header

 

Nieuwe vertaling van De Beker van Saki

 

de Beker van SakiEr is een nieuwe vertaling uit van De Beker van Saki, de verzameling aforismes, één voor elk dag van het jaar, die afkomstig zijn uit de lezingen van Hazrat Inayat Khan. Wie deze verzameling heeft samengesteld is niet meer te achterhalen. Duidelijk is wel dat deze levenswijsheden voor veel mensen een dagelijkse inspiratiebron vormen.

De originele vertaling uit 1976 was hard aan herziening toe. Het woordgebruik was niet meer van deze tijd en bovendien waren sommige woorden fout vertaald.

Uit het voorwoord:
De Beker van Saki bevat 366 aforismen, meditatiethema's, van een grote rijkdom aan spirituele wijsheid. Ze kunnen ons leven verrrijken en helpen om te gaan met de tegenslagen waar we in ons leven mee te maken krijgen.
'Saki' (of Saqi in het originele Perzisch) betekent in de soefi poëzie: wijnschenker. Daarmee staat Saki symbool voor de brenger van levensvreugde, extase en het verlangen naar samenvallen met het goddelijke.

Bestellen kan bij uitgeverij het Juwelenschip:
juwelenschip.nl/winkel/de-beker-van-saki/
of natuurlijk bij de boekwinkel:
isbn 9789 0766 81405 NUR 720

 

Om een beeld te krijgen van de aanpassingen hier een paar voorbeelden van de oude en de nieuwe vertaling:

datum

Engelse tekst

Nederlandse tekst, Sufi Publishing Company Ltd., 1976

Nieuw

31-mei

The use of friendship for a selfish motive is like mixing bitter poison with the sweet rose syrup.

Het gebruik van vriendschap voor een zelfzuchtige beweegreden is als het mengen van vergif met de zoete rozenstroop.

Vriendschap te gebruiken voor je eigen belang is als het mengen van bitter vergif met zoete rozensiroop.

1-jun

Man's bodily appetites take him away from his heart's desires; his heart's desires keep him away from the abode of his soul

De lichamelijke honger van de mens houdt hem weg van de wens van zijn hart; de wensen van het hart houden hem weg van de woonplaats van zijn Ziel.

De lichamelijke behoeftes van de mens doen afbreuk aan zijn hartewens; zijn hartewensen houden hem weg bij de verblijfplaats van zijn ziel.

1-jul

One's pride and satisfaction in what one knows limit the scope of one's vision.

De trots en de voldoening van de mens over wát hij weet, beperken de wijsheid van zijn visie.

De trots en voldoening van de mens over wat hij weet, beperken de reikwijdte van zijn visie.

3-aug

Think, before envying the position of your fellow man, with what difficulty he has arrived at it.

Bedenk voordat gij de positie van uw medemens benijdt met hoeveel moeite hij die heeft bereikt.

Bedenk voordat je jaloers wordt op de positie van je medemens, met hoeveel moeite hij er gekomen is.