header

Pagina overzicht

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Thema-bijeenkomsten najaar 2020

  

 

Spiritualiteit & gezondheid

Vrijdag 9 oktober 2020 om 20.00 u én bij voldoende aanmelding diezelfde dag ook om 14.30 u.

Deze bijeenkomst wordt geleid door Rob van der Niet, energetisch healer.

Healing, geestelijk geneeskracht, is één van de pijlers van het Universeel Soefisme. Hazrat Inayat Khan zegt er over:

"Ieder wezen is bewust of onbewust in staat zichzelf of anderen te genezen. Dit instinct is aangeboren bij insecten, vogels en dieren, maar ook bij de mens. Zij vinden allen hun eigen medicijn en genezen zichzelf en elkaar op verschillende manieren. In de oudheid leerden de artsen en genezers veel van dieren over de behandeling van ziekten. Dit laat zien dat natuurlijke intuïtie zowel in de lagere schepping als in de hogere is gemanifesteerd. De wetenschappers van vandaag mogen daarom niet met trots beweren dat zij de uitvinders zijn van chemische middelen, maar moeten nederig hun hoofd buigen in gebed, aangezien elk atoom van dit universum, zich bewust van zijn ziekte, voor zichzelf een middel vindt voor het herstel ervan. Met andere woorden, medicijnen werden niet ontdekt door artsen, maar werden intuïtief gevonden in de schepping naarmate de noodzaak ervoor ontstond."
(Volume IV - Mental Purification and Healing; Part II: HEALING)

Na de drukbezochte avond van vorig jaar geeft Rob ook dit jaar een (interactieve) lezing. Deze keer gaat het over het ‘vijf-lagen-model van gezondheid’. Dit holistische model benadert gezondheid, ziekte en healing op 5 niveaus: lichaam, emoties, gedachten, relaties én ziel.

Rob: “Hoewel vrijwel alle holistische genezers de mens en zijn gezondheid op meerdere ‘lagen’ beschouwen, wordt juist de spirituele laag regelmatig over het hoofd gezien. Terwijl die van het grootste belang is! Want op dat niveau gaat het om de verbinding met je ziel, om je zielsverlangen en de vreugde die je ervaart als je dat vorm kunt geven hier op aarde. Echte heling ontstaat volgens mij alleen vanuit die verbinding.”

U bent van harte uitgenodigd om hierover meer te horen van Rob en met elkaar van gedachten te wisselen!

Info over Rob: www.stukkenbeter.nl  

 

De Vijf Soefi Activiteiten

Vrijdag 6 november om 14.30 en 20.00 uur is er een bijeenkomst over de Vijf Soefi Activiteiten die centraal staan binnen de Soefi Beweging:  

  • Innerlijke School
  • Broeder- en Zusterschap
  • Universele Eredienst
  • Spirituele genezing
  • Symboliek

Deze middag en avond wordt geleid door Amir Smits; hij is centrumleider van het soeficentrum in Amsterdam en is verantwoordelijk voor de Innerlijke School bij Soefibeweging Nederland.  

Het Universeel Soefisme eert de mystieke kern van alle religies en ziet hierin een inspiratiebron voor een spirituele levenshouding gebaseerd op liefde, harmonie en schoonheid.

Amir: “Universeel soefisme is religie, filosofie, psychologie en méér: voedsel voor de ziel. De lezingen en geschriften van Hazrat Inayat Khan bieden een uitstekend kompas voor ons dagelijks leven.”

Meer informatie over de Vijf Soefi-activiteiten kunt u alvast vinden via deze link, waar u wordt doorverwezen naar de diverse activiteiten: Vijf activiteiten