header

Pagina overzicht

De teksten die gelezen worden zijn afkomstig uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden voorgedragen tijdens de Universele Eredienst op zondag  1 oktober 2023.

 

Spreker: Wajid Kofman

Thema:  de Ziel.

Voordracht Magie van de mind  

De ziel (hoofdstuk 5) 

Karimbakhsh Witteveen 

 

 

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Behendigheid, kalmte, gezondheid, een helder gelaat en lieflijke  stem, zoete lichaamsgeur, schaarse ontlasting: 

Dat zijn de eerste trappen in Yoga-vooruitgang. 

Zoals zelfs een spiegel door stof verontreinigd, 

Helder glanst, wanneer men die zuivert, 

Zo wordt wie het wezen der ziel erkent, 

Het doel deelachtig en bevrijd van zorgen. 

Als het wezen dat ziel wordt tot een lamp, 

Waarmee de Yogastrever de aard van Brachman ziet,  Vast, eeuwig, vrij van alle eigenschappen — 

Wie God zo kent, wordt vrij van alle banden.

 

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Woorden van Boeddha:

Volg het pad der deugd, niet dat van zonde.  

De deugdzame rust in zaligheid in deze wereld en in de volgende. 

Zie de wereld aan als een zeepbel, zie haar aan als een  luchtspiegeling. Degene die aldus de wereld beschouwt,  kan de koning des doods nimmer zien. 

Kom, zie naar deze wereld, schitterend als een koninklijke wagen.  De dwazen zijn er in verstrikt, de wijzen raken haar niet. Die vroeger onbezonnen was en later tot bezinning kwam,  verlicht deze wereld als een maan, komende uit wolken. 

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

De Gatha’s, Yasna 33: 6:

Omdat ik er vurig naar streef uw leer in woord en geschrift te  verbreiden, daartoe gedreven door mijn liefde tot alle mensen, Geef mij daarom, dat mijn geest steeds meer deel krijge aan uw  Geest en mijn waarheid aan Uw waarheid. 

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Exodus 3 : 11-14:

Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? 

En Hij zei: Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u  gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God  dienen op deze berg. 

En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en  tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe  gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan te gen hen zeggen? 

En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN.

Ook zei Hij: Dit moet u  tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 

 

 

Christendom 

  

 

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Handelingen 17:

En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van  Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek,  trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond:  AAN EEN ONBEKENDE GOD.  

Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u. 

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die  een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels  die met handen gemaakt zijn. 

Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig  heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen  geeft. En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op  heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren  toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, op dat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zou den mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook  enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn  geslacht.

Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de  Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de  kunstzinnigheid en gedachten van een mens. 

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de  onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten  bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de  wereld rechtvaardig zal oordelen (…).

 

                                                                                                                                 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

 

De ziel van de Koran:

Kijk naar de grootse sterrenkoepel en denk na over de Bron van  kracht die de kosmos zo onvoorstelbaar mooi creëert.  Bezie de uitgestrektheid van de levende aarde, zorgvuldig voorbereid  door de Bron van leven om vruchten te dragen in overvloed. Degenen die de sluiers van hun ziel lichten door zich te oefenen in  een geestelijk leven zullen de onvergelijkbare schat van liefde  vinden.  

Maar degenen die toestaan dat ze dronken worden van beperkt en  zelfzuchtig plezier, zullen deze grenzeloze schat niet ontdekken. 

 

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

 

Soefi geschrift

 

de Gayan en Vadan:

Maak mijn hart ruim als de Hemel, Heer,  

Opdat de hele kosmos zich in mijn ziel moge weerkaatsen. 

Ongehechtheid en onafhankelijkheid zijn de twee vleugels Die de ziel in staat stellen te vliegen. 

Maak mij sterk door Uw macht, inspireer mij, Heer, met Uw licht, Vervoer met Uw liefde mijn ziel tot de opperste vreugde. 

Ik ben het verlangen van iedere ziel; Ieder hart hoort Mijn roep, ieder  mens, vriend of vijand, voelt Mijn stuwen. 

Het licht, dat van de ziel komt en dat door het hart opstijgt En zich uiterlijk in de glimlach van de mens openbaart, Is voorzeker het licht van de hemel. 

In dat licht groeien vele bloemen en rijpen vele vruchten.