header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht.

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERICHT VAN HET BESTUUR

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS IS HET CENTRUM GESLOTEN.
IN SEPTEMBER ZULLEN DE DIENSTEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN WEER BEGINNEN.

WE VOLGEN DAARBIJ DE RICHTLIJNEN VN HET RIVM.

NADERE INFORMATIE DAAROVER VOLGT.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOMERPAUZE

 

Lieve mensen, beste betrokkenen bij het Soeficentrum Den Haag,

Zondag 28 juni zou de centrumdag zijn geweest in ons centrum en daarmee de afsluiting van het seizoen. In plaats daarvan is dit opmerkelijke seizoen afgesloten met een rondzendmail en ook met dit bericht.

De afgelopen weken zijn er elke zondag rondzendberichten rondgegaan via de e-mail met een persoonlijke viering; de link naar deze vieringen staan hieronder op de website.

Het is een ongekende tijd geweest, de afgelopen maanden. Voor de één wellicht zwaarder dan voor de ander, maar we hebben allemaal te maken gehad met de beperkingen vanwege de corona maatregelen. Het ziet er gelukkig naar uit dat deze steeds verder verlicht zullen worden.

Ik hoop dat u de afgelopen tijd contact hebt kunnen onderhouden met familie en kennissen, want contact met onze medemens is toch cruciaal in het bestaan. Het centrum heeft niet alleen betekenis als spiritueel contact, als voeding voor ons geestelijke pad, maar ook als ontmoetingspunt voor gelijkgestemden. Hopelijk zal dit alles vanaf september weer kunnen worden gerealiseerd.

Het voornemen is dat het centrum op de eerste zondag in september weer opengaat. Dat betekent dat in principe op zondag 6 september de eerste Universele Eredienst zal worden gehouden. 

Dat we vooruitkijken kunt u alvast zien op de pagina met de filmvoorstellingen en de thema-bijeenkomsten: die zijn allemaal al aangegeven en uitgewerkt, zie de link filmvoorstellingen en de link naar de themabijeenkomsten.

Het is de bedoeling dat halverwege augustus nader bericht volgt over hoe we dit allemaal willen organiseren. We wachten met dit bericht tot half augustus, omdat dan naar verwachting duidelijk zal zijn welke maatregelen er in september zullen gelden. U kunt erop rekenen dat we uitgaan van de richtlijnen van het RIVM en dat we zorgdragen voor ieders veiligheid.

Het zal duidelijk zijn dat er extra hulp nodig is bij het organiseren van de diensten. Vandaar een oproep om je te melden als vrijwilliger, bijvoorbeeld als gastheer- of vrouw of voor overige taken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ananda de Heer of bij één van de bestuursleden.

Ik wens u een goede zomer en hopelijk tot ziens in september.

Hartelijke groet,

Ananda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

soefi embleem 

PERSOONLIJKE VIERING EN MEDITATIE

De afgelopen weken is er voor elke zondag een persoonlijke viering en meditatie rondgestuurd via de e-mail; deze persoonlijke vieringen zijn hier alsnog te lezen, via de volgende links:


15 maart: Oproep voor gezamenlijk gebed

 

22 maart: Er is één leraar

 

29 maart: Het geluk is in je eigen hart

 

5 april: De zin van het leven (Murshid Karimbakhsh Witteveen)

 

12 april: Het God-ideaal

 

19 april: Optimisme

 

26 april: Ieder ogenblik heeft zijn speciale boodschap

 

3 mei: Waar ben je naar op zoek?

 

10 mei: Waar je schat is, daar zal je hart zijn

 

17 mei: Mens, mede-schepper (MarYam Mildenberg) 

 

24 mei: Wensen en verlangens

 

31 mei: Zelfbeheersing

 

7 juni: De anderen

 

14 juni: Concentratie

 

21 juni: De muziek van je leven

 

28 juni: De poort naar geluk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audiovisuele inspiratie

Mooi dat op de website van Soefi-Contact Alkmaar ook wordt verwezen naar activiteiten van ons centrum, zoals naar de on-line dienst en de persoonlijke vieringen. Zie ook de Nieuwsbrief van Soefi contact Alkmaar. Op die website is verder een prachtige mantra-dienst te volgen. Gewoonlijk lezen we bij een Universele Eredienst teksten uit verschillende wereldreligies. Voor deze mantra-dienst is gebruik gemaakt van muzikale teksten en liederen van de verschillende religies. Je kunt er ook gedeelten uit kiezen en meebeleven via

Mantradienst Alkmaar 

Ook boeiend: de Zevende kaars dienst over Einstein

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf 6 september is in ons centrum D.V. te verwachten:

Elke zondag om 11.00 uur is er een Universele Eredienst of een informele Viering; de spreker is te vinden in het activiteitenoverzicht; deze diensten zijn openbaar; ieder is van harte welkom! 

Zie verder het activiteitenoverzicht.   Info volgt

 

De activiteiten van het centrum zijn ook op Facebook te vinden via deze link: