header

Pagina overzicht

 3 Eredienst1

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

Universele erediensten van 11.00-12.00 uur.
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies. Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats. Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk, voor kinderen is er een eigen activiteit.

Er zijn twee vormen van eredienst: de formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld. Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring. De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg. In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 5 formeel en 5 informeel. De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)
Lokatie: Huize het Oosten (Maçonnieke ruimte, volg bordjes : Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.
(Let op : Alleen op 29 maart 2020 in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven) is afgelast vanwege de corona crisis.


De aanstaande Eredienst is zondag 29 maart 2020 in de Woudkapel van  10.30 - 11.30 uur 

Spreker: Martin van der Graaff
Onderwerp: "Obstakels op je spirituele pad"

De dienst is voor iedereen toegankelijk; voor kinderen is er een eigen activiteit.

Wees na de koffie ook welkom om een hapje mee te eten. 

 

Verwijzingen naar verschillende geschriften:

Hindoe geschrift: Baghavad Gita 11: 15-16
Arjuna zei: “Oh mijn heer, in Uw gestalte zie ik alle goden en ook alle soorten schepselen. Ik zie Brahma,
de Schepper, gezeten op een lotusbloem omgeven door alle goddelijke wijzen en hemelse slangen. Ik zie
U overal, zonder begin, midden of einde. U bent de Heer van de schepping, belichaamd in vele vormen
met talloze armen, buiken, monden en ogen, tot in het oneindige.”


Boeddhistisch geschrift: Dhammapada (de wereld)
Wie het pad betreedt, zal een vreugde voelen die alle genoegens van hemel en aarde, zelfs het genot
van alleenheerschappij over de hele wereld, volledig doet verbleken.


Zoroastrisch geschrift: Yasna 43:11
Weet Zarathoestra, dat in dit aardse leven slechts smart en leed voor je zijn weggelegd, als je met
toewijding zult volbrengen wat ik je opdraag, en te zeggen, wat ik je beveel te zeggen.

Joods geschrift: Psalm 117
Loof de Heer, alle volken, prijs hem, alle naties, zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de
trouw van de Heer. Halleluja!

 

Christelijk geschrift: Marcus 4: 26-27
En Jezus zei: “Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij
slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe”.
Geschrift van de Islam: Soera 27, de mieren: 20-28
En Salomo inspecteerde de vogels, en toen zei hij: “Waarom zie ik de hop niet? Of is hij niet aanwezig? Ik
zal hem met een zware straf straffen, of ik zal hem doden, als hij niet met een duidelijk argument komt”.
Maar de hop bleef niet lang weg, en zei: “Ik weet nu wat u niet weet. Ik ben uit Sheba gekomen met
informatie die zeker is. Ik trof er een vrouw aan die over hen koning is, en haar is van alles gegeven, en
zij zit op een machtige troon.”

 

Soefigeschrift: Gayan, Vadan en Nirtan
Initiatie is een stap voorwaarts in een onbekende richting.

Wie niet in zichzelf gelooft, is geen gelovige.

Ik accepteer geen ‘nee’ uit de hemel.

Liefde voor de vorm is het uitgangspunt, liefde voor het vormloze het hoogtepunt.