header

Tekst van de maand september 2017  

Laten we ons bezinnen op waarom in Soefi Healing groepen de focus op gezondheid en welzijn belangrijk is, en waarom we de namen en de symptomen van de personen die Healing nodig hebben als vertrouwelijk willen beschouwen.

Inayat Khan legt hierna uit wat de reden is voor het focussen van onze mind op wat we willen bereiken met Healing, en hoe dit idee verband houdt met het leven in het algemeen. “Als de genezer het beeld van een wond zou vasthouden, zou hij deze laten voortbestaan in plaats van te genezen; zo ook als hij aan pijn zou denken, zou die misschien intenser worden met behulp van zijn denken. Het is de genezing die hij in gedachten moet houden, het is het gewenste waaraan hij moet denken, niet aan de toestand. Bij alle aspecten van het leven moet je deze regel voor ogen houden; zelfs in moeilijkheden moet je niet daaraan denken, en bij ziekte moet je de ziekte vergeten.

De mens laat de misère van het leven voortbestaan door er aan te denken. De genezer moet van het begin tot het eind de gedachte van genezing vasthouden en niets anders”.                                           Geestelijke Geneeskracht, pag 110 en 111.

Voor wat betreft het als vertrouwelijk beschouwen van de namen van de personen op de healing lijst en van de informatie waarover we beschikken betreffende hun symptomen, reikt Inayat Khan ons het volgende aan: “Men moet bedenken, dat alles wat iemand door wie ook in het leven wordt toevertrouwd, zijn bijzondere, hem toevertrouwde zaak is en dat het iemands heilige plicht is dat vertrouwen waardig te zijn”.                                          Karakter en Persoonlijkheid pag.14.                                                                                                   

Reflectie:

Iemand die voorstelt om zijn eigen naam of die van iemand anders op de Healing lijst te zetten, kan natuurlijk met de leader spreken over de ziekte of symptomen als dat gewenst is. Hoe kunnen we dan zowel echte sympathie opbrengen voor de persoon die genezing behoeft EN alleen het gezond zijn in gedachten houden?

Hoe kunnen we, als Healing kringen en individuen, het best het vertrouwen waardig zijn dat ons is toevertrouwd? Welke punten in de hierboven gegeven lessen van Murshid suggereren het belang om dit te doen?