header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht

Het Programma kunt u ook downloaden om te printen via deze link: Programma voor de eerste helft van 2021 downloaden. 

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4mei 1

 

Vredessymbolen van de diverse religieuze organisaties in Den Haag hangen in de olijfboom
ter gelegenheid van de 4-mei herdenking in de Grote Kerk.
Onder het Soefisymbool van het hart met de vleugels staat het Gebed voor de Vrede.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De video opname van het thema "De derde levensfase" staat gereed bij de Open thema bijeenkomsten (rechts bovenaan deze pagina). Vragen over leven en dood worden in het licht van het Soefisme  besproken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BERICHT VAN HET BESTUUR

Elke zondag is er om 11.00 uur een

UNIVERSELE EREDIENST

 

We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Universele Eredienst van komende zondag 9 mei om 11.00 uur.  

Locatie: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78 Den Haag.

Sabir Jaap Dekker spreekt over het onderwerp:

WERELD-RELIGIE

 

Uit de teksten bij dit onderwerp noem ik alvast deze tekst, voor een reflectie vooraf: 
 
  • Maak Creator tot werkelijkheid, tot realiteit voor jou, dat zal je inzicht geven.

   Almachtig Creator, geliefde Meester.

   Zuiver mij door de stralen van Uw licht

   en geef mij inzicht. 

 

 

WE VOLGEN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM.

 Aanmelden

U dient zich voor deze dienst aan te melden via dit aanmeldadresaanmelden.ap78@gmail.com

Aanmelden voor een dienst is noodzakelijk en kan vanaf de maandag tot zaterdag 11.00 uur, voorafgaand aan de zondag waarvoor u zich aanmeldt.

Verzoek: wilt u zich tijdig afmelden, ook via dit nieuwe e-mailadres, als u bij nader inzien toch niet kunt komen.

Geluidsopname

Geluidsopnamen van eerder opgenomen diensten worden via een besloten link beschikbaar gesteld. Deze link kunt u voor 2 euro verkrijgen, zodat de gemaakte kosten daarvoor gedekt worden. 

U kunt de link voor een dienst van de afgelopen tijd aanvragen via dit e-mail adres: wakil.ap78@gmail.com

Het bedrag van 2 euro kunt u dan overmaken op de bankrekening van het centrum: 

Bankrekening: NL47 INGB 0009513128 ten name van Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78, Den Haag.    

Uw giften en vrijwillige bijdrage kunt u ook naar dit bankrekeningnummer overmaken.

Vernieuwd protocol

Er is een vernieuwd protocol, waarbij het maximumaantal mensen in de zaal is gesteld op 30, inclusief de cherags en de begeleiding. 

Aandachtspunten:
1. Het is de bedoeling dat u uw jas meeneemt, de zaal in.
2. Het verzoek is om bij binnenkomst en weggaan een mondkapje te dragen; niet in de hal blijven staan. 
3. U wordt dringend verzocht om de afstand van 1,5 meter te bewaren en de handen bij binnenkomst te reinigen.
4. We houden ons aan het maximumaantal van 30 mensen in de zaal. Daarom is vooraf aanmelden noodzakelijk.
5. We vragen u om aan het eind van de dienst te wachten tot de muziek is afgelopen en dan de aanwijzingen van de zaalwacht op te volgen.
6. Om de doorstroming te bevorderen is de boekenverkoop tijdelijk stopgezet. U kunt met Karima Wijkniet contact opnemen voor informatie over boeken of over hoe u boeken kunt bestellen. 
7. Zou u bij het weggaan ook willen denken aan de vrijwillige bijdrage? We hebben deze nodig om ook in deze tijden als centrum te kunnen blijven functioneren. De schaal staat bij het verlaten van de zaal rechts op de kist!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Graag aandacht voor het volgende.

Vanwege de corona situatie de volgende mededeling:

- de Universele Erediensten gaan door.

- alle overige activiteiten vervallen ook in de maand april, dus: 

De filmavond van april 2021 gaat niet door.

De themabijeenkomst van april 2021 gaat niet door.

De studie en meditatieavond van april gaat niet door en ook Gathaklas en Gitaklas vervallen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Reflectie

Ons centrum is een plaats van spirituele ontwikkeling, van gevoed worden door het gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan. Behalve dat is het ook een plaats van samenkomen met een sociale dimensie. De koffie en thee na afloop van activiteiten of in de pauze horen er zo bij, met gelegenheid tot napraten en iets te delen van elkaars leven. Dat kan momenteel niet. Laten we hopen dat de sociale contacten spoedig weer mogelijk zijn en dat de samenleving niet te lang op slot zit.

We hebben een bijzonder jaar achter de rug en het begin van 2021 is ook bijzonder. Er is een lockdown die nog even duurt, in ieder geval t/m februari en mogelijk langer. Er zijn zorgen over het snelle verspreiden van het virus.

Maar er is ook hoop. Hoop dat de genomen maatregelen succes zullen hebben.
En perspectief omdat er een goed werkend vaccin is gevonden tegen Corona. We mogen hoopvol het nieuwe jaar in gaan.

Vanuit die hoop zetten we de diensten en andere genoemde activiteiten in het centrum voort. Daarbij hanteren we uiteraard voor uw en onze veiligheid het protocol.

We wensen we u veel sterkte in deze tijd, een veel heil en zegen, in vertrouwen op de Ene, de Geest van Leiding.

Het bestuur