header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen tijdens de Universele Eredienst van 13 juni 2021

Spreker: Zubin van den Besselaar

Thema: Wijsheid

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Het is zeker dat de mens die alle schepselen in zichzelf

zichzelf in alle schepselen kan zien

geen droefheid kent


Hoe kan een wijs mens

Die de eenheid van het leven kent

Misleid of bedroefd zijn


Vergankelijke kennis brengt als resultaat geleerdheid voort. 

Wij hebben het uit de mond van de wijzen gehoord 

Die het duidelijk hebben uitgelegd


Zij die vergankelijke kennis én geleerdheid hebben

En deze van elkaar kunnen onderscheiden

Zullen door het eerste het vergankelijke veilig over steken;

Zij zullen, uitstijgend boven de tweede

Onsterfelijkheid bereiken

 

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Alleen de wijze die de weg volgt 

is in staat de rivier over te steken

en aan de greep van de dood te ontkomen

 Hij heeft de paden van duisternis verlaten

En volgt de weg van het licht

Hij heeft zijn huis achtergelaten

En bewandelt het steile pad naar geluk

Gelijk de bij die aan de kleur van de bloem 

Geen schade toebrengt

Maar in de vlucht haar honing vergaart

Zo vertoeft de wijze hier op aarde.

Wie de waarheid accepteert

wordt helder en sereen

als een diepe rimpelloze zee

Houd op met het najagen van genoegens

Blijf toeschouwer

als begeerte de kop op staakt

Een wijze laat zich niet meeslepen

Door vreugde en verdriet

Hij hecht zich nergens aan 

Vereenzelvigd zich nergens mee

                                                                                                        

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Gatha’s:

Ik spreek tot hen, die het willen horen

Die niet de taal van het hart tot zwijgen brengen door hun aards gerichte denken

Maar die de taal willen verstaan van het hart, dat zich jubelend tot de Heer verheft

Want slechts in het verstaan is vrede gelegen

Een vrede die alle verstand t boven gaat,

Een vrede die de mens tot wijsheid leidt

Het licht van de waarheid verlichte onze ziel

                                           

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

daardoor kan men wijsheid en discipline leren

Kan men van zinvolle woorden de zin doorgronden

Kan men zich ontvankelijk maken voor een vruchtbaar onderricht,

Voor rechtvaardigheid, recht en rechtschapenheid

Zij kunnen de onervarene vaardigheid leren en 

de jonge mens kennis en voorzichtigheid

Luistert een wijze ernaar, dan vermeerdert hij het verworven weten

En iemand met inzicht zal er beleid door leren

Zij kunnen spreuken en duistere taal helpen doorgronden,

Woorden van wijzen en hun raadsels

De vrees voor de Heer is het begin van de kennis,

Wijsheid en discipline worden door de dwazen verworpen

 

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Komt een van u wijsheid te kort? Vraag God erom 

en hij, die aan iedereen geeft, 

zonder voorbehoud en zonder verwijt

zal u wijsheid geven

De wijsheid is voor alles zuiver

en verder vredelievend, mild en meegaand

ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort 

ze is onpartijdig en oprecht

Wie van u kan wijs worden genoemd?

 

 

                                                                                                                                 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

   

Uit een islamitisch geschrift

 

Allah belooft u vergiffenis en genade 

Hij geeft wijsheid aan wie Hij wil

En aan hij wie de wijsheid is gegeven

Aan die is veelvuldig goed gegeven

Maar geen anderen laten zich manen

Ten zij de verstandigen 

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

 

 

GAYAN, VADAN en  NIRTAN

 

Ik ben niet gekomen om te leren wat gij niet weet. Ik ben gekomen om u in die wijsheid te verdiepen die gij reeds bezit.

 

Wijsheid is als de horizon

Hoe meer gij haar nadert

Des te verder wijkt zij terug

 

Trek ons nader tot u, tot zich in ons weerspiegelen moge

Uw genade, uw heerlijkheid, uw wijsheid uw vreugde en uw vrede

 

De koele, ongevoelige mens is nooit wijs

En de waarlijk warmvoelende mens is nooit dwaas

Want liefde komt van wijsheid

En de wijsheid komt van liefde

 

Het verstand is de zetel van de intelligentie

En het hart de troon van wijsheid

 

Wijsheid kan men geestelijke kennis noemen