header

Pagina overzicht

 

Ieder is van harte welkom voor het bijwonen van de Universele Eredienst op zondag 1 oktober aanstaande om 11 uur

Locatie: Anna Paulownastraat 78, 2518 BJ Den Haag.

 

Spreker: Wajid Kofman
Thema van deze Universele Eredienst is: de Ziel.

Voordracht Magie van de mind  

De ziel (hoofdstuk 5) 

Karimbakhsh Witteveen 

 

Voorafgaand aan deze dienst uitgelicht mbt de teksten van dit thema de eerste regel  uit het Boeddhistisch Geschrift:

Volg het pad der deugd, niet dat van zonde.  

 

Van 10.00 - 10.30 uur vindt er voorafgaand aan deze dienst de Confraternity plaats in de klassenkamer olv Zubin vd Besselaar.

Hierbij worden de Soefi gebeden in het Engels gesproken.

Het gaat hierbij niet alleen om de gebeden Saum, Salat en Khatum, maar ook om enkele andere  geinspireerde gebeden (o.a. Pir, Nabi & Rasul) die bedoeld zijn om ons dieper op de Geest van Leiding af te stemmen. Tijdens de Confraternity worden ook zogenaamde suras (zinnen uit de gebeden) in mantravorm herhaald. 

 

Het Bestuur van SoefiCentrum Den Haag wenst u een goede Dienst toe.

 

 

Teksten

De teksten van de komende Universele Eredienst staan vermeld onder het kopje Teksten voor de komende zondag.

altaar

  

Toelichting Universele Eredienst 

De Soefibeweging brengt de boodschap van het Universeel Soefisme. De gedacht daarvan is, dat alle godsdiensten uit één en dezelfde goddelijke bron voortkomen en dat alle religies uiteindelijk op dezelfde God zijn gericht. Het Universeel Soefisme brengt de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid en streeft de éénheid van religieuze idealen na. De grondlegger ervan is Hazrat Inayat Khan. Hij groeide op in India, te midden van verschillende religies. Volgens Inayat Khan heeft God vele benamingen en beleeft elk mens God op zijn eigen manier. God moet je volgens hem niet buiten jezelf zoeken, maar binnen in jezelf.

Hazrat Inayat Khan verwoordde het in de Sociale Gatheka 6 als volgt:
"Een volgeling van de Soefi Beweging zijn betekent een volgeling te zijn van álle geloven in deze wereld, niet gebonden aan enig specifiek geloof. Voor een soefi is geloof een vrij ideaal, geen gevangenschap. De Soefi Boodschap beschouwt de gehele mensheid als één lichaam, de rassen zijn de verschillende delen van dat lichaam, de landen zijn de organen ervan,de mensen de deeltjes die dit lichaam vormen, en God is de geest van dit lichaam."
Religies hebben aan de mensheid Geschriften en oefeningen gegeven om tot God te komen, tot je innerlijke kern, en ieder kiest zijn weg die het beste bij hem of haar past. Daarom wordt in de Universele Eredienst voor elke godsdienst een kaars ontstoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde godsdienst aan de wereld brengt. De zevende kaars wordt aangestoken voor alle overige religies, die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geluidsopname

Geluidsopnamen van eerder opgenomen diensten worden via een besloten link beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt een donatie gevraagd van 2 euro. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening: NL47INGB000951328 ten name van Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag. Uw aanvraag kunt u richten aan: wakil.ap78@gmail.com

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------