header

Pagina overzicht

   altaar

 

De teksten die gelezen worden zijn afkomstig uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden voorgedragen tijdens de Universele Eredienst op zondag 2 april 2023.

Spreker: Wajid Kofman

Thema:  Groei

 

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Omhul met God al wat beweegt 

in het bewegende heelal (…) 

Bewegende is het en onbeweeglijk. 

Ver is het en toch nabij. 

Het is binnen in alles 

en het is buiten in alles. 

Maar wie alle wezens hier  

ziet als in het Zelf 

en het Zelf weer in alle wezens, 

die schrikt daarvoor niet terug. 

Voor wie alle wezens geworden zijn tot het eigen Zelf, welke waan, welk leed nog bevangt hem, 

die zo de eenheid aanschouwt? 

 

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Groeien is niet groter worden,  

maar je bewust worden van je grootsheid.

 

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Wat is Uw regel voor vooruitgang en wat is Uw Wil? Hoe moeten  wij U loven en aanbidden? Verklaar ze mij duidelijk, O Mazda,  zodat wij door Uw aanwijzingen op te volgen de beloofde  beloningen kunnen genieten. Leer ons, o mijn Heer,  het pad van goede gedachten en zelfverwezenlijking. Leer mij, O Mazda, de beste woorden en edelste daden, zodat ik  door deze leer U kan aanbidden met een heldere geest en zuiver hart. Door uw macht, O Ahura, maak het zo dat ik mij in een nieuw  leven mag verheugen vol waarheid. 

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Alles heeft een bestemde tijd,  

en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. 

Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven; 

een tijd om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien;

Een tijd om te doden, en een tijd om te genezen;  

een tijd om af te breken, en een tijd om op te bouwen;

Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen;  

een tijd om te kermen, en een tijd om op te springen;

Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te  vergaderen; een tijd om te omhelzen,  

en een tijd om verre te zijn van omhelzen; 

Een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan; 

een tijd om te bewaren, en een tijd om weg te gooien;

Een tijd om te scheuren, en een tijd om toe te naaien;  een tijd om te zwijgen, en een tijd om te spreken; 

Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten;  een tijd van oorlog, en een tijd van vrede.

 

 

 

Christendom 

  

 

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Doe daarom je best om door jullie geloof verstandig te worden. 

En door verstandig te worden zullen jullie God goed leren kennen. 

En door God goed te kennen, zullen jullie groeien in  zelfbeheersing.

En door te groeien in zelfbeheersing,  zullen jullie groeien in geduld.

En door te groeien in geduld,  zullen jullie groeien in ontzag voor God.  

En door te groeien in ontzag voor God,  zullen jullie groeien in de liefde voor de broeders en zusters. 

En door te groeien in de liefde voor de broeders en zusters,  zullen jullie groeien in werkelijke onzelfzuchtige liefde

 

                                                                                                                                 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

 

En aan Allah behoren het Oosten en het Westen. 

Waarheen jullie je ook wenden, daar is het Aangezicht van Allah.  Voorwaar, Allah is Alomvattend en Alwetend. 

Hij is de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. 

En wanneer Hij een besluit over een zaak heeft genomen,  dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees”, en het is. 

Of wie heeft de hemelen en de aarde geschapen en water uit de  hemel neergezonden, waarmee Wij prachtige tuinen doen  groeien?

Jullie zijn niet in staat haar bomen te doen groeien. Is er een god naast Allah? Welnee, zij (die dit beweren) behoren  tot een volk dat afwijkt (van de Waarheid). 

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

 

Vadan:

Als er één plaats is waar wij God kunnen ontmoeten, dan is het wel hier op aarde. 

Niets op aarde is tegelijk zo aantrekkelijk en afstotelijk als de  mens. 

Wie niet wil aannemen dat alles één is,  

wordt eens door de eenheid opgenomen. 

De waarheid wordt niet verworven, maar ontdekt. -- 

Hoger wil ik stijgen dan de hoogste hemel, 

dieper duiken dan de diepten van de oceaan, 

verder reiken dan de verste einder, 

mijn diepste wezen binnengaan. 

Jij kent mij amper, wisselvallig leven, 

waar de dood mij niet bereiken kan, 

daar wil ik leven.