header

Pagina overzicht

 

 

Leven in eenheid

 

Luister, druppel, geef jezelf op zonder spijt en ontvang in ruil daarvoor de Oceaan. Luister druppel, gun jezelf die eer en voel je geborgen in de armen van de Zee. Wie viel ooit dat geluk ten deel? Een Oceaan die een druppel het hof maakt! In Godsnaam, in Godsnaam, verkoop en koop direct. Geef een druppel en ontvang een Zee vol parels.
Roemi

In de laatste stadia op het innerlijk pad vervaagt het ego van de mens meer en meer. De relatie met het goddelijke wordt vaak omschreven als een druppel water die in de Oceaan opgaat. De mens verliest zijn individualiteit, maar in ruil daarvoor zal hij de Goddelijke Eenheid kunnen ervaren:

 

Ik ging op weg om Hem te zoeken
en verloor mijzelf.
De druppel werd opgenomen in de zee.
Wie kan hem nu terugvinden?
Terwijl ik zocht en zocht naar Hem
verloor ik mijzelf.
De zee nam de druppel op.
Wie kan hem nu terugvinden?
Kabir

 

In de Oceaan van Zuiverheid smolt ik als zout.
Zekerheid, twijfel, geloof en ongeloof:
niets bleef ervan over.
In mijn hart verscheen een ster,
waar alle zeven hemelen in opgingen.
Roemi

 

De bewustzijnsstaat waarin de mens komt te verkeren in deze laatste stadia van de innerlijke reis, is uiteraard niet in woorden te vatten. Maar soefi-mystici hebben ons gedichten nagelaten die ons in staat stellen iets te kunnen proeven van hun diepe innerlijke ervaringen:

 

Toen de dag kwam;
de dag waarvoor ik geleefd had en gestorven was.
Op de dag die niet in enige kalender staat,
werden wolken van liefde’
overvloedig over mij uitgestort.
In me was mijn ziel doorweekt,
rondom me was zelfs de woestijn groen.
Kabir

 

Je bent de kopie van een Goddelijke Brief.
Je bent de weerspiegeling van Koninklijke Schoonheid,
buiten jou is er niets in dit Heelal,
zoek alles in jezelf:
je kunt zijn wat je wilt.
Roemi

 

Zeer kenmerkend voor de Soefi traditie is dat het streven van de mens op zijn innerlijke reis niet beperkt blijft tot innerlijke bewustwording en vervolmaking. De meest wezenlijke manier om onze Schepper te dienen, is door onze medemens te dienen. En zo kan het licht, het bewustzijn, worden vergroot en verspreid:

 

O Heer, geef mij een hart,
dat ik kan uitstorten in dankbaarheid.
Geef mij een leven,
dat ik kan besteden
aan de redding van de wereld.
Sjeik Ansari