header

Pagina overzicht

 

Soeficentrum Breda

 

 

Liefde in al haar volheid
is een onuitsprekelijke kracht
die luider spreekt dan woorden.

                        

                                   Hazrat Inayat Khan

 

 

 Soefi Centrum Breda is een afdeling van de Stichting Soefi Beweging Nederland, 
een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging, die gesticht is door Hazrat Inayat Khan. 

 

BERICHT VAN HET BESTUUR

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS ZIJN ALLE ACTIVITEITEN AFGELAST

TOT 1 SEPTEMBER 2020

Neem voor onze online bijeenkomsten contact op met Halima Vissers: karien@karienvissers.nl

 

Alle activiteiten van het Soeficentrum Breda zijn tot 1 SEPTEMBER afgelast vanwege de coronamaatregelen. We zijn in overleg met de Waalse kerk over hoe we de diensten kunnen gaan organiseren met inachtneming van de huidige maatregelen. 

Op zijn vroegst zal dit waarschijnlijk in september zijn, afhankelijk van hoe de situatie en de maatregelen dan zullen zijn, en omdat een en ander anders zal moeten gaan dan we gewend waren en dit de nodige voorbereiding vraagt. We vragen u dan ook nog even geduld te hebben. 

We houden u op de hoogte. 

Dat u en uw dierbaren gezond mogen zijn en blijven.

Houd moed en vertrouwen, 

Namens het bestuur,

Armaiti en Halima 

 

Diensten

 

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS ZIJN ALLE DIENSTEN AFGELAST

TOT 1 SEPTEMBER 2020

Elke 3e zondag van de maand om 11.00 uur (uitgezonderd juli en augustus) ben je welkom om de soefi dienst bij te wonen in de Waalse Kerk, Catharinastraat 83, Breda.

De ene maand is het een informele dienst, waarin we in een kring zitten. We lezen teksten uit de heilige boeken van de wereldreligies, we bidden samen en er is een spreker, die een lezing houdt.

De andere maand kun je een Universele Eredienst bezoeken. We steken in deze dienst 7 kaarsen op het altaar aan. Elke kaars staat symbool voor een wereldreligie. Een symbool voor het licht, dat deze religie aan de wereld brengt.

Een voor het Hindoeisme, een voor het Boeddhisme, een voor het Zoroatrisme, een voor het Jodendom, een voor het Christendom en een voor de religie van de Islam.

De 7e kaars symboliseert allen die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hoog gehouden. Deze kaars symboliseert vooral ook de mystieke essentie van de 6 grote religies.

Alle religies kunnen volgens de soefi wegen zijn om tot God te komen. Ieder kiest de weg, die het beste bij hem of haar past.

We lezen in beide diensten uit de heilige boeken van deze religies. Hierna volgt een toespraak over een door de spreker gekozen onderwerp. De dienst wordt omlijst met muziek, stilte en gebed.

Heb je vragen over het soefisme en de activiteiten van het centrum? Neem gerust contact met ons op.