header

Pagina overzicht

 

Toelichting op de activiteiten

 

Universele erediensten
Iedere 2e en4e zondag van de maand om 11.00 u vindt in het centrum een Universele Eredienst plaats. Deze diensten zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Na afloop is er gele­genheid om met een kop koffie of thee nog even na te praten.

Elke Universele Eredienst begint met muziek. Vervolgens worden zeven kaarsen aangestoken. Zes kaarsen staan symbool voor de wereld­religies, de zevende kaars voor alle overige bekende en onbekende religies. Er worden korte teksten voorgelezen uit een Hindoegeschrift, (de Baghavad Gita) een Boeddhistisch geschrift (de Dammapadda), een geschrift van Zarathoestra (de Gatha’s), een Joods geschrift (het Oude Testa­ment), een Christelijk geschrift (het Nieuwe Testament), een Islamitisch geschrift (de Koran) en de Gayan, Vadan of Nirtan van Inayat Khan.

Daarna is er een korte lezing, waarin een spiritueel on­derwerp wordt toegelicht aan de hand van de gelezen teksten en in relatie tot ervaringen uit ons da­gelijks leven. Het geheel wordt afgesloten met een korte zegenbede en opnieuw een stukje muziek. De dienst wordt geleid door drie personen, de zogenaamde cherag’s, waarvan altijd minimaal een man (cherag) en een vrouw (cheraga). De duur van de dienst is ongeveer een uur.

Confraternity
Op iedere 2e zondag van de maand wordt voorafgaand aan de Universele Eredienst om 10.15 uur de Confraternity gehouden. De Confraternity is een gebedencyclus met gezongen herhalingen.

Deel­name staat open voor moerieds. Een mureed of moeried is iemand die het soefi-pad gaat met een door hem/haar gekozen persoonlijk inwijder en begeleider. Op verzoek kunnen ook belangstellenden aan de Confraternity deelnemen.

Informatie avonden
Op de eerste maandag van de maand zijn er informatie avonden. Deze avonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen die verdere verdieping in het soefisme wenst. Er wordt gelezen uit de teksten van Murshid In­ayat Khan.

Er is gelegenheid voor reflectie en uitwisseling van gedachten Indien u het voornemen hebt hierbij aanwezig te willen zijn, wordt u gevraagd om vooraf even bellen of te mailen met Bauke de Wreede.

Studie en meditatie avond
Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk die een kennismakingsgesprek hebben gehad . Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen die wil ervaren hoe het in de klassen toegaat die je als Broederschapslid of Mureed gaat volgen. Ook leden van het centrum kunnen deze avonden volgen.

Gathaklassen
Op de eerste en derde woensdag van de maand worden Gathaklassen gehouden voor degenen die nog niet zo lang moe­reed zijn. Er wordt gelezen uit de Gatha’s van Hazrat Inayat Khan. De opzet is om per avond een complete serie Gatha’s over alle zeven onderwerpen door te nemen: Geloof, Inzicht, Symboliek, Adem, Zeden, Dagelijks Leven, Metafysica. Deelnemers lezen de teksten vooraf thuis ter voorbereiding. Broe­derschapsleden*) kunnen eventueel hieraan deelnemen na overleg met Bauke de Wreede.