header

Pagina overzicht

BERICHT VAN HET BESTUUR

Elke zondag is er om 11.00 uur een

UNIVERSELE EREDIENST

  

Geluidsopname

Geluidsopnamen van eerder opgenomen diensten worden via een besloten link beschikbaar gesteld. Voor deze link wordt een donatie gevraagd van 2 euro. U kunt dit overmaken op de bankrekening van het centrum: 

Bankrekening: NL47 INGB 0009513128 ten name van Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78, Den Haag.    

U kunt de link voor een dienst van de afgelopen tijd aanvragen via dit e-mail adres: wakil.ap78@gmail.com

Uw giften en vrijwillige bijdrage kunt u ook naar dit bankrekeningnummer overmaken.

 

Zou u bij het weggaan ook willen denken aan de vrijwillige bijdrage? We hebben deze nodig om ook in deze tijden als centrum te kunnen blijven functioneren. De schaal staat bij het verlaten van de zaal rechts op de kist!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------