header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht.

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BERICHT VAN HET BESTUUR

IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS IS HET CENTRUM TOT 1 JUNI GESLOTEN.

 

Alle activiteiten in het Soeficentrum Den Haag zijn in ieder geval TOT 1 JUNI afgelast wegens een door de regering afgevaardigd verbod op alle samenkomsten.

Eind mei (!) komt er informatie over de stand van zaken van dat moment en de consequenties voor de activiteiten na 1 juni.

Namens het bestuur,

Ananda de Heer

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEZAMENLIJK GEBED

Den Haag, zondag, 29 maart

Beste mensen, lieve Soefivrienden,

We zijn nu alweer een tijdje ondergedompeld in de gevolgen van het rondgaan van het Corona virus

We hebben allemaal te maken met de maatregelen en de gevolgen daarvan. 

Persoonlijk ervaar ik het zo alsof er momenteel over de werkelijkheid om ons heen een deken ligt. 

Je haal niet meer zo licht en vrij adem als eerst.

Het geeft een diepbesef dat dit een grote betekenis heeft voor de mensheid. 

Zo voel ik het. 

 

Ik stel voor om zondag ons om 11.00 uur weer af te stemmen in verbondenheid met elkaar.

Het is waarschijnlijk handig om deze documenten van tevoren alvast te bekijken, met name de video opnames.

We richten ons bij onze bezinning niet in de eerste plaats op onze gedachten maar op wat er in ons hart leeft. 

Het is goed om juist nu contact te maken met die andere dimensie in het leven, de mystieke dimensie.

De volgende persoonlijke afstemming kan mogelijk dienstdoen om het contact met ons hart te intensiveren

Het onderwerp is "Soefi mystiek", waarbij we ons bewust worden dat het geluk in ons eigen hart te vinden is. 

Bij deze afstemming is de stilte belangrijk, de verinnerlijking. 

Dit kan ons in verbinding brengen metons innerlijke 'zelf', met de Ene, het goddelijke wezen, de innerlijke Geliefde. 

(11.00 UUR)

image.png
 

1. We spreken de aanroep uit: 

"Tot de Ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid,
het Enige Wezen,
verenigd met alle verlichte zielen,
die de belichaming vormen van de meester,
de Geest van Leiding."   

 

2. We steken een kaars aan en zeggen daarbij hardop of in onszelf:  

"Ter verheerlijking van de alomtegenwoordige God ontsteken wij dit Licht
dat symbolisch hen allen vertegenwoordigt die, bekend en onbekend aan de wereld,
het Licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden".  

 

3. We houden een korte stilte.  

 

4. We bezinnen ons op het thema:


"Het geluk is in ons eigen hart"

door te lezen uit de Beker van Saki en Gatheka 7

 

Bij de Beker van Saki staat op zaterdag 28 maart:  
"Pas als het hart ledig is, 
kan het de kennis van God ontvangen"

 

Uit Gatheka 7 lezen we over Soefi mystiek

Mystiek is de weg die tot realisatie van de waarheid voert. Er zijn veel methoden om deze weg van realisatie te betreden. Maar de vier voornaamste zijn deze: door het hart, door het verstand, door de daad en door rust. 

Niets is uitgesloten in het leven van een mysticus, er is evenwicht, rede, liefde en harmonie. 

De moraal van alle godsdienst is wederkerigheid; beantwoorden van alle vriendelijkheid, die wij van anderen ondervinden; anderen een vriendelijkheid bewijzen zonder waardering of beantwoording hiervan te verwachten, en ieder offer, hoe groot ook, te brengen voor liefde, harmonie en schoonheid.

God wordt in het eigen hart gevonden; de waarheid van een mysticus stijgt boven woorden uit. Mensen redeneren en debatteren over dingen van weinig belang, maar over mystiek moet niet worden gediscussieerd.

 Een mysticus weet, maar spreekt niet. 
Hij weet dat het geluk in zijn eigen hart is. 

 

5. We houden een korte stilte.  

 

6. We zingen of luisteren naar het volgende lied van 
Ratan Witteveen:
(Dit lied is in een bijlage bijgevoegd)

You Will beguided

GuidedfromHeaven

Whenyouattuneyourself

Tothe light of Heaven

 

7. Wazifa

Herhaal dan de wazifa "YaRaqib" 7x of 33x of 101x 
(gebed om bescherming en veiligheid).

 

8. Afsluiting

We sluiten af met het gebedNayaz

Nayaz

Geliefde Heer, almachtige God,

door de stralen van de zon,

door de golven van de lucht,

door het aldoordringende leven in de ruimte,

zuiver ons en doe ons herleven,  

en wij bidden U

geneesde mensheid naar lichaam, hart en ziel.

Amen 

 

Vervolg dan je dag met een diep innerlijk gevoel van 
vrede en verbinding
met je 'zelf'
metde mensen om je heen 
enmet de hele mensheid.

 
Voor wie dat wil herhaal ik hier de link naar een video opname van Murshid Karimbakhsh Witteveen op YouTubevan de zomerschool van 2007; de titel is:
"Spiritueel worden is niets worden; iets zijn is als niets zijn". Deze opname is te zien via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?

Eventuele vragen of opmerkingen kun je sturen naar: anandadeheer@gmail.com

Hartegroet,

Ananda

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf juni is in ons centrum D.V. te verwachten:

Elke zondag om 11.00 uur is er een Universele Eredienst of een informele Viering; de spreker is te vinden in het activiteitenoverzicht; deze diensten zijn openbaar; ieder is van harte welkom! 

Zie verder het activiteitenoverzicht.   

 

De activiteiten van het centrum zijn ook op Facebook te vinden via deze link: