header

Elementen Ritueel

 

5 april 2017

Optimisme

Optimisme is één van de eigenschappen van het Element Vuur (zie maandbrief 5/11/16). In het radioprogramma ‘De Optimist’ gaf psychiater Witte Hoogendijk, co-auteur van het boek ‘Van Big Bang tot Burn Out’ op 20 maart jl. tips tegen stress. Een optimist is volgens hem iemand die actief bezig is met een probleem. Hij noemt een aantal stappen om stress te verhelpen: “1. Kijk naar de veroorzaker van de stress (de stressor), die je uit kan zetten. Letterlijk door bijvoorbeeld je mobieltje af en toe uit te zetten, maar ook figuurlijk door in je hoofd te kiezen waar je aan denkt door een gedachtestop toe te passen. Dan moet je een andere gedachte die je in reserve hebt daarvoor in de plaats te zetten. Soms is daar mindfullness voor nodig of andere vormen van therapie; 2. De lichamelijke reactie die we hebben op de stressor is een oeroude evolutionaire reflex. Daar hebben we nu niets meer aan. Leg het naast je neer. Neem het met een korreltje zout. Dat kan een relativering geven van dat gevoel; 3. Kijk naar welk mensbeeld je hebt, je maatschappijbeeld van hoe je naar stress kijkt. De meeste mensen denken dat ze alleen staan met hun problemen, want ze zien op social media en op tv dat iedereen gelukkig is en succes heeft. Maar dat is natuurlijk onzin, want iedereen heeft die gevoelens die jij ook hebt. Het is ook meer een probleem van de soort dan van het individu en daarom ben jij niet de enige die er last van heeft. Die gedachte kan troost geven; 4. Als dat allemaal niet helpt, kan je nog gaan praten met een goede vriend. Niet één van je 1000 Facebookvrienden, maar één van je drie echte vrienden. Als dat niet helpt kan je het boek lezen en als dat niet helpt, kan je een professional vragen om hulp.” Gelukkig kennen wij ook de soefi-boodschap.

Wat zegt Hazrat Inayat Khan over optimisme? Optimisme is het resultaat van liefde, optimisme komt van God. Pessimisme daarentegen komt voort uit de menselijke geest. Twijfel geeft een pessimistische houding. Men vraagt zich af: "Zal het of zal het niet? Heb ik het goed of verkeerd? Ben ik op de goede weg of de verkeerde weg? Zal ik slagen in het leven of niet? Zullen de omstandigheden beter of slechter worden?” Zolang de mens God niet ziet, kijkt hij niet omhoog. Hij kijkt alleen naar de aarde en zoekt daar zijn steun. De grote les die de gezegenden de mensheid hebben geleerd is om hun visie te verhogen en het geloof te vinden in iets dat vrij is van alle twijfel. Pessimisme en optimisme zijn dus twee verschillende houdingen: de een kijkt naar beneden, de ander kijkt naar boven. Voor degene die optimistisch is, maakt het niet uit als iets uiteindelijk niet goed komt. Hij ziet het als een kans. Want wat is het leven? Het leven is een kans en voor de optimistische persoon is deze gelegenheid een belofte, terwijl het voor de pessimistische persoon een verloren kans is. Het is niet dat de Schepper ervoor zorgt dat de mens de kans verliest, maar het is de mens zelf die er niet in slaagt om de kans te grijpen. Optimisme vertegenwoordigt de spontane stroom van liefde; optimisme vertegenwoordigt ook het vertrouwen in de liefde. Is er een grotere hulp bij verdriet, ongeluk of wanneer elke situatie in het leven donker lijkt, dan de geest van optimisme die weet dat alles goed zal zijn? Het is niet overdreven om te zeggen dat de geest van God komt ter redding van de mens in de vorm van de optimistische geest. De grootste beloning die er kan zijn in de wereld is de geest van optimisme, terwijl de grootste straf die kan worden gegeven aan de mens voor zijn ergste zonde pessimisme is. In de voortdurende strijd van het leven komt degene die door alles heen volhardt er uiteindelijk zegevierend uit. Wat pech brengt in dit leven, in deze strijd, is een pessimistische houding en wat de mens helpt de strijd van het leven te overwinnen, hoe moeilijk ook, is een optimistische houding. Optimisme is goed, zolang de ogen open zijn, maar zodra de ogen zijn gesloten, kan optimisme gevaarlijk zijn.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.
Graag tot ziens op zaterdag 22 april 2017 en op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Katwijk! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda!

Dat wij ons met vertrouwen in Gods liefde door optimisme van het Vuur-element mogen laten leiden!

Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

 5 maart 2017

De aard van ware vreugde

Niet zo lang geleden kreeg ik ‘Het boek van Vreugde’ (HarperCollins, 2016) van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en Aartsbisschop Desmond Tutu onder ogen. Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de Dalai Lama reisde Desmond Tutu naar Dharamsala om samen dit boek te maken als cadeau voor iedereen. Ze kijken terug op hun lange en veelbewogen levens en geven antwoord op de belangrijke vraag: hoe kunnen we vreugdevol leven ondanks het verdriet en de tegenslagen die bij het leven horen? Deze twee vrienden, de één een boeddhist en de ander een christen bespreken samen: de aard van ware vreugde, de obstakels op de weg naar vreugde, zoals angst, stress, zorgen, frustratie, woede, verdriet, pijn, wanhoop, eenzaamheid en afgunst en de peilers van vreugde, zoals perspectief, nederigheid, acceptatie, vergeving, dankbaarheid, compassie en edelmoedigheid.

Ik zag in het boek veel overeenkomsten met het soefisme en het Elementen Ritueel. Zo zegt de Dalai Lama: “Er zijn zoveel verschillende gemoedstoestanden – de gedachten en gevoelens die we elke dag ervaren – en sommige van deze gedachten en emoties zijn schadelijk, om niet te zeggen giftig, terwijl andere gezond en helend zijn. De eerste categorie veroorzaakt veel onrust en mentale pijn. De laatste brengt ware vreugde.” De Aartsbisschop voegt hieraan toe dat er dingen zijn die je kunt oefenen, kunt veranderen, maar we moeten ons niet voor onszelf schamen. Hij zegt: “Omstandigheden kun je het beste aanvaarden zoals ze zijn, want als er omstandigheden zijn die je niet kunt veranderen, heeft het geen zin met je kop tegen de muur te bonken, daar krijg je alleen maar hoofdpijn van. Dit is het dal van groei en ontwikkeling.” Beide mannen zijn het erover eens dat we door onze houding aan te passen invloed kunnen uitoefenen op het effect dat ze hebben op ons leven.

Ook toen ik de binnenflap las, moest ik denken aan het Elementen Ritueel. Hier staat: “Tijdens deze bijzondere week toonden ze met hun eigen uitbundigheid, compassie en humor hoe vreugde kan groeien van een voorbijgaande emotie tot een blijvende, solide levenshouding.” De Dalai Lama legt uit: “Mentale weerbaarheid is niets anders dan de destructieve emoties leren te vermijden en de positieve emoties te ontwikkelen.” “De oppervlakte van de oceaan bestaat uit hoge golven, maar diep onder de zeespiegel is het volkomen kalm. Als wij weten hoe we mentale weerbaarheid kunnen ontwikkelen is dit voor ons ook mogelijk.” Hazrat Inayat Khan zegt hierover (in De Eenheid van Religieuze Idealen, over  Jezus’ doop): “Het Water symboliseert de oceaan, waarin zo vele golven zijn, maar toch het is één oceaan. De doop betekent onderdompeling in de spirituele oceaan, de Geest van God. Als niets worden, in de liefde van God, in de kennis van God en in de realisatie van God. Vanaf die tijd begrijpt men de betekenis van het gezegde: ‘Ik besta niet meer als mijzelf, als een aparte entiteit; en toch besta ik en dit bestaan is het bestaan ​​van God.’ Dit wordt ook bedoeld met de woorden: “Niet ik, maar Gij in mij” of “Dit is niet mijn lichaam, dit is de tempel van God.”

In het hoofdstuk ‘Compassie’, één van de peilers van vreugde, staat: “Het doel van de verschillende religies is het bevorderen en versterken van liefde, van compassie. Deze betrokkenheid bij andere mensen is instinctmatig, maar wel iets wat we moeten leren.” Zoals Hazrat Inayat Khan zei: “De mens is het zaad van God” (in Sufi Teachings, Volume VIII, p125-126), zo wijst de Dalai Lama erop dat we allemaal de drager zijn van ‘het zaad van compassie’. “Het is een kwaliteit die ontwikkeld moet worden. We kunnen leren het toe te passen door onze zorgradius uit te breiden tot een steeds grotere kring. Compassie draagt alle overige deugden in zich. Compassie zet het empathische gevoel om in daden van edelmoedigheid, gulheid en andere onbaatzuchtige uitingen.” Beide mannen zijn er allebei diep van overtuigd dat spirituele oefening de grond onder hun bestaan was. Dat ondersteunde hen en gaf hun kracht.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 22 april 2017 en op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Katwijk! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda!

Dat wij door het Elementen Ritueel de weg naar ons Zelf mogen ervaren!

Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

5 januari 2017

Achtergrond en geschiedenis

 

Toen Hidayat Inayat-Khan nog een jongen was, vertelde Hazrat Inayat Khan zijn zoon een droom, waarin hij een vorm van een Elementen Ritueel voor zich had gezien. Hij uitte toen de wens dat een ritueel op basis van de vijf Elementen een werkelijkheid zou worden. Later leerde Inayat hem, zijn broer en zusjes de stappen van de Elementen. Heilige stappen die al in de tijd van Zoroaster naar overlevering werden gebruikt. Exact deze stappen worden nu in het Soefi Elementen Ritueel toegepast. De Houdingen, Tonen, Kleuren, Wazifa’s, en Sura’s, gebaseerd op o.a. rituelen uit het oude Perzië, oude Egypte en verschillende Soefi ordes, zijn in 1989 in opdracht van Hidayat Inayat-Khan toegevoegd. Dit heeft geleid tot de choreografie van het Elementen Ritueel in de huidige vorm.

“Het Soefi Elementen Ritueel zal altijd blijven. Het Ritueel omvat het gehele leven, van het begin tot het einde. De brandende kaarsen van de vijf Elementen wijzen op het Goddelijke Licht. Tegelijkertijd valt de verbinding naar de oude mystieke tradities als belangrijk onderdeel van het Elementen Ritueel te ontdekken. Het Ritueel heeft een sobere opzet. Het geeft inzicht in (de kenmerken van) de Elementen en maakt de deelnemers bewust van het innerlijk leven. Een perfecte Uitvoering van het Elementen Ritueel is een dienst aan God en wordt uitgevoerd in de geest van Murshid Hazrat Inayat Khan." *

Element

Stap

Toon

Kleur

Wazifa

Sura

Kenmerk **

Aarde

2

A

Geel

Jelal Jemal

Oh All Productive Mother Earth, we humbly offer our homage to Thee

Oplettend

Water

3

O

Groen

Latifa

Oh All Purifying Water, we willingly offer our homage to Thee

Goede wil

Mannen

4

F-noot laag

Bruin met gekleurd koord

Bis mil lah el-Ham dulel lah

We Invoke the Presence of God

Vuur

5

I

Rood

Ikwan ul Safa

Oh All Consuming Fire, we wholeheartedly offer our homage to Thee

IJver

Lucht

6

U

Blauw

Ya Shafi Ya Kafi

Oh All Pervading Air, we gladly offer our homage to Thee

Blijdschap

Ether

7

OE

Grijs

Isq Allah Mabud Allah

Oh Ether, Essence of All, we passively offer our homage to Thee

Vrede


Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.

Graag tot ziens op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Naarden, op zaterdag 22 april 2017 en op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda!

Dat ook jouw droom werkelijkheid mag worden!
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

* Vertaling, naar de brief van Sitara Rosdorff aan Pir-O-Murshid Hidayat and Aziza, 26 mei 1998.
** Zie ook voor kenmerken: o.a. de maandbrieven van 5 december 2014 en 5 november 2016.

 

 

5 december 2016

Elementen en emoties, hoe kan je daarmee omgaan in het dagelijks leven?

 

In de vorige maandbrief stond een overzicht met de kwaliteiten, valkuilen, irritaties en capaciteiten van de Element typen. Diverse persoonlijke ontwikkelingstrainingen op het gebied van o.a. assertiviteit en de balans tussen “ik” en de “omgeving” zijn momenteel gericht op het verkrijgen van inzicht in de verschillende Element typen. Je verwerft inzicht in welk type Element je vertegenwoordigt: type Aarde, Water, Vuur en/of het type Lucht. Kijk je echter ook naar het evenwicht tussen het ‘innerlijk leven’ en het ‘uiterlijk leven’ dan kan hier het type Ether aan worden toegevoegd.

Bij het Soefi Elementen Ritueel gaat specifiek erom het Licht te laten stralen door de eigenschappen van de Elementen! Maar hoe doe je dat dan in het dagelijks leven? Net als tijdens het Elementen Ritueel kan je bepaalde eigenschappen van de Elementen loslaten door ze totaal te ervaren en je over te geven aan iets wat groter is dan die eigenschappen zelf.

Naast zelfreflectie zijn belangrijke aspecten hierbij:

1.    De ‘wetenschap’ van de relatie tussen de ademhaling en de Elementen en het belang van de zuivering van de ademhaling.

2.    Het doen van concentratie-, contemplatie- en meditatieoefeningen, gericht op één of meer van de Elementen.

3.    Het inzicht in de relatie tussen het hart en de ziel: “Het hart is als een stolp, die het Licht van de ziel bedekt. De verschillende emoties van het hart vormen de kleuren van de stolp. Iedere emotie wordt veroorzaakt door een bepaald Element. Gaan de ondervindingen van het leven hem ter harte, dan denkt de ziel op dat ogenblik: Ik ben droevig, blij, bang of grappig. In feite is dit de ervaring van een ogenblik” en “Het besef van de ziel: wat ik mijzelf dacht te zijn, was ik niet, maar het waren mijn ervaringen. Zelf ben ik de bron, de reiziger en het doel van het bestaan”. (Citaten uit: De ervaring van de Elementen.)

4.    Het gehoor geven aan de wens van stille overgave, waardoor het Licht door je heen kan stromen en je weloverwogen de verlichte eigenschappen van de Elementen kan toepassen.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.

Graag tot ziens op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Naarden! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda!

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar,
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

 

5 november 2016

Hoe omgaan met eigenschappen en valkuilen van elementen

 

De vraag is: “Hoe in de praktijk om te gaan met de eigenschappen en valkuilen van de Elementen?” Kennis van de persoonskenmerken gebaseerd op de Elementen is de eerste stap. De tweede stap is de kwaliteiten van (een combinatie van) de Elementen in te zetten, de bijbehorende valkuilen en irritaties te vermijden, de capaciteiten te gebruiken en begrip te hebben voor (die van) een ander. Ter verdieping onderstaand schema. In de komende maandbrief volgt een toelichting.

Elementen / Type Kwaliteiten / Eigenschappen Valkuilen Irritaties / Allergieën Capaciteiten
Aarde Doordacht, Weloverwogen, Voorzichtig, Ingetogen, Nuchter, Realistisch, Behoudend, Geordend, Gestructureerd, Kwaliteitsgericht, Betrouwbaar, Gedetailleerd, Nauwkeurig, Precies, Doener Starheid, Dwangmatigheid, Botheid, Afwachtend, Pessimistisch, Risicovermijdend, Overbezorgd, Achterdochtig, Traagheid Onder druk staan, Risico’s nemen, overdreven enthousiasme, Ongegrond positivisme, Nieuwe ideeën, Weinig structuur, Afspraken niet na komen, Details niet zien, Half werk afleveren, Niet doen; maar denken Neemt minder risico, Laat zich eerder leiden, Zaakgericht, Rationeel, Processen, Regelgeving en Procedures
Water Geduldig, Tevreden, Bescheiden, Flexibel, Betrokken, Joviaal, Gemoedelijk, Gevoelig, Luisteraar, Geëmotioneerd Zwijgzaam, Besluiteloos, Vooringenomen, Bemoeiziek, Kwetsbaar, Overgevoelig, Te meegaand, Niet assertief, Passief, Vasthoudend, Onlogisch Druk, Snelheid, Zelfingenomenheid, Vaste afspraken, Koelheid, Afstandelijkheid, Beredenerend, Materialisme, Teveel praten Neemt minder risico, Laat zich eerder leiden, Mensgericht, Intuïtief / Emotioneel, Relatievormend, Saamhorigheid en Wij-gevoel
Vuur Snel, Besluitvaardig, Ambitieus, Zelfverzekerd, Risico’s nemen, Enthousiast, Doortastend, Optimistisch, Nieuwe ideeën, Improviseren, Direct Bazigheid, Ongedurig, Ongeduldig, Roekeloos, Overrompelend, Impulsief, Onpraktisch, Drammerig, Agressief, Arrogant, Dramatisch, Overenthousiast, Zorgeloos, Egoïstisch, Rusteloos Traagheid, Besluiteloosheid, Geen actie en ideeën, Wegcijferen, Saaiheid, Passieloos, Pessimisme, Vasthoudendheid, Over gestructureerdheid, Eromheen draaien Neemt snel de leiding, Neemt eerder risico, Mensgericht, Intuïtief / Emotioneel, Resultaatgericht en Richtinggevend, Duidelijk
Lucht Tactvol, Grote lijn, Gemakkelijk ingesteld, Denker, Objectief, Afstandelijk, Feitelijk, Communicatief, Argumenterend Niet afmaken, Structuurloos, Ongedetailleerd, Zweverigheid, Verstandelijk, Koel, Gevoelloos, Over tolerant, Theoretisch, Hypocriet Directheid, Zeer uitvoerig zijn, Gedetailleerdheid, Perfectionisme, Doen zonder denken, Overdreven betrokkenheid, Te close, Sentimenteel, Overgevoeligheid, Weinig inbreng, Niet onderbouwend Neemt snel de leiding, Neemt eerder risico, Zaakgericht, Rationeel, Richtinggevend en Relatievormend, Motiverend en Stimulerend
Ether Vredig, Begripvol, Liefdevol, Welbespraakt, Vloeiend, Vrij, Evenwichtig, Afgestemd, Vreugdevol, Aanpassing, Sympathiek, Helderheid, Delen, Dienen

Verdrietig, Overwegend, Zich afzijdig houden, Stilzwijgend, IJdelheid

Onwetendheid, Werelds, Onenigheid, Oneerlijkheid Verbindend, Harmoniescheppend, Luistert naar de ander

 Bron: www.soefielementenritueel.nl - www.desteven.nl

 

Graag tot ziens op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Naarden! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda!

Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
Leider van het Elementen Ritueel

 

5 oktober 2016

De werking van de Geest door de Elementen

Deze maandbrief gaat over de werking van de Geest in relatie tot de Elementen. Een van de vele dingen die Hidayat Inayat-Khan¹ heeft nagelaten is het Elementen Ritueel. Met de ontwikkeling in de huidige vorm heeft hij de droom van zijn vader, Hazrat Inayat Khan waargemaakt. “Het uitvoeren van het Elementen Ritueel is als een Soefi-onderricht en telkens een openbaring. Tijdens het Ritueel wordt het overheersende Element uitgebeeld en de bijbehorende gevoelens en gedachten met het Licht van de Goddelijke Schepper doorstraald. Op deze manier worden de in alle Elementen aanwezige Liefde, Harmonie en Schoonheid ervaren en de essentie van elk van de vijf Elementen ontdekt. Eigenschappen, die als het ware het zelf bedekken, worden teruggegeven aan God, waardoor de ziel zich bevrijd voelt en in zijn eigen Element is.”²

Dat wij de Geest (het Licht) door ons heen moeten laten werken, schrijft Paulus aan de Galaten³ “Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.” “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk onreinheid, losbandigheid, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, jaloersheid … en dergelijke; waarvan ik u voorzeg …, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.” “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

Paulus vergelijkt een gelovige met een soldaat in oorlogsgebied. Het is de geestelijke strijd tegen duistere krachten en machten. Hij spreekt over een geestelijke wapenuitrusting om met de vrucht van de Geest te leven in het Licht: “Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heer en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen … Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden … en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van … de vrede. Neem bovenal het schild van geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking …”⁴

Dat de werking van de Geest door de Elementen juist ook in de praktijk werkt, bleek uit het recente nieuws⁵: ‘5000 bouwvakkers Groningen leren werken met gevoel'. In een gevoelscursus wordt door de bouwvakkers gewerkt met de Elementen om goed te leren omgaan met de problematiek van de klanten. Men kijkt o.a. naar de gevoelens die er aan beide zijden spelen en richt zich op een beter contact onderling.
Het gaat erom het Licht te laten stralen door de kwaliteiten/eigenschappen van de Elementen!⁶

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.

In respect en met dankbaarheid voor alles wat Hidayat Inayat-Khan gaf en was.

