header

Pagina overzicht

 

 

Meditatie: de laatste zondag van de maand

 

Geestelijk iets bereiken

wil zeggen

jezelf afstemmen

op een hogere toon

(Hazrat Inayat Khan)

 

 

 Op de laatste zondag van de maand vindt er een meditatie plaats van 12.30 - 13.30 uur

na de Universele Eredienst
de meditatie kan los van deze dienst worden bijgewoond.

Het is een geleide meditatie, met een afwisseling van stilte en contemplatie op een bepaald thema, meestal verband houdend met het onderwerp van de Universele Eredienst. 

Daarna volgt de loopmeditatie; we sluiten af met het zingen van een mantra.

Ieder is van harte welkom, ook als je nog niet eerder bent geweest.
Uw vrijwillige bijdrage ten behoeve van het centrum is welkom.

 

In de eerste helft van 2019 vindt de meditatie steeds plaats op de laatste zondag van de maand:

29 september

27 oktober

24 november

29 december

 

VAN HARTE WELKOM!

In deze meditaties volgen we de stappen die Hazrat Inayat Khan ons heeft aangereikt: concentratie, contemplatie, meditatie; de opbouw is als volgt: na de ontspanning gaan we de stilte in; vervolgens contempleren we op een bepaald thema; daarna is er de loopmeditatie en we sluiten af met het zingen van een mantra.

Inlichtingen: anandadeheer@gmail.com