header

Tekst van de maand juni 2018 

In het boek: In een Oosterse Rozentuin, leert Murshid ons in het hoofdstuk: Liefde, Harmonie en Schoonheid:

“Hoe prachtig zijn de woorden van de profeet toe hij zei: “De tempel van God is in het hart van de mens”. Hoe waar is dat… Als een mens de ware schoonheid van God heeft leren kennen, dan zal hij ervaren dat die maar op één plaats te vinden is – namelijk in het hart van de mens! God is liefde, en Hij wordt gevonden in het hart van de mens!”. Pag 15.

Vervolgens vanuit dit verstaan, leert Murshid een les in medegevoel met onze medemens, om te delen in zijn moeilijkheden en wanhoop, een les voor healing.

“Voor wie deze vreugde in het leven werkelijk ervaart, wordt deze zo groot dat die zijn hart en zijn ziel vervult. Het doet er niet toe of hij minder weelde of aanzien heeft dan vele anderen in deze wereld, want het licht van zijn beminnelijkheid, van zijn medegevoel, van zijn toenemende liefde, van de goedheid die opwelt in zijn hart – dit alles vervult zijn ziel met licht. Er is nu niets meer dat hem ontbreekt in het leven, want hij is daarin koning geworden!

Zo iemand wordt een genezer, een echte genezer. Hij geneest een ander met zijn blik, met een vriendelijk woord, met zijn hand, met zijn troost, door zijn wezen. Wat een geweldige genezing is dat! Zonder aanmatiging en zonder ophef.

De ware genezing geschiedt wanneer een mens meeleeft met de moeilijkheden van een ander en hem de helpende hand reikt. Hij bezit de ware wijn. Wie vanuit zijn ogen een blik kan zenden die zijn medeleven toont en zijn verlangen om te helpen, wat een geneeskracht bezit die mens! Het is alsof een vogel onder beschermende vleugels wordt genomen.

Er is geen mooier genezingsproces dan dit onder de verschillende methoden waarmee vele mensen hebben getracht te genezen”. P16