header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen tijdens de Universele Eredienst van 9 mei 2021

Spreker: Sabir Jaap Dekker

Thema: WERELD-RELIGIE

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

O mens, het ligt niet aan Creator, als jij die goddelijke Geliefde niet ziet, als jij die goddelijke Geliefde niet hoort, want Creator is voortdurend aanwezig en Creator spreekt voortdurend tot je. 

Als jij dat niet ziet, of als jij dat niet hoort, dan ligt dat aan jou.

   wijsheid

 

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

O mens, zie rondom je en beschouw het leven: alles lijkt 

vergankelijk en niets lijkt blijvend. Maar de ziel is het wezen van het leven en de ziel leeft ook voorbij de dood van het leven.

Jouw ziel is blijvend.

mededogen

                                                                                                        

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

O Creator, U immers bent de zin en het doel, het begin en het einde en ook de kern van wat wij in onszelf aanvoelen. Zowel goed en kwaad, als licht en donker, zijn voor ons gevoel als door een kloof van elkaar gescheiden, maar zijn in Uw wezen ondeelbaar verenigd. Geef ons inzicht Heer.

zuiverheid


 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

O Creator, U kent mij en U doorgrondt mij. U kent mijn zitten en mijn gaan. U weet van verre mijn gedachten. Voor er een woord over mijn lippen komt, weet U het al Heer. U bent bij me, U bent voor me, U bent achter me en Uw hand ligt op mijn schouder. 

wet

 

 

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

                                                                                                                               

Jezus leerde ons: Jouw eerste opdracht is, heb de Heer je God lief met geheel je hart, met geheel je ziel en met geheel je bewustzijn. En je tweede opdracht daaraan gelijk is: heb de ander lief als

 jezelf. 

zelfopoffering

 

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

   

Allah is Creator, de levende, de zelfstandige. Hem behoort wat in de hemelen is en in de wereld. Hij is de ontzaglijke. Hij is de verhevene. En er mag geen dwang zijn in religie, want iedere ziel heeft een eigen religie.

eenheid

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

 

 

een geschrift van Hazrat Inayat Khan :

* door het leven niet alleen vanuit het eigen gezichtspunt te bezien, maar ook vanuit dat van een ander, verliezen wij niets, maar verruimen wij juist ons gezichtsveld.

 

* religie is als een zee van bewustzijn en alle verschillende geloofsvormen zijn als golven van die zee.

 

* maak Creator tot werkelijkheid, tot realiteit voor jou, dat zal je inzicht geven.

 

* welke weg jij ook gaat, wat je ook overkomt in het leven, alles heeft zin en betekenis en altijd wordt je begeleid door je Schepper.

waarheid