header

Pagina overzicht

 

De teksten bij de ceremonie van 1 september 2019   

Teksten:  Het geheim van ons leven.

Het Universeel Soefisme heeft respect voor ieders religieuze overtuiging,
daarom lezen wij uit mystieke geschriften teksten, die ons inzicht kunnen geven:

In een Hindoe geschrift lezen wij: (De Bhagavad Gita 8: 53 en 54)

Alle zelfzucht, aanmatiging, wellust, haat en hebzucht opgegeven hebbend.
Onzelfzuchtig en vredelievend.
Die mens is gereed om op te gaan in het eeuwige Brahmaan.
Opgaande in Brahmaan treurt hij niet en begeert hij niet.
Tegenover alle schepselen is hij hetzelfde.
Zo bereikt hij de hoogste staat van toewijding.

 

In een Boeddhistisch geschrift lezen wij: (De Dhamapadda- de Meester)

Zij die ontwaken, verlaten hun huis.
Als zwanen stijgen ze op, en laten het meer achter zich.
De hemel neemt ze op.
Onzichtbaar is hun vlucht.
Zij verzamelen niets, bewaren niets.
Inzicht is hun voedsel, de leegte hun inspiratiebron.
Alleen zij weten wat het is om vrij te zijn.

 

In een geschrift van Zaratushtra lezen wij: (Yasna 31-4)

Wanneer ik waarheid aanroep, zullen de Wijze en de andere goden verschijnen; alsook beloning en liefde. Door het allerbeste denken zal ik voor mijzelf hun krachtige heerschappij zoeken, waarmee ik alle illusie kan overwinnen.

 

In een Joods geschrift lezen wij: ( Spreuken 3:3 en 4)

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
Wind ze om je hals,
Schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
En je zult waardering ondervinden.

 

In een Christelijk geschrift lezen wij: ( 1e brief van Johannes 4:17, 18-19)

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden….

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad.

 

In een geschrift van de Islam lezen wij: (Sura 84-6 en 94-5,6)

In de naam van God, de Genadige, de Weldadige.
O mens, waarlijk, eeuwig ga je zwoegend naar je Heer toe,
-moeizaam zwoegend-
maar dan zul je Hem ontmoeten
Waarlijk: bij iedere moeilijkheid is er verlichting.

 

In de Gayan lezen wij:

Het ware geluk ligt in de stroom van de liefde, die opzwelt uit de ziel van de mens. En wie deze stroom voortdurend laat vloeien, onder alle omstandigheden, in alle situaties,hoe moeilijk ook, verwerft een geluk dat in waarheid zijn eigen is.