header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen in de Universele Eredienst van 4 oktober 2020 om 11 uur.

Spreker is Sakya van Male

Thema: Het ontwaakte hart

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

(Asthavakra Gita) 
Voor bevrijding is het noodzakelijk dat je weet dat je Bewustzijn bent, die getuige is van alles wat waarneembaar is.
Je kunt op dit moment al vrede en gelukzaligheid ervaren en bevrijd worden van wat je bindt, als je maar verblijft in Bewustzijn en je jezelf beschouwt als iets anders dan je lichaam

 

                                                   

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

 (Dhammapada)

Hij is ontwaakt. Hij vindt vreugde in de stilte van zijn meditatie en blijdschap in de rust van zijn onthechting. Het is moeilijk geboren te worden, het is moeilijk je in het leven staande te houden.

Moeilijker is het de verheven waarheid te vernemen, ernaar te leven en tot ontwaken te komen.

Toch is de leer eenvoudig.

Wie zuiver van hart is en het goede doet, zal uiteindelijk vrij worden.

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

(Gatha’s) 

Ja Heer, verleen glans aan mijn aardse gestalte, opdat ik moge zijn uw dageraad, die de komst van het goddelijk licht aankondig; opdat alle mensen mij mogen zien als uw bode, die het aanbreken van een nieuw tijdperk verkondigt. 

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

(Psalmen) 

Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht. 

                                                                                                                    

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

(Thessalonicenzen)

Maar u broeders en zuster, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent als kinderen van het licht en van de dag.

Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 
                                                                                                                             
 

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

 

(Koran)

O, gij die gelooft, weest Allah’s helpers, zoals toen Jezus, zoon van Maria, tot zijn discipelen zeide: ”Wie zijn mijn helpers ter wille van Allah?”

De discipelen antwoordden: ”Wij zijn Allah’s helpers!” 

         

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

 

Gayan, Vadan, Nirtan

In de Gayan, Aforismen en Beker van Saki :

Velen schijnen klaarwakker voor het uiterlijke leven, maar slapend voor het innerlijk leven; en hoewel de kamer van het hart voortdurend bezocht wordt door hemelse wezens, kennen ze hun hart niet, want ze zijn niet dáár. Tulp, waarom open je je lippen?

- Om je te vertellen wat ik in de stilte heb geleerd. Wat heb je dan geleerd?

- Dat ik mijzelf moet maken tot een lege beker. Zolang er in de liefde nog sprake is van ‘jij en ik’ is de liefde nog niet ten volle ontvlamd.