header

Pagina overzicht

boomgrappig

 

   Maand september 2019 : 

    Gathaklas  : 15 september  , leiding Hakima W.

    meditatie    : 11 september,  leiding Hakima W.

    Lezing   :     21 september , thema:’ Stil de tijd ‘

                                 sprekerr: Ganesh van der Veer

   

    Maand oktober 2019 

    Gathaklas  : 13 oktober,  leiding Hakima W.

    Soefisme i.d. praktijk : 16 oktober, leiding Els Verheijen

     Zanggroep :         11 oktober  , leiding Marlou B.

 

    Maand november 2019

     Lezing: 2 november, spreekster, Saraswati de Vries

     Meditatie:  13 november leiding Hakima W.

     Gathaklas :  24 november leiding Hakima W.

     Zanggroep : 22 november , leiding Marlou B.

 

     Open Soefidag: 16.11. Katwijk tempel 

 

     

     Maand december 2019

     Soefisme in de praktijk : 11 december, leiding Hakima W.

     Universele Eredienst met lichtceremonie: 14 december , spreekster Shakti van der Vliet

 

 

 

 

 

 

 

   

                                         

                                

        

    

 

 

Soefi Centrum Maastricht     

is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefibeweging

 

“Door beneden het eigen ideaal te vallen,
verliest men zijn aandeel in het leven.“
- Hazrat Inayat Khan 

 

 

  

 

 

Activiteiten 

Soeficentrum Maastricht organiseert verschillende activiteiten, waarbij u van harte welkom bent!

 

Lezingen

We organiseren lezingen, waarin steeds een ander thema binnen het Universeel Soefisme centraal staat, en waar ruimte is voor het stellen van vragen. Er wordt niet alleen gesproken, in sommige lezingen wordt muziek gemaakt en gezongen.

 

Soefisme in de praktijk

Tijdens ‘Soefisme in de praktijk’, dat één keer per twee maanden plaatsvindt, wordt er gezamenlijk een bepaald onderwerp uit het Soefisme bestudeerd. We lezen samen een korte tekst en doen een meditatie- of lichaamsoefening. Vervolgens proberen we de tekst meer handen en voeten te geven door er over te praten en het te verbinden met onze eigen ervaringen.

 

Meditatieavonden

Tweemaandelijks wordt er een meditatieavond georganiseerd waarin wij door middel van concentratie, contemplatie en meditatie de kracht van de stilte kunnen  ervaren.

 

Universele Eredienst

Twee keer per jaar houden we een Universele Eredienst. De Universele Eredienst is opgebouwd rondom de eenheid van religieuze idealen. Deze dienst reikt over de grenzen van de afzonderlijke religies heen. Mensen van verschillende religies verenigen zich in een Eredienst waar ook ‘mensen- zonder- kerk’ zich thuis kunnen voelen.

 

 

Verdiepende activiteiten

Maandelijks wordt er gelezen uit de ‘Gatha’s’, leringen van Hazrat Inayat Khan. Deelname in overleg.

 

 

Nieuw: Zanggroep 

Zie data in de overzicht.

 

Het godsideaal is de bloem van de schepping,

de verwezenlijking van de waarheid haar geur.

 (Hazrat Inayat Khan)