header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen tijdens de Informele Viering van 18 april 2021

Spreker: Willemijn Keer-IJdo

Thema: Niets is op zichzelf waar

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

(Munundaka Upanishad 2-2): 

Stralend en toch verborgen, leeft Brahman in de holte van het hart. Alles wat op en neer deint, ademt, zich opent, zich sluit, leeft in Brahman: boven geleerdheid, boven alles, beter dan alles, levend en niet levend. Het is de onvergankelijke, vlammende Brahman, dat zaad van alle zaden, waarin de wereld en al zijn schepselen verborgen liggen......…..

Neem de boog van onze heilige kennis, leg er de pijl van toewijding tegenaan, trek de pees van concentratie, tref het doelwit. 

 

 

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Door optische illusie beschouwen wij licht en schaduw, lang en kort, zwart en wit als verschillend van elkaar; ze zijn alleen maar verschillende verschijningsvormen van hetzelfde, in termen van relatie, niet in termen van realiteit.

                                                                                                        

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Waarheid, Geest, Goede Denken, Ahoera: voor ons zijn het stralen, 

toch zijn zij het ene Licht. Zo zoeken wij. Erbarm u over ons en help ons!

Door toewijding wordt de mens heilig; een toegewijd mens bevordert de Waarheid door zijn gedachten, zijn woorden, zijn daden, zichzelf.


 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting

Waarlijk, hij is mijn rots, mijn heil, mijn burcht

Ik zal niet wankelen

op God rust mijn heil en mijn eer, 

mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

 

 

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

                                                                                                                               

De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren.......

Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet....

zij rekent het kwade niet toe...

Zij is niet blij over ongerechtigheid, maar ze is blij met de waarheid

Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij...

 

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

  

Doe je gebeden regelmatig, twee maal per dag en aan het begin van de nacht. 

Want goede daden weren slechte daden af. 

Laat dit een herinnering zijn voor hen die God indachtig zijn.

Alles wat wij verhalen over de boodschappers dient ter versterking van je hart,

want door deze verhalen komt de waarheid tot je.

Een advies en een herinnering voor hen die geloven.

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

 

Vadan en Gayan :

Toen ik door het woud zwierf, stak een doorn mij in m'n blote voet en riep:

” O, je hebt me vertrapt”. Dit speet me en ik vroeg hem vergeving.

Een wesp die langs mij vloog, stak me in mijn arm en riep: 

“O, je hebt me gevangen”.  Dit speet me en ik vroeg haar vergeving.

Mijn voet gleed uit en ik viel in een modderplas. En het water riep:

“O, je hebt me gestoord”. Dat speet me en ik vroeg het vergeving.....

 

Koperen regel 4: Doe niets waardoor uw geweten zich schuldig zou voelen.

 

De eerste les die de zoeker naar Waarheid te leren heeft

is waarachtig tegenover zichzelf te zijn.

 

Het Soefisme leert om alles vanuit twee gezichtspunten te zien, 

uit zijn eigen en uit dat van een ander.

 

Het zijn niet de omstandigheden in het leven die ons gelukkig of ongelukkig maken,

maar onze houding er tegenover.

 

God is het antwoord op iedere vraag.

Maak God tot een werkelijkheid en God zal u tot Waarheid maken.

 

…...Ik zag naar U op aarde, ik speurde naar u in de hemel,

mijn Geliefde, 

maar ten slotte vond ik U, verborgen, 

als een parel in de schelp van mijn hart.