header

Pagina overzicht

 

Soefi Centrum Eindhoven

is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefi
Beweging, die gesticht is door Hazrat Inayat Khan.

 

 

 

 

 

 

 Het uiterlijke leven is slechts de schaduw van de innerlijke werkelijkheid.
Het meest innerlijke wezen van de mens is het ware wezen van God.

                                                                                                   uit: "Gayan" van Hazrat Inayat Khan

 


Informele dienst

3 januari 2021
11 uur

Gaat niet door i.v.m. de corona-situatie


Soefi Centrum Eindhoven organiseert elke 1e zondag van de maand een eredienst.
Iedereen is van harte welkom. Vrije toegang; verzoek om na afloop een vrijwillige bijdrage
in het mandje te doen, ter dekking van de onkosten. 
 
                                                         

 

   VOLGENDE EREDIENSTEN

2021
7 februari
7 maart
4 april
2 mei
6 juni