header

Pagina overzicht

Universele Eredienst - Iedereen is welkom!

 

De Soefibeweging brengt de boodschap van het Universeel Soefisme. De gedacht daarvan is, dat alle godsdiensten uit één en dezelfde goddelijke bron voortkomen en dat alle religies uiteindelijk op dezelfde God zijn gericht. Het Universeel Soefisme brengt de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid en streeft de éénheid van religieuze idealen na. De grondlegger ervan is Hazrat Inayat Khan. Hij groeide op in India, te midden van verschillende religies. Volgens Inayat Khan heeft God vele benamingen en beleeft elk mens God op zijn eigen manier. God moet je volgens hem niet buiten jezelf zoeken, maar binnen in jezelf.

Hazrat Inayat Khan verwoordde het in de Sociale Gatheka 6 als volgt:
"Een volgeling van de Soefi Beweging zijn betekent een volgeling te zijn van álle geloven in deze wereld, niet gebonden aan enig specifiek geloof. Voor een soefi is geloof een vrij ideaal, geen gevangenschap. De Soefi Boodschap beschouwt de gehele mensheid als één lichaam, de rassen zijn de verschillende delen van dat lichaam, de landen zijn de organen ervan, de mensen de deeltjes die dit lichaam vormen, en God is de geest van dit lichaam."
Religies hebben aan de mensheid Geschriften en oefeningen gegeven om tot God te komen, tot je innerlijke kern, en ieder kiest zijn weg die het beste bij hem of haar past. Daarom wordt in de Universele Eredienst voor elke godsdienst een kaars ontstoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde godsdienst aan de wereld brengt. De zevende kaars wordt aangestoken voor alle overige religies, die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden.


Elke zondag is er om 11 uur een Universele Eredienst in soeficentrum Den Haag, Anna Paulownastraat 78

Confraternity is voorlopig geannuleerd

aanmelden via di mailadres:

 aanmelden.ap78@gmail.com

 

Geluidsopnames
Een geluidsopname van de Universele Erdienst van 5 feb 2017 met als spreker Karimbakhsh Witteveen staat op Dropbox. Het onderwerp van deze dienst was "Trek ons nader tot U", waarin Karimbakhsh zijn doordachte visie gaf op de actuele mondiale en landelijke problematiek.

informele

Teksten

De teksten van de komende of recente Universele Eredienst staan vermeld onder het kopje "Teksten uit de Heilige Boeken".