header

Elementen Ritueel

 

5 juli 2017

Muziek en harmonie in relatie tot de Elementen

In het Elementen Ritueel is muziek een belangrijk aspect.¹ Door de Tonen, Wazifa’s, Sura’s en muzikale begeleiding (drums, cd’s, fluit) worden de vibraties van de vijf Elementen tot leven gebracht. Deze vibraties of levenskrachten worden tijdens de uitvoering van het Elementen Ritueel verenigd en leiden tot harmonie, waardoor het gevoel van liefde ontwaakt.

“Ware harmonie van muziek komt uit de harmonie van de ziel. Muziek kan dan alleen echt worden genoemd en alle zielen raken. … Alle problemen in de wereld en alle rampzalige resultaten komen voort uit het gebrek aan harmonie. Dit toont dat de wereld harmonie meer dan ooit nodig heeft. ….Wanneer iemand muziek leert, is het niet nodig om musicus of een bron van plezier en vreugde voor zijn medemens te worden. Nee! Door muziek te spelen, ervan te houden en er naar te luisteren zou hij muziek in zijn persoonlijkheid moeten ontwikkelen. Het ware gebruik van muziek is om muzikaal te worden in  je gedachten, woorden en daden. Harmonie wordt het beste gegeven door het in het eigen leven te produceren.”²

In ‘De mystiek van geluid’ van Hazrat Inayat Khan staat: “Zowel geluid als kleur hebben hun uitwerking op de menselijke ziel volgens de wet van harmonie. Toon heeft een koude of warme uitwerking, overeenkomstig zijn Element, omdat alle Elementen gevormd zijn uit verschillende graden van trillingen. … Daar het geopenbaarde gevormd is uit trillingen zijn de planeten de primaire openbaring, terwijl iedere planeet haar eigen toon heeft; ieder noot vertegenwoordigt daarom één planeet. Ieder individu heeft dus een hem eigen noot, die overeenstemt met zijn geboorteplaneet; om deze reden spreekt een bepaalde toon tot een bepaalde persoon overeenkomstig de graad van zijn evolutie. Ieder Element heeft zijn eigen geluid, in het fijnere Element verwijdt de kring van het geluid zich en in het grovere wordt zij beperkt….

Hazrat Inayat Khan geeft een prachtig overzicht van de kenmerken van het geluid van de Elementen:

Kenmerken van het Geluid van de Elementen

Elementen

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether

Toonhoogte

oppervlakte

diep

hoog

golvend

basis, ondertoon

Vorm

sikkel

slangachtig

kronkelend

zigzag

alle

Kleur

donker, dof

groen

rood

blauw

alle

Manifestatie

in verschil en verscheidenheid

bulderende zee, stromend water, bergbeken, motregen, stortregen, water uit kruik in pot

 

 

donderslag, vulkanische uitbarsting, laaiend vuur, voetzoekers, klappers, buksen, geweren en kanonnen

stormen, gierende wind, fluisterende morgenbries

allesdoordringend, ongehoord

Invloed

trilling, werkzaamheid en beweging in lichaam

 

verzachtend en levendig, verbeelding, fantasie, droom, genegenheid en emotie scheppend

angstaanjagend

brekend, wegvagend, doordringend, wakkert vuur van hart aan,  levend, wekt vervoering

extase, verlichting, rust, onbevreesdheid, vervoering, vreugde en openbaring

Instrument

snaar- en slaginstrumenten

jalatarang

 

blaasinstrumenten (hout, koper of bamboe)

menselijke lichaam

© Soefi Elementen Ritueel 2017

De Aarde heeft verschillende aanzichten van schoonheid en ook verscheidenheid in haar geluid. De toonhoogte van de Aarde ligt aan de oppervlakte, haar vorm is een sikkel en haar kleur is donker en dof en veroorzaakt een trilling, een werkzaamheid en beweging in het lichaam. Alle snaar- en slaginstrumenten, zoals de trommel, cymbaal enz. geven het geluid van de Aarde weer.

Het geluid van Water is diep, zijn vorm slangachtig, zijn kleur groen en het wordt het beste gehoord in het bulderen van de zee. Het geluid van stromend water, van bergbeken, het geluid van motregen en stortregen, het geluid van Water dat uit een kruik in een pot gegoten wordt, …, zij alle hebben een verzachtende en levendige uitwerking en een neiging om verbeelding, fantasie, droom, genegenheid en emotie te scheppen. Het instrument ‘Jalatarang’ is een reeks van porseleinen schalen of glazen, verschillend van grootte, die naar de gewenste toonladder met Water zijn gevuld; meer Water verlaagt en minder water verhoogt de toon. Deze instrumenten hebben een ontroerende invloed op de emoties van het hart.

Het geluid van Vuur is hoog van toon, zijn vorm kronkelend en zijn kleur rood. Het wordt gehoord in de donderslag en in een vulkanische uitbarsting, in het geluid van een laaiend Vuur, in het lawaai van voetzoekers, klappers, buksen, geweren en kanonnen. Zij hebben alle een neiging om angst aan te jagen.

Het geluid van Lucht is golvend, haar vorm zigzag, haar kleur blauw. Haar stem wordt gehoord in stormen, als de wind giert en in het gefluister van de morgenbries. Haar invloed is brekend, wegvagend en doordringend. Het geluid van Lucht uit zich in alle blaasinstrumenten van hout, koper of bamboe. Zij heeft de neiging om het vuur van het hart aan te wakkeren, zoals Rumi in zijn Mesnavi schrijft over de fluit. Zo wordt Krishna in de Indiase kunst altijd uitgebeeld met de fluit. Het geluid van Lucht overstemt alle andere geluiden, want het is levend en zijn invloed wekt in ieder opzicht vervoering. Het geluid van Ether ligt in zichzelf besloten en omvat alle vormen en kleuren. Het is de basis van alle geluiden en de ondertoon, die onafgebroken wordt aangehouden. Haar instrument is het menselijk lichaam, omdat zij daardoor kan worden; hoewel zij alles doordringt, wordt zij toch niet gehoord. Zij openbaart zich aan de mens als hij zijn lichaam zuivert van stoffelijke bestanddelen. Het lichaam kan haar eigen instrument worden, wanneer de ruimte erin geopend wordt, wanneer alle kanalen en aderen erin vrij zijn. Dan wordt het geluid, dat daarbuiten in de ruimte bestaat, ook innerlijk openbaar. Extase, verlichting, rust, onbevreesdheid, vervoering, vreugde en openbaring zijn de gevolgen van dit geluid.

Wanneer de geluiden van de verschillende Elementen samenkomen, heeft dit de volgende invloed:

Het geluid van Aarde en Water tezamen is teer en delicaat. Het geluid van Aarde en Vuur brengt hardheid teweeg. Het geluid van Aarde en Lucht heeft sterkte en macht. Het geluid van Water en Vuur heeft een levendige en bezielende uitwerking. Het geluid van Water en Ether heeft een verzachtende en troostende uitwerking. Het geluid van Vuur en Lucht heeft een uitwerking van schrik en vrees. Het geluid van Vuur met Ether heeft een brekende en bevrijdende uitwerking. Het geluid van Lucht met Ether brengt kalmte en vrede teweeg.”³

Geluid van Element(en)

Invloed/Uitwerking

Aarde en Water

teer, delicaat

Aarde en Vuur

hardheid

Aarde en Lucht

sterkte, macht

Water en Vuur

levendig, bezielend

Water en Ether

verzachtend, troostend

Vuur en Lucht

schrik, vrees

Vuur en Ether

brekend, bevrijdend

Lucht en Ether

kalmte, vrede

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op de komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Dat wij (juist ook) door (de muziek van) het Elementen Ritueel harmonie mogen ervaren die wij als vanzelf doorgeven. Een fijne zomer gewenst,

Daulat Rosdorff 

¹ De maandbrief van 5 juli 2017 betreft de inleiding tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 17 juni 2017;
² Khan, H.I., The Mysticism of Sound and Music, Music, page 7 – 8;
³ Khan, H.I., De mystiek van het geluid, het geluidloze leven, pag. 9 – 12.

 

 

5 juni 2017

Hoe strijdt de Soefi?

