header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht.

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

Binnenkort in ons centrum te verwachten

Elke zondag om 11.00 uur is er een Universele Eredienst of een informele Viering; de spreker is te vinden in het activiteitenoverzicht; deze diensten zijn openbaar; ieder is van harte welkom! 

Vrijdag 15 november 20.00 uur Filmavond; film: Der Himmel über Berlin. 
Sipko Den Boer zal deze film inleiden met gedichten van Hafez en Rumi. 

Zondag 24 november 11.00 uur: Informele Viering; spreker: MarYam Mildenberg
12.30-13.30 uur meditatie olv Ananda de Heer

Woensdag 27 november 20.00 uur: open avond met Emeritus professor dr. Gerding over Parapsychologie.

Zondag 22 december 11.00 uur: Universele Eredienst met Lichtceremonie
Spreker: Ananda de Heer.

 

De activiteiten van het centrum zijn ook op Facebook te vinden via deze link: