header

Pagina overzicht

boomgrappig

Beste mensen,

De bijeenkomsten worden gehouden bij The Masters, Hoogbrugstraat 42, 6221 CS, Maastricht.

Indien u de Nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u via mail contact opnemen via:

Email: soeficentrummaastricht@gmail.com

 

Soefi Centrum Maastricht     

Is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefibeweging

 

“Door beneden het eigen ideaal te vallen,
verliest men zijn aandeel in het leven.“
- Hazrat Inayat Khan 

 

 

Activiteiten 

Soeficentrum Maastricht organiseert verschillende activiteiten, waarbij u van harte welkom bent!

 

Oriëntatieklas

De oriëntatieklas wordt één keer per twee maanden gegeven voor belangstellenden die zich willen verdiepen in de basisbeginselen van het Universeel Soefisme. Het resultaat is dat de deelnemers steeds beter op de hoogte zijn van de verschillende aspecten van het Universeel Soefisme en dat men leert om de gebeden, teksten en de oefeningen op een juiste wijze te interpreteren en toe te passen in het dagelijkse leven.

 

Meditatieavonden

Omdat meditatie een belangrijke vorm van bewustwording is binnen het Universeel Soefisme mediteren we tweemaandelijks volgens de uitgangspunten en vormen die Hazrat Inyat Khan ons heeft aangereikt.

 

Universele Eredienst

Twee keer per jaar houden we een Universele Eredienst. Tijdens deze dienst worden de verschillende religies op aarde geëerd en door middel van een bijpassende (licht)ceremonie met elkaar verbonden. Iedereen wordt uitgenodigd voor het uitspreken van de gebeden en je te laten meevoeren door muziek, een themalezing en door te luisteren naar teksten uit de verschillende heilige boeken die de eenheid van religie verbinden.

Mensen van verschillende religies verenigen zich in een Universele Eredienst waar ook ‘mensen- zonder- kerk’ zich thuis kunnen voelen.

NB: De bijeenkomst in december wordt gehouden bij The Masters, Hoogbrugstraat 42, Maastricht.

 

Informele Dienst

Tijdens deze dienst worden op basis van een thema teksten gelezen uit de heilige boeken van verschillende religies. Daarna wordt een lezing gehouden, waarna vragen gesteld kunnen worden om binnen een gezamenlijk gesprek te luisteren naar elkaars zienswijzen en levenservaringen over het thema.

 

Gathaklas

Deze bijeenkomsten zijn voor gevorderden die de leefwijze van het Universeel Soefisme en de kennis van de Innerlijke School verder willen verdiepen.

Tweemaandelijks wordt er gelezen uit de ‘Gatha’s’, de leringen van Hazrat Inayat Khan. Deelname in overleg.

 

Zanggroep 

Zingen is een vorm om tot innerlijke groei te komen. Daarom zingen we, op een niet competitieve wijze mantra's en andere liederen die voortkomen uit de verschillende religies en tradities. Je hoeft dus geen ervaring te hebben en het doel is het genieten van samenzang en samenzijn.

 

Het godsideaal is de bloem van de schepping,

de verwezenlijking van de waarheid haar geur.

 (Hazrat Inayat Khan)