header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen tijdens de Informele Viering dd 16 januari 2022.

Spreker: Verschillende sprekers

Thema: Wat is voor mij een nieuw begin?

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Bhagavat Gita II: 4-7

 Arjuna zegt: “O Mahdusúdana, hoe kan ik mijn pijlen afschieten op Bishma en Drona , die zo eerbiedwaardig zijn? Het zou beter zijn in de wereld van aalmoezen te leven dan deze edele leraren te doden en mijn handen te besmeuren met hun bloed. Noch weten wij óók niet of het beter zou zijn dat wij hén overwinnen of zij óns. Wij zouden niet meer willen leven, als we de zonen van 

Dhritarastra, die hier in slagorde staan opgesteld, zouden doden. Mijn eigen natuur is verduisterd door zelfmedelijden; ik ben 

verward en weet niet wat mijn plicht is. Onderricht mij, bid ik u “.

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

    

Dhammapada, hoofdstuk 1  Tegengestelde verzen:


De oorzaak van alle verschijnselen is het bewuste gemoed. 

Het gemoed gaat aan alle ongezonde, niet-heilzame stemmingen en toestanden vooraf. 

Wat we nu zijn, is ontsproten aan onze gedachten en gevoelens van gisteren. 

 

Onze huidige gedachten en gevoelens zijn de bouwstenen van ons leven van morgen.

Ons leven krijgt vorm door het gemoed.  

Als je spreekt of handelt met een onzuiver gemoed, volgen de 

ellende en lijden op de voet als een door een os getrokken 

karrenvracht.

 

Alle verschijnselen hebben het bewuste gemoed als oorzaak. 

Het gemoed gaat aan alle gezonde, heilzame stemmingen en 

toestanden vooraf. Wat we nu zijn, is ontsproten aan onze 

gedachten en gevoelens van gisteren. 

Onze huidige gedachten en gevoelens zijn de bouwstenen van ons leven van morgen.

Ons leven krijgt vorm door het gemoed. 

Als je spreekt of handelt met een zuiver gemoed, volgen blijdschap en geluk als een schaduw die nooit wijkt.

                                                      

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Gâthâ's:

U roep ik aan, Heer. Antwoord mij en geef mij inzicht. 

Wanneer ik tot U spreek: 

weerklinken mijn woorden dan ook in Uw hart? 

Mengen mijn woorden zich dan ook in Uw scheppingslied? 

Hoe verrukkelijk is deze harmonie: 

zij inspireert tot een leven van vernieuwing en 

een afzien van alles wat mij vroeger in de ban hield. 

                               

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

  

Psalm 139 vers 13 en 14

U maakte mij in de buik van mijn moeder.

Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd.

Ik dank u daarvoor. 

Want het is een wonder, zoals ik gemaakt ben.

Alles wat u maakt is een wonder.

Dat weet ik heel goed.

 

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Openbaringen 21

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe 

Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: 

‘Zie, Gods woonplaats is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

 En Hij Die op de troon zit, zei: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het levende water.”

 

 

                                                                                                                                 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

   

(Koran)

‘Wanneer de aarde bevend dooreen wordt geschud en haar lasten tevoorschijn brengt en de mens zegt ‘ wat heeft ze toch?’ Op die dag zal zij haar berichten meedelen die jouw Heer haar heeft geopenbaard. Op die dag zullen de mensen afzonderlijk voorkomen om hun daden getoond te krijgen. En wie ook maar een greintje goeds heeft gedaan die zal het zien. En wie ook maar een greintje kwaads heeft gedaan die zal het zien’.

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

  

de Gayan

Rijdend op het ros van hoop, in mijn hand de teugel van moed,

met de wapenuitrusting aan van geduld 

en op het hoofd de helm van volharding,

aanvaardde ik mijn tocht naar het land van de liefde 

 

Een lans van onwankelbaar geloof in de hand,

omgord met het zwaard van vaste overtuiging,

met de ransel van oprechtheid en het schild van de ernst,

reed ik voort op het pad van de liefde.

 

Mijn oren gesloten voor de storende geluiden van de wereld,

mijn ogen afgewend van al wat mij lokte op de weg,

mijn hart kloppend het ritme van steeds stijgend verlangen

en mijn vlammende ziel als gids op het pad,

baande ik mij een weg door de ruimte.