header

Pagina overzicht

 150803 deur boodschap

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontstaan

Inspiratiebron voor het universeel soefisme is het leven en werk van de Indiase mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan (1882-1927). Zijn toespraken, later in boeken verschenen, bieden verrassende perspectieven op alle vraagstukken waarmee wij te maken krijgen in het leven. Zijn werk is een handreiking en inspirerend perspectief, die tot denken, ervaren en handelen aanzet.Meer informatie over Hazrat Inayat Khan is o.a. te vinden op de volgende sites: www.soefi-contact.nl; www.soefi.nl; www.inayatiorde.nl; www.ruhaniat.org;

 

Geluk ligt in het denken en doen van dát, wat men als schoon beschouwt.

Buiten de nauwe grenzen van ras en volk kunnen wij allen één zijn, omdat wij allen toebehoren aan één God.

Er is geen groter Heilig Boek dan de Natuur, want de natuur is het leven zelf.

Hazrat Inayat Khan

 

057. 1921 Jena Germany