header

Pagina overzicht

 

                                   

 

 

Soefi Centrum Arnhem 

winged heart

25-04-2020 update

Lieve Soefi vriendinnen en vrienden van centrum Arnhem

Bij de recent afgekondigde maatregelen kwam het hoge woord er uit:
tot 1 septemberzullen er geen samenkomsten worden gehouden, 
dus ook ons centrum is dicht tot 1 september.
Onder voorbehoud kan De eerste Universele Eredienst
op zijn vroegst op zondag 6 september zijn. 
Dat is even slikken, maar het is wel duidelijk.
Er zijn allerlei initiatieven om toch met elkaar verbonden te blijven als Soeficentrum. 
Er is al eerder gemeld dat er korte diensten worden opgenomen, die via een link op de website www.soefi.nl te zien zijn. 
Omdat er geen Universele Erediensten plaatsvinden is er een verkorte Universele Eredienst gecreeerd waar verschillende centra aan meewerken. Elke keer een ander centrum. 
In de maanden april en mei wordt op elke 2e en 4e zondag van de maand een video geplaatst met een verkorte dienst. Inmiddels zijn er twee diensten te volgen. 
Klik op de betreffende datum op de uitzending van die keer te zien:
Video 12 april (verzorgd door centrum Hilversum)
Video 26 april (verzorgd door centrum Utrecht/Bilthoven)

Wees van harte uitgenodigd om de Erediensten mee te beleven. 

Op de volgende data staan nieuwe erediensten op de website: 26 april, 12 mei en 26 mei.

Als suggestie voor de persoonlijke viering van komende zondag 11.00 uur  kunt u onderstaande dienst volgen. 

Deze informatie ontvingen we van Ananda de Heer van het Soeficentrum Den Haag, waarvoor onze hartelijke dank.

Blijf gezond lieve mensen en een hartegroet van het
Bestuur Soeficentrum Arnhem


Verder is onderstaande suggestie weer een mogelijkheid om de persoonlijke dienst en meditatie te vervolgen; 
deze suggestie is gericht op de Beker van Saki voor zondag 26 april: "Ieder ogenblik heeft zijn speciale boodschap".
 

Persoonlijke dienst en meditatie op  

1. We spreken de aanroep uit:    

"Tot de Ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid,
het Enige Wezen, verenigd met alle verlichte zielen, die de belichaming vormen van de meester, de Geest van Leiding."

   

2. We steken een kaars aan en zeggen daarbij hardop of in onszelf:     

"Ter verheerlijking van de alomtegenwoordige God ontsteken wij dit Licht dat symbolisch hen allen vertegenwoordigt die, bekend en onbekend aan de wereld,het Licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden".

3. We houden een korte stilte.

4. We lezen uit de Beker van Saki voor zondag 26 april

Ieder ogenblik heeft zijn speciale boodschap.

Commentaar hierop van Hazrat Inayat Khan: Elke stap in de evolutie maakt het leven waardevoller. Hoe meer je bent ge?volueerd, hoe kostbaarder elk moment is; het wordt een gelegenheid om goed te doen voor anderen, om anderen te dienen, om liefde te geven aan anderen, zacht te zijn voor elkaar, om uw medeleven te betuigen aan zielen die ernaar verlangen. Het leven is armzalig wanneer iemand in zichzelf opgaat; zodra hij zichzelf vergeet, is hij gelukkig. Hoe meer hij over zichzelf denkt, zijn eigen zaken, werk en interesses, hoe minder hij de zin van het leven kent.

(Uit: Volumes deel VIII) 

Het is een oproep om 'onszelf' te vergeten en ons in te zetten voor de ander, juist in deze tijd!

5. Meditatieve afstemming

Concentreer je in je hart 
en stem je af op de Ene, op God, de Geliefde.
Word je bewust van de goddelijke Liefde 
die altijd door je heen stroomt als een stroom van licht en leven, 
van troost en balseming, van genezing en hoop.
Adem in, vul je gehele wezen met deze stroom van licht en leven.
Richt dan bij de uitademing, 
de stroom van licht en leven ? van genezing ? 
naar mensen dichtbij en ver weg, naar de mensheid, die in nood is.
Ga daar gedurende enkele ademhalingen mee door 
met ferm geloof en vertrouwen dat de situatie verbetert.
 
6. Wazifa
Herhaal dan de wazifa "Ya Raqib" 7x of 33x of 101x 
(gebed om bescherming en veiligheid).
 
7. Afsluiting
Sluit af met een gebed vanuit je hart dat de balans en harmonie hersteld mogen worden en met de intentie dat alle betrokkenen mogen worden geheeld door de aldoordringende en alom aanwezige goddelijke kracht.
En vervolg dan je dag met een diep innerlijk gevoel van vrede en verbinding.

(Je kunt dit desgewenst aanvullen met een eigen persoonlijk gebed)

Vervolg dan je dag met een diep innerlijk gevoel van vrede en verbinding met je 'zelf', met de mensen om je heen, met de hele mensheid en met het goddelijke Wezen.

 

04-04-2020 update: 
Vanwege het verbod op bijeenkomsten, zijn de diensten en activiteiten van Soeficentrum Arnhem opgeschort.
Dit betekent dat wij elkaar helaas voorlopig niet lijfelijk kunnen ontmoeten...
Tot die tijd informeren u wij via onze website, onze mailberichten en de gezamenlijke nieuwsbrief.

Er zijn ook mooie, nieuwe initiatieven ontstaan om met elkaar in verbinding te blijven:
Het Soeficentrum te Alkmaar heeft een audio soefi dienst ingesproken voor zondag 5 april a.s. Wilt u deze graag bijwonen en/of beluisteren? Dit kan op elk gewenst moment door de website te bezoeken van soeficentrum Alkmaar;

Klik op onderstaande regel:

https://soeficontact.email-provider.nl/web/tmjwvudbke/ihwhjhgdtd/dllz5zhi0o/ri16ukgd9z

 

dan heeft u de keuze om 'mee' te luisteren.  Ook wordt u de mogelijkheid geboden om vanaf 12.00 uur 'samen' deel te nemen aan de online 'ZOOM' bijeenkomst, door de instructies op te volgen op de website.

Tevens treft u daar een registratie aan van soeficentrum Regio Utrecht.

Wij wensen u kracht, warmte en verbondenheid in deze lastige, verwarrende periode.
Weet dan ons gevoel van "togetherness" wordt versterkt door de woorden van onze Murshid Hazrat InaYat Khan: 

"In zoeken naar het Ene, streven naar het Ene,
het bereiken van het Ene, het verwezenlijken
van het Ene, vind je volmaaktheid"
 
Namens soeficentrum Arnhem


24-03-2020 update:
 

Gezien de aangescherpte maatregelen van het Ministerie omtrent de strijd tegen het coronavirus

ziet het Soefie Centrum Arnhem zich genoodzaakt om de komende diensten, bijeenkomsten 

en klassen, ter bescherming van uw en onze gezondheid, voorlopig te annuleren. 


 

Hazrat20Inayat20Khan20195

 

Hazrat Inayat Khan, de boodschapper van Liefde Harmonie en Schoonheid, bezocht Arnhem voor het laatst in 1923.
Het bezoek van Inayat Khan bracht de universele gedachte dat je je leven en overtuigingen niet hoeft te veranderen, slechts te verdiepen, en dat dat voor allen, in geestelijke vrijheid, geldt: leven vanuit je hart, vanuit dezelfde geestelijke bron.

Voelt uw hart zich aangetrokken tot deze universele gedachte dan bent u van harte welkom.

                  Soefi Centrum Arnhem               

is onderdeel van Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van
de Internationale Soefi Beweging die gesticht is door Hazrat Inayat Khan.   
u kunt ons vinden in het Gebouw van deVrijmetselaars, Arnhemsestraatweg 360, 6881 NK Velp                                                                               
                                      

                        

GEZIEN DE ONTWIKKELINGEN OMTRENT HET CORONAVIRUS ZIJN ALLE
ACTIVITEITEN OPGESCHORT 

Download de jaarkalender met al onze activiteiten 2019-2020 klik hier
 

Universele Eredienst of Informele dienst

Elke eerste zondag van de maand. Aanvang: 11.00 uur (confraternity vanaf 10.30 uur)
Toegankelijk voor iedereen. U hoeft geen lid te zijn. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten


GEZIEN DE ONTWIKKELINGEN OMTRENT HET CORONAVIRUS ZIJN ALLE ACTIVITEITEN OPGESCHORT
              
Klik hier voor de uitnodiging
Klik hier voor de teksten
 

 

 

                                     

Heeft u belangstelling of wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met
Shakti Grasso, josegrasso@upcmail.nl  0575-525730

Soefi avond voor belangstellenden Nijmegen e.o.

Iedere laatste donderdag van de maand, voor iedereen toegankelijk
Aanvang 19.00 uur
Vooraf aanmelden bij Mussavir Smaling, tel.nr. 024-3562517

Zusterschap en Broederschap
Iedere derde dinsdag in de maand voor broeder- en zusterschapsleden
Aanvang 20.00 uur
Vooraf aanmelden bij Shamsher van Hees, tel.nr. 06-29205300