header

Elementen Ritueel

5 maart 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het lijkt inderdaad of – zoals experts beweren - het aantal natuurrampen en de daarmee de gevaren toenemen, denk aan aardbevingen (het Element Aarde), overstromingen (het Element Water), bosbranden (het Element Vuur) en stormen of orkanen (het Element Lucht). De Elementen laten hun krachten zien, maar misschien ook hun frustratie over de omgang van de mens met de natuur. Zo zijn er in de periode van voorbereiding op deze maandbrief meerdere stormen overgekomen. Twee kregen ook een naam mee: Dennis en Ciara, want het natuurgeweld wordt tegenwoordig gepersonaliseerd. En dat is niet gek, want de Elementen zien wij niet alleen om ons heen in de natuur, maar ook in de mens. Zo was ‘Dennis’ minder heftig dan ‘Ciara’. Alle Elementen zijn aanwezig in de mens. De vijf Elementen met hun eigenschappen zijn werkzaam in ons allemaal. Deze vormen de persoonlijkheid van een mens.

De kunst van de persoonlijkheid in relatie tot de Elementen was het onderwerp van de Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 22 februari jl. Tijdens deze middag keken wij naar het verschil tussen individualiteit en persoonlijkheid en de verschillende aspecten en stadia van de persoonlijkheid. Hierover in een latere maandbrief meer. Na een inleiding hadden wij een Eigen Bewegingservaring van elk Element. Wij ervoeren door beweging - op onze eigen wijze - de eigenschappen van de Elementen die via de bijbehorende adem ons gevoel bepalen. De Aarde die vruchtbaar wordt als het Water krijgt, het Vuur (de Zon) nodig heeft om te laten groeien, de Lucht om verder te gedijen en het Ether om verbinding te hebben met alles en iedereen. Daarna keken wij hoe positieve en negatieve eigenschappen per aspect van de persoonlijkheid in relatie tot de ander gekoppeld zijn aan de Elementen en vulden hiervoor zelf een schema in wat wij gezamenlijk bespraken. Wij realiseerden ons opnieuw dat de adem en het Goddelijk Licht een cruciale rol spelen in hoe wij als persoon handelen, spreken, denken en voelen. “De richting van de adem toont verbinding met de Elementen. Deze verandert vele malen per dag. De ziener kent hierdoor de toestand van zijn eigen lichaam en geest, maar ook die van een ander. Krijgt hij tevens inzicht in het verleden, heden en de toekomst. Wanneer de ziener de richting kan zien die de ademhaling inneemt, kan hij de invloed van het Element zien. Door dit te verbinden met het specifieke probleem kan hij het effect en het resultaat van de omstandigheden ontdekken.” Misschien kun je dit schema (zie onderaan de pagina) zelf ook eens invullen?

Na een gezellige en ‘lekkere’ pauze inclusief haardvuur ondergingen wij een Geleide Elementen Meditatie. Deze ontspanning deed ons bewust worden waar en hoe de Elementen – met de adem en het Goddelijk Licht - in ons bezig zijn en ook verbonden zijn met de chakra’s.

Element

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether

Invloed

Angst

Affectie

Woede

Humor

Verdriet

Met licht

Voorzichtigheid

Welwillendheid

IJver

Vreugde

Vrede

 

De vijf punten (chakra’s), die volgens de Soefi’s leiden naar een hoger bewustzijn, zijn de punt van de neus voor materiële bereiking (het geel van de Aarde); de brug van de neus voor wilskracht (het groene Water); het midden van het voorhoofd, het derde oog, voor hogere idealen (het rode Vuur); de fontanel, de kroon, voor mystieke afstemming (de blauwe Lucht) en het punt, dat boven de schedel ligt, voor abstracte gedachten (de grijze Ether).

Tot slot lieten wij de Elementen samenwerken. Ieder koos een Element dat hem/haar op dat moment het meeste aantrok en koos een ander Element (persoon) om mee samen te werken. Dit resulteerde in een tekening met beide Elementen in harmonie. Deze middag deed ons allen goed en uitzien naar de volgende bijeenkomst.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel.

Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

 

5 februari 2020

Water

In het hoofdstuk ‘De symboliek van godsdienstige denkbeelden’¹ bespreekt Hazrat Inayat Khan de symboliek van het Element Water:
“In oude geschriften als de Vedanta en het Oude Testament wordt de geest symbolisch voorgesteld als Water. Men vraagt zich mogelijk af waarom iets, dat zo dicht bij de Aarde is, het symbool zou moeten zijn van de geest. De aard van het Water is dat het leven geeft aan de Aarde en de aard van de ziel is dat zij leven geeft aan het lichaam. Zonder Water is de Aarde dood, zo ook het lichaam zonder ziel. Water en Aarde vermengen zich; zo vermengt ook de geest zich met de stof en maakt haar levend. En toch staat de geest boven de stof, evenals het Water de Aarde soms naar onderen laat zakken en er zich dan boven bevindt.
Het is denkbaar dat dit de volgende vraag oproept: ‘Is de geest verborgen onder de stof, zoals de ziel verborgen is in het lichaam?’ Het antwoord is: ‘Zoals het water onder de aarde is. Er bestaat geen plaats waar geen water is; wel zijn er plaatsen, waar geen aarde wordt gevonden. Zo is ook in de ruimte de geest nergens afwezig, alleen de afwezigheid van stof is mogelijk.’
Het uitdrukken van hoge ideeën in symboliek komt niet uit het verstand voort; het is een schepping van de intuïtie. Het begin van intuïtie is, dat men de symbolische betekenis begrijpt van verschillende dingen. De volgende stap is dat men de dingen symbolisch uitdrukt. Dit is een Goddelijke Kunst op zichzelf en het beste bewijs hiervoor kan men vinden in de symboliek van het Water, dat zo zuiver kan uitdrukken wat de betekenis is van de geest.”

Ook in het verhaal van het gesprek van Jezus met een Samaritaanse vrouw wordt deze betekenis van het Water duidelijk. “Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ ‘Maar heer’, zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’”²

Met andere woorden: Laat de Goddelijke Geest door je heen stromen als het Water.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., De Eenheid van Religieuze Idealen, De symboliek van religieuze ideeën, Water, Kluwer, Deventer.² NBV, Gesprek met een Samaritaanse vrouw, Joannes 4:5-15, van: https://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.John.sec_7

 

5 januari 2020

Allereerst de beste wensen voor 2020 en zeg: “Nee tegen Negativiteit”! Op Nieuwjaarsdag keek ik naar de theatershow van de cabaretier Jochem Myjer ‘Adem in, adem uit’¹. Alleen deze titel maakte mij al nieuwsgierig. Door het overwinnen van een levensbedreigende ziekte heeft Myjer veel levenslessen opgedaan. Dit blijkt ook uit een lied dat hij zingt om onzekerheid, die iedereen wel eens kent, zelf aan te pakken. Dit is een versie van de tekst²: 

“Adem in en adem uit, adem in en adem uit.”
“Het gaat je lukken
Het gaat je lukken
nee, ik zit je niet te f*cken
want het gaat je zeker lukken
het komt goed.
En als het niet vandaag lukt
nou, dan lukt het je wel morgen
dus maak je maar geen zorgen
het komt goed
Je weegt, en je wikt
en je piekert, en je slikt
en je zweet, en je trilt
je beeft en je rilt
maar het gaat je lukken
het gaat je lukken
het komt goed
je hebt er alles aan gedaan
Je bent door blijven gaan
het komt goed
Ik heb af lopen kloppen
zitten prikken in poppen
dus niet kloten
en niet stoppen
het komt goed
En als het niet gaat lukken
dan moest het niet zo zijn
dan moet je gewoon even wachten
En met hernieuwde krachten
en frissere gedachten
er weer vol tegen aan
en je mannetje staan
maar het gaat je lukken
het gaat je lukken
het komt goed.
En als je denkt dat het niet gaat lukken
dan loop je je te drukken
dan gaat het ook niet lukken
zo is het ook
Dus niet mieren
En niet klieren
maar gewoon doen
En dan vieren
Het gaat je lukken
Het gaat je lukken
het komt goed
weg met die demonen
en die sombere tonen
heb vertrouwen
ga niet rouwen
het komt goed.
Altijd.”

Deze woorden of andere positieve woorden zijn heel belangrijk om voor jezelf te herhalen. Uit studies blijkt namelijk dat negatieve ervaringen of woorden een grotere impact hebben dan positieve. Anders gezegd: Wanneer iets verkeerd gaat, geef dan het voordeel van de twijfel of reageer kalm om iets niet te laten escaleren tot een conflict. Minimaliseer het negatieve! Hanteer de regel van vier: er zijn 4 goede dingen nodig om 1 slecht ding te compenseren.³

Hazrat Inayat Khan zegt:
“Er zijn verschillende manieren om de (onbekende) kennis en inzicht te verwerven, maar er is geen betere en gemakkelijkere manier dan met behulp van de ademhaling. De mysticus neemt die dingen waar met behulp van de ademhaling. Hiermee kun je vertellen over hun verleden, heden en toekomst. In de eerste plaats door 'Uruj en Nuzul’, de in- en uitademing, maar ‘Jelal en Jemal’, de richting van de adem (rechts en links), kunnen nog meer ontrafelen. Gedetailleerde kennis van dingen wordt echter bekend door het Element dat op het moment overheerst in de adem.”⁴
“Men kan zich afvragen of ‘kwaad’ het gebrek aan iets is of toch positief. Dat is niet zo, maar als je 'kwaad' zegt, bestaat er in werkelijkheid geen ‘kwaad’. Want als er twee dingen zijn, waarvan de één het andere eet, zoals bijvoorbeeld Water en Vuur, dan is er oppositie. Het Element Vuur verbruikt Water en het Waterelement dooft het Vuur. Dit zal vernietiging (balans) brengen. Het zijn twee tegengestelde krachten. Maar als je Water en Aarde had, is dat niet tegengesteld. Water helpt de Aarde vruchtbaar te worden en Water omarmt de Aarde, waar het ook komt. Er is een neiging van het ene Element naar het andere.”

Kennis over de Elementen en de ademhaling geeft ons daarom handvaten voor het leven.”⁵  Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel.

Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
 ¹ https://www.gids.tv/video/156289/jochem-myjer-adem-in-adem-uit, 5:48’ voor het eind ² https://www.facebook.com/jochem.myjer/posts/ik-kwam-deze-tekst-toevallig-tegen-in-mijn-archief-hij-zit-in-een-hele-andere-ve/2581702188589924/; ³ https://www.wsj.com/articles/for-the-new-year-say-no-to-negativity-11577464413?mod=searchresults&page=1&pos=1; ⁴ Khan, H.I., Githas, Mysticism, 1, Knowledge Perceived by the Breath; ⁵ Khan, H.I., Sangatha II, Tasawwuf, Metaphysics, Secrecy on the Path of Truth 

 

5 december 2019

Tolerantie

In een gebied niet ver van Aurangabad in de Indiase staat Maharashtra zijn 34 kloosters en tempels uit een hoge basaltrots gehakt. Het gebied beslaat een lengte van iets meer dan 2 kilometer. Deze grotten van Ellora zijn het bewijs van unieke artistieke creaties en technisch zeer bijzondere prestaties. Daarnaast illustreren ze met hun heiligdommen gewijd aan het boeddhisme, hindoeïsme en jaïnisme ook de tolerantie die zo kenmerkend was voor de beschaving van het klassieke India van 600 tot 1.000 na Christus.¹ Hazrat Inayat Khan heeft het over vijf karakteristieken die de soefi ontwikkelt op zijn pad naar perfectie. Het zijn geen principes die de soefi verplicht is om te volgen, maar het zijn bepaalde favoriete eigenschappen van de soefi (gekoppeld aan de vijf Elementen), die zijn leven met zichzelf en de ander eenvoudiger maken.²

Oh Ether, Essence of All, we passively offer our Homage to Thee. Het eerste kenmerk is het goddelijke in de mens te herkennen, dat zich in de loop van de tijd zo ontwikkelt dat hij het goddelijke in allen herkent, wijs of dwaas, heilige of zondaar. In alle levensvormen ziet hij God en daardoor heeft hij tegenover iedereen die houding die een minnaar van God, een aanbidder van God heeft tegenover God. Daarom klaagt de soefi niet meer, heeft geen wrok jegens iemand, moppert nergens over: “Die persoon heeft me beledigd”, “slecht behandeld”, “oneerlijk gehandeld” of “onvriendelijk gehandeld.” Hij heeft geen enkele klacht, want een klacht komt van iemand die meestal aan zichzelf denkt. Diegene is geneigd op elk moment zelfmedelijden te hebben, terwijl zelfmedelijden de ergste armoede is.

Oh All Pervading Air, we gladly offer our Homage to Thee. Degene die gevoelig is voor alle dingen die van de mensen om hem heen komen, zal duizend klachten hebben, ongeacht zijn positie in het leven. In een paleis of in een huisje, of hij nu arm is of rijk, hij is altijd vol klachten. Niets is goed genoeg voor hem, niets is rechtvaardig alleen hijzelf, iedereen is wreed tegen hem; voor die arme persoon is het leven dood. Als deze persoon aan zijn gezondheid denkt, dan heeft hij veel klachten over verschillende pijnen en onaangename dingen die hij voelt en als hij aan zijn vrienden en vijanden denkt, dan heeft hij veel dingen over hen te zeggen. De soefi vindt daarom de enige weg uit onze nood van het leven, het leven dat altijd faalt om iemands ideaal waar te maken. Hij stijgt erboven uit en neemt alle dingen zoals ze komen, geduldig. Hij vindt het niet erg hoe hij wordt behandeld. Zijn principe is om zijn best te doen. Daarin vindt hij zijn voldoening.

Oh All Consuming Fire, we wholeheartedly offer our Homage to Thee. In plaats van erop te vertrouwen dat een andere persoon aardig voor hem is, denkt de soefi dat als hij vriendelijk is voor een andere persoon, dat voldoende is. Op lange termijn zal elke wijze man door het leven in dit principe de oplossing van geluk vinden. Want we kunnen niet de wereld veranderen, maar we kunnen wel onszelf veranderen. Als we onszelf zouden maken zoals we willen dat anderen voor ons zijn, zou dat geen kleine prestatie in het leven zijn.  

Oh All Consuming Fire, we wholeheartedly offer our Homage to Thee. In plaats van erop te vertrouwen dat een andere persoon aardig voor hem is, denkt de soefi dat als hij vriendelijk is voor een andere persoon, dat voldoende is. Op lange termijn zal elke wijze man door het leven in dit principe de oplossing van geluk vinden. Want we kunnen niet de wereld veranderen, maar we kunnen wel onszelf veranderen. Als we onszelf zouden maken zoals we willen dat anderen voor ons zijn, zou dat geen kleine prestatie in het leven zijn.  

Oh All Purifying Water, we willingly offer our Homage to Thee. Het vierde kenmerk van de soefi is om aan alle verplichtingen te voldoen die hij verwacht wordt te doen door al diegenen met wie hij in het leven in contact komt, om hun verlangens naar beste vermogen, gewillig en geduldig te beantwoorden.

Oh All Productive Mother Earth, we humbly offer our Homage to Thee. Het vijfde kenmerk van de soefi is om vergeving te oefenen, waardoor de Goddelijke Geest in zijn hart wordt weerspiegeld. Vergeving kan op verschillende manieren worden beoefend, zoals door tolerantie, vergeten en door de vingers zien. Vergeving werkt in verschillende vormen.

De soefi beweert niet deze vijf kenmerken te hebben, maar probeert deze principes in praktijk te brengen, waardoor hij het leven met minder moeite en met meer gemak kan betreden. 

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en alvast hele fijne Kerstdagen en een goede Jaarwisseling,
Daulat Rosdorff

¹http://whc.unesco.org/en/list/243/; ² https://sufiuniversalfraternalinstitute.live/the-sufi-path/