header

Activiteiten

Zowel in de negentien centra als landelijk organiseert de Soefi Beweging Nederland verschillende activiteiten. Een overzicht van de Soefi centra in nederland is de vinden onder het menu centra. In de agenda worden alle activiteiten die in die centra worden gehouden bijgehouden.

In de meeste centra vindt er met regelmaat een universele eredienst plaats. In een universele Eredienst wordt gelezen uit de Heilige boeken van de belangrijkste spirituele tradities.

Andere belangrijke onderdelen zijn de broeder- en zusterschaps activiteiten, spirituele genezing en symboliek.

Het hart van de activiteiten van de Soefi Beweging wordt gevormd door de innerlijke school.

Als onderdeel van de innerlijke school organiseert de Soefi Beweging jaarlijks de internationale zomerschool in Katwijk.