header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen in de Universele Eredienst van 17 januari 2021 om 11 uur. 

Spreker: 

Thema: Ons spreken uit het ego, hart of de ziel

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Bhagavad Gîta 3:16-19

Wie de cirkelvormige beweging van deze schepping niet onderhoudt, O Pârtha, die mens leidt een kwaadaardig, genotzuchtig en vruchteloos bestaan.

Wie alleen in het Zelf de vreugde zoekt en met niets minder dan het Zelf genoegen neemt en het daarbij laat, heeft geen verplichtingen meer.

Die mens koestert geen enkele bedoeling met wat hij doet of niet-doet en heeft geen enkele bedoeling nodig ten aanzien van wie of wat dan ook.

Hecht je dus niet aan wat je te doen hebt en handel vanuit dat besef. De mens die ongebonden blijft terwijl hij handelt, bereikt het Allerhoogste.

 

Wijsheid

                                         

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

   

Dhammapada IV:56

Onder al de heerlijke geuren zoals die van sandelhout, tagara (valeriaan), de waterlelie en de wilde jasmijn, is de geur van morele zuiverheid het belangrijkst en uniek.

Mededogen

                                                                                                                                                                                                          

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Gâthâ’s Yasna 34:1-2

Mogen onze gedachten, woorden en daden gedragen worden door goedheid, opdat ze eeuwigheidswaarde verkrijgen en de adem van de Heer erin bespeurbaar zij.

Moge onze harteklop van hetzelfde ritme zijn als dat van de Heer, zodat wij ons manifesteren als mensen, die geïntegreerd zijn in de kosmische orde en ons stemgeluid zich mengt in het hemelse koor.

Zuiverheid

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Tehiliem (Psalmen) 141:3-4

Zet een wacht voor mijn mond, Eeuwige, een post voor de deur van mijn lippen. Houd mijn hart ver van het kwaad, verleid het niet tot goddeloze daden met hen die onrecht bedrijven, laat mij niet eten van hun overvloed. 

Wet

 

 

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

Bijbel - Lucas 12:33b-35a

Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend.

Zelfopoffering


                                                                                                                             
 

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

 

Qur’an 24:41-42

Ziet u niet, dat wie in de hemelen en op de aarde zijn, en ook de vogels met uitgespreide vleugels God prijzen? Ieder kent zijn eigen gebed en lofprijzing. En God weet wat zij doen. Van God is het koninkrijk der hemelen en der aarde. En uiteindelijk komt eenieder bij Hem.

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

Sangita I:18 (Wasiat)

If you will preserve my words as I have spoken, it will be as saving my life.

Het bewaren van mijn woorden zoals ik ze heb uitgesproken, is als het behouden (of bewaren) van mijn leven.

Waarheid