header

Soefi teksten

Nieuw

pdfHidayat Inayat-Khan: Ter herinnering

pdfHidayat Inayat-Khan: Waarheen vaar 't schip

 

E books

Vol X, deel 2, Het pad van inwijding - Hazrat Inayat Khan

Vol I, deel 2, Het innerlijk leven - Hazrat Inayat Khan

 

Teksten van Hazrat Inayat Khan in  PDF formaat

pdfVol X, deel 2, Het pad van inwijding - Hazrat Inayat Khan

pdfVol I, deel 2, Het innerlijk leven - Hazrat Inayat Khan

pdfHazrat Inayat Khan 'De Nederlandstalige Religieuze Gathekas'

pdfHazrat Inayat Khan: Gatheka's

pdfHazrat Inayat Khan: Innerlijke leringen - Lessen voor cherags

pdfHazrat Inayat Khan: Toespraken voor mureeds deel 1

pdfHazrat Inayat Khan: A sufi message of spiritual liberty

pdfHazrat Inayat Khan: Sociale Gatheka's

pdfHazrat Inayat Khan: Biography

pdfHazrat Inayat Khan: Collective interviews 1924 - 1926

pdfHazrat Inayat Khan: Nature meditations

pdfHazrat Inayat Khan: Sayings (Gayan, Vadan, Nirtan, Bowl of Saki, Aphorismes)

 

Teksten van Hidayat Inayat-Khan in PDF formaat

pdfHidayat Inayat-Khan: De boodschap in onze tijd, een inleiding

pdfHidayat Inayat-Khan: Reflecties over "De kunst van de persoonlijkheid"

pdfHidayat Inayat-Khan: Geestelijke Vrijheid, reflecties op de Eenheid van religieuze idealen

pdfHidayat Inayat-Khan: Reflecties 5 – Contemplatieve gedachten

pdfHidayat Inayat-Khan: Reflections 4 – Philosophy, psychology, mysticism

pdfHidayat Inayat-Khan: Reflecties 3 – Talim

pdfHidayat Inayat-Khan: Reflecties 2 – Over Gathas, Gitas, Sangathas, Sangitas

pdfHidayat Inayat-Khan: Reflecties 1 - Karakter, Persoonlijkheid, Inzicht

pdfHidayat Inayat-Khan Reminders

pdfHidayat Inayat-Khan: Waar wij voor staan

 

Overige teksten

pdfKhidr Braakman: Termen die veel in soefisme voorkomen vertaald en verduidelijkt

pdfRubab Monna: Short Dictionary of Foreign Words in Hazrat Inayat Khan’s Teachings

pdfSirdar van Tuyll van Serooskerken: De karavaan naar de eeuwigheid

pdfSirdar van Tuyll van Serooskerken: Het heilige boek der natuur

 Tijdschrift 'Soefi gedachtes' vanaf maart 2008

 

  Nieuw  

pdfSoefi gedachtes september 2021


                                      pdfOverzicht van alle artikelen vanaf maart 2008 t/m december 2020

pdfSoefi gedachtes juni 2021
pdf
Soefi gedachtes maart 2021
pdfSoefi gedachtes december 2020
pdf
Soefi gedachtes september 2020
pdf
Soefi gedachtes juni 2020
pdf
Soefi gedachtes maart 2020
pdf
Soefi gedachte december 2019
pdfSoefi gedachte september 2019
pdfSoefi gedachte juni 2019
pdf
Soefi gedachte maart 2019

 

pdfSoefi gedachte maart 2016 pdfSoefi gedachte maart 2017   pdfSoefi gedachte maart 2018
pdfSoefi gedachte juni 2016  pdfSoefi gedachte juni 2017  pdfSoefi gedachte Juni 2018
pdfSoefi gedachte september 2016  pdfSoefi gedachte september 2017  pdfSoefi gedachte september 2018
pdfSoefi gedachte december 2016  pdfSoefi gedachte december 2017  pdfSoefi gedachte december 2018

 

pdfSoefi-gedachte maart 2013 pdfSoefi-gedachte maart 2014 pdfSoefi gedachte maart 2015
pdfSoefi-gedachte juni 2013 pdfSoefi-gedachte juni 2014 pdfSoefi gedachte juni 2015
pdfSoefi-gedachte september 2013 pdfSoefi-gedachte september 2014 pdfSoefi gedachte september 2015
pdfSoefi-gedachte december 2013 pdfSoefi gedachte december 2014 pdfSoefi gedachte december 2015

 

pdfSoefi Gedachte maart 2010 pdfSoefi Gedachte maart 2011 pdfSoefi Gedachte maart 2012
pdfSoefi Gedachte juni 2010 pdfSoefi Gedachte juni 2011 pdfSoefi-Gedachte juni 2012
pdfSoefi Gedachte september 2010 pdfSoefi Gedachte september 2011 pdfSoefi-Gedachte september 2012
pdfSoefi Gedachte december 2010 pdfSoefi Gedachte december 2011 pdfSoefi-gedachte december 2012

 

pdfSoefi Gedachte maart 2008 pdfSoefi Gedachte maart 2009
pdfSoefi Gedachte juni 2008 pdfSoefi Gedachte juni 2009
pdfSoefi Gedachte september 2008 pdfSoefi Gedachte september 2009
pdfSoefi Gedachte december 2008 pdfSoefi Gedachte december 2009

Universeel Soefisme

 

Omslag Boekje Universeel Soefisme 20170108

Universeel soefisme gaat over vrijheid, vreugde en vrede. Want de ziel van de mens is louter geluk. Dat ontdekken we als we ons ritme en de ‘toon’ van ons leven daarop afstemmen. Hoe bereiken we dat? Het universeel soefisme kan helpen om ruimte te scheppen voor het licht van onze ziel. Het spoort aan tot zelfkennis en een bewust samenleven met onze naasten. Het biedt inzicht in de betekenis van de reis van de ziel door ruimte en tijd. Het kan onze religieuze ervaringen verdiepen tot een mystiek die voorbij grenzen van dogma’s en voorschriften gaat.

Wie hierover meer wil weten vindt hier de nodige basale informatie.

 

 

 

 

 

 

Hazrat Inayat Khan

 

Omslag Boekje Inayat Khan 20170108Inayat Khan (1882-1927) bracht in praktijk wat hij verkondigde. Hij was een wereldburger die onvermoeibaar rondreisde in India, de Verenigde Staten en Europa en in staat was om over grenzen van cultuur, religie en wetenschap heen te reiken. Door zijn brede blik en doorleefde ondogmatische begrip van mystiek, kon hij inzichten uit oude oosterse tradities verbinden met soortgelijke inzichten uit de joods-christelijke traditie. En hij kon dit verwoorden op een manier die aansluit bij ons moderne westerse leven. Wat hij de mensen voorhield en de oefeningen die hij gaf openen nog steeds perspectieven op een bewuster leven.

Zoals gebruikelijk in zijn traditie schreef hij zelf nauwelijks iets, maar vele honderden lezingen zijn wel door leerlingen (in stenografie) vastgelegd en in boeken verspreid. Inayat Khan wist in die lezingen werelden van verschil te overbruggen en leefde daarmee voor, waarover hij sprak, namelijk dat wij voorbij alle uiterlijke verschillen één zijn, dat de hele schepping één is, en dat wij die eenheid kunnen ervaren in het licht van onze ziel. Zo ontwikkelde hij een werkelijk universeel soefisme.

Voor een goed begrip daarvan is het belangrijk de context te kennen waarin Inayat Khan optrad, die na zijn mystieke inwijding werd aangesproken met de titel Hazrat Inayat Khan. Wie meer wil weten over zijn geschiedenis en de geschiedenis van de opvolging van hem als leider in de Soefi Beweging en in vertakkingen ervan, vindt in dit boekje de nodige basale informatie.

Klik op het boekje om te downloaden.

