header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Informele Viering23 februari 2020

Onderwerp: Liefse

 

Spreker: Ali Can Yurdakul

 

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

 

 

Hindoe geschrift

Bhagavad-Gita, hfdst 7, vers 17

Van deze is de wijze, die in volledige kennis
door toegewijde dienst met Mij verenigd is, de beste.
Want Ik ben hem en hij is Mij zeer dierbaar.

                                                     

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Dhammapada, vers 38/39

Een hart dat niet tot rust komt,
Dat de ware wet niet kent
En her en der langs genoegen zwerft,
Sluit wijsheid buiten.

Er is geen vrees voor hen die waakzaam zijn,
Wiens hart geen aanvechting kent.
Zijn denken is kalm en helder,
Voorbij aan vragen naar goed en kwaad.

 

            

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift: 

 

De Gatha’s van Zaratushtra, Yasna 51.21

Heilig is de liefdevolle mens, heilig door zijn inzicht,
zijn woorden, zijn daden, zijn geloof.
Heilig is waarheid en de heerschappij van goed denken.
De Wijze Heer schiep hen en ik zal Hem smeken om een goede beloning.

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Psalmen 23

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Ja uw goedheid en liefde blijven mij volgen
alle dagen van mijn leven.
zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de Heer,
tot in lengte van dagen.


                                                                                                                                 

                  

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

Paulus, 1. Korintiërs 13

Deze drie nu, Geloof, Hoop en Liefde blijven.
Maar de grootste, Liefde, zal nooit vergaan.

 

  

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Al-Baraat, vers 117

Allah heeft Zich waarlijk en genadig gekeerd tot de Profeet
en de Emigranten en de Helpers die hem volgden in de tijd van ontberingen, nadat de harten van een deel van hen op het punt stonden af te dwalen;
Toen keerde Hij Zich genadig tot hen.
Voor hen is Hij waarlijk Mededogend, Barmhartig. 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

Gayan

God is Liefde

De fontein van Liefde springt op in de liefde voor een mens,
maar verbreidt zich en komt neer als universele Liefde.

Mensenharten worden als vissen
gevangen in het net van de liefde.