header

Pagina overzicht

soefi gebouw zwolle

Soefi Centrum Zwolle

Soefi Centrum Zwolle is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging. De grondlegger is Hazrat Inayat Khan.

Je bent van harte welkom bij de vieringen en bijeenkomsten. De Universele Eredienst wordt in de Bloemendalstraat 11 gehouden, vlakbij De Fundatie. Ook houden wij zo nu en dan Open Avonden voor belangstellenden. 

 

de mooisterode roos  Elke 4e zondag van de maand: Universele Eredienst

lees meer... 

 

 Zondag 22 december a.s. organiseert het Soefi Centrum in Zwolle een: 

Soefi Kerstdienst & Lichtceremonie


In deze dienst worden kaarsen aangestoken voor alle grote wereldgodsdiensten en voor allen die het Licht van de Waarheid hebben hoog gehouden. Er worden teksten gelezen uit de heilige boeken van de gehele wereld. Aansluitend vindt een Lichtceremonie plaats waarbij kaarsjes, die het goddelijk Licht symboliseren dat in elk wezen straalt, aan een ieder zullen worden uitgereikt U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aanvang 11.00 uur in de Bloemendalstraat 11 te Zwolle.

 

 

Gerelateerde afbeelding