header

Pagina overzicht

BERICHT VAN HET BESTUUR

Elke zondag is er om 11.00 uur een

UNIVERSELE EREDIENST

 

  Aanmelden

U dient zich voor elke dienst aan te melden via dit aanmeldadresaanmelden.ap78@gmail.com

Aanmelden voor een dienst is noodzakelijk en kan vanaf de maandag tot zaterdag 11.00 uur, voorafgaand aan de zondag waarvoor u zich aanmeldt.

Verzoek: wilt u zich tijdig afmelden, ook via dit nieuwe e-mailadres, als u bij nader inzien toch niet kunt komen.

Geluidsopname

Geluidsopnamen van eerder opgenomen diensten worden via een besloten link beschikbaar gesteld. Deze link kunt u voor 2 euro verkrijgen, zodat de gemaakte kosten daarvoor gedekt worden. 

U kunt de link voor een dienst van de afgelopen tijd aanvragen via dit e-mail adres: wakil.ap78@gmail.com

Het bedrag van 2 euro kunt u dan overmaken op de bankrekening van het centrum: 

Bankrekening: NL47 INGB 0009513128 ten name van Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78, Den Haag.    

Uw giften en vrijwillige bijdrage kunt u ook naar dit bankrekeningnummer overmaken.

 

WE VOLGEN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM.

Aandachtspunten:
1. We houden ons aan het gewijzigde protocol met de volgende aandachtspunten:
2. Een mondkapje bij binnenkomst is niet meer nodig. Wel is het de bedoeling de handen bij binnenkomst te reinigen u uw jas mee te nemen, de zaal in.
3. U wordt verzocht om de afstand van 1,5 meter te bewaren, ook bij de koffie / thee na afloop.
4. We houden ons aan het maximumaantal van 36 mensen in de zaal. Daarom is vooraf aanmelden noodzakelijk.
5. We vragen u om aan het eind van de dienst te wachten tot de muziek is afgelopen en dan de aanwijzingen van de zaalwacht op te volgen.
6. Om de doorstroming te bevorderen is de boekenverkoop tijdelijk stopgezet. U kunt met Karima Wijkniet contact opnemen voor informatie over boeken of over hoe u boeken kunt bestellen.
7. Zou u bij het weggaan ook willen denken aan de vrijwillige bijdrage? We hebben deze nodig om ook in deze tijden als centrum te kunnen blijven functioneren. De schaal staat bij het verlaten van de zaal rechts op de kist!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------