header

Pagina overzicht

BERICHT VAN HET BESTUUR

Elke zondag is er om 11.00 uur een

UNIVERSELE EREDIENST

 

We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Universele Eredienst van komende zondag 13 juni om 11.00 uur.  

Locatie: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78 Den Haag.

Zubin van den Besselaar spreekt over het onderwerp: Wijsheid

Hier zijn alvast deze teksten, voor een reflectie vooraf: 
De koele ongevoelige mens is nooit wijs 
En de waarlijk aanvoelende mens is nooit dwaas
Want liefde komt van wijsheid 
En de wijsheid komt van liefde 
 
 

  Aanmelden

U dient zich voor deze dienst aan te melden via dit aanmeldadresaanmelden.ap78@gmail.com

Aanmelden voor een dienst is noodzakelijk en kan vanaf de maandag tot zaterdag 11.00 uur, voorafgaand aan de zondag waarvoor u zich aanmeldt.

Verzoek: wilt u zich tijdig afmelden, ook via dit nieuwe e-mailadres, als u bij nader inzien toch niet kunt komen.

Geluidsopname

Geluidsopnamen van eerder opgenomen diensten worden via een besloten link beschikbaar gesteld. Deze link kunt u voor 2 euro verkrijgen, zodat de gemaakte kosten daarvoor gedekt worden. 

U kunt de link voor een dienst van de afgelopen tijd aanvragen via dit e-mail adres: wakil.ap78@gmail.com

Het bedrag van 2 euro kunt u dan overmaken op de bankrekening van het centrum: 

Bankrekening: NL47 INGB 0009513128 ten name van Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78, Den Haag.    

Uw giften en vrijwillige bijdrage kunt u ook naar dit bankrekeningnummer overmaken.

 

WE VOLGEN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM.

Vernieuwd protocol

Er is een vernieuwd protocol, waarbij het maximumaantal mensen in de zaal is gesteld op 30, inclusief de cherags en de begeleiding. 

Aandachtspunten:
1. Het is de bedoeling dat u uw jas meeneemt, de zaal in.
2. Het verzoek is om bij binnenkomst en weggaan een mondkapje te dragen; niet in de hal blijven staan. 
3. U wordt dringend verzocht om de afstand van 1,5 meter te bewaren en de handen bij binnenkomst te reinigen.
4. We houden ons aan het maximumaantal van 30 mensen in de zaal. Daarom is vooraf aanmelden noodzakelijk.
5. We vragen u om aan het eind van de dienst te wachten tot de muziek is afgelopen en dan de aanwijzingen van de zaalwacht op te volgen.
6. Om de doorstroming te bevorderen is de boekenverkoop tijdelijk stopgezet. U kunt met Karima Wijkniet contact opnemen voor informatie over boeken of over hoe u boeken kunt bestellen. 
7. Zou u bij het weggaan ook willen denken aan de vrijwillige bijdrage? We hebben deze nodig om ook in deze tijden als centrum te kunnen blijven functioneren. De schaal staat bij het verlaten van de zaal rechts op de kist!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Graag aandacht voor het volgende.

Vanwege de corona situatie de volgende mededeling:

- de Universele Erediensten gaan door.

- alle overige activiteiten vervallen ook in de maand april, dus: 

De filmavond van april 2021 gaat niet door.

De themabijeenkomst van april 2021 gaat niet door.

De studie en meditatieavond van april gaat niet door en ook Gathaklas en Gitaklas vervallen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Reflectie

Ons centrum is een plaats van spirituele ontwikkeling, van gevoed worden door het gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan. Behalve dat is het ook een plaats van samenkomen met een sociale dimensie. De koffie en thee na afloop van activiteiten of in de pauze horen er zo bij, met gelegenheid tot napraten en iets te delen van elkaars leven. Dat kan momenteel niet. Laten we hopen dat de sociale contacten spoedig weer mogelijk zijn en dat de samenleving niet te lang op slot zit.

We hebben een bijzonder jaar achter de rug en het begin van 2021 is ook bijzonder. Er is een lockdown die nog even duurt, in ieder geval t/m februari en mogelijk langer. Er zijn zorgen over het snelle verspreiden van het virus.

Maar er is ook hoop. Hoop dat de genomen maatregelen succes zullen hebben.
En perspectief omdat er een goed werkend vaccin is gevonden tegen Corona. We mogen hoopvol het nieuwe jaar in gaan.

Vanuit die hoop zetten we de diensten en andere genoemde activiteiten in het centrum voort. Daarbij hanteren we uiteraard voor uw en onze veiligheid het protocol.

We wensen we u veel sterkte in deze tijd, een veel heil en zegen, in vertrouwen op de Ene, de Geest van Leiding.

Het bestuur