header

Elementen Ritueel

5 december 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

 Zolang ik mij kan herinneren hing er tijdens mijn jeugd op de binnenkant van de deur van het toilet een poster met de tekst van de Desiderata, een gedicht van Max Ehrman. Rond dit gedicht is een legende gevormd, waardoor het een soort manifest en een voorbeeld werd voor het eigen leven. Dit geldt ook voor mij. Lezen wij de tekst, dan kunnen wij ook verbanden leggen met de Elementen [1]. Standvastigheid en evenwichtigheid horen bij het Aarde-Element, welke tot bloei en stimulans leiden. Samenwerking en flexibiliteit zijn eigenschappen van het Water, welke zuivering en verkwikking geven. Het Vuur-Element vinden wij terug in activiteit en vastberadenheid. Hierdoor ontstaat warmte, uitstraling en verlies van het ego. Het Lucht-Element is aldoordringend en absorberend. Het leidt tot leven, verheffing, creativiteit en een staat van zelfloosheid. Het Ether-Element is o.a. alomtegenwoordig en bezielend. Het zet aan tot dienen, harmonie en magnetisme.

Desiderata
Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Streef naar geluk.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Fijne Feestdagen gewenst!

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

 

5 november 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het Elementen Ritueel is één van de Symboliek activiteiten van de Soefi Beweging. Het bestaat uit vele symbolen die zich zowel zichtbaar als onzichtbaar manifesteren. Een eerste sluier van de Symboliek van het Elementen Ritueel wordt opgelicht, te beginnen met:
De Binnenkomst van de Mannen en de Vrouwen:

 • Tijdens de binnenkomst van de Mannen (Jelals) lopen de Ether-Mannen in hun Houding van Respect de vorm van een hart, het symbool van Liefde. De overige Elementen Lucht, Vuur, Water en Aarde lopen vervolgens direct achter elkaar ook naar hun plaats voor het Goddelijk Licht, gesymboliseerd door een brandende kaars op een altaar in het midden van de cirkel. 5 Mannen hebben daar nu voor ieder Element een kandelaar met een brandende kaars geplaatst, hiermee de afstemming op die Elementen symboliserend;
 • Als alle Mannen op hun plaats staan vormen zij als het ware de krachtige en stabiele pilaren van een tempel, die symbool staat voor de Schepping of het Universum. Zij doen een gezamenlijke aanroep: “We invoke the Presence of God” en groeten het Wezen van de Elementen;
 • Hierna treden de Vrouwen (Jemals) in de Houding van hun Element aan. Allereerst komen alle Aarde-Vrouwen, gevolgd door de Water-, Vuur- en Lucht-Vrouwen. Zij lopen in de vorm van de bladeren van een bloem of de lijnen op een levensrad en staan uiteindelijk voor de Man met hun Element naar het Godslicht gericht. Het Element Ether sluit de binnenkomst van de Vrouwen tot slot opnieuw in de vorm van een hart. 5 Vrouwen hebben nu bij het Godslicht voor ieder Element een offerande gedaan met een bijhorende Zin (Sura) per Element;
 • Tijdens deze Processie zeggen zowel de Mannen als de Vrouwen de Wazifa die bij hun Element hoort, nadat eerst de Toon van het Element is gezongen.

In de Tempel van Liefde, het Universum vervuld van de Geest van God worden hierna de Elementen één voor één beleefd en doorleefd (de Ervaring van de Elementen). Het gaat erom door Adem en afstemming het Eeuwige Licht door de Elementen heen te laten schijnen en tijdens het Wervelen de emoties en gevoelens van het Element achter te laten en éénheid te ervaren met de Volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid. Met Licht vertegenwoordigen de eigenschappen een hogere verschijningsvorm*): 

Element Invloed Met Licht
Ether droefheid vrede
Lucht humor vreugde
Vuur boosheid moed
Water affectie welwillendheid
Aarde vrees voorzichtigheid

In dit verband is het frappant om het verhaal uit de fantasyfilm ‘The Last Airbender’ te vertellen, over een bijzonder persoon die de vier Elementen kan sturen. Deze Avatar, de ‘belichaming van God op Aarde’ wil eerst deze verantwoordelijkheid niet dragen, maar neemt dan toch deze taak op zich. Hij beheerst in eerste instantie alleen het Element Lucht (als Luchtmeester), maar leert later ook het Element Water (als Watermeester) te beheersen en zal ook de Elementen Aarde en Vuur leren sturen.

Er is onrust en chaos. De Vuurnatie wil niet leven volgens de Geesten en zijn bang voor de Avatar. Zijn leraar om Watermeester te worden, zegt hem: “Wat is Water? Evolutie Element, Element van verandering. Om Water te beheersen moet je je emoties loslaten, waar ze je ook naar toe leiden. Water leert ons acceptatie. Laat je emoties vloeien als water.”

Naast de hartvorm in de choreografie is ook het menselijk hart een belangrijk facet in het Elementen Ritueel. Ten eerste loopt de Man bij de Ervaring van een Element met zijn hartzijde langs de vrouw naar het Godslicht en terug naar zijn plaats. Ten tweede maken de Mannen en de Vrouwen voor het Wervelen eerst een buiging tot onder het hart en ten derde wikkelen door linksom in de richting van het hart om de as te draaien (te Wervelen) gevoelens en gedachten af. In ‘The Last Airbender’ is het thema meesterschap over de Elementen, wat harten verandert en alle oorlogen overwint.

 

 

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

 

 

5 oktober 2018

Eigenschappen en beproevingen in de kunst in relatie tot het Elementen Ritueel

Pas zag ik op een DVD de opera Die Zauberflöte van Mozart, een zangspel over waarden en normen, die ook voor deze tijd nog gelden. Het verhaal gaat o.a. over het belang van deugdzaamheid, oprechtheid en sympathie, maar ook over geduld, standvastigheid en verstild zijn. Alle personages vertegenwoordigen bepaalde eigenschappen, zoals:

Personages

Eigenschappen

Prins Tamino

edelheid, zuiverheid, doorzettingsvermogen

Prinses Pamina

reinheid, liefde, begeerte, afhankelijkheid

Hogepriester Sarastro, heerser over de tempel der Wijsheid

goddelijke wijsheid, vergevensgezind

Vogelvanger Papageno

vitaliteit, hartstocht, natuurlijk

Nachtkoningin

haat, oorspronkelijkheid

Slavenbaas Monostatos

driftigheid, egoïsme

Slaven

gehechtheid

3 Knapen (goddelijke boodschappers)

wijsheid

3 Dienaressen van de Nachtkoningin

dienend, verleidend

Pagagena

lichamelijk, eenvoud

Die Zauberflöte vertelt over een zoektocht van Prins Tamino en Vogelzanger Papageno om in opdracht van de Nachtkoningin, haar dochter Prinses Pamina te bevrijden. Pamina verblijft in het paleis van Hogepriester Sarastro, waar de slavenopzichter Monostatos oneerlijke spelletjes speelt. Er moeten verschillende beproevingen worden doorstaan:

Personage

Beproeving 1

Beproeving 2

Beproeving 3

Uitkomst

Prins Tamino

Zwijgen n.a.v.:

·       Emoties en angsten

·       Wederhelft Pamina

Dapperheid:

Water

Dapperheid:

Vuur

Gelukt

Prinses Pamina

Water

Vuur

Gelukt

Vogelvanger Papageno

Zwijgen n.a.v.:

·       Emoties en angsten

·       Wederhelft Papagena

Niet gelukt

Verschillende aspecten uit Die Zauberflöte vertonen ook overeenkomsten met de leer van Hazrat Inayat Khan en het Elementen Ritueel in het bijzonder:1.   Prins Tamino moet nederigheid leren, zich van ijdelheid ontdoen en anderen helpen. Hij ontwikkelt zich tot een menselijk mens. Hij gebruikt bij de beproevingen de fluit;2.   Ook Papageno maakt een groei door. Gesymboliseerd door zijn panfluit met 5 tonen (lagere/dierlijke ik) en zijn klokkenspel (hogere/menselijke ik), dat staat voor sympathie. Pamina en Papageno zingen: “Zonder deze sympathie is er geen geluk op aarde”;3.   Zo komt Tamino op zijn zoektocht aan bij een tempel, waarvan twee deuren op slot zijn, die van de rede en de natuur. Die van de wijsheid is echter open. In de tempel der Wijsheid zien Tamino en Pamina elkaar voor het eerst, maar zij moeten nog worden beproefd;4.   Door zwijgen of ‘onverschilligheid’ tegenover emoties, angsten en roddels (van de dienaressen), maar ook voor de wederhelften van Tamino en Papageno. Wat samenhangt met de beoogde synthese tussen Jelal en Jemal; 5.   De 3 knapen of boodschappers geven de richting aan en zingen: Dit is het pad naar de bestemming ...”;6.   De fluit verwijst naar de Schepper (de vader van Pamina) die zijn adem erdoorheen blaast. Pamina zingt: “In één magisch uur, mijn vader, sneed je de bodem van de duizend jaar oude eik af, met bliksem en donder, storm en regen. Kom nu op en speel de fluit, het leidt ons op een grijze baan.” De Elementen spelen een belangrijke rol;7.   Tamino en Pamina vieren uiteindelijk in de tempel, de inwijding: de overwinning van het licht op de duisternis. Sarastro zingt: “De stralen van de zon verdrijven de nacht, doen teniet de slinkse macht der huichelaars.”Samengevat: “Is het gevoel gezuiverd, dan kan het Licht van God zich verspreiden (zie Maandbrief 7 mei 2008).”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 27 oktober 2018, 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil en op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
Leider van het Elementen Ritueel

 

5 september 2018

Schoonheid in de natuur

Deze keer een beeld van de schoonheid zoals die zich in de natuur manifesteert. De natuur kan alleen bestaan dankzij de Elementen. De Elementen die profeten en dichters in alle tijden hebben geïnspireerd. Ter inspiratie en overdenking:

Teksten en gedichten over de Elementen

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether

En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken. Maar de anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem te redden. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest.

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen.

De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.

Daar ligt dat water - dat schitterende water.

Zie hoe het schittert, het schitterspreekt, schittertrompettert in de lucht

in de donzige gonzige fijne satijne lucht -

dat droogzilvere opzwemmende water

in dat rondomblauwe dronkkoude dronkdiepe water,

't is een zee bleek sprekend schuim

een woordenmond in het ruim

schreeuwende door de gonswind naar het hemelruim,

dat streefwater, dat geerwater, dat wilwelwater,

het valt al voorover met zijn onhoorbaar geschater

te plonzen te lachen met 't gezicht onder water -

o het oogt hoog, pijlend hoog, het overstroomt elkaar

valt aan, valt aan, ver en ver, daar daar -

en nu ligt het weer schaterend uit te lachen

naar alle kanten, alsof ze wat zagen,

de lucht is boven wittig teer, rondom

valwolken en vèrgaande boomerijen om,

niet heel ver is het àl gestoomde nevel,

molens en boomen even, even.

De HEER is koning – laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust.

In wolk en duisternis is hij gehuld, zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

Vuur gaat voor hem uit, rondom verterend wie tegen hem opstaan.

Zijn bliksems verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft.

De bergen smelten als was voor de HEER, voor de Heer van heel de aarde.

Vlucht van de vogel

soms op een vleugje wind
soms in een storm
vliegen zij op
een wolk van vogels
voor de zon

welke dromen
bevliegen de vogels
dat zij zich
lichtvaardig
in zoveel lucht
begeven.

Santa Spirita, adem, leven,
Voorbij het licht, lichter dan licht,
Voorbij de vlammen van de hel – vreugdevol,
moeiteloos uitspringend boven de hel;
Voorbij het Paradijs – geurend
door mijn geur alleen;
Al het aardse leven omvattend – aanrakend,
ook God – Verlosser en Satan incluis;
Etherisch, aldoordringend  (want, zonder mij,
wat zou alles zijn? wat zou God zijn?)
Essentie van de vormen, leven van de ware identiteiten,
blijvend, positief, (namelijk het ongeziene,)
Leven van de grote, ronde­ wereld, de zon, de sterren,
en van de mens – ik, de Alziel,

Hier de vierkante afwerking, de solide, ik de meest solide,
   Adem ook via deze liedjes.

Matteüs 27: 45-54

Herman Gorter - 1890

Psalm 97: 1-5

Bert Schierbeek

Walt Whitman

 

Hazrat Inayat Khan zegt onder meer over de Elementen: Het ‘externe zelf’ van de mens bestaat uit de vijf Elementen, maar in werkelijkheid is de mens veel groter en strekt zich veel verder uit dan wij over het algemeen geloven. Deze Elementen hebben in overeenstemming met elkaar gewerkt om de resultaten te bereiken die door de goddelijke wijsheid, die achter hen aan het werk is, verlangd wordt. Ook de ‘wet van de neiging’ van de vijf Elementen naar verschillende richtingen helpt de ziener om de verschillende Elementen te herkennen die in de menselijke aard werken.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 27 oktober 2018, 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil en op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

5 juli 2018

Succes en beheersing

Regelmatig wensen we iemand succes, maar wat is succes en hoe bereik je dat? Bijzonder opvallend lijkt de uitspraak van Henry Ford, de oprichter van de Ford Motor Company: “Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van zichzelf.” Dit is echter niet zo verwonderlijk als we ook weten dat Hazrat Inayat Khan hem op 7 februari 1926 tijdens een gezamenlijk interview sprak. Hij leert ons namelijk: “Terwijl de gewone mens een ander veroordeelt vanuit zijn eigen moreel standpunt, beschouwt de wijze mens ook het standpunt van een ander (De Beker van Saki, 8/7)”.

In The Detroit News staat over dit gesprek tussen beide mannen een artikel met de titel: Een magnaat en een mysticus ontmoeten elkaar (zie Biografie Pir-O-Murshid Inayat Khan). Mr. Ford geloofde intuïtief wat voor soefi’s al langer bekend is: voor sommigen zijn er, in tijd van nood en op het moment dat ze iets moeten bereiken dat de moeite waard is in het leven, onzichtbare krachten om hen te helpen. Ford zei verder: “Waar ik mijn hele leven naar zocht heeft u gevonden” en “Als u een zakenman was geweest, zou u zeker succes hebben gemaakt, maar ik ben blij dat u bent zoals u bent.” Murshid Hidayat Inayat Khan, wiens droom over het Elementen Ritueel met het uitvoeren hiervan trouwens vervuld is, vertelde dat zijn vader toen hij in Suresness woonde een klein fordje kreeg, die met 50 km per uur door de bocht in Parijs reed. Voor die tijd heel snel…

In De Beker van Saki bijvoorbeeld, een klein boekje met dagelijkse spreuken van Hazrat Inayat Khan staat over succes o.a.:

 • Onze gedachten hebben voor ons het geluk of het ongeluk dat we ondervinden voorbereid (11/11);
 • Wanneer de geest en het lichaam onrustig zijn, kan niets in het leven volbracht worden. Succes is het resultaat van beheersing (12/11);
 • Succes komt wanneer de rede zich overgeeft aan de wil (23/1);
 • Slechts de waarheid kan succes hebben. Leugens zijn een verspilling van tijd en een verlies van energie (23/2);
 • Hem, die zichzelf teleurgesteld heeft, mislukt alles. Hem, die zichzelf heeft overwonnen, gelukt alles (25/2);

Afgelopen week liep ik ergens over het thema van deze middag/brief te denken, toen ik voor mijn voeten in het rood groot het woord SUCCES in krijt zag staan op het pad met daarachter een rode pijl naar voren. Dit gaf mij een gevoel van blijdschap, hoewel het even verderop maar om een hinkelspel bleek te gaan, waarbij de andere kleuren van de Elementen ook waren gebruikt. Ik vond het een positief signaal en ging thuis met het onderwerp verder.

In ‘Karakter en Persoonlijkheid’ van Hazrat Inayat Khan staat over beheersing: In het dagelijks leven is het uiterst noodzakelijk om controle te hebben over spraak en actie. Iemand kan namelijk automatisch antwoord geven vanuit een innerlijke impuls, terwijl je later merkt dat je het niet had moeten zeggen of het misschien anders had moeten zeggen. Dit is hetzelfde met actie. Je voelt dat je iets niet had moeten doen of je denkt: Ik had het anders moeten doen. Maar als het eenmaal is gedaan, is het te laat om het anders te doen. In de menselijke natuur is er een innerlijke drang om zichzelf te uiten en die drang laat iemand spreken, voordat men echt heeft nagedacht. Dit alles toont een gebrek aan controle over zichzelf. Controle over de Elementen in onszelf.

In het boek ‘Opvoeding’ van Hazrat Inayat Khan staat over succes: “Opwinding of hartstocht, van welke aard ook moet men verre houden van het kind. [red.: Dit geldt ook voor volwassenen, verder wordt i.p.v. kind ‘iemand’ gebruikt.] Want geestelijke rust geeft iemand kracht, evenwicht, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en vastberadenheid. Rust versterkt ook de mentale kracht van iemand, en het staat vast dat succes in het leven voornamelijk afhangt van mentale kracht. Maar mentale kracht is niet voldoende voor ieder levensdoel; naast kracht is ook schranderheid nodig.” Dat wil zeggen een scherp verstand. Het hele leven van iemand hangt af van geestkracht. En geestkracht kan men ontwikkelen door zelfvertrouwen. Door de dingen te leren kennen in plaats dat men gedwongen wordt ze te geloven. Geloof, betekent beslist niet geloof in wat een ander zegt, denkt of doet, maar geloof in hetgeen men zelf zegt, denkt of doet. Wáár geloof is zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen en vastberadenheid zijn de sleutel tot succes.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 27 oktober 2018 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren beheersen en tot succes mogen komen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

 

5 juni 2018

Harmonie begint bij jezelf

In de Nirtan ofwel De Dans van de Ziel staat onder Aforismen:

 • Hoe meer men rekening houdt met de gevoelens van anderen, hoe meer harmonie men kan creëren;
 • Het is harmonie met iedereen die je in het leven tegenkomt, die je ziel afstemt met het Oneindige;
 • Het geheim van het zoeken naar de wil van God ligt in het cultiveren van het vermogen om harmonie te voelen; want harmonie is schoonheid en schoonheid is harmonie. De liefhebber van schoonheid wordt in zijn verdere vooruitgang de zoeker naar harmonie. Door altijd te proberen de harmonie te bewaren, stemt de mens zijn hart af op de wil van God;
 • Wat is religie? In de uiterlijke betekenis van het woord, een vorm gegeven voor de aanbidding van God, een wet gegeven aan de gemeenschap opdat deze harmonieus zou kunnen leven. En wat betekent religie in de innerlijke zin van het woord? Het betekent een trap, gemaakt voor de ziel om naar dat niveau te klimmen waar de waarheid wordt gerealiseerd.

"De toonaard (of toonsoort, die wordt vastgelegd door de grondtoon en het toongeslacht) is altijd in harmonie met elke toon, want hij heeft alle noten van de toonladder in zich. Op dezelfde manier harmoniseert de soefi met iedereen, hetzij goed of slecht, wijs of dwaas, door als de grondtoon te worden. Alle rassen, naties, klassen en mensen zijn als muziek gebaseerd op één akkoord, terwijl de grondtoon, het gemeenschappelijke belang, de vele persoonlijkheden verbindt in harmonie. Door een studie van het leven, leert en praktiseert de soefi de aard van harmonie:

 • Hij brengt harmonie tot stand met het zelf, met anderen, met het universum en met het oneindige;
 • Hij identificeert zichzelf met een ander, hij ziet zichzelf om zo te zeggen in elk ander wezen;
 • Hij bekommert zich niet om schuld of lof, hij beschouwt beide als afkomstig van hemzelf. Als een persoon een zwaar gewicht zou laten vallen en daarbij zijn eigen voet zou verwonden, zou hij zijn hand niet de schuld geven omdat hij hem had laten vallen, zichzelf realiserend in zowel de hand als de voet. Op dezelfde manier is de soefi verdraagzaam wanneer hij door een ander wordt geschaad, omdat hij denkt dat de schade alleen van hemzelf is gekomen;
 • Hij gebruikt contrapunt (het verband tussen twee of meer onafhankelijke stemmen) om het ongewenste gepraat van de vriend te mengen en er een fuga (een muziekvorm met meerstemmigheid – contrapunt - en gevarieerde herhaling) van te maken;
 • Hij ziet de schuld van anderen over het hoofd omdat ze niet beter weten;
 • Hij verbergt de fouten van anderen en onderdrukt alle feiten die disharmonie zouden veroorzaken;
 • Zijn constante strijd is met de nafs, de wortel van disharmonie en de enige vijand van de mens. Door deze vijand te verpletteren verkrijgt hij beheersing over zichzelf; hierdoor verkrijgt hij meesterschap over het hele universum, omdat de muur tussen het zelf en de Almachtige is afgebroken.

Arrogantie, woede, ondeugd, gehechtheid, hebzucht en jaloezie zijn de zes belangrijkste bronnen van disharmonie.
Nafs, de enige veroorzaker van disharmonie, wordt krachtiger naarmate het bevredigd wordt, des te meer het tevreden wordt gesteld. Aanvankelijk toont het zijn voldoening over het bevredigen van zijn eisen, maar al snel daarna eist het nog meer, tot het leven een last wordt. De wijzen duiden deze vijand als aanstichter van alle onheil aan; ieder ander beschuldigt een ander van zijn tegenslagen in het leven. Vriendelijkheid, zachtaardigheid, respect, nederigheid, bescheidenheid, zelfverloochening, nauwgezetheid, tolerantie en vergevingsgezindheid worden door de soefi beschouwd als de eigenschappen die harmonie in de eigen ziel en in die van een ander voortbrengen."

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 16 juni 2018 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 Dat wij door het Elementen Ritueel in harmonie met onszelf, de ander en de Elementen mogen komen.Hartelijke groeten, Daulat Rosdorffleider van het Elementen Ritueel

*) Khan, H.I., Vol. 2, The Mysticism of Sound and Music, The Mysticism of Sound, 3. Harmony