header

Elementen Ritueel

 

5 juli 2018

Succes en beheersing

Regelmatig wensen we iemand succes, maar wat is succes en hoe bereik je dat? Bijzonder opvallend lijkt de uitspraak van Henry Ford, de oprichter van de Ford Motor Company: “Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van zichzelf.” Dit is echter niet zo verwonderlijk als we ook weten dat Hazrat Inayat Khan hem op 7 februari 1926 tijdens een gezamenlijk interview sprak. Hij leert ons namelijk: “Terwijl de gewone mens een ander veroordeelt vanuit zijn eigen moreel standpunt, beschouwt de wijze mens ook het standpunt van een ander (De Beker van Saki, 8/7)”.

In The Detroit News staat over dit gesprek tussen beide mannen een artikel met de titel: Een magnaat en een mysticus ontmoeten elkaar (zie Biografie Pir-O-Murshid Inayat Khan). Mr. Ford geloofde intuïtief wat voor soefi’s al langer bekend is: voor sommigen zijn er, in tijd van nood en op het moment dat ze iets moeten bereiken dat de moeite waard is in het leven, onzichtbare krachten om hen te helpen. Ford zei verder: “Waar ik mijn hele leven naar zocht heeft u gevonden” en “Als u een zakenman was geweest, zou u zeker succes hebben gemaakt, maar ik ben blij dat u bent zoals u bent.” Murshid Hidayat Inayat Khan, wiens droom over het Elementen Ritueel met het uitvoeren hiervan trouwens vervuld is, vertelde dat zijn vader toen hij in Suresness woonde een klein fordje kreeg, die met 50 km per uur door de bocht in Parijs reed. Voor die tijd heel snel…

In De Beker van Saki bijvoorbeeld, een klein boekje met dagelijkse spreuken van Hazrat Inayat Khan staat over succes o.a.:

 • Onze gedachten hebben voor ons het geluk of het ongeluk dat we ondervinden voorbereid (11/11);
 • Wanneer de geest en het lichaam onrustig zijn, kan niets in het leven volbracht worden. Succes is het resultaat van beheersing (12/11);
 • Succes komt wanneer de rede zich overgeeft aan de wil (23/1);
 • Slechts de waarheid kan succes hebben. Leugens zijn een verspilling van tijd en een verlies van energie (23/2);
 • Hem, die zichzelf teleurgesteld heeft, mislukt alles. Hem, die zichzelf heeft overwonnen, gelukt alles (25/2);

Afgelopen week liep ik ergens over het thema van deze middag/brief te denken, toen ik voor mijn voeten in het rood groot het woord SUCCES in krijt zag staan op het pad met daarachter een rode pijl naar voren. Dit gaf mij een gevoel van blijdschap, hoewel het even verderop maar om een hinkelspel bleek te gaan, waarbij de andere kleuren van de Elementen ook waren gebruikt. Ik vond het een positief signaal en ging thuis met het onderwerp verder.

In ‘Karakter en Persoonlijkheid’ van Hazrat Inayat Khan staat over beheersing: In het dagelijks leven is het uiterst noodzakelijk om controle te hebben over spraak en actie. Iemand kan namelijk automatisch antwoord geven vanuit een innerlijke impuls, terwijl je later merkt dat je het niet had moeten zeggen of het misschien anders had moeten zeggen. Dit is hetzelfde met actie. Je voelt dat je iets niet had moeten doen of je denkt: Ik had het anders moeten doen. Maar als het eenmaal is gedaan, is het te laat om het anders te doen. In de menselijke natuur is er een innerlijke drang om zichzelf te uiten en die drang laat iemand spreken, voordat men echt heeft nagedacht. Dit alles toont een gebrek aan controle over zichzelf. Controle over de Elementen in onszelf.

In het boek ‘Opvoeding’ van Hazrat Inayat Khan staat over succes: “Opwinding of hartstocht, van welke aard ook moet men verre houden van het kind. [red.: Dit geldt ook voor volwassenen, verder wordt i.p.v. kind ‘iemand’ gebruikt.] Want geestelijke rust geeft iemand kracht, evenwicht, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en vastberadenheid. Rust versterkt ook de mentale kracht van iemand, en het staat vast dat succes in het leven voornamelijk afhangt van mentale kracht. Maar mentale kracht is niet voldoende voor ieder levensdoel; naast kracht is ook schranderheid nodig.” Dat wil zeggen een scherp verstand. Het hele leven van iemand hangt af van geestkracht. En geestkracht kan men ontwikkelen door zelfvertrouwen. Door de dingen te leren kennen in plaats dat men gedwongen wordt ze te geloven. Geloof, betekent beslist niet geloof in wat een ander zegt, denkt of doet, maar geloof in hetgeen men zelf zegt, denkt of doet. Wáár geloof is zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen en vastberadenheid zijn de sleutel tot succes.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 27 oktober 2018 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren beheersen en tot succes mogen komen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

 

5 juni 2018

Harmonie begint bij jezelf

In de Nirtan ofwel De Dans van de Ziel staat onder Aforismen:

 • Hoe meer men rekening houdt met de gevoelens van anderen, hoe meer harmonie men kan creëren;
 • Het is harmonie met iedereen die je in het leven tegenkomt, die je ziel afstemt met het Oneindige;
 • Het geheim van het zoeken naar de wil van God ligt in het cultiveren van het vermogen om harmonie te voelen; want harmonie is schoonheid en schoonheid is harmonie. De liefhebber van schoonheid wordt in zijn verdere vooruitgang de zoeker naar harmonie. Door altijd te proberen de harmonie te bewaren, stemt de mens zijn hart af op de wil van God;
 • Wat is religie? In de uiterlijke betekenis van het woord, een vorm gegeven voor de aanbidding van God, een wet gegeven aan de gemeenschap opdat deze harmonieus zou kunnen leven. En wat betekent religie in de innerlijke zin van het woord? Het betekent een trap, gemaakt voor de ziel om naar dat niveau te klimmen waar de waarheid wordt gerealiseerd.

"De toonaard (of toonsoort, die wordt vastgelegd door de grondtoon en het toongeslacht) is altijd in harmonie met elke toon, want hij heeft alle noten van de toonladder in zich. Op dezelfde manier harmoniseert de soefi met iedereen, hetzij goed of slecht, wijs of dwaas, door als de grondtoon te worden. Alle rassen, naties, klassen en mensen zijn als muziek gebaseerd op één akkoord, terwijl de grondtoon, het gemeenschappelijke belang, de vele persoonlijkheden verbindt in harmonie. Door een studie van het leven, leert en praktiseert de soefi de aard van harmonie:

 • Hij brengt harmonie tot stand met het zelf, met anderen, met het universum en met het oneindige;
 • Hij identificeert zichzelf met een ander, hij ziet zichzelf om zo te zeggen in elk ander wezen;
 • Hij bekommert zich niet om schuld of lof, hij beschouwt beide als afkomstig van hemzelf. Als een persoon een zwaar gewicht zou laten vallen en daarbij zijn eigen voet zou verwonden, zou hij zijn hand niet de schuld geven omdat hij hem had laten vallen, zichzelf realiserend in zowel de hand als de voet. Op dezelfde manier is de soefi verdraagzaam wanneer hij door een ander wordt geschaad, omdat hij denkt dat de schade alleen van hemzelf is gekomen;
 • Hij gebruikt contrapunt (het verband tussen twee of meer onafhankelijke stemmen) om het ongewenste gepraat van de vriend te mengen en er een fuga (een muziekvorm met meerstemmigheid – contrapunt - en gevarieerde herhaling) van te maken;
 • Hij ziet de schuld van anderen over het hoofd omdat ze niet beter weten;
 • Hij verbergt de fouten van anderen en onderdrukt alle feiten die disharmonie zouden veroorzaken;
 • Zijn constante strijd is met de nafs, de wortel van disharmonie en de enige vijand van de mens. Door deze vijand te verpletteren verkrijgt hij beheersing over zichzelf; hierdoor verkrijgt hij meesterschap over het hele universum, omdat de muur tussen het zelf en de Almachtige is afgebroken.

Arrogantie, woede, ondeugd, gehechtheid, hebzucht en jaloezie zijn de zes belangrijkste bronnen van disharmonie.
Nafs, de enige veroorzaker van disharmonie, wordt krachtiger naarmate het bevredigd wordt, des te meer het tevreden wordt gesteld. Aanvankelijk toont het zijn voldoening over het bevredigen van zijn eisen, maar al snel daarna eist het nog meer, tot het leven een last wordt. De wijzen duiden deze vijand als aanstichter van alle onheil aan; ieder ander beschuldigt een ander van zijn tegenslagen in het leven. Vriendelijkheid, zachtaardigheid, respect, nederigheid, bescheidenheid, zelfverloochening, nauwgezetheid, tolerantie en vergevingsgezindheid worden door de soefi beschouwd als de eigenschappen die harmonie in de eigen ziel en in die van een ander voortbrengen."

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 16 juni 2018 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 Dat wij door het Elementen Ritueel in harmonie met onszelf, de ander en de Elementen mogen komen.Hartelijke groeten, Daulat Rosdorffleider van het Elementen Ritueel

*) Khan, H.I., Vol. 2, The Mysticism of Sound and Music, The Mysticism of Sound, 3. Harmony

 

 

5 mei 2018

“Wees heilig, want ik ben heilig.” Wat betekent voor jou ‘heilig zijn’?

De vorm van een kerktoren symboliseert de overgang van het stoffelijke (het Aarde-element) naar het geestelijke (het Ether-element); van de grondvesten tot hetgeen waarnaar de kerkspits wijst. Zo heeft Paulus (1 Korinthe 3, 11) het over een uniek en onwrikbaar fundament (Jezus Christus of God), waarop een tempel verrijst. De gemeente (Korinthe) is/Jij bent als een tempel van God, omdat de Geest van God in de gemeente/je woont.

 • De Aarde, de vaste onwankelbare basis der dingen, is vergelijkbaar met het Evangelie van Lucas, dat over de kinderjaren van Jezus vertelt. De Aarde is het teken van een stier met zijn vier poten onwankelbaar op de grond. Bij Lucas wordt Jezus voorgesteld als de Zoon des mensen, een Man;
 • Het Water, veranderlijk en beweeglijk, is vergelijkbaar met het Evangelie van Mattheüs en wordt gesymboliseerd door de mens. Bij Mattheüs wordt Jezus voorgesteld als de Koning, uw Koning;
 • Het Vuur behoort bij het Evangelie van Marcus. Het wordt wel voorgesteld als een leeuw met zijn vlammende manen, maar ook als het kruis. Met het Vuur steek je de zogenaamde ‘kleine wateren’ over, zoals van vergiffenis en opoffering. Bij Marcus wordt Jezus voorgesteld als de Dienstknecht, Mijn Knecht;
 • De Lucht is het gebied van apostel Johannes en wordt gesymboliseerd door een vogel. Bij Johannes wordt Jezus voorgesteld als de Zoon van God, uw God;
 • De Ether is het onzichtbare dat aan de oorsprong staat van heel de zichtbare werkelijkheid. Hier worden de zogenaamde ‘grote wateren’ overgestoken, de spits van de kerktoren wijst ernaar, een visioen van volstrekte waarheid na een meestal lange voorbereiding.

Dan komen wij bij Petrus (1: 13 – 25, 2), die zoals we weten over het water naar Jezus liep. Hij geeft de opdracht om heilig te zijn. “… zoals Hij (God) Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, …” Niet om succesvol, rijk, mooi of populair te zijn, maar om anders te zijn (als gelovige). Niet in eerste en hoogste instantie om je bezig te houden met wat de wereld van belang acht, maar om je te voegen in het spoor van God. Dat vergt bij de meesten van ons nogal wat aanpassing tegen onze natuurlijke neiging en onze gewoontes in. Zoals het standhouden van een nieuwe waardigheid voor een gewoon meisje uit het volk dat met een prins trouwt. Heiligheid betekent broederschap en harmonie. Maar ook dat we mensen uit één stuk zijn. Dat we doen wat we zeggen en dat we steeds met onze gedachten zijn bij wat we doen. Geen slordige, gedachteloze manier van leven, maar bewust bezig zijn met alles wat we doen en staan voor datgene waar we in geloven. Heilig zijn is zuiver leven, toegewijd zijn aan God.

Natuurlijk kunnen we regelmatig van de goede weg afraken, maar dat maakt de opdracht niet minder belangrijk. Want uiteindelijk zijn wij, als mensen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, bestemd om er uit te springen en zo tot onze bestemming te komen. Om Gods licht door ons heen te laten stralen en ons te realiseren dat God nader is dan onze harteklop. Wees heilig om in vrijheid dicht bij God te leven.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 16 juni 2018 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel onze eigen heiligheid in houding en gedrag mogen realiseren.
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff