header

Pagina overzicht


Soefi Centrum Deventer

Centrumleider: 
Willem Sikander van der Vliet

willemvandervliet@gmail.com (tel. 0313 231 353)

Secretaris: 
Michaela Shakti van der Vliet - Hollmannová

michaelahollmannova@gmail.com 

Wilt u (geheel vrijblijvend) kennismaken met ons centrum?

m centrum deventer

Dat kan. 

U bent van harte welkom in de universele of informele erediensten
en op de openbare donderdagavonden. 

U kunt altijd iemand, die geïnteresseerd is, meenemen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt telefonisch contact opnemen met Sikander.Voor overige informatie gelieve te mailen naar Shakti.

Vrijmetselaarsloge Deventer, 
het gebouw, waar onze activiteiten plaats vinden.

Informatie over lid worden van de Soefi Beweging Nederland vind je hier.

Download de SCD Nieuwsbrief van April 2019

Download de SCD Nieuwsbrief van Mei 2019

 

Het 'SoefiCentrumDeventer' (SCD) is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging. Ons centrum is een van oudste Soefi-centra van Nederland. De familie van prof. Karimbakhsh Witteveen, oudminister en jaren lang hoofd van de Soefibeweging Nederland is uit Deventer afkomstig en heeft een belangrijke binding met Deventer. De vader van wijlen Karimbaksh Witteveen heeft samen met prof. dr. G.S. Bos in 1946 het nog steeds zeer florerende ingenieursbureau ”Witteveen+Bos International” opgericht, met als eerste project de Prins Bernhardsluis. Beide ouders van Karimbakhsh Witteveen hebben veel bijgedragen aan
de bloei van het SoefiC entrum Deventer.

De eerstvolgende Eredienst:
Zondag 16 juni 2019 om 11.00 uur
om 10.15 is er Confraternity, openbaar

Nuria Kousemaker : 'Ouder worden'
Oud worden 
gebeurt gewoon: daar hoef je niets voor te doen.
Wat kun je dan? Wat wil je? Hoe kun je zinvol bezig zijn?
Sirdar van Tuyll van Serooskerken (een volgeling van Hazrat Inayat Khan
en de eerste nationaal vertegenwoordiger van het Universeel Soefisme in Nederland)
zegt daarover: "Ouderdom heeft niet de roeping om in te slapen.
Ouderen hebben de roeping zich terug te trekken in het geestelijk leven
en vandaar uit over de wereld te stralen".

Soefi geschrift:
De ziel openbaart zich in de wereld,
opdat zij de verschillende fasen van openbaring mag ervaren zonder te verdwalen,
en opdat zij haar oorspronkelijke vrijheid mag herwinnen,
aangevuld met ervaring en kennis, die zij in deze wereld heeft opgedaan. (H. I. Khan)