header

Pagina overzicht

 

De teksten die gelezen worden zijn afkomstig uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden voorgedragen tijdens de Universele Eredienst op zondag 25 februari 2024.

 

Spreker: Rabia Molendijk

Thema:  Een koord van hoop

 

 

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Maar als een mens geen gevoel van voorkeur of tegenzin heeft en geen ijdelheid, als hij moed en vertrouwen heeft en het hem niet kan schelen of hij faalt of succes heeft, dan komt zijn handeling uit Sattva (vrede, kalme gemoedsrust) voort.

Zij die altijd handelen in overeenstemming met Mijn leer, in vast vertrouwen en zonder tegenspraak, ook zij zijn bevrijd van de slavernij van actie (karma).

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Gezondheid is het grootste geschenk, tevredenheid de grootste rijkdom; vertrouwen is de mooiste verstandhouding, en nirvãna de hoogste zaligheid.

De bedelmonnik die vervuld is van vreugde, en vertrouwen heeft in de leer van Boeddha, bereikt de verheven staat van vrede en geluk (nirvãna) die het einde betekent van het aan voorwaarden gebonden bestaan.

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:   

Wijze, vertel mij de beste woorden en daden, die verbonden zijn met goed denken en waarheid, als de rechtvaardige aanspraak voor mijn loftuitingen. Door Uw heerschappij Heer, zult Gij werkelijk deze wereld genezen volgens onze wens.  

 

Bovendien wens ik de mens het beste, datgene waardoor hij zijn   oprechte medemens vreugde kan brengen: de vreugde van een lang leven en inzicht door uw heilige geest, O Wijze, door welke wonderbare krachten van goed denken verbinden met waarheid in het leven riep.

 

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,

hij loopt, maar wordt niet moe,

hij rent, maar raakt niet uitgeput.

 

U, die de hoop vestigt op de Heer;

wees allen sterk en houd moed.

 

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,

want U bent de God die mij redt,

op U blijf ik hopen elke dag weer.

 

 

Christendom 

  

 

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige geest, die ons gegeven is.

Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

Maar als wij hopen op wat wij nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.

 

                                                                                                                                 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

 

God is het die de winden uitzendt, die dan in de hemel wolken  opdrijven.

En Hij spreidt ze uit hoe Hij wil en verdeelt ze in stukken.

Dan zie je de regen ertussenuit komen.

En wanneer Hij van zijn dienaren ermee treft wie Hij wil, dan verblijden zij zich ook al waren zij voorheen, voordat het tot hen gekomen was, in wanhoop terneergeslagen.

Kijk dan naar de sporen van Gods barmhartigheid, hoe Hij de aarde laat herleven  en Hij is almachtig.

 

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

 

Soefi geschrift

 

De Gayan, Vadan, Nirtan:

Mijn simpel vertrouwen!

Hoe vaak ben ik niet in je teleurgesteld,

toch blijf ik je blindelings volgen.

 

Je moet niet vertrouwen op het hart van de aarde,

het brengt alles voort

wat het in eenvoudig vertrouwen gegeven wordt;

Je kunt je echter wel verlaten 

op de ziel van de hemel,

zij is betrouwbaar

en assimileert alles in haar eigen wezen.

 

Rijdend op het ros van hoop

In mijn hand de teugel van moed,

met de wapenrusting aan van geduld 

en op het hoofd de helm van volharding,

aanvaardde ik mijn tocht 

naar het land van de liefde.

 

Met vertrouwen op God,

met goede wil, zelfvertrouwen 

en een hoopvolle levenshouding 

wint de mens altijd zijn strijd, 

hoe zwaar die ook is.