header

Elementen Ritueel

5 februari 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Digitale Bijeenkomst van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdag 6 maart 2021 van 14:00 uur tot ca. 15:00 uur.
Deze maandbrief gaat over suggestie in relatie tot kleur en vorm. ‘Kleuren en vormen suggereren iemand automatisch een gedachte of gevoel. Kleuren die wij dragen en kleuren die om ons heen zijn, hebben een invloed op ons en scheppen een atmosfeer.

Eens gebeurde het, dat een mysticus naar een pas  ingericht clubgebouw kwam en enige leden van die club vertelden hem: “Er is vast een of andere kwade geest in dit huis, want sinds wij onze club in dit huis hebben, is er bij iedere bestuursvergadering strijd.” De mysticus richtte hun aandacht op de muren van de kamer, waar zij gewoonlijk vergaderden. Zij waren bedekt met rood behang. Hij zei: “Het is rood papier. Het doet een beroep op de vurige kant van de menselijke natuur; en als er een neiging tot strijd is, wakkert het de vechtlust aan.”
De orden van wijzen en heiligen en contemplatieve mensen van oude tijden kenden deze gedachte en met dit begrip voor ogen bepaalden zij de kleuren van hun gewaden de kleuren van hun omgeving. Daar dit idee in onze tijd over het hoofd wordt gezien, accepteert men elke kleur die gegeven wordt als modekleur, niet wetend wat die kleur aan onszelf en anderen suggereert.
En zo is het met de vorm van dingen. Indien iets goed gevormd is, suggereert het ritme, harmonie en als het verwrongen is, dan suggereert het verwrongenheid.
In oude tijden bestond er het bijgeloof in goede of slechte voortekenen. Het was gebaseerd op dit principe: iedere kleur suggereert aan degene, die een of andere werk wil doen of hij succes zal hebben of mislukking. Het wordt door die kleur gesuggereerd. De indruk die men van die kleur ontvangt, draagt men met zich mee en deze heeft zelfs invloed op ons werk. Er bestond een bijgeloof dat wanneer iemand iets wat misvormd was tegenkwam op weg naar zijn werk, hij geen geluk zou hebben. Het zit hem in een indruk van misvorming die het geeft op uw geest. Zo is het ook met gelaatstrekken. Niet iedereen kan gelaatstrekken lezen, maar iedereen ondergaat er de invloed van. Zonder dat men het weet wordt men erdoor beïnvloed. Waarom? Omdat de vorm iets suggereert, wat niet iedereen kan beschrijven, maar wat iedereen voelt. Het is een taal zonder woorden, het deelt u iets mee, hoewel het niet voor iedereen makkelijk is om het te verklaren, zelfs niet voor zichzelf.’¹
Ook in het Soefi Elementen Ritueel speelt kleur en vorm een belangrijke rol. De kleuren, die behoren bij de 5 Elementen komen overeen met de kleur van de robes van de Vrouwen en de koorden (behorende bij de robes) van de Mannen. De vormen vinden we terug in de Houdingen die behoren bij de verschillende Elementen. Zie deze afbeelding uit presentatie tijdens Zomerschool Soefi Beweging 2014.
¹ Khan, H.I., Psychologie, Niet-geautoriseerde vertaling, 1960

kleuren 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en keep safe/on smiling,
Daulat Rosdorff

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. De Digitale Bijeenkomst vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur tot ca. 15:00 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 

5 januari 2021

De bomen hebben een koning nodig

In de Bijbel (Richteren 9:7) staat hoe Abimelech 69 broers doodt, waardoor hij de koning van het land wordt. Tot dan toe werd het koningschap uitgeoefend door geestelijken en wijzen. De 70e, nog in leven gebleven jongste broer, Jotam, vertelt voor zijn vlucht een fabel:
De bomen gingen eens henen om een Koning over zich te zalven. Zij zeiden tot de olijfboom: “Weest u koning over ons.” Deze antwoordde: Moet ik dan boven de andere bomen gaan zweven?” De olijfboom wilde de verantwoordelijkheid niet op zich nemen. Hierna vroegen zij hetzelfde aan een vijgenboom. Deze reageerde op dezelfde manier: “Moet ik dan boven de andere bomen gaan zweven?” Vervolgens weigerde de wijnstok het hun. Uiteindelijk vroegen alle bomen het aan een doornstruik. Het antwoord was: “Als u mij werkelijk tot koning wilt zalven, kom dan maar schuilen in mijn schaduw. Wist u dan niet, dat er van de doornstruik een vuur zal uitgaan, dat zelfs de ceders van Libanon verteert?”
Wat is de betekenis?

  • De olijfboom weigerde om zijn olie weg te geven. De olie, het Licht dat brandt in het hart. Denkende aan de wijze en de dwaze maagden: zij hadden olie nodig in hun lampen voor bij het feest van de Bruidegom. Symbolisch om het Koninkrijk van God te vinden.
  • De vijg wilde de heerlijke lekkernijen, de harmonie onder de mensen, niet zomaar prijsgeven.
  • Zelfs de wijnstruik met de druiven van extase, de geestelijke dronkenschap van het zichzelf vergeten, weigerde het regentschap. De weg naar God begint bij het vergeten van het zelf.
  • De doornenbos is symbolisch gezien de toestand, het tijdperk dat al millennia voortduurt. Met nauwlettende waakzaamheid is het in deze tijd voor ieder een duidelijk betoog. Het is het verhaal van alledag.

De bomen zoeken een regent, een voorbeeld, een ideaal, een goddelijk Ideaal. De ziel is op de terugweg naar het ene Doel, begeleid door de Goddelijke Geest van Leiding, in de belichaming van de Meester. De Goddelijke Leiding begeleid door alle verlichte zielen.
Kwam de meester alleen eeuwen geleden of ook erna? Iedere Profeet van God brengt dezelfde Boodschap, geeft dezelfde weg. Er is maar één Dienst voor God; het is de Dienst in eerbied.
In het Bijbelverhaal over Abimelech staat dat de ceders in Libanon werkelijk gekapt werden en gebruikt voor tempels, paleizen en huizen. De materiële wereld. Uit de teksten van de heilige Geschriften van de wereld blijkt dat de mensen in de begintijd dichtbij God leefden. De paradijstoestand. De vier bomen in het verhaal stellen als het ware de vier toestanden op aarde voor, die bij iedere stap materiëler worden en zich verharden.

De wens om de Weg terug te nemen van onder de doornbossen - gepokt en vol schrammen, op de danspassen van trots en nederigheid - het is de weg van deze tijd. De strijd met en tussen persoonlijkheden. Grote ego’s en kleine ego’s met hun eigenwaarde en hun trots. Doorgaand in voortdurende zelfverdediging. Vooral geen kwetsuren teweegbrengen ter voorkoming van nog meer tegenwerking. Doorlopend bekrast door beschadigingen van de doornen van elkaar en van zichzelf. De strijd van de meerdere en de mindere. De strijd van het winnen of het verliezen. Tot het niet-zijn, de weg naar het Doel, de geestelijke reis. Want monarchie op aarde is slechts van korte duur, het materiële koningschap kan ‘verbranden’, zoals bij Abimelech, die drie jaar later door zijn eigen volk werd gedood.

Is er overgave mogelijk? De eerste etappe terug is de wijn te drinken, de wijn van de extase. Het verliezen van het zelf. Al een jaar lang vormt zich in een wirwar van doornige bekrassing, geruis, gedruis en rumoer een toestand, waarin herrie en heibel verstommen. Lawaai tot kalmte wordt gemaand. Terug naar geluidloosheid. De vraag leeft weer op, de hunkering naar Hem, de Koning.
Overgave in twijfel. De weg van klein zijn, zoals het kleine kindje. Gehavend en in eerbied. Het kindje valt en staat weer op en pakt de hand van de moeder. De hand, die er altijd is, in liefde verbonden en blijvend behulpzaam. Het ene antwoord op dezelfde vraag: De ziel zoekt zijn goddelijk Ideaal: Liefde, Minnaar en Geliefde Heer. Hij, die leeft in het hart van ieder. Hij is eeuwig.

“O, bezielende gids op ’s levens verwarrende wegen, in U voel ik overvloed van zegen.”
De beste wensen voor 2021!

Bovenstaande tekst is van Sitara Rosdorff (voormalig leider van het Elementen Ritueel).

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

 

5 december 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden.

Graag nemen wij u nog even mee naar de Digitale Bijeenkomst van 21 november jl. met als onderwerp ‘Beheersing van de Elementen’: Wij deden samen de Ademhalingsoefeningen op de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether, kregen een lezing over ‘Toezicht op zichzelf’, zagen videofragmenten van het Soefi Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2006 (met het verzoek te kijken naar het verschil tussen de Binnenkomst van de Mannen en Vrouwen) en overdachten per Element een frase van Hazrat Inayat Khan onder begeleiding van klankschalen. De introductie startte met de volgende drie vragen:

  • Wat is volgens jou geestelijke economie? a. Mystieke welvaart b. Bescheidenheid c. Zelfbeheersing

  • Ben je je dagelijks bewust van de noodzaak van zelfbeheersing? Ja/Nee

  • Heb je zelf wel eens ervaren dat zelfbeheersing niet alleen kracht van het zelf vraagt, maar ook macht over het zelf geeft? Ja/Nee

Na deze reflectie volgde een stuk uit de Sangathas¹: “Geen studie kan meer leren dan wat stilte kan, geen meditatie is groter dan de stilte zelf. Wanneer de schelp sluit, worden achter zijn lippen parels gevormd. Het hart van de mens is de schelp van de echte parels. Door de lippen te sluiten, wordt alle schoonheid die wordt gezien en gehoord erin opgenomen, en daar wordt een parel gevormd die wordt als een Steen der Wijzen. Het is de mens die gezegend is met de kracht van zelfbeheersing, niet de dieren, en wanneer de mens in zijn karakter iets laat zien dat de macht van de lagere schepping te boven gaat, bewijst hij dat hij mens is. Het is zelfdiscipline die tot meesterschap leidt. Als het zelf in je macht is, is het hele leven in je bezit. Die persoon wordt de overwinnaar van het leven die leert zijn tong te beheersen.”

1. Khan, H.I., Sangatha I, Tasawwuf, Metaphysics, Silence

Daarna volgde per Element een frase van Hazrat Inayat Khan over (zelf)beheersing:

Aarde

Zelfbeheersing is het meest noodzakelijke wat we moeten leren. (…) Je moet aan het lichaam geven wat het nodig heeft, maar je moet zijn behoeften beheersen en daardoor niet beheerst worden.

Water

Zal zelfbeheersing de spontaniteit niet wegnemen? Zelfbeheersing geeft juist meer spontaniteit. Ze ontwikkelt denkkracht, ze maakt dat iemand bij elke impuls eerst denkt in plaats van zomaar wat te doen. Met andere woorden: houd het woord vast tussen de lippen voor het eruit valt.

Vuur

Passie, boosheid en geprikkeldheid beschouwt men als erg slecht, als iets kwaads. Maar indien dat kwade beheerst zou worden, zou het voor een goed doel gebruikt kunnen worden, want het is een kracht, het is energie.

Lucht

Laten de mensen proberen meer zorg te krijgen voor anderen. Laten zij zich afvragen: “Wat voor nut heb ik voor de wereld? Ben ik geboren voor een bepaald doel?” En dan te proberen zichzelf te oefenen in zelfbeheersing door het geheim van de adem, de beste manier om dat doel te bereiken.

Ether

Zodra wij ons bewust worden van ons ware wezen en de boeien van het valse ego verbreken, treden wij een sfeer binnen waarin onze ziel zich bewust begint te worden van een veel grotere reikwijdte van haar eigen wezen. Zij vindt grote inspiratie en kracht, en de kennis, het geluk en de vrede die verborgen zijn in de geest.

Wij konden concluderen dat een juiste houding is, dat je zelfbeheersing laat zien en dat je probeert je ego te overwinnen.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

 

5 november 

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Digitale Bijeenkomst van het Elementen Ritueel op zaterdag 21 november 2020 van 14:00 tot ca. 15:00 uur. Het onderwerp is (zelf)beheersing. Deze maandbrief gaat hier al op in.

