header

Pagina overzicht


Soefi Centrum Deventer

Centrumleider: 
Willem Sikander van der Vliet

willemvandervliet@gmail.com (tel. 0313 231 353)

Secretaris: 
Michaela Shakti van der Vliet - Hollmannová

michaelahollmannova@gmail.com 

Wilt u (geheel vrijblijvend) kennismaken met ons centrum?

m centrum deventer

Dat kan. 

U bent altijd van harte welkom in de vieringen(universele of informele erediensten)en op de openbare donderdagavonden. 

U kunt altijd iemand, die geïnteresseerd is, meenemen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt telefonisch contact opnemen met Sikander.Voor overige informatie gelieve te mailen naar Shakti.

Vrijmetselaarsloge Deventer, 
het gebouw, waar onze activiteiten plaats vinden.

Informatie over lid worden van de Soefi Beweging Nederland vind je hier.

Download de SCD Nieuwsbrief van April 2019

Download de SCD Nieuwsbrief van Mei 2019

 

Het 'SoefiCentrumDeventer' (SCD) is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging. Ons centrum is een van oudste Soefi-centra van Nederland. De familie van prof. Karimbakhsh Witteveen, oudminister en jaren lang hoofd van de Soefibeweging Nederland is uit Deventer afkomstig en heeft een belangrijke binding met Deventer. De vader van wijlen Karimbaksh Witteveen heeft samen met prof. dr. G.S. Bos in 1946 het nog steeds zeer florerende ingenieursbureau ”Witteveen+Bos International” opgericht, met als eerste project de Prins Bernhardsluis. Beide ouders van Karimbakhsh Witteveen hebben veel bijgedragen aan de bloei van het SoefiC entrum Deventer.

De eerstvolgende Eredienst:
Zondag 19 april 2019 om 11.00 uur

Saraswati de Vries : 'Wat de wereld nodig heeft'
Download hier de uitnodiging

Soefi geschrift:

Uw licht heeft de duistere vertrekken van mijn denken verlicht,

Uw liefde is geworteld in de diepten van mijn hart;

Uw ogen zijn het licht van mijn ziel,

Uw macht is werkzaam achter mijn daden;

Alleen in Uw vrede vindt mijn leven rust,’

Achter elk van mijn drijfveren staat Uw wil;

Uw stem is te horen in elk van mijn woorden;

Wat er zich in mij afspeelt is een belichaming van Uw beeld;

Mijn lichaam is niet anders dan een dekmantel over Uw ziel  (H. I. Khan)

zee van het leven is voortdurend in beweging;
de meester loopt over de golven, de wijze zwemt in het water, maar de onwetende