Daulat Rosdorff
Leider van het Elementen Ritueel

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 22 april 2017 en op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Interesse? Voor meer informatie en contact: www.soefielementenritueel.nl

Voetnoten: ¹ Geboren in Londen op 6 augustus 1917 – Overleden in München op 12 september 2016;  ² Introductie van de mystieke beleving van het Elementen Ritueel; ³ Bijbel, Galaten 5: 13 -  22; ⁴ Bijbel, Efeze 6: 10 – 20; ⁵ RTL Nieuws 17/9/16 en ⁶ Achtergrond Elementen Ritueel
Zie voor meer informatie, ook over de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel, de website over het soefielementenritueel

 

 

5 september 2016

Oprechtheid

Het thema van deze maandbrief is oprechtheid, als dat van een kind. Hierbij is de vraag: ‘waar is God?’ van belang. Hazrat Inayat Khan zei hierover: “God is in het hart van de mens. Wanneer het de stem van God is, die ontspringt in het hart van de mens, dan is het een goddelijk woord. De woorden van Christus zijn als een tong van vuur die het hart van de mensen doordringt. Christus’ uitdrukking ‘vissers van mensen’ betekent niet het slim gebruik maken van je medemens. Het is geen slimheid; integendeel, de boodschap van Christus is dat boven alles eenvoud, oprechtheid, zachtmoedigheid en onschuld de zuiverheid van het hart bewijzen."
"In het Oosten wordt aan Christus de eigenschap ‘mansumiat’, onschuld toegeschreven. Het vraagt een  ander gezichtspunt dan dat men vaak heeft om de waarde en kracht van onschuld zien. Ieder mens is geboren op aarde met een onschuldige ziel. Hij krijgt de ervaring van de wereld en wordt werelds. Hoe wereldser hij wordt, hoe meer de schoonheid, kracht en engelachtige eigenschappen worden bedekt door de kennis van de moeilijkheden van de wereld. Terwijl hij ontwikkelt, probeert hij steeds meer te leren en de geest van onschuld zo diep mogelijk te begraven, totdat de Geest van Christus helemaal bedekt is. Wat hij weet, is wat hij heeft geleerd in dit sterfelijke en valse leven. Wat kan de kennis van deze misleiding (leugen) brengen? Onwaarheid.”

“Maar wanneer een persoon attent is, wanneer een persoon zorgzaam is, de verplichtingen voelt die hij heeft tegenover zijn medemens, zijn vriend, zijn vader of moeder of in welke relatie dan ook; is dit iets levends. Het is als water, dat een gevoel van de levende ziel geeft; de ziel is niet dood. Deze levende ziel maakt een persoon echt levend. De persoon die zich echter niet bewust is van deze tederheid en heiligheid van het leven leeft, maar zijn ziel is in het graf. U hoeft een mens met de levende ziel niet te vragen wat zijn godsdienst of zijn geloof is, want hij leeft het. Het leven zelf is zijn godsdienst. Dit is de ware religie. De mens met eerbesef, die een gevoel van schaamte en oprechtheid heeft en waarvan de sympathie en toewijding levend zijn, die mens leeft en is religieus.”

Het gaat er dus om te kijken wie je werkelijk bent, jezelf te zijn, niet te huichelen of toneel te spelen. Volgens de ayurvedische leer zijn er drie constitutie- of energietypen (dosha’s): vata (combinatie van de Elementen Lucht en Ether), pitta (Vuur en Water) en kapha (Water en Aarde). Meestal bestaat iemand uit een samengestelde constitutie met meer of minder eigenschappen van de verschillende dosha’s. Belangrijk hierbij is om het evenwicht van de ideale samenstelling van de geboorteconstitutie (prakriti) te bewaren. Ongezond eten, stress en heftige emoties kunnen leiden tot afwijkingen. Deze situatie is de praktische uitwerking (vikruti) van oorspronkelijke constitutie en leidt tot onbalans en ongenoegen. Des te meer reden om je bewust te zijn van de werking van de vijf Elementen, aangezien alles – zowel het stoffelijke als het niet-stoffelijke - bestaat uit de Elementen. Kom weer tot de kern, zodat oprechtheid kan ontstaan naar jezelf en de ander.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.

Daulat Rosdorff
Leider van het Elementen Ritueel

De citaten in deze maandbrief van Hazrat Inayat Khan zijn ontleend aan de Religieuze Gatheka's 13, 18 en 19 over 'De Geest van Christus' en 'De toekomstige wereldreligie'.
Zie voor meer informatie, ook over de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel, de website over het soefielementenritueel.

 

 

5 juli 2016

Karakters en elementen

Deze maandbrief gaat over de verschillende karakters in de menselijke natuur, zoals beschreven door Sitara Rosdorff.Ze kunnen verdeeld worden in de volgende vijf groepen: Een karakter als de Aarde, een karakter als het Water, als het Vuur, de Lucht en een karakter als de Ether. Ieder mens zal een Element hebben dat overheersend is in zijn karakter. De kennis hiervan is behulpzaam bij de omgang met anderen, maar ook om jezelf beter te begrijpen.

Een persoon met een “Aarde” karakter is rustig en kalm, harmonisch en dienstbaar, eenvoudig en goed, maar ook in hoge mate afhankelijk. Aan een persoon met het “Aarde” karakter moet gezegd worden iets te doen, hij zal niets uit eigen beweging doen. Het is beter bij hem te blijven wanneer hij bezig is en te blijven opletten. Dan weet je zeker dat het inderdaad gedaan wordt. Hij is gewillig alles te doen wat hij kan, maar iemand moet hem leiding geven.

Een persoon met een “Water” karakter is gezellig, hartelijk en heeft verbeeldingskracht. Alleen zal hij snel reageren op allerlei invloeden, zoals de zee reageert op een storm. Van nature zal deze persoon beminnelijk zijn, hij toont aanpassingsvermogen, hij geeft weerklank en heeft een fijnheid van karakter. Iemand met het “Water” karakter is emotioneel, toegewijd, edelmoedig maar ook gevoelig. Er zijn ogenblikken dat deze persoon kalm en rustig is en er zijn ogenblikken dat hij erg opgewonden is. Deze mens zal makkelijk misleid worden en toch, als hij goed geleid wordt, zal hij bewijzen zeer behulpzaam te zijn.

Een persoon met een “Vuur” karakter is nuttig maar gevaarlijk. Je weet nooit wat hij van het ene ogenblik op het andere zal doen. Dit karakter is precies een bommetje. Een stil bommetje hoeft maar door een brandende lucifer aangeraakt te worden en het zal bewijzen een bom te zijn. Een “Vuur” persoon kan zijn karakter niet verbergen er is maar een ogenblik voor nodig om dit te laten zien. Het allerkleinste excuus zal hem in een ogenblik doen opveren. Deze persoon is destructief van nature en de last die hij anderen berokkent, is veel minder erg dan de schade die hij zichzelf aandoet. Zijn leven is net zo destructief als Vuur, Vuur dat alles verbrandt en tegelijkertijd ook zichzelf verbrandt.

Een persoon met een “Lucht” karakter is humeurig, rijk aan verbeeldingskracht en dromerig. Op het ene moment is hij je grote vriend, het andere ogenblik is hij je vijand, net zoals de wind het ene moment uit het oosten waait en het andere moment uit het westen. Deze persoon heeft aanleg op materieel en op geestelijk gebied, perioden van deugd en obsessies van slechtheid. Deze persoon zal van tijd tot tijd veranderen. Wanneer je denkt: “Vandaag is hij goed”, dan kan dit morgen weer anders zijn. Wanneer je ’s morgens ziet dat hij kalm is, dan kan je hem ’s avonds weer opgewonden aantreffen. Het is heel moeilijk deze persoon onder controle te houden. Het is als het controleren van de Lucht, wat altijd moeilijk is. Ja, deze persoon toont vernuft, snelheid van begrip, geschiktheid en bekwaamheid in het werk. Hij zal handelen op ingeving. Hij zal avontuurlijk zijn en als hij kracht genoeg heeft, zal hij invloedrijk zijn in het leven.

Het karakter van een “Ether” persoon toont al de bovengenoemde eigenschappen, maar al die eigenschappen in een beheerste vorm. Deze persoon zal ernstig zijn, kalm, rustig, vredelievend, geneigd tot somberheid, melancholisch bij tijden, maar zal toch ontvankelijk zijn voor humor, ritmisch in handeling en evenwichtig in het leven zijn, vol van begrip en dapper. Hij gedraagt zich tegelijkertijd bedachtzaam en attent. Ether is de essentie van alle Elementen en de persoon die Ether in zijn karakter toont, toont wijsheid. Waar wijsheid is, daar is ook schoonheid. Wijsheid is omlijst met schoonheid. Deze persoon zal de kracht van aantrekking en van uitstraling hebben, samen met een magnetisme dat uitstraalt door zijn gehele persoonlijkheid.

Weet dat, door je te richten op het Goddelijke, de Elementen worden verlicht.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.

Daulat Rosdorff

Leider van het Elementen Ritueel