 

 

Zelfverwerkelijking

 

Amir Smits

rumi

Door de eeuwen heen hebben mystici de subtiele taal van de poëzie gebruikt in een poging om het onzegbare in woorden uit te drukken. Hun gedichten getuigen van de diepe innerlijke reis die de mens kan maken. In deze bijdrage wordt een keuze uit de rijke traditie van soefi-poëzie gepresenteerd die ons iets over deze prachtige innerlijke zoektocht kan vertellen. Hieronder vind je een selectie uit die eeuwenoude traditie.

 

 

 

 


 

 

Zoeken naar zingeving

Luister naar het lied van het riet
over zijn scheiding:
“Sinds ik uit mijn bed van riet werd losgesneden,
kwam een klaaglijke klank in me.
Iedereen die gescheiden is van zijn geliefde,
weet wat ik bedoel
Heimwee is het lot van ieder
die uit zijn oorsprong werd losgerukt.
Waar mensen samenwonen ben ik,
en meng ik me in hun blijdschap en verdriet.
Een vriend ben ik voor allen,
al hoort slechts een enkeling
achter de noten die ik zing
het geheim dat ik in me draag.
Daar lenen oren zich niet voor.
Lichaam en ziel zijn niet van elkaar gescheiden,
maar wie heeft de ogen om dit te zien?
Wie heeft de oren om dit te horen?
Roemi

 

Menigeen komt op een gegeven moment in zijn leven op een punt waarop hij of zij de vraag stelt: “Is dit alles, is er geen diepere zin in het leven?” Met onze zintuigen zijn we sterk gericht op alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt en we zijn een groot deel van onze tijd bezig met het najagen van materiële doelen, of houden ons bezig met zaken als status of prestige. Op zichzelf is daar niets mis mee, maar het is duidelijk dat dit alles ons uiteindelijk niet datgene geeft wat we zoeken. Bepaalde diepere verlangens blijven onvervuld.

riet2

In het openingsgedicht over de rietfluit werpt de soefimysticus en dichter, Roemi, een interessant licht op dit besef van tekort. Hij vergelijkt de menselijke ziel met een rietstengel. “Sinds ik uit mijn bed van riet werd losgesneden, kwam een klaaglijke klank in me”. De essentie van de levenspijn die we van tijd tot tijd ervaren ligt volgens hem in het feit dat we ons in een staat van “afgescheidenheid” bevinden. Zoals de rietstengel oorspronkelijk onderdeel van het rietbed was, zo bevond ook de ziel zich aanvankelijk in een staat van eenheid: één met haar schepper, met het kosmisch bewustzijn, het universum, het Goddelijke of hoe we dit mysterie ook willen noemen.

De soefi-traditie geeft ons prachtige inzichten over hoe we die oer-verbintenis kunnen herstellen. Belangrijk hierbij is het mensbeeld zoals Hazrat Inayat Khan dat ons toont. In essentie is de mens ziel of goddelijk licht. Daarnaast heeft de mens een psyche en een fysiek lichaam, omhulsels waarmee de ziel zich bekleedt om de reis in de aardse sfeer te kunnen maken. Deze lichamen c.q. bedekkingen brengen een versluiering van het innerlijk licht met zich mee. Hierdoor zijn we vergeten dat wij in essentie Goddelijk Licht zijn.

 

Je mag vele jaren in een stad gewoond hebben,
maar zodra je in slaap valt,
rijst er een andere stad in je geest op,
vol van zijn eigen goed en kwaad.
Je eigen stad, waar je lang woonde,
verdwijnt volledig uit je herinnering.
Je zegt niet: ‘Ik ben hier een vreemdeling: dit is mijn stad niet.’
Je meent dat je hier altijd gewoond hebt,
je denkt dat je hier geboren bent en opgegroeid,
Verbaast het je niet dat je ziel zich haar vroegere huis tehuis niet herinnert?
Maar hoe zou zij zich dat kunnen herinneren?
Zij is gewikkeld in de slaap van deze wereld,
als een ster bedekt door wolken
Zij heeft door zoveel steden gereisd
en het stof dat haar visie verduistert is nog niet weggeveegd.
Roemi

 

Door de sluiers weg te nemen, kunnen we dat licht letterlijk ont-dekken. Dat is de essentie van de innerlijke weg die we hebben te gaan. De mens staat hierbij voor de uitdaging om het fysieke lichaam en de psyche daadwerkelijk tot een instrument te maken waarmee de ziel hier op aarde ervaringen op kan doen. Dat betekent dat wij voor de uitdaging staan om meesterschap over lichaam en psyche te ontwikkelen. In wezen is hier sprake van een proces van veredeling, door Hazrat Inayat Khan zo mooi omschreven als de Alchemie van het Geluk. Door ons kleine ego te overstijgen en ons niet nodeloos te binden aan materiële zaken, kunnen we het innerlijk licht in onszelf herontdekken.

 

bloem20

 


 

 

Verlangen naar vervulling

 

Ieder ogenblik komt de oproep tot liefhebben tot ons,
de oproep van de liefde.
Wil je met ons meekomen?
Dit is niet de tijd om thuis te blijven.
Ga naar buiten en geef je over aan de tuin…
Roemi

 

O Liefde, o zuivere, diepe Liefde, kom hier, kom nu.
Wees alles, werelden lossen op in jouw zuivere straling.
Door jou branden breekbare levens helderder dan koude sterren.
Maak mij tot jouw dienaar, jouw adem, jouw essentie
.
Roemi

 

De Soefi dichters roepen ons op om, ongeacht hoe we tot nu toe ons leven hebben geleefd, het verleden te laten voor wat het is en te kiezen voor een nieuw leven:

Kom, kom, wie je ook bent,
zwerver, aanbidder, minnaar van verre,
wat doet het ertoe?
Wij zijn geen karavaan van de wanhoop.
Kom, kom, ook al heb je je beloften verbroken,
we honderd maal,
kom, kom opnieuw, kom.
Roemi

 

De mens die eenmaal ontwaakt is uit zijn sluimer, begint intens te verlangen naar een staat van eenheid en een gevoel van verbondenheid. In dit stadium zal hij langzaam maar zeker God in alles gaan zien: in de natuur, in zijn medemens en vooral ook in zichzelf. Niet alleen is de mens op zoek naar zijn Schepper, maar hij gaat ook ervaren dat deze naar hem op zoek is. Het besef rijpt dat we allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en deel uitmaken van dat Ene Wezen:

 

Het hele universum contempleert Uw gelaat.
Als het U ziet, wenen de zielen en verscheuren zij hun kleren.
In de ogen van hen, die door hartstocht wijs zijn geworden,
is Uw dwaasheid de diamant, de fontein van het paradijs
.
Roemi

 

Geef me extase, geef me het naakte wonder, o mijn Schepper!
Geef geboorte aan de Geliefde in mij en laat deze minnaar sterven.
Laat duizend verlangens één Liefde worden.
Roemi

 

Het universele karakter van de weg die we allen afleggen, wordt zo prachtig verwoord door Ibn Arabi, die het Soefisme de religie van de liefde noemt:

 

Mijn hart kan iedere vorm aannemen:
het is een weide voor gezellen,
en een klooster voor christelijke monikken,
een afgodentempel,
en de Ka’aba voor de pelgrims
en de tafelen van de thora
en het boek van de koran.
Ik volg de religie van de liefde:
Welk pad de kameel van de liefde ook kiest,
dat is mijn religie en mijn geloof.
Ibn Arabi

 


 

De transformerende werking
van pijn en verdriet

 

 

Een mens die het mystieke lijden niet kent,
leeft niet echt.
Hij is als ijs.
Het lijden van de ziel is een teken van leven;
het toont overgave aan God.

Het lichaam leeft door de ziel;
de ziel leeft door dit heilige lijden.
Hij die dit niet kent,
kan niet echt een menselijk wezen genoemd worden.

Een zwangere vrouw baart nooit zonder pijn.
Een leger overwint nooit zonder moeilijkheden.
Vereniging zonder lijden is onmogelijk.
Een kil hart zal dit nooit bereiken.

Lijden geeft vleugels aan de vogel van de ziel;
een vogel zonder vleugels kan niet vliegen.
Dus, mijn vriend, ween, steun en klaag,
opdat je jezelf kunt bevrijden uit deze gevangenis,
en vlieg naar die grenzeloze plaats
waar je voor eeuwig zult zijn
in de eindeloze hemel van God.
Sultan Valad

 

De innerlijke reis op weg naar het licht kent zijn moeilijke en pijnlijke kanten. Door de eeuwen heen hebben mystici zoals Johannes van het Kruis de diepe wanhoop omschreven waarmee zij op een gegeven moment werden geconfronteerd, een ervaring die vaak de ‘donkere nacht van de ziel’ wordt genoemd.

benauwdheid-amir

Hazrat Inayat Khan ziet pijn als een belangrijke transformerende kracht. Zo zegt hij dat “alleen pijn het hart tot leven brengt”. Maar op een andere plaats schrijft hij dat “geluk ons geboorterecht is”. Ook bij Abu Said zien we deze schijnbare tegenspraak opduiken:

 

Niemand heeft de oneindige schat van vereniging
ooit bereikt door lijden:
Toch is het vreemd dat zonder lijden,
niemand ooit die schat waarnam.
Abu Said

 

Deze uitspraak laat zien dat pijn en tegenslag in de Soefi traditie niet worden verheerlijkt. Maar tegelijkertijd wordt wel erkend dat het ervaren van pijn de mens dichter bij het innerlijk licht kan brengen. Hazrat Inayat Khan heeft het menselijk hart vergeleken met de rietfluit, het symbool dat bij de dichter Roemi zo een belangrijke rol speelt. De rietstengel kan pas als instrument gaan fungeren als er gaten in geboord zijn. Zo is het ook met het hart. Het hart kan pas als een instrument van het Goddelijke worden gebruikt op het moment dat het geopend is. En het is juist door pijn dat het hart geopend kan worden. Voor een deel hangt deze pijn samen met de strijd die we leveren met het kleine ego en alles wat daarmee samenhangt. Daarnaast boezemt het opgeven van iedere controle, en het besluiten tot een volledige overgave, enorm veel angst in:

 

Een man werd door een tijger van een rots gejaagd. Hij viel en kon net nog een tak grijpen. Boven hem stond de tijger en grauwde. Dertig meter onder hem sloegen hoge golven tegen de barre rotsen. Tot zijn ontzetting zag hij dat twee ratten bezig waren de tak, waaraan hij zich vastklampte, aan te vreten. Beseffend dat hij verloren was, schreeuwde hij: ‘Heer, red mij’. Hij hoorde een stem die zei: ‘Natuurlijk. Ik zal je redden. Maar laat eerst die tak los.’
Traditioneel Soefiverhaal

 

Daarnaast wordt de pijn gevoed door het voelen van de nabijheid van de Goddelijke aanwezigheid, zonder deze volledig te kunnen ervaren. Maar uiteindelijk brengt deze pijn de reiziger tot zijn doel:

 


O mijn God en mijn Schepper;
ofschoon U mij pijnigt
met beproevingen van allerlei soort,
het is niets vergeleken
met ver weg van U te zijn.
En hoewel U mij zegent
met de rijkdom van de hemel,
zou dat toch nog minder zijn dan de extase
die Uw liefde in mijn hart heeft doen ontstaan.
Roqiyah

alleen

 

 


 

 

Leven in eenheid

 

Luister, druppel, geef jezelf op zonder spijt en ontvang in ruil daarvoor de Oceaan. Luister druppel, gun jezelf die eer en voel je geborgen in de armen van de Zee. Wie viel ooit dat geluk ten deel? Een Oceaan die een druppel het hof maakt! In Godsnaam, in Godsnaam, verkoop en koop direct. Geef een druppel en ontvang een Zee vol parels.
Roemi

In de laatste stadia op het innerlijk pad vervaagt het ego van de mens meer en meer. De relatie met het goddelijke wordt vaak omschreven als een druppel water die in de Oceaan opgaat. De mens verliest zijn individualiteit, maar in ruil daarvoor zal hij de Goddelijke Eenheid kunnen ervaren:

 

Ik ging op weg om Hem te zoeken
en verloor mijzelf.
De druppel werd opgenomen in de zee.
Wie kan hem nu terugvinden?
Terwijl ik zocht en zocht naar Hem
verloor ik mijzelf.
De zee nam de druppel op.
Wie kan hem nu terugvinden?
Kabir

 

In de Oceaan van Zuiverheid smolt ik als zout.
Zekerheid, twijfel, geloof en ongeloof:
niets bleef ervan over.
In mijn hart verscheen een ster,
waar alle zeven hemelen in opgingen.
Roemi

 

De bewustzijnsstaat waarin de mens komt te verkeren in deze laatste stadia van de innerlijke reis, is uiteraard niet in woorden te vatten. Maar soefi-mystici hebben ons gedichten nagelaten die ons in staat stellen iets te kunnen proeven van hun diepe innerlijke ervaringen:

 

Toen de dag kwam;
de dag waarvoor ik geleefd had en gestorven was.
Op de dag die niet in enige kalender staat,
werden wolken van liefde’
overvloedig over mij uitgestort.
In me was mijn ziel doorweekt,
rondom me was zelfs de woestijn groen.
Kabir

 

Je bent de kopie van een Goddelijke Brief.
Je bent de weerspiegeling van Koninklijke Schoonheid,
buiten jou is er niets in dit Heelal,
zoek alles in jezelf:
je kunt zijn wat je wilt.
Roemi

 

Zeer kenmerkend voor de Soefi traditie is dat het streven van de mens op zijn innerlijke reis niet beperkt blijft tot innerlijke bewustwording en vervolmaking. De meest wezenlijke manier om onze Schepper te dienen, is door onze medemens te dienen. En zo kan het licht, het bewustzijn, worden vergroot en verspreid:

 

O Heer, geef mij een hart,
dat ik kan uitstorten in dankbaarheid.
Geef mij een leven,
dat ik kan besteden
aan de redding van de wereld.
Sjeik Ansari

 

 

 

InspiratieLiefde is de natuurlijke aard van het leven, schoonheid is het gevolg en harmonie het middel waardoor het leven zijn doel bereikt. Gebrek hieraan loopt uit op destructie.


Wanneer we nadenken over de schepping als geheel ontkomen we er niet aan om te erkennen dat het doel van de schepping is om een ideaal van liefde, harmonie en schoonheid uit te drukken.


Hazrat Inayat Khan

 

 

Ter inspiratie staan hieronder links naar artikelen over uiteenlopende onderwerpen. De nieuwste bijdragen staan steeds bovenaan.

 

De natuurmeditaties van Hazrat Inayat Khan

Hazrat Inayat Khan liet zich sterk door de natuur inspireren. De natuurmeditaties die hij heeft nagelaten zijn korte spreuken die je hardop of in stilte, op de ademhaling, kunt herhalen. Ter inspiratie zijn in deze presentatie de spreuken gecombineerd met passende beelden.


 

Zelfverwerkelijkingroerich5

Door de eeuwen heen hebben mystici de subtiele taal van poëzie gebruikt om het onzegbare in woorden uit te drukken. Hun gedichten getuigen van de diepe innerlijke reis naar zelfverwerkelijking die de mens kan maken. Een keuze uit de rijke traditie van soefi-poëzie vertelt ons iets over deze prachtige zoektocht.


 

Gebed

Bidden is ten diepste het bewerken van jezelf om je ego te kunnen verliezen in iets dat groter is. Je kunt jezelf verliezen in schoonheid, in liefde, in de ervaring dat alles één is, in een Godsideaal – het beeld dat we onszelf maken van God. De gebeden die Inayat Khan heeft doorgegeven in het universeel soefisme zijn daarop gericht.


 

Voorbereiding op gebed

Een paar korte aanwijzingen hoe je tot rust kunt komen en naar binnen kunt keren als voorbereiding op gebed of meditatie.


