header

Pagina overzicht

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor soefi symbool

  

Thema-avonden 1e HELFT 2020:

Deze avonden beginnen om 20.00 uur; Inloop om 19.30 uur met koffie en thee;

uw vrijwillige bijdrage wordt in dank aanvaard.

  

Open Avonden 1e helft 2020, steeds op vrijdag om 20.00 uur:

 

Vrijdag 6 maart: Open Avond met Mark Becking over “Ken uzelf”, een onderwerp vanuit de essentie van alle Wijsheidstradities. Deze avond is er niet alleen aandacht voor het hogere zelf, maar ook voor de vraag hoe we onze schaduwkanten kunnen gebruiken voor zelf-transformatie.

Vrijdag 3 april: Amir Smits over de Vijf Soefi Activiteiten:
·  Innerlijke School; ·  Universele eredienst; ·  Broeder en Zusterschap; · Spirituele Genezing; ·  Symboliek. 

Vrijdag 1 mei: Bijeenkomst met Carine Philipse over Mystiek. Zij spreekt over de vraag wat mystieke ervaringen zijn; ze heeft haar eigen mystieke ervaringen vastgelegd in haar mystiek dagboek "Jij zingt in mij Jouw naam". Het is een uitnodiging om zelf op weg te gaan. Ze zegt daarover: 'Ik hoop dat dit boek mensen helpt contact te leggen met de laag in henzelf waar zij God kunnen ontmoeten.'