header

Pagina overzicht

Gespreksgroep 'Karakter en Persoonlijkheid'

In september 2022 start in de huiskamervan de AP een serie van 10 gesprekken over de 40 regels uit de Vadan.

Aan de hand van het boekje 'Karakter en persoonlijkheid'van Hazrat Inayat Khan gaan we met elkaar in op de betekenis van deze regels en zoeken we zowel diepgang als praktische toepassing. Daarnaast leggen we een relatie met de 10 smaragden contemplaties. Deze contemplaties sluiten aanbij de derde Soefi Gedachte: Er is één heilig boek, het heilige boek van de natuur, het enige geschrift, dat de lezer licht kan geven.

De gesprekken vinden plaats op de eerste dinsdag van de maand, telkens om 20.00 uur, tot uiterlijk 21.30 uur.

Aanmelden vooraf bij Nur Rahman Rijerkerk; iedere geïnteresseerde is welkom.

E-mail: rijerker@xs4all.nl of tel 06-34841989