header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen in de Universele Eredienst van 25 oktober 2020 om 11 uur.

Spreker: Zubin vd Besselaar

Thema: Vrijheid

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Alles wat leeft is vol van de Heer, geniet van zijn bezit doch begeer het niet.

Zij die het Zelf zoeken door middel van soberheid, geloof en kennis bereiken de wereld van de Zon. Dat is leven, onsterfelijk, boven vrees verheven; dat is het doel.

 

                                                   

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Alleen de wijze die de weg volgt is in staat de rivier over te steken en aan de greep van de dood te ontkomen.

Hij heeft de paden van de duisternis verlaten en volgt de weg van het licht

Hij heeft zijn huis zijn huis achtergelaten en bewandelt het steile pad van het geluk

Hij is vrij van begeerte, vrij van bezit, vrij van onzuiverheden van het hart

Vrij van gehechtheid en begeerte stelt de wijze zich open voor het onbegrensde licht

Zijn vrijheid is zijn hoogste goed. Hij is een licht voor zichzelf, zuiver, stralen en vrij.

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Ik spreek tot hen, die willen horen.

Die niet de taal van het hart tot zwijgen brengt door hun aards gerichte denken, maar die de taal willen verstaan van het hart dat zich jubelend tot de Heer verheft. Want slechts in dit verstaan is vrede gelegen. Een vrede die het verstand te boven gaat. Een vrede die de mens tot wijsheid leidt.

Het licht van de eeuwige waarheid verlichte onze ziel

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

De Heer sprak: ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord; ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te bevrijden uit de macht van Egypte om hen weg te leiden uit dit land, naar het land dat goed en ruim is, is land dat overvloeit van melk en honing, he gebied van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perrizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. De roep van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Ga er dus heen, ik zend u naar de farao. U moet mijn volk, de Israëlieten uit Egypte leiden.

                                                                                                                    

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

Daarom verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea. Hiervoor moest hij door Samaria. Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, die in de buurt ligt van het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven en waar zich de Jacobsbron bevindt. Het was ongeveer het zesde uur. Een Samaritaanse vrouw kwam water putten. Jezus sprak haar aan:  Geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren eten gaan kopen in de stad. De Samaritaanse vrouw antwoordde: “Hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse. Joden willen namelijk met Samaritanen niets te maken hebben.


                                                                                                                             
 

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

 

De dienaren van de Almachtige zijn zij die op de aarde in nederigheid wandelen en die wanneer de onwetenden zich tot hen richten zeggen vrede, n die de nacht zich neerwerpend en zich oprichtend voor hun Heer werpen.

         

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

de Gayan, Vadan, Nirtan :

Alles waar wij van verlangen

Berooft het hart van zijn vrijheid

Al naar gelang het belang

Dat hij aan het leven hecht

Aan grote of kleine dingen

Laat de mens zien of hij klein is

Ware spiritualiteit

Is geen vaststaand geloof of vaststaande overtuiging

Het is het veredelen van de ziel

Door boven de belemmeringen

Van het leven uit te stijgen

Neem eerst jezelf onder handen

In plaats van je fouten op anderen te schuiven

Onverstoorbaarheid en onafhankelijkheid

Zijn de twee vleugels waardoor de ziel kan vliegen

Je slaagt, als vrije wil

En omstandigheden hand in hand gaan

Onverstoorbaarheid is de sleutel

Tot het geheim van het leven.