Geweld, boosheid en ongeduld door onvrede, onzekerheid en spanning lijken mede door Covid-19 duidelijker aanwezig in ons huidige bestaan. In dit kader is het interessant om in het boekje ‘Karakter en Persoonlijkheid’¹ van Hazrat Inayat Khan te lezen over zelfbeheersing. Zo zegt hij: “Het is zeer noodzakelijk om in het dagelijks leven, bij spreken en handelen meester te blijven van zijn woorden en daden. Immers, door een innerlijke opwelling gedreven spreekt iemand vaak automatisch een woord, waarvan hij later inziet, dat hij het beter niet of op een andere manier had moeten zeggen. Hetzelfde kan het geval zijn met een handeling. Men heeft soms, na iets gedaan te hebben, het gevoel: Ik had het niet moeten doen of ik had het anders moeten doen. Wanneer echter eenmaal iets gedaan is, is het te laat om het anders te doen.

De mens heeft van nature een innerlijke drang om zich te uiten. Deze drang stoot, om zo te zeggen, het woord naar buiten vóór men erover heeft nagedacht. Dit alles zijn tekenen van gebrek aan zelfbeheersing en bovendien van zenuwachtigheid. Dikwijls tracht iemand een ander reeds te antwoorden vóór deze nog heeft uitgesproken; vóór de vraag volledig is gesteld, wordt het antwoord reeds gegeven. Zo’n antwoord op een onvolledig uitgesproken gedachte is vaak onjuist. In zulke gevallen gebeurt het meestal, dat iemand de dingen, die van buitenaf komen, te zeer ter harte neemt, en ze dieper in zijn wezen laat doordringen dan goed is. Op deze wijze wordt iemand overgevoelig en daardoor nerveus.

Om bij alles wat men in het dagelijks leven doet, zelfbeheersing te betrachten, is het het beste om in zijn natuur een zeker mate van onaandoenlijkheid te ontwikkelen. Ieder woord, dat tot iemand wordt gesproken, behoeft niet als zo gewichtig te worden opgevat, dat iemands gehele wezen daardoor van streek wordt gebracht, zijn evenwicht er door wordt verstoord en zijn wilskracht vernietigd. Er zijn dingen, die belangrijk zijn, doch er zijn in iemands dagelijks leven vele dingen, waar het niet erg op aankomt, terwijl men er toch vaak toe neigt hierop een overmatige nadruk te leggen. Onafhankelijkheid wordt verkregen door onaandoenlijkheid. Dit betekent niet, dat men geen acht zou moeten slaan op wat iemand doet of zegt. Het betekent alleen, dat men onderscheid moet maken tussen belangrijke en onbelangrijke dingen in het dagelijks leven; dat ieder nodig en onnodig ding niet zoveel eisen moet van iemands aandacht, gedachten en gevoelens.

Economie wordt tegenwoordig onderwezen, maar geestelijke economie is de hoofdzaak bij religie. Alles wat iemand zegt of doet, alles wat hij denkt en voelt, vergt enige inspanning van zijn geest. Het is verstandig om elke kans om zijn evenwicht te verliezen, te vermijden. Men moet kalm maar toch krachtig stand houden tegen alle invloeden, die iemands leven kunnen verstoren. Van nature is men geneigd zich te verweren tegen elke aanval, die van buiten komt; maar daardoor verliest men zijn evenwicht. Zelfbeheersing is daarom de sleutel voor alle welslagen en geluk.” Geestelijke economie is een deugd, wanneer het de harmonie bewaart.

De oefening van zelfbeheersing vinden wij ook terug in het Soefi Elementen Ritueel. De Stappen, Tonen en de Houdingen van de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether dienen in afstemming en met zelfdiscipline zo perfect mogelijk uitgevoerd te worden om recht te doen aan de symbolische betekenis van het ritueel: een reis via kennis, overgave, ontvangen, verwerken en doorgeven naar de Stilte van het ware Zelf.²

¹Khan, H.I., Karakter en Persoonlijkheid (Character-Building, The Art of Personality), 1982, Leidse Soefi Stichting, Den Haag ²Bericht 1/4/5: https://bit.ly/2HUqItJ

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 21 november 2020 (digitaal), 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff