header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen in de Universele Eredienst van 29 november 2020 om 11 uur.

Spreker: Monika Rietveld

Thema: Grondloos leven

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Bhagavad Gîta 5:12

       

Als je één bent met jezelf, als je niet gehecht bent aan het resultaat van je handelen, bereik je eeuwige vrede.

Maar zij die zich verdeeld voelen, gemotiveerd worden door zelfzuchtige begeerten en gehecht zijn aan het resultaat van hun werk, raken verstrikt.

   Wijsheid

 

                                                   

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Evangelie van Boeddha (pag. 15)

Wie zal ons verlossen van de macht van het Zelf? Wie zal ons redden van ellende? Wie zal ons terugbrengen tot een gelukzalig leven?

   Mededogen

 

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Gâthâ’s - Yasna 30:2

Spits uw oren en scherp uw verstand om de juiste keuze te doen: Een geweldige keuze, waaraan geen sterveling zich kan onttrekken. Gij stemmen der heiligen, die reeds zolang verstomd zijn; ontwaakt uit uw zwijgen, en roep de mens op tot de juiste beslissing.

   Zuiverheid

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Tenach - Beresjiet (Genesis) 11:1-4

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sjinar bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’

   Wet

 

                                                                                                                    

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

Bijbel - Matteüs 6:6 en 33

(Maar) als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

   Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

   Zelfopoffering


                                                                                                                             
 

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

 

Hadith – Jami’ Tirmidhi

De profeet vroeg aan hem: ‘Waarom heb je je kameel niet vastgebonden?’ Waarop de man zei: ‘Ik heb hem aan Allah toevertrouwd’.

Waarop de boodschapper van Allah antwoordde: ‘Bind je kameel vast en vertrouw op Allah!’       

   Eénheid

         

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

Vadan

Het intellect is de oppervlakte van de menselijke intelligentie, wanneer het naar binnen wordt gericht, wordt het een bron van alle openbaring.

Ware groei, die wij allen zoeken, kan alleen voortkomen uit het raken van de enkele éne, het zuivere wezen, het zelf, de groei van binnen naar buiten, van die kern uit naar buiten, op een geïntegreerde wijze.’ Fazal Inayat Khan

   Waarheid