header

Pagina overzicht

 3 Eredienst1

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

Universele erediensten van 11.00-12.00 uur.
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies. Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats. Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk, voor kinderen is er een eigen activiteit.

Er zijn twee vormen van eredienst: de formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld. Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring. De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg. In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 5 formeel en 5 informeel. De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)
Lokatie: Huize het Oosten (Maçonnieke ruimte, volg bordjes : Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

De diensten zijn voor iedereen toegankelijk; voor kinderen is er een eigen activiteit.

De live diensten zijn afgelast vanwege de corona crisis.

Op zondag 28 juni vindt de laatste dienst van dit seizoen plaats via Zoom.

Het thema is En niemand is er die onder mij staat.  Spreker is dan Rama Lieftink.
Je bent van harte welkom een link aan te vragen bij Martin van der Graaff: m.vandergraaff@ziggo.nl

 

Hieronder de verwijzingen naar verschillende geschriften:

 

Hindoe geschrift

Wie zonder haat is jegens alle wezens, vriendschappelijk gezind en mededogend, vrij van zelfzucht en besef van het eigen ik, gelijkmatig in vreugde en leed, geduldig, tevreden en altijd toegewijd;
Wie met beteugeld zelf in vastbeslotenheid zijn geest en denken op mij richt...
Die is mij dierbaar.

 

Boeddhistisch geschrift

De liefdadige heeft het pad des Heils gevonden. Hij is als de man die een jonge boom plant en zich daardoor in komende jaren van de schaduw, de bloesems en de vruchten verzekert.
Evenzo is het gevolg van liefdadigheid, evenzo is de vreugde van degene die de hulpbehoevenden bijstaat; evenzo is het grote Nirwana.

Wij bereiken het onsterfelijke pad slechts door voortdurende daden van vriendelijkheid en wij vervolmaken onze zielen door deernis en liefdadigheid.

 

Zoroastrisch geschrift

Moge de stroom van mijn gedachten worden als een helder stromende beek, opdat de hemelse welgezindheid zich kan spiegelen in mijn bewustzijn.

 

Joods geschrift

De Heer zei tegen Mozes:
Wees niet haatdragend.
Als je iemand iets verwijt, roep hem dan ter verantwoording.
En laadt niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf.
Ik ben de Heer.

 

Christelijk geschrift

En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen.
Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de Hemel.
Hij laat de Zon opgaan over alle mensen en laat het regenen over alle mensen. Wees volmaakt, zoals jullie Hemelse Vader volmaakt is.

 

Geschrift van de Islam

Laat niet sommige mannen onder jullie anderen uitlachen. Het kan zijn dat de laatsten beter zijn.
Laat evenmin sommige vrouwen anderen uitlachen.
Het kan zijn dat de laatsten beter zijn.

Onteer niemand. Wees tegen niemand sarcastisch en beledig niemand.

 

Gayan en Vadan

De fontein van liefde ontspringt in het liefhebben van een mens. En komt neer en verbreidt zich als de universele liefde.

De mens leert zijn eerste liefdesles door een menselijk wezen lief te hebben. In werkelijkheid komt de liefde van God. 

- - - - -