header

Tekst van de maand maart 2018 

Dit bulletin gaat over de motieven die de leader heeft om personen die gevraagd hebben om  op de Healing lijst te komen, wel of niet te betrekken bij Spiritual Healing. De leader zal die personen op de Healing lijst zetten waarvan hij/zij zeker weet dat ze open staan voor deze vorm van genezing.  Dit is vanwege ons respect voor het geloof en de wensen van anderen. Dat is een belangrijk punt. Indien iemand niet open staat voor het idee van healing of er zelfs tegen is, zal het een storend effect hebben op zowel de patiënt als de Healing kring. Als de leader en de leden zo iemand die in nood is zouden willen helpen, dan kunnen ze dat beter doen door gebed of door hen te bezoeken en sympathie te tonen hetgeen ook helend werkt.

Sommige mensen kunnen open staan voor Spiritual Healing maar willen niet dat anderen dat weten of stellen prijs op privacy. In dat geval dienen we hun gevoelens te respecteren en zullen we de naam van deze persoon niet op de lijst zetten.

Een belangrijk aspect is dan ook dat een patiënt open moet staan voor Spiritual Healing teneinde de zegeningen van de healing ceremonie te kunnen ontvangen.

Murshid legt dit als volgt uit:

“Wat moet de houding van de patiënt zijn? Hij moet een levend geloof hebben, hij moet zijn aandeel in het werk verrichten. We lezen over Jezus Christus dat zelfs hij op een plaats geen machtige werken kon doen vanwege het ongeloof van de mensen, en ook dat in een andere plaats de mensen naar hem toekwamen met allerlei soorten ziekten en hij genas hen allen. De patiënt moet geloven in de macht van God om te genezen en hij moet geloof en vertrouwen hebben in zijn genezer. God reikt ons Zijn zegeningen aan, maar wij moeten die uit Zijn handen aannemen. Wanneer wij weigeren samen te werken bij het genezingswerk, kunnen wij de zegen niet ontvangen; als wij hindernissen opwerpen, kunnen wij zelfs de stroom van het leven zelf blokkeren.

De patiënt moet dus vertrouwen en geloof hebben in de genezer; hij moet zich openstellen om de genezende stroom te ontvangen waarvan de genezer slechts het kanaal is dat die doorgeeft, want leven en gezondheid zijn de gaven van God Zelf”.                                                                                     Gezondheid van lichaam en geest p.159