header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28  t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Ons centrum is een ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar. 
Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden als 'vriend. De 'oude' benaming was Broeder- of zusterschap lid. Je toont dan je sympathie voor en betrokkenheid bij het centrum en je ontvangt dan ook vier keer per jaar De Soefi-gedachte.
Dat kan door door € 70,00 per jaar te storten op rekeningnummer NL47 INGB 0009 5131 28 t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag o.v.v. 'vriend', met vermelding van uw volledige postadres.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht

Het Programma kunt u ook downloaden om te printen via deze link: Programma voor de eerste helft van 2021 downloaden. 

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste mensen,

De zomer staat voor de deur en zoals u weet is het Soeficentrum Den Haag dan twee maanden dicht.

We hebben ondanks alles toch een mooi seizoen gehad en een mooie laatste dienst, met een vrolijke koffie/thee na.
Dat was een feestelijke afsluiting.


Ik wens u een goede zomer toe, en hoop dat we elkaar gezond en wel weer treffen op de eerstvolgende dienst op 5 september, Dit wordt een Informele Viering.

U ontvangt daarover later informatie.

 

Hartelijke groet,

het bestuur

 

Rumi zomer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De diensten worden opgenomen. Als u de opname van een dienst wilt bestellen, kan dat, en u betaalt daarvoor het luttele bedrag van 2 euro. U kunt bij wakil Jan van Workum de link aanvragen naar de presentatie van een van de voorafgaande diensten. 

Eerst maakt u 2 euro over op Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Dan stuurt u een email naar wakil Jan van Workum wakil.ap78@gmail.com en vermeldt dan duidelijk van welke datum u de opname wenst.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De video opname van het thema "De derde levensfase" staat gereed bij de Open thema bijeenkomsten (rechts bovenaan deze pagina). Vragen over leven en dood worden in het licht van het Soefisme  besproken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------