header

Pagina overzicht

 

                                  winged heart

  

Soefi Centrum Arnhem 

 

 In zoeken naar het Ene, streven naar het Ene,
het bereiken van het Ene, het verwezenlijken
van het Ene, vind je volmaaktheid 

 

Hazrat20Inayat20Khan20195

 

Hazrat Inayat Khan, de boodschapper van Liefde Harmonie en Schoonheid, bezocht Arnhem voor het laatst in 1923.
Het bezoek van Inayat Khan bracht de universele gedachte dat je je leven en overtuigingen niet hoeft te veranderen, slechts te verdiepen, en dat dat voor allen, in geestelijke vrijheid, geldt: leven vanuit je hart, vanuit dezelfde geestelijke bron.

Voelt uw hart zich aangetrokken tot deze universele gedachte dan bent u van harte welkom.

                  Soefi Centrum Arnhem               

is onderdeel van Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van
de Internationale Soefi Beweging die gesticht is door Hazrat Inayat Khan.   
u kunt ons vinden in het Gebouw van de Vrijmetselaars, Arnhemsestraatweg 360, 6881 NK Velp                                                                            

*** ACTUEEL NIEUWS OVER DE DIENST VAN 6 SEPTEMBER 2020***
In de periode van april t/m juni hebben we vanwege de corona-situatie geen diensten in ons centrum in Arnhem kunnen houden. Met de zomermaanden erbij was dit een lange periode van 5 maanden waarin vermoedelijk velen hun zusters en broeders face-to-face niet hebben gezien en/of aangeraakt. Dankzij allerlei creatieve oplossingen en alternatieven, zoals een gathaklas-appgroep en online meditatiebijeenkomsten, werden warme verbindingen naar behoefte onderhouden. Daar zijn we de initiatiefnemers en betrokkenen dankbaar voor. Dat neemt niet weg dat we onze diep menselijke behoefte aan persoonlijke ontmoeting en aandacht heel graag willen vervullen.

Het nieuwe bestuur van het soeficentrum Arnhem is daarom erg blij, u en jullie te kunnen meedelen dat de Eredienst van 6 september a.s. definitief door kan gaan! In de Vrijmetselaarsloge geldt tot nader orde een preventief en veiligheids-protocol tegen covid-19 dat we direct vóór, tijdens en na onze diensten volledig opvolgen. Het protocol omvat maatregelen van hygiëne, looprichting en beweging, verse buitenlucht en ventilatie, en een verantwoorde herschikking van stoelen en tafels in de tempel, de foyer en de confraternity-zaal.
Bovenop dit protocol werken we met twee formulieren, die uw en onze veiligheid extra zullen waarborgen: één over uw gezondheidssituatie en een registratieformulier. In de gezondheidscheck staat een aantal belangrijke aandachtspunten. We vragen u om die thuis vooraf goed te bekijken, en alleen naar de diensten te komen als geen van de items op dat moment op u van toepassing is. De gezondheidscheck ontvangt u binnenkort van ons samen met de convocatie. Het tweede formulier, de registratie, krijgt u bij binnenkomst in de hal en vragen we u in te vullen voor het geval bron- en contactonderzoek door de GGD onverhoopt toch nodig mocht zijn.

Dit gehele pakket aan voorzorgsmaatregelen biedt naar onze overtuiging ruim voldoende bescherming, en we verwachten dat iedere bezoeker er volledig aan meewerkt. Dan kunnen we samen de Eredienst van 6 september met vertrouwen tegemoet zien, en zien we ernaar uit om u en jullie allemaal van harte te verwelkomen!

Namens het bestuur,

Marc de Jong

 

Universele Eredienst of Informele dienst

Elke eerste zondag van de maand. Aanvang: 11.00 uur (er is voorlopig geen confraternity )
Toegankelijk voor iedereen. U hoeft geen lid te zijn. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
              
Klik hier voor de uitnodiging
Klik hier voor de teksten
 

 


Blijf gezond lieve mensen en een hartegroet van het


Bestuur  Soeficentrum Arnhem