header

Pagina overzicht

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Thema-bijeenkomsten voorjaar 2021

 

De derde levensfase

SabirJaap Dekker presenteert het onderwerp “De derde levensfase”.
Door op de link te klikken kunt u de video opname zien waarop ingegaan wordt op de betekenis van de derde levensfase, de leerperiode van de ouder-wordende-mens.
De Derde levensfase wordt wel beschouwd als een cadeautje: we krijgen de tijd om over ons leven na te denken, over onze goede en over onze slechte kanten, gedachten en handelingen. Zo krijgen we de tijd om in het reine te komen met de Ene. Vragen over leven en dood worden besproken in het licht van het Soefisme.

Net als bij een 'life' thema-bijeenkomst vragen we om uw waardering hiervoor ook financieel tot uitdrukking te brengen in de vorm van een vrijwillige bijdrage aan het centrum.  

 

De huidige planning is in de 2e helft van het seizoen 2021:

Gerrit Teule met het thema "Natuurlijke ethiek"

Gerrit Teule, auteur, publicist en natuurfilosoof, nodigt ons in een videopresentatie uit tot nadenken over natuurlijke ethiek en stelt daarbij de volgende vraag:
“Een belangrijke vraag in de filosofie over ethiek is de simpele en praktische vraag: ‘Wat moeten wij doen?’
Dat geldt niet alleen maar voor persoonlijke beslissingen, maar ook voor te nemen besluiten door een groep, een land, een werelddeel of zelfs een besluit op mondiaal niveau.

Hij schreef hierover een essay, dat ervan uitgaat dat natuurlijke ethiek in wezen niet primair afkomstig is uit oude boeken en overleveringen, maar voorkomt uit de evolutie van het bestaan, bezien vanuit de natuur.
Er is volgens de auteur een fundamentele herbezinning nodig op een nieuwe ethiek, die de natuur ons zelf aanreikt vanuit het diepste van de evolutie.

flyerGTjun21

 

Sieuwert Haverhoek bespreekt het thema 'Religie bij Tolstoj'

(in september / oktober, datum nader te bepalen)

Tolstoj had, evenals de Soefi-beweging, de eenheid van alle mensen en daarmee
de wereldvrede, voor ogen. De missie van de auteur is, om aan die
eenheidsgedachte bij te dragen door dit gedachtegoed van Tolstoj via lezingen en
zijn boeken te verspreiden. Tolstoj geeft veel stof tot nadenken en tot dialoog.