header

Pagina overzicht

  contact

Mogelijkheden tot betrokkenheid
bij het Soeficentrum Rotterdam

1. Belangstellenden van het Soefi Centrum
Wilt u als belangstellende de activiteiten volgen, dan kan dat. Dit legt geen enkele verplichting op. U kunt als belangstellende deelnemen aan alle openbare activiteiten, waaronder de Universele eredien­sten en de belangstellendenklassen. Als u uw mailadres noteert in het soeficentrum of een mailtje stuurt naar Bauke de Wreede, secr. Soeficentrum Rotterdam, bdewreede@gmail.com dan wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten in het soeficentrum. Na overleg kan er deelgenomen worden aan de belangstellendenklas en eventueel aan de Gatha klas.Ook kunt zich abonneren op de soefi gedachte.

2. Vrienden van de Soefi Beweging Nederland
Wanneer uw belangstelling verder gaat en u ook de doelstellingen van de Soefi Beweging onder­schrijft, dan kunt u desgewenst Vriend worden.

3. Broeder/zusterschapslid
Wie zich aangetrokken voelt tot het soefisme en het gedachtengoed van Hazrat Inayat Khan onderschrijft - maar (nog) geen mureed wil worden - kan broeder- of zusterschaplid worden. Broeder- en zusterschapsleden kunnen na overleg deelnemen aan klassen.

4. Moeriedschap bij de Soefi Beweging
Ten slotte kunt u  door moereed (leerling) te worden, toetreden in de innerlijke school dit is een onderdeel van de Internationale Soefi Orde. Dat betekent dat u de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijft en zich ook kunt verenigen met onderstaande tien Soefi-denkbeelden. U kunt toetreden in overleg met de Centrumleider, Bauke de Wreede. Vooraf vinden enkele gesprek­ken plaats. Het moereedschap is een strikt persoonlijke zaak, die ondersteund wordt door een spirituele inwijding. Met uw inwijder kunt u verdere afspraken maken over hoe u zich verder kunt en wilt ont­wikkelen.