header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht.

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom!

Binnenkort in ons centrum te verwachten

Elke zondag om 11.00 uur is er een Universele Eredienst of een informele Viering; de spreker is te vinden in het activiteitenoverzicht; deze diensten zijn openbaar; ieder is van harte welkom! 

Dinsdag 17 september 10.30 uur: open interreligieuze bijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag (zie ook hieronder)

Donderdag 19 september om 20.00 uur: open thema avond met Pir Nawab Pasnak.

Zondag 29 september van 12.30 tot 13.30 uur: Geleide meditatie. 

Prinsjesdag

Op dinsdag 17 september is het de 3e dinsdag van september, dus dan is er de jaarlijkse Prinsjesdag. Voordat de Miljoenennota wordt gepresenteerd in het Binnenhof vindt er een interreligieuze bijeenkomst plaats in de Grote Kerk in Den Haag van 10.30-11.15 uur. De deuren gaan om 10 uur open. Deze bijeenkomst wordt elk jaar georganiseerd door verschillende religieuze groeperingen en sinds 3 jaar doet het CvUSDH ook hieraan mee. Vanuit ons centrum zijn er twee bijdragen: er wordt een tekst voorgedragen en er is een muzikale bijdrage. Het thema dit jaar is: “Zorg nu voor wie dan leeft”; dit thema heeft betrekking op jongeren en klimaat en de verantwoordelijkheid die de huidige generatie hierin heeft. Deze bijeenkomst wordt bijgewoond door de premier, ministers, kamerleden, ambassadeurs, enz en verder is iedereen welkom zonder kosten. voor verdere informatie zie: www.prinsjesdagviering.nl 

Activiteiten in oktober (voor ieder toegankelijk)

vrijdag 11 oktober(!) 20.00 uur: Open Avond met dominee Carel ter Linden over 'rouw, rouwverwerking en omgaan met mensen in rouw'.
(NB de datum is gewijzigd; het was eerst dinsdag 22 oktober en deze avond is nu verplaatst naar vrijdag 11 oktober

vrijdag 18 oktober 20.00 uur: Filmavond; inloop vanaf half 8.
Film: La Famille Bélier, Frankrijk 2015. 102 minuten.
Hoe een talentvolle muzikale dochter in een gezin met dove ouders en broer haar weg vindt.

zondag 27 oktober 12.30-13.30 uur: Geleide meditatie

Ook alvast de aankondiging voor zondag 3 november 12.30 uur:
Na de Universele Eredienst is er van 12.30 tot 13.30 de Herdenking van de overledenen; hierbij kunnen de overledenen van het afgelopen jaar of van jaren daarvoor herdacht worden door hun naam te noemen en een kaars aan te steken, die symbool staat voor de ziel die naar het Licht is gegaan.

 

Facebook 

De activiteiten van het centrum zijn ook op Facebook te vinden via deze link: