header

Pagina overzicht

  Mahmood Khan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaik al-Mashaik Mahmood Khan Youskine,
volle neef van Hazrat Inayat Khan, op bezoek in het Soeficentrum Rotterdam, najaar 2019.

Mogelijkheden tot betrokkenheid bij Soeficentrum Rotterdam

 

1. Belangstellende van Soeficentrum Rotterdam
Wilt u als belangstellende de activiteiten in ons centrum volgen, dan kan dat. Dit legt geen enkele verplichting op. U kunt als belangstellende deelnemen aan alle openbare activiteiten, waaronder de Universele eredien­sten en de belangstellendenklassen. Als u uw mailadres noteert in het soeficentrum of een mailtje stuurt naar Bauke de Wreede, centrumleider Soeficentrum Rotterdam, bdewreede@gmail.com, dan wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten in het soeficentrum. Na overleg kan er deelgenomen worden aan de belangstellendenklas en eventueel aan de Gatha klas.Ook kunt u zich abonneren op de Soefi-Gedachte. Dit blad verschijnt vier maal per jaar. Een abonnement kost 16 Euro per jaar. Voor een pdf van de laatste nummers zie de website van Soefi Beweging Nederland, www.soefi.nl.

2. Vriend van Soeficentrum Rotterdam
Draagt u ons centrum een warm hart toe maar wilt u verder geen verplichtingen aangaan, dan kunt u zich aanmelden als vriend van Soeficentrum Rotterdam. We stellen een jaarlijkse bijdrage van 50 Euro op prijs. Dit is exclusief een abonnement op de Soefi-Gedachte.

3. Vriend van Soefi Beweging Nederland (SBN)
Wanneer uw belangstelling verder gaat en u ook de doelstellingen van de Soefi Beweging onder­schrijft, dan kunt u Vriend worden van Soefi Beweging Nederland. Van u wordt een jaarlijkse bijdrage verwacht van 70 Euro. Dit is inclusief een abonnement op de Soefi-Gedachte

4. Broeder/zusterschapslid
Wie zich aangetrokken voelt tot het soefisme en het gedachtengoed van Hazrat Inayat Khan onderschrijft - maar (nog) geen mureed wil worden - kan broeder- of zusterschaplid worden. Broeder- en zusterschapsleden kunnen na overleg deelnemen aan klassen. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 70 Euro, inclusief een abonnement op de Soefi-Gedachte.

5. Moeriedschap bij de Soefi Beweging
Wie zelf het Soefi pad wil opgaan kan moereed (leerling) worden en deelnemen aan de innerlijke school. Dit is een onderdeel van de Internationale Soefi Orde. Dat betekent dat u de doelstellingen onderschrijft en zich kunt verenigen met de tien Soefi-denkbeelden (zie de pagina Doelstellingen en onze Statuten). U kunt toetreden in overleg met de Centrumleider, Bauke Subbhan de Wreede. Vooraf vinden enkele gesprek­ken plaats. Het moereedschap is een strikt persoonlijke zaak, die ondersteund wordt door een spirituele inwijding. Met uw inwijder kunt u verdere afspraken maken over hoe u zich verder kunt en wilt ont­wikkelen. Van Moerieds wordt een jaarlijkse bijdrage verwacht van 100, 160 of 235 Euro, afhankelijk van het inkomen, door uzelf te bepalen. Dit is inclusief een abonnement op de Soefi-Gedachte.

Van de jaarlijkse bijdragen van Vrienden van Soefi Beweging Nederland, Broeder- en Zusterschapsleden en Moerieds wordt 50% afgedragen aan de Soefi Beweging Nederland, ter ondersteuning van haar eigen activiteiten, de International Sufi Movement ISM, en het onderhoud van de Soefi tempel in Katwijk. Murad Hassil.

Voor een verantoording van onze inkomsten en uitgaven klik op: Jaarrekening Soeficentrum Rotterdam 2018.pdf.

Penningmeester Soeficentrum Rotterdam:
Bart Been tel 010-7510500; E: albjambe@xs4all.nl

Betalingen voor het centrum Rotterdam:
NL43 TRIO 0788 8372 14 t.n.v. St. Soeficentrum Rotterdam.

 

ANBI zk FC blauw

Stichting Soeficentrum Rotterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. Schenkingen aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. Ook voor de schenk- en erfbelasting levert dit belastingvoordelen op. Meer informatie over ANBI’s kunt u vinden op www.anbi.nl.