 

roerich3Gebeden

Hazrat Inayat Khan heeft een tiental gebeden aan zijn leerlingen gegeven, die nog steeds in soefi-kringen voor diverse specifieke momenten gebruikt worden. Zoals bij Nieuwjaar en bij iemands overlijden. Of voor specifieke doelen, zoals de vrede. Hier vind je de belangrijkste gebeden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlangen naar vervulling

 

Ieder ogenblik komt de oproep tot liefhebben tot ons,
de oproep van de liefde.
Wil je met ons meekomen?
Dit is niet de tijd om thuis te blijven.
Ga naar buiten en geef je over aan de tuin…

Roemi

 

O Liefde, o zuivere, diepe Liefde, kom hier, kom nu.
Wees alles, werelden lossen op in jouw zuivere straling.
Door jou branden breekbare levens helderder dan koude sterren.
Maak mij tot jouw dienaar, jouw adem, jouw essentie.

Roemi

 

De soefi-dichters roepen ons op om, ongeacht hoe we tot nu toe ons leven hebben geleefd, het verleden te laten voor wat het is en te kiezen voor een nieuw leven:

Kom, kom, wie je ook bent,
zwerver, aanbidder, minnaar van verre,
wat doet het ertoe?
Wij zijn geen karavaan van de wanhoop.
Kom, kom, ook al heb je je beloften verbroken,
wel honderd maal,
kom, kom opnieuw, kom.

Roemi

 

De mens die eenmaal ontwaakt is uit zijn sluimer, begint intens te verlangen naar een staat van eenheid en een gevoel van verbondenheid. In dit stadium zal hij langzaam maar zeker God in alles gaan zien: in de natuur, in zijn medemens en vooral ook in zichzelf. Niet alleen is de mens op zoek naar zijn Schepper, maar hij gaat ook ervaren dat deze naar hem op zoek is. Het besef rijpt dat we allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en deel uitmaken van dat Ene Wezen:

allesachter

 

Het hele universum contempleert Uw gelaat.
Als het U ziet, wenen de zielen en verscheuren zij hun kleren.
In de ogen van hen, die door hartstocht wijs zijn geworden,
is Uw dwaasheid de diamant, de fontein van het paradijs.

Roemi

 

Geef me extase, geef me het naakte wonder, o mijn Schepper!
Geef geboorte aan de Geliefde in mij en laat deze minnaar sterven.
Laat duizend verlangens één Liefde worden.

Roemi

 

Het universele karakter van de weg die we allen afleggen, wordt zo prachtig verwoord door Ibn Arabi, die het soefisme de religie van de liefde noemt:

Mijn hart kan iedere vorm aannemen:
het is een weide voor gezellen,
en een klooster voor christelijke monikken,
een afgodentempel,
en de Ka’aba voor de plegrims
en de tafelen van de thora
en het boek van de koran.
Ik volg de religie van de liefde:
Welk pad de kameel van de liefde ook kiest,
dat is mijn religie en mijn geloof.

Ibn Arabi

 

Vervolg: leven in eenheid

De natuurmeditaties van Inayat Khan

Khidr Braakman

Inayat Khan liet zich sterk door de natuur inspireren. Kort voor zijn dood dicteerde hij natuurmeditaties aan zijn toenmalige secretaris, Sirdar van Tuyll. Jarenlang hebben deze meditaties in kleine kring gecirculeerd onder zijn leerlingen. In 1980 werd besloten om ze openbaar te maken.

Inayat had het vaak over zijn natuurmeditaties als iets wat hem het meest dierbaar is in de soefiboodschap. Hij gaf ze in een specifieke vorm mee: ze kunnen in stilte herhaald worden op de adem. Uit de weergave hieronder kun je afleiden welk zinsdeel op de inademing en welk zinsdeel op de uitademing herhaald kan worden:

Het zinsdeel dat in standaardschrift is gedrukt wordt herhaald op de inademing, het schuingedrukte zinsdeel op de uitademing.

Bijvoorbeeld:

[inademing] Let my spirit reflect, O Beloved,

[uitademing] the beauty of Your color and form.

We hebben, om de sfeer van het orgineel zoveel mogelijk intakt te laten, zijn teksten onvertaald gelaten. De diepte van deze meditaties laat zich uiteindelijk natuurlijk het beste in de natuur zelf ervaren. Deze vorm kan als voorbereiding daarop dienen.