header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht

Het Programma kunt u ook downloaden om te printen via deze link: Programma voor de eerste helft van 2021 downloaden. 

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BERICHT VAN HET BESTUUR

Elke zondag is er om 11.00 uur een

UNIVERSELE EREDIENST

 

Zondag 28 februari vindt er een Informele Viering plaats olv Nur Rahman.

Thema: Harmonie en Ridderschap

 

Aanmelden vooraf is verplicht.

WE VOLGEN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM.

 Aanmelden

U kunt zich voor deze dienst aanmelden via dit aanmeldadresaanmelden.ap78@gmail.com

Aanmelden voor een dienst is noodzakelijk en kan vanaf de maandag, voorafgaand aan de zondag waarvoor u zich aanmeldt.

Verzoek: wilt u zich tijdig afmelden, ook via dit nieuwe e-mailadres, als u bij nader inzien toch niet kunt komen? 

Geluidsopname

Geluidsopnamen van eerder opgenomen diensten worden via een besloten link beschikbaar gesteld. Deze link kunt u voor 2 euro verkrijgen, zodat de gemaakte kosten daarvoor gedekt worden. 

U kunt de link voor een dienst van de afgelopen tijd aanvragen via dit e-mail adres: wakil.ap78@gmail.com

Het bedrag van 2 euro kunt u dan overmaken op de bankrekening van het centrum: 

Bankrekening: NL47 INGB 0009513128 ten name van Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78, Den Haag.    

Uw giften en vrijwillige bijdrage kunt u ook naar dit bankrekeningnummer overmaken.

Vernieuwd protocol

Er is een vernieuwd protocol, waarbij het maximumaantal mensen in de zaal is gesteld op 30, inclusief de cherags en de begeleiding. 

Enkele belangrijke punten daaruit zijn de volgende. 

1. We dragen met zijn allen verantwoordelijkheid voor het doorgaan van de diensten; het is daarom noodzakelijk dat ieder zich aan de regels houdt en de aanwijzingen van het hulpteam opvolgt. In uitzonderlijke gevallen kan er een waarschuwing gegeven worden en dit kan leiden tot uitsluiting van de diensten. 

2. U wordt verzocht bij aankomst en vertrek een mondkapje te dragen en niet in de hal te blijven staan; als u wilt napraten, dan kan dat voor eigen verantwoordelijkheid buiten.

3. U wordt dringend verzocht om de afstand van 1,5 meter te bewaren en de handen bij binnenkomst te reinigen. 

4. Het is de bedoeling dat u uw jas meeneemt, de zaal in; u kunt deze aanhouden of op de stoel deponeren, zodat u deze bij de hand hebt als het te koud wordt.

5. Er liggen warme dekens gereed, zodat u geen kou hoeft te lijden!

6. Op de bekende plaats rechts in de hal staan de tekstboekjes gereed.

7. Het verlaten van de zaal gaat steeds individueel of per tweetal; u wordt verzocht te wachten tot u het teken krijgt dat u de zaal kunt verlaten. 

8. De boekenverkoop is stopgezet zodat de ruimte bij de boeken vrij blijft. U kunt met Karima Wijkniet contact opnemen voor informatie over boeken of over hoe u boeken kunt bestellen. Haar e-mailadres is:  f.wijkniet@planet.nl 

9. Wilt u bij het weggaan ook denken aan de vrijwillige bijdrage? We hebben deze nodig om ook in deze tijden als centrum te kunnen blijven functioneren. De schaal staat bij het verlaten van de zaal rechts op de kist! 

NB Aanmelden kan steeds vanaf de maandag voorafgaand aan de zondag waarvoor u zich aanmeldt.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Graag aandacht voor het volgende.

Vanwege de corona situatie de volgende mededeling:

- de Universele Erediensten gaan door.

- alle overige activiteiten vervallen in ieder geval in de maand februari; dus: 

De filmavonden van januari, februari en maart 2021 gaan niet door.

De themabijeenkomsten van januari, februari en maart 2021 gaan niet door.

De studie en meditatieavonden van feburari en maart gaan niet door.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------

Reflectie

Ons centrum is een plaats van spirituele ontwikkeling, van gevoed worden door het gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan. Behalve dat is het ook een plaats van samenkomen met een sociale dimensie. De koffie en thee na afloop van activiteiten of in de pauze horen er zo bij, met gelegenheid tot napraten en iets te delen van elkaars leven. Dat kan momenteel niet. Laten we hopen dat de sociale contacten spoedig weer mogelijk zijn en dat de samenleving niet te lang op slot zit.

We hebben een bijzonder jaar achter de rug en het begin van 2021 is ook bijzonder. Er is een lockdown die nog even duurt, in ieder geval t/m februari en mogelijk langer. Er zijn zorgen over het snelle verspreiden van het virus.

Maar er is ook hoop. Hoop dat de genomen maatregelen succes zullen hebben.
En perspectief omdat er een goed werkend vaccin is gevonden tegen Corona. We mogen hoopvol het nieuwe jaar in gaan.

Vanuit die hoop zetten we de diensten en andere genoemde activiteiten in het centrum voort. Daarbij hanteren we uiteraard voor uw en onze veiligheid het protocol.

We wensen we u veel sterkte in deze tijd, een veel heil en zegen, in vertrouwen op de Ene, de Geest van Leiding.

Het bestuur