header

Elementen Ritueel

5 september 2017

Deze zomer kreeg ik van Khurshida van der Velden een prachtige porseleinen set van de dansende Mevlana derwisjen uit Konya, Turkije. Khurshida is een deelneemster van het eerste uur aan het Soefi Elementen Ritueel. Inmiddels is zij gestopt, maar zij draagt het Elementen Ritueel nog steeds een warm hart toe en heeft aan de bijeenkomsten heel goede herinneringen. Reden temeer om haar naar haar ervaringen over het Elementen Ritueel te vragen.

                                        Dansers  Dansers2

Wat sprak je aan in het Elementen Ritueel?

De symboliek. Het aanvoelen en nadenken. Dat vond ik heel fijn. Mijn vader was vrijmetselaar, dus ik ben opgegroeid met symbolen. Hij nam mij als kind wel eens mee naar de loge en dan liet hij mij zien wat zij daar allemaal deden.

Bij het Elementen Ritueel ben ik de eerste keer eens gaan kijken en daarna ben ik gaan deelnemen. Het eerste Element was Water, waar ik aan mee deed. Je richt je daar dan volledig op. Toen kwamen geen tranen, maar water uit mijn ogen. Sommigen zeiden wat zielig, maar ik was niet aan het huilen. Ik deed de Stappen en de Wazifa van het Water Element. Ik zat er dus helemaal in en dacht toen: Dit vind ik leuk, dit wil ik blijven doen.

Hoe ervoer je het Elementen Ritueel?

Heel intens. Dat heb ik later ook ervaren toen ik tijdens een uitvoering het Vuur Element had beleefd. Naderhand werd ik door iemand omhelsd, die mij gelijk losliet, want ik was gloeiend heet. Ik was echt Vuur, je kon me niet aanraken. Ik leefde me zo in, dat ik buiten een tijdje moest rondlopen om af te koelen. Maar toen ik daarna in de auto stapte besloegen alle ramen alsnog, zo warm was ik. De Elementen werken enorm bij mij. Dat heb ik ook met de andere Elementen. Ik word het Element. Hoe doe je dat? Door stil te worden van binnen en je te concentreren op de Elementen. Het inleven in de Elementen heeft ook een geestelijk resultaat. Je gaat anders denken en voelen. Dat heeft het Elementen Ritueel bij mij teweeg gebracht. Ik heb het ook heel lang gedaan. Tot ik door mijn knieën niet meer kon wervelen, wat ik heel jammer vond.

Wat bracht het Elementen Ritueel je?

Je wordt toch heel anders, je wordt ook vaker stil van binnen. Dat heeft effect. Je gaat een bepaalde energie uitstralen. Natuurlijk ook door het soefisme, de oefeningen die ik doe, zoals de ademhaling op de Elementen. Wat ik heb geleerd, die kennis pas ik toe in het dagelijks leven en heb ik bijvoorbeeld in mijn werk gebruikt. Met iemand meeleven, mededogen tonen. Je gaat je indenken waarom de ander zo doet. Door de Elementen leer je je te beheersen en te luisteren. Rustig blijven in vervelende of moeilijke situaties. Eigenlijk als ik daar nu weer over nadenk kwamen daar alle Elementen terug.  

Wat zou je in het bijzonder aan (potentiële) deelnemers van het Elementen Ritueel willen zeggen?

Ga door of begin en probeer het Element te worden door je er goed op te concentreren, erover te mediteren en te lezen. Ik heb het met alle Elementen gedaan. Daar heb je wat aan, want als er wat moeilijks is in je leven dan kan je dat beter aan. Dat kan je leren. In het begin is het allemaal nieuw, maar daarna gaat het gloeien en ga je helemaal in dat Element zitten. Daarbij helpt ook de ademhaling, waardoor het Licht door de Elementen gaat schijnen. Je leert er dus echt veel van en ik heb er heel veel aan gehad.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel het leven beter mogen leren leven.
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

5 juli 2017

Muziek en harmonie in relatie tot de Elementen

In het Elementen Ritueel is muziek een belangrijk aspect.¹ Door de Tonen, Wazifa’s, Sura’s en muzikale begeleiding (drums, cd’s, fluit) worden de vibraties van de vijf Elementen tot leven gebracht. Deze vibraties of levenskrachten worden tijdens de uitvoering van het Elementen Ritueel verenigd en leiden tot harmonie, waardoor het gevoel van liefde ontwaakt.

“Ware harmonie van muziek komt uit de harmonie van de ziel. Muziek kan dan alleen echt worden genoemd en alle zielen raken. … Alle problemen in de wereld en alle rampzalige resultaten komen voort uit het gebrek aan harmonie. Dit toont dat de wereld harmonie meer dan ooit nodig heeft. ….Wanneer iemand muziek leert, is het niet nodig om musicus of een bron van plezier en vreugde voor zijn medemens te worden. Nee! Door muziek te spelen, ervan te houden en er naar te luisteren zou hij muziek in zijn persoonlijkheid moeten ontwikkelen. Het ware gebruik van muziek is om muzikaal te worden in  je gedachten, woorden en daden. Harmonie wordt het beste gegeven door het in het eigen leven te produceren.”²

In ‘De mystiek van geluid’ van Hazrat Inayat Khan staat: “Zowel geluid als kleur hebben hun uitwerking op de menselijke ziel volgens de wet van harmonie. Toon heeft een koude of warme uitwerking, overeenkomstig zijn Element, omdat alle Elementen gevormd zijn uit verschillende graden van trillingen. … Daar het geopenbaarde gevormd is uit trillingen zijn de planeten de primaire openbaring, terwijl iedere planeet haar eigen toon heeft; ieder noot vertegenwoordigt daarom één planeet. Ieder individu heeft dus een hem eigen noot, die overeenstemt met zijn geboorteplaneet; om deze reden spreekt een bepaalde toon tot een bepaalde persoon overeenkomstig de graad van zijn evolutie. Ieder Element heeft zijn eigen geluid, in het fijnere Element verwijdt de kring van het geluid zich en in het grovere wordt zij beperkt….

Hazrat Inayat Khan geeft een prachtig overzicht van de kenmerken van het geluid van de Elementen:

Kenmerken van het Geluid van de Elementen

Elementen

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether

Toonhoogte

oppervlakte

diep

hoog

golvend

basis, ondertoon

Vorm

sikkel

slangachtig

kronkelend

zigzag

alle

Kleur

donker, dof

groen

rood

blauw

alle

Manifestatie

in verschil en verscheidenheid

bulderende zee, stromend water, bergbeken, motregen, stortregen, water uit kruik in pot

 

 

donderslag, vulkanische uitbarsting, laaiend vuur, voetzoekers, klappers, buksen, geweren en kanonnen

stormen, gierende wind, fluisterende morgenbries

allesdoordringend, ongehoord

Invloed

trilling, werkzaamheid en beweging in lichaam

 

verzachtend en levendig, verbeelding, fantasie, droom, genegenheid en emotie scheppend

angstaanjagend

brekend, wegvagend, doordringend, wakkert vuur van hart aan,  levend, wekt vervoering

extase, verlichting, rust, onbevreesdheid, vervoering, vreugde en openbaring

Instrument

snaar- en slaginstrumenten

jalatarang

 

blaasinstrumenten (hout, koper of bamboe)

menselijke lichaam

© Soefi Elementen Ritueel 2017

De Aarde heeft verschillende aanzichten van schoonheid en ook verscheidenheid in haar geluid. De toonhoogte van de Aarde ligt aan de oppervlakte, haar vorm is een sikkel en haar kleur is donker en dof en veroorzaakt een trilling, een werkzaamheid en beweging in het lichaam. Alle snaar- en slaginstrumenten, zoals de trommel, cymbaal enz. geven het geluid van de Aarde weer.

Het geluid van Water is diep, zijn vorm slangachtig, zijn kleur groen en het wordt het beste gehoord in het bulderen van de zee. Het geluid van stromend water, van bergbeken, het geluid van motregen en stortregen, het geluid van Water dat uit een kruik in een pot gegoten wordt, …, zij alle hebben een verzachtende en levendige uitwerking en een neiging om verbeelding, fantasie, droom, genegenheid en emotie te scheppen. Het instrument ‘Jalatarang’ is een reeks van porseleinen schalen of glazen, verschillend van grootte, die naar de gewenste toonladder met Water zijn gevuld; meer Water verlaagt en minder water verhoogt de toon. Deze instrumenten hebben een ontroerende invloed op de emoties van het hart.

Het geluid van Vuur is hoog van toon, zijn vorm kronkelend en zijn kleur rood. Het wordt gehoord in de donderslag en in een vulkanische uitbarsting, in het geluid van een laaiend Vuur, in het lawaai van voetzoekers, klappers, buksen, geweren en kanonnen. Zij hebben alle een neiging om angst aan te jagen.

Het geluid van Lucht is golvend, haar vorm zigzag, haar kleur blauw. Haar stem wordt gehoord in stormen, als de wind giert en in het gefluister van de morgenbries. Haar invloed is brekend, wegvagend en doordringend. Het geluid van Lucht uit zich in alle blaasinstrumenten van hout, koper of bamboe. Zij heeft de neiging om het vuur van het hart aan te wakkeren, zoals Rumi in zijn Mesnavi schrijft over de fluit. Zo wordt Krishna in de Indiase kunst altijd uitgebeeld met de fluit. Het geluid van Lucht overstemt alle andere geluiden, want het is levend en zijn invloed wekt in ieder opzicht vervoering. Het geluid van Ether ligt in zichzelf besloten en omvat alle vormen en kleuren. Het is de basis van alle geluiden en de ondertoon, die onafgebroken wordt aangehouden. Haar instrument is het menselijk lichaam, omdat zij daardoor kan worden; hoewel zij alles doordringt, wordt zij toch niet gehoord. Zij openbaart zich aan de mens als hij zijn lichaam zuivert van stoffelijke bestanddelen. Het lichaam kan haar eigen instrument worden, wanneer de ruimte erin geopend wordt, wanneer alle kanalen en aderen erin vrij zijn. Dan wordt het geluid, dat daarbuiten in de ruimte bestaat, ook innerlijk openbaar. Extase, verlichting, rust, onbevreesdheid, vervoering, vreugde en openbaring zijn de gevolgen van dit geluid.

Wanneer de geluiden van de verschillende Elementen samenkomen, heeft dit de volgende invloed:

Het geluid van Aarde en Water tezamen is teer en delicaat. Het geluid van Aarde en Vuur brengt hardheid teweeg. Het geluid van Aarde en Lucht heeft sterkte en macht. Het geluid van Water en Vuur heeft een levendige en bezielende uitwerking. Het geluid van Water en Ether heeft een verzachtende en troostende uitwerking. Het geluid van Vuur en Lucht heeft een uitwerking van schrik en vrees. Het geluid van Vuur met Ether heeft een brekende en bevrijdende uitwerking. Het geluid van Lucht met Ether brengt kalmte en vrede teweeg.”³

Geluid van Element(en)

Invloed/Uitwerking

Aarde en Water

teer, delicaat

Aarde en Vuur

hardheid

Aarde en Lucht

sterkte, macht

Water en Vuur

levendig, bezielend

Water en Ether

verzachtend, troostend

Vuur en Lucht

schrik, vrees

Vuur en Ether

brekend, bevrijdend

Lucht en Ether

kalmte, vrede

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op de komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Dat wij (juist ook) door (de muziek van) het Elementen Ritueel harmonie mogen ervaren die wij als vanzelf doorgeven. Een fijne zomer gewenst,

Daulat Rosdorff 

¹ De maandbrief van 5 juli 2017 betreft de inleiding tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 17 juni 2017;
² Khan, H.I., The Mysticism of Sound and Music, Music, page 7 – 8;
³ Khan, H.I., De mystiek van het geluid, het geluidloze leven, pag. 9 – 12.

 

 

5 juni 2017

Hoe strijdt de Soefi?

“Hij vecht met macht, met begrip, met open ogen en met geduld. Hij kijkt niet naar het verlies: wat verloren is, is verloren. Hij denkt niet aan de pijn van gisteren; gisteren is voor hem voorbij. Alleen als een herinnering aangenaam is, houdt hij deze vast, want dat is een steun op zijn weg. …”1

“In deze strijd heeft men een batterij nodig: die batterij is wilskracht. In deze strijd zijn wapens nodig: die wapens zijn de gedachten en handelingen die psychologisch naar succes leiden.  … De ware strijder is hij die uithoudingsvermogen heeft, die een grote mate van verdraagzaamheid bezit, wiens hart groot genoeg is om alle dingen te verwerken, wiens geest ver genoeg reikt om alle dingen te begrijpen, wiens behoefte het is anderen te begrijpen en hen te helpen begrijpen. … Er moet een evenwicht zijn tussen gevoeligheid en wilskracht. Wilskracht moet ons in staat stellen alle invloeden, omstandigheden en aanvallen te verdragen die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op ons afkomen. Gevoeligheid moet ons in staat stellen het leven te voelen, te waarderen en de schoonheid ervan te beleven. … Men moet het evenwicht vinden tussen kracht en wijsheid.”2

“Men moet niet vergeten, dat men zich op het pad van bereiking eerst sterk genoeg moet voelen om de last van wat men wenst te bereiken te dragen. De wijsheid die men ziet werken achter de natuur is zodanig dat alles en iedereen het gewicht zal dragen dat het verduren kan. Heel vaak overtreft de ambitie van de mens zijn macht of wijsheid. Alvorens te bedenken of hij recht heeft op iets of niet, probeert hij om het te bereiken; dit is wat zeer vaak mislukking veroorzaakt. De mens moet eerst het recht hebben om te krijgen wat hij wil hebben; dit maakt het gemakkelijk voor hem om te krijgen wat hij wil bereiken, en trekt hij naar hem toe wat hij wenst aan te trekken.”3

“Er lijkt … in alle richtingen van het leven een individualistische zienswijze te heersen. Waar zal een dergelijke tendens eindigen? Waar zal dit de mensheid brengen? Als iedereen denkt dat hij het betere van een ander moet krijgen, waar zal dan de harmonie en vrede zijn waarnaar iedereen verlangt, ongeacht tot welk ras of religie men behoort? Ongetwijfeld is deze situatie tot stand gebracht door langdurig materialisme en commercialisatie, die elke ziel de geest van competitie en rivaliteit heeft geleerd. Waarbij het hele leven van ieder in beslag genomen wordt door het beschermen van zijn eigen belangen en het proberen om het beste te nemen in het leven voor zichzelf. Het leven is een voortdurende strijd en maar één ding kan deze strijd verlichten: aandacht voor anