header

Pagina overzicht

altaar

 

Diensten

Rond een gekozen thema, geënt op het dagelijks leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies en vindt er een toespraak plaats. Tevens is er stilte en muziek.

De diensten beginnen om 11.00 uur en worden gehouden op iedere derde zondag van de maand in het gebouw van de "Odd Fellows" (schuin tegenover het NS station), Hendrik de Ruiterstraat 2, Assen. In juli en augustus zijn er geen diensten.

De ene maand is er een Universele Eredienst en de andere maand hebben we een informele dienst.

De toegang is vrij. Iedereen is van harte welkom.