vriend van wie in nood verkeert; Gezegende meester, U bent de profeet van God (5). De nabi verheft individuen en brengt een goddelijke boodschap over. Hij is de gids van een gemeenschap, maar kan voor iedereen een ander zijn. Voor mij is dat Hazrat Inayat Khan, maar het Licht is in alle profeten.

De volgende constatering blijkt nog steeds van kracht: “De snelle evolutie in het materiële leven lijkt het Westen op zo'n hoogte te hebben gebracht dat zijn religie verloren lijkt te gaan in onverdraagzaamheid en bekrompenheid. Tegelijkertijd is de vooruitgang eenzijdig en is het aantal ongelovigen toegenomen. Evenals een paar gelovigen zijn er velen die geïnteresseerd zijn in mystiek, maar alleen gedreven worden door onedele nieuwsgierigheid, terwijl ze absoluut ongeacht geloof of overtuiging, van God of apostel blijven. Deze zijn voortdurend aan het graven en duiken in mystiek en de geheimen van verschijnselen, die ze willen gebruiken in plaats van meer materialistische middelen om hun wereldse doeleinden en aspiraties te verwezenlijken (6).”

In het werk van Hazrat Inayat Khan zien we niet alleen dat hij dus veel aandacht schenkt aan ‘attitude’ maar ook aan ‘posture’, dus de geestelijke en de fysieke houding. Hij zegt dat tegenstellingen of verschillen, ondanks één bron, voortkomen uit verschil in richting van beweging. Het is een activiteit, een energie die in een bepaalde richting werkt en een bepaalde creatie tot stand brengt. Door het aannemen van een bepaalde houding (bijv. van de strijder, de kunstenaar, de denker, de aristocraat, de minnaar of de genezer) wordt het voor de mens gemakkelijk om het bijbehorende doel te bereiken. Dit is de wetenschap van richting. Met andere woorden houding duidt niets anders aan dan richting (7). Hoe belangrijk is dat!

Kijken we naar het Soefi Elementen Ritueel dan kunnen wij beweging vergelijken met de Houdingen, Stappen en Ervaringen die behoren bij de 5 Elementen. Het eerste wat de mysticus door een beweging die een persoon maakt, begrijpt, is de aard van de persoon en vervolgens ook de situatie van deze persoon. Hier geldt de wet dat rechtheid in beweging ook die rechtheid suggereert in de aard, scheefheid voor scheefheid staat, gratie van beweging schoonheid suggereert en gebrek aan gratie het ontbreken van dat element. Ritme in beweging suggereert evenwicht, gebrek aan ritme duidt op gebrek aan evenwicht. De opwaartse tendens van beweging suggereert stijging (denk aan het Vuur), de neerwaartse tendens daling (denk aan het Water) en de horizontale beweging spreiding (denk aan de Aarde). De beweging naar binnen en naar buiten staan ook voor binnen (het innerlijk; denk aan het Ether) en buiten (het uiterlijk; denk aan de Lucht). Ook helpt de wet van de neiging van de vijf Elementen in verschillende richtingen de ziener om de verschillende Elementen die in de menselijke natuur werken te herkennen. Deze beweging is te herkennen in zitten (Aarde), lopen (Water), staan/springen (Vuur), lachen (Lucht) of huilen (Ether) (8). Inayat Khan sluit opmerkelijk af met het volgende: De studie van deze wetten van beweging en richting is alleen nuttig wanneer het intuïtieve vermogen is ontwikkeld. Als deze studie intellectueel is, is ze beperkt en rigide. Men kan de diepten van de menselijke natuur niet ver genoeg doorgronden met alleen intellectuele studie.

Laten wij op die manier ook open staan voor inzicht in onszelf, de ander en het hogere.


Apostel

Attribuut

Beschermheilige

Aanroep

1

Andreas

Vis, visnet, Latijns of Andreaskruis

Vissers, vishandelaars, slagers en touwslagers

Kinkhoest, nekpijn, jicht, keelpijn en echtelijke onvruchtbaarheid

2

Bartholomeus

Mes of afgestroopte huid

Leerlooiers, leerbewerkers, boekbinders, handschoenmakers, schoen- en kleermakers

Barensnood, zenuwziekten en stuipen

3

Filippus

Zwaard, lans, steen, slang of kruis

banket- en pasteibakkers, marskramers en winkeliers, van hoedenmakers, lakenvollers en leerlooiers

4

Jakobus de Mindere

Volderstang

Volders (lakennijverheid)

5

Jakobus de Meerdere

Pelgrim gekleed, in ridderkostuum of met schelp en pelgrimsstaf

Pelgrims, ridders, weeskinderen, bejaardentehuizen en tientallen andere beroepen

Reuma, voor mooi weer en een goede oogst

6

Johannes

Adelaar, schrijfmateriaal, kelk met slang, vat of ketel

Visverkopers, wijnbouwers, priesters, schrijvers, kunstenaars en kaarsenmakers

Voetkwalen, vergiftiging, epilepsie en brandwonden

7

Judas Thaddeus

Zwaard, bijl, hellebaard of knots

Wanhopigen

Hopeloze en uitzichtloze aangelegenheden

8

Mattheüs

Mens of engel, zwaard, geldbuidel of telraam

Financiële beambten, douanebeambten, handelsreizigers en boekhouders.

Drankzucht

9

Matthias

Zwaard, kruis of hellebaard

Bouwvakkers, houthakkers, kleermakers en slagers

Kinkhoest, pokken en echtelijke onvruchtbaarheid

10

Paulus

Zwaard, boek of drie bronnen

Theologen, wevers, doven, wapensmeden en mandenmakers

Slangenbeten, oogpijnen, angst, krampen en onweer en voor regen en vruchtbare akkers

11

Petrus (oorspronkelijk Simon)

Sleutels

Gevangenisbewakers, vissers, schippers, sloten – en horlogemakers, smeden en metselaars

Kinkhoest, koorts, onvruchtbaarheid, flauwvallen en dieven

12

Thomas

Zwaard, lans, winkelhaak of stenen

Timmerlui, steenkappers, landmeters, aannemers, architecten en van theologen

Ongelovigheid, rugpijn en blindheid

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

 1. https://www.dbnl.org/tekst/goos020vana02_01/goos020vana02_01_0005.php#:~:text=De%20afzonderlijke%20apostelen%20herkent%20men,Meerdere%20als%20pelgrim%20gekleed%2C%20in
 2. https://boca.nl/informatie/lijst-van-heiligennamen/
 3. https://www.heiligen.net/index.php
 4. Khan, H.I., Vol. 9, The Unity of Religious Ideals, The Spiritual Hierarchy, Seven Grades of the Spiritual Hierarchy
 5. https://issuu.com/webmaster-soefi.nl/docs/soefi-gedachte-2.-juni-2008-
 6. Khan, H.I., Vol. 12, Confessions: Autobiographical Essays of Hazrat Inayat Khan, East and West
 7. Khan, H.I., Vol. 8, Health and Order of Body and Mind, Physical Control
 8. Khan, H.I., The Healing Papers, 1,4: Insight, 6: Movement (1)