“Hij vecht met macht, met begrip, met open ogen en met geduld. Hij kijkt niet naar het verlies: wat verloren is, is verloren. Hij denkt niet aan de pijn van gisteren; gisteren is voor hem voorbij. Alleen als een herinnering aangenaam is, houdt hij deze vast, want dat is een steun op zijn weg. …”1

“In deze strijd heeft men een batterij nodig: die batterij is wilskracht. In deze strijd zijn wapens nodig: die wapens zijn de gedachten en handelingen die psychologisch naar succes leiden.  … De ware strijder is hij die uithoudingsvermogen heeft, die een grote mate van verdraagzaamheid bezit, wiens hart groot genoeg is om alle dingen te verwerken, wiens geest ver genoeg reikt om alle dingen te begrijpen, wiens behoefte het is anderen te begrijpen en hen te helpen begrijpen. … Er moet een evenwicht zijn tussen gevoeligheid en wilskracht. Wilskracht moet ons in staat stellen alle invloeden, omstandigheden en aanvallen te verdragen die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op ons afkomen. Gevoeligheid moet ons in staat stellen het leven te voelen, te waarderen en de schoonheid ervan te beleven. … Men moet het evenwicht vinden tussen kracht en wijsheid.”2

“Men moet niet vergeten, dat men zich op het pad van bereiking eerst sterk genoeg moet voelen om de last van wat men wenst te bereiken te dragen. De wijsheid die men ziet werken achter de natuur is zodanig dat alles en iedereen het gewicht zal dragen dat het verduren kan. Heel vaak overtreft de ambitie van de mens zijn macht of wijsheid. Alvorens te bedenken of hij recht heeft op iets of niet, probeert hij om het te bereiken; dit is wat zeer vaak mislukking veroorzaakt. De mens moet eerst het recht hebben om te krijgen wat hij wil hebben; dit maakt het gemakkelijk voor hem om te krijgen wat hij wil bereiken, en trekt hij naar hem toe wat hij wenst aan te trekken.”3

“Er lijkt … in alle richtingen van het leven een individualistische zienswijze te heersen. Waar zal een dergelijke tendens eindigen? Waar zal dit de mensheid brengen? Als iedereen denkt dat hij het betere van een ander moet krijgen, waar zal dan de harmonie en vrede zijn waarnaar iedereen verlangt, ongeacht tot welk ras of religie men behoort? Ongetwijfeld is deze situatie tot stand gebracht door langdurig materialisme en commercialisatie, die elke ziel de geest van competitie en rivaliteit heeft geleerd. Waarbij het hele leven van ieder in beslag genomen wordt door het beschermen van zijn eigen belangen en het proberen om het beste te nemen in het leven voor zichzelf. Het leven is een voortdurende strijd en maar één ding kan deze strijd verlichten: aandacht voor anderen, wederkerigheid en onbaatzuchtigheid in plaats van egoïsme. Met egoïsme als centraal thema zal de vooruitgang van de wereld nooit leiden tot het verlangen en het doel van de ziel. Het zal leiden tot vernietiging. Eens was de oproep om het eigen belang te bewaken; nu is het moment gekomen voor de mensheid om een boodschap te krijgen van begrip en aandacht voor elkaar, aangezien individuele vrede en geluk afhangen van de vrede en het geluk van de hele mensheid.”4

 “Het meest aanbevelenswaardige in het leven is gevoelig genoeg te zijn om het leven en zijn schoonheid te voelen en te waarderen, maar tegelijkertijd te bedenken dat onze ziel goddelijk is en dat al het andere er vreemd aan is, dat alle aardse dingen vreemd zijn aan onze ziel. Zij behoren onze ziel niet te raken. … Daarom zou onze geest niets anders moeten vasthouden dan schoonheid, dan alles wat schoon is. Want men kan God zoeken in Zijn schoonheid, al het andere moet men vergeten. Door dit elke dag te oefenen, door te vergeten wat onaangenaam en lelijk is en alleen te onthouden wat mooi is en geluk geeft, zal men alle geluk dat er is tot zich trekken.”5

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Meer informatie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Katwijk! Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda!

Dat wij door het Elementen Ritueel kracht en wijsheid mogen ontwikkelen om de strijd van het leven aan te gaan!Daulat Rosdorff 

Deze tekst is de inleiding geweest tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel 22 april 2017
  1. Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, Levensstrijd (1), p. 96;
  2. Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, Het leven, een voortdurende strijd (2), p. 87 – 90;
  3. Khan, H.I., Vol. 6, The Alchemy of Happiness, The Path of Attainment (2), p. 203;
  4. Khan, H.I., Vol. 9, The Unity of Religious Ideals, The Sufi Message, p. 248;
  5. Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, Het leven, een voortdurende strijd (2), p. 90.

 

5 mei

Hoe om te gaan met de strijd van het leven?

In aansluiting op het onderwerp van de vorige maandbrief over optimisme gaan wij nu dieper in op hoe om te gaan met de strijd van het leven.

In De Alchemie van het Geluk van Hazrat Inayat Khan staat: “In deze voortdurende strijd van het leven behaalt tenslotte hij de overwinning die door alles heen standvastig blijft. Als iemand, alhoewel begiftigd met kracht en begrip, de strijd opgeeft door gebrek aan hoop en moed, heeft hij verloren. Wat ons in dit leven, in deze strijd tegenspoed bezorgt, is een pessimistische houding; en wat een mens in deze strijd van het leven, hoe zwaar die ook moge zijn, helpt overwinnen, is een optimistische houding. Sommigen in deze wereld kijken met pessimisme naar het leven, denkende dat het blijk geeft van inzicht wanneer men de donkere kant van het leven ziet. Tot op zekere hoogte is het heilzaam ook de moeilijke kant te zien, maar de psychologische wet is nu eenmaal zo, dat de geest wanneer hij eenmaal onder de indruk komt van de moeilijkheid van een situatie, hoop en moed laat zakken. Iemand vroeg mij eens of ik het leven bekeek met een pessimistische houding dan wel of ik een optimist was. Ik zei: “een optimist met open ogen.””

“Leven wil zeggen voortdurende strijd; daarom hangt ons slagen, ons niet slagen, ons gelukkig en ons ongelukkig voor een groot deel af van onze kennis van die strijd. Wat wij ook doen in dit leven, wat ons beroep moge zijn, hoe groot ook onze kennis, indien de strijd van het leven ons niet bekend is, missen wij de allerbelangrijkste kennis. Waarin bestaat deze kennis van de strijd van het leven? Ze omvat de kennis van oorlogvoering, hoe wij moeten vechten en hoe vrede sluiten. De mens is dikwijls geneigd tot de fout partij te kiezen, of voor oorlog of voor de vrede. In deze tijd schijnt men in de kennis van oorlogvoering vorderingen te hebben gemaakt; maar daar staat tegenover dat de kennis van de vrede afwezig is; de volledige kennis van oorlogvoering omvat echter zowel de kennis van de strijd als van de vrede. Deze kan volgens de mystici worden geleerd door te strijden met zichzelf en door vrede met de eigen ziel tot stand te brengen. Het leven van een individu verschilt niet zo veel van dat van de wereld. Het eigen huis van een individu is niet anders dan dat van de wereld. Het lichaam, het denkvermogen en de geest van een individu vormen het ganse heelal. Daarom is de bestudering van zijn eigen leven en zijn eigen zelf van het allergrootste belang.

"Waarom is het leven een voortdurende strijd? Het gehele scheppingsproces begon zo. Volgens de wetenschap ontstaat licht door wrijving. Het is de ene macht die tegen de andere strijdt; en die twee verschillende krachten die tegen elkaar botsen brengen een gevolg voort, en dat gevolg kan met in werkelijkheid leven noemen. … Zoals in de Koran staat dat de wereld werd geschapen uit de duisternis, zo komt ook de wijsheid voort uit onwetendheid. En de beste kennis is niet alleen kennis van alles wat goed en mooi, wat harmonieus en vredig is, maar ook de kennis van de oorzaken die achter alle conflicten en alle strijd liggen die men in het leven heeft te trotseren. De reden waarom de mens deze kennis gewoonlijk mist is dat hij, voor een conflict staande, direct wil vechten in plaats van eerst te willen leren hoe hij moet vechten. En wie ten strijde trekt in het leven zonder eerst de kennis van oorlogvoering te hebben opgedaan, verliest tenslotte. Maar wie zich eerst over deze strijd in het leven laat onderrichten en daarvan de reden en de oorzaken kent, is beter toegerust om de strijd van zijn leven aan te gaan. Christus duidde op dit geheim toen hij zei: “Weersta de boze niet.” In plaats van een einde te willen maken aan de strijd van het leven, of zich te verzetten tegen vrede, zou men kennis moeten verzamelen omtrent het leven en daardoor tot die wijsheid komen, die het doel van het leven is.”

In de volgende maandbrief meer over hoe om te gaan met de strijd van het leven.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Katwijk! Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda!

Dat wij door het Elementen Ritueel kennis van het leven en het eigen zelf mogen krijgen!
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel