header

Spirituele Genezing

                                                                  

Het doel van spirituele genezing is de mensheid meer bewust te maken van de geneeskracht van de goddelijke geest. Om meer en meer het besef te wekken van de goddelijkheid van onze ziel, van de kracht van de goddelijke Genezer buiten ons en binnenin onszelf. En zoals gezegd wordt in het boek "De ziel, vanwaar, waarheen?" van Hazrat Inayat Khan:

 

"De ziel, die de goddelijke adem is, zuivert en geneest het instrument, ons lichaam en onze
mind, waar doorheen zij werkzaam is en brengt het opnieuw tot leven."

 

In een spirituele genezingskring, bestaande uit drie tot zeven personen, proberen wij ons leeg te maken en alle gedachten en gevoelens weg te laten vloeien, ons menselijk ego zo doorzichtig mogelijk te maken. Wij openen ons hart voor de goddelijke Liefde en het goddelijke Licht. Wij stemmen ons af op de goddelijke Genezer en de goddelijke Geneeskracht en proberen daar een kanaal voor te zijn. Degene  die de kring leidt, zegt de speciale genezingsgebeden en de andere deelnemers concentreren zich zo lang mogelijk op de naam van de zieke, die genoemd is. Wij denken gedurende de bijeenkomst helemaal niet aan ziekte. De leider van de groep zendt prana, energie op haar/zijn adem naar de mens in nood. Wij zijn geen genezers, wij proberen alleen een instrument te zijn en ons te openen voor de goddelijke Geneeskracht om die te ontvangen en dan door te geven aan degene die die kracht nodig heeft. Het is niet het massieve hout dat tot fluit wordt, het is de lege rietstengel.

Maar natuurlijk is het niet alleen mogelijk om zo'n instrument te zijn tijdens een spirituele genezingsbijeenkomst. Ieder ogenblik van ons leven kunnen wij ons hart openen voor de goddelijke Liefde en het goddelijke Licht en dat uitstralen naar alle mensen die dat nodig hebben. Vaak kan een woord, een blik of een aanraking een ander al bemoedigen. Wij zijn Gods handen, voeten en hart hier op aarde. Wij kunnen helpen alle ellende, alle pijn en verdriet te lenigen.

 

In één van de Githa Dhyana's staat:

"Als ons hart overvloeit van liefde, zijn ons lichaam en onze mind opgeladen met magnetisme en de kracht van dat magnetisme is zo groot dat het anderen, die duizenden mijlen van ons vandaan zijn, goed kan doen." 

Wat een prachtige mogelijkheden hebben wij, wat een voorrecht is het om ons daar bewust van te kunnen zijn! Wat een voorrecht om mens te zijn!

 

Kennis doorgeven

In de maanden april t/m juni 2020 waarin het Corona virus ons leven danig beperkt heeft, heb ik tijd en inspiratie gevonden om wetenwaardigheden rond ziekte en gezondheid nader te verkennen en op te schrijven. Door inspirerende boeken te lezen heb ik veel geleerd en die kennis wil ik doorgeven aan mensen die met Healing bezig zijn en die dat ook weer aan anderen kunnen overdragen.
Op deze website en ook in het tijdschrift Soefigedachtes zullen nog meer artikelen worden gepubliceerd. Voor reacties, meer informatie of kopieën kunt met mij contact opnemen.

Shamsher van Hees
leider Spirituele Genezing
Shamshervanhees@gmail.com

 

Van ziek zijn word je beter.pdf
"Ziekte, teleurstelling en moeilijkheden doen er weinig toe wanneer we die kunnen bezien vanuit een hoger standpunt", zegt Hazrat Inayat Khan. Dat roept de vraag op of ziekte van nut kan zijn – en hoe dan wel – in onze spirituele ontwikkeling. Ellen Scheffer heeft een boek geschreven met bovenstaande titel (2018 Uitgeverij Eoscentra-Pallasia ISBN 9789082758214). In dat boek toont zij ons onder andere hoe ziekte ons beperkt, maar ook vooral kan verrijken via acceptatie en het doormaken van het ziekteproces. (Klik op de kop van dit artikel om het te openen.)

 

Het helend hart.pdf 
"Omdat de mens zo opgaat in zijn wereldse leven vindt hij niets dan moeite en beklag in het leven en, totdat hij zijn zienswijze verandert, kan hij het voorrecht om mens te zijn niet begrijpen", aldus Hazrat Inayat Khan.
Hoe veranderen wij onze zienswijze?
Het boek "Het helend hart' is in mijn optiek als geen ander in staat om mensen te motiveren voor een meer spirituele manier van leven. Ik ben ook zeer getroffen door de open en eerlijke manier waarop deze man vertelt over zijn eigen ziektegeschiedenis. Bijna had hij zich aan het lijden en de dood overgegeven. Vanuit zijn eigen persoonlijke ervaringen als mens en als psychotherapeut laat hij ons in dit boek zien dat er een weg is om ziekte en lijden te overstijgen. (Klik op de kop van dit artikel om het te openen.)