header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen tijdnes de informele viering van 28 februari 2021

Spreker: Nur Rahman Nijerkerk

Thema: Harmonie en Ridderschap

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

de Bhagavad Gita

Als je één bent met jezelf, als je niet gehecht bent aan het resultaat van je handelen, bereik je eeuwige vrede. Maar zij  die zich verdeeld voelen, gemotiveerd worden door zelfzuchtige begeerten en gehecht zijn aan het resultaat van hun werk, raken verstrikt.

 

 

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

   

de Dhammapada

We zijn wat we denken. Ons hele bestaan is het product van gedachten.

Met onze gedachten scheppen wij de wereld.

 

                                                                                                                     

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

yasna 30:2

Ahura Mazda maakte de schepping heel volmaakt. Na lange tijd maakte de Wijze de tweeling goed en kwaad, toen moesten de mensen kiezen, ze kregen eigen vrije wil. ‘Neig uw oren naar het beste’, was wel het advies. 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Prediker

Voor alles bestaat een bepaalde tijd: een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te oogsten, een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om te verwoesten en een tijd om te herbouwen, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te treuren en een tijd om te dansen, een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen bij elkaar te zoeken, een tijd om te omhelzen en een tijd om niet te omhelzen, een tijd om te vinden en een tijd om te verliezen, een tijd om iets te bewaren en een tijd om iets weg te gooien, een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om stil te zijn en een tijd om te spreken, een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.

 

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

Hebreeën

Deze Melchisedek was koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Toen Abraham, na de overwinning op vele koningen, naar huis terugkeerde, ontmoette hij Melchisedek en werd hij door hem gezegend.

Daarop gaf Abraham een tiende deel van alles wat hij in de strijd had buitgemaakt aan Melchisedek. De naam Melchisedek betekent ‘Koning van de gerechtigheid.’ Hij is ook koning van de vrede, want Salem betekent vrede.

Zijn vader, zijn moeder en zijn gehele afstamming zijn onbekend. We weten niets van het begin of het einde van zijn leven.

Hij lijkt op de Zoon van God, hij is en blijft priester voor altijd.

                                                                                                                               

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

 

Hadith – Jami’Tirmidh)

De profeet vroeg aan hem: “Waarom heb je je kameel niet vastgebonden?”

Waarop de man zei ”ik heb hem aan Allah toevertrouwd”.

Waarop de boodschapper van Allah antwoordde: “Bind je kameel vast en vertrouw op Allah”

 

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

 

 Gayan

Neem eerst jezelf onder handen, in plaats van je fouten op anderen te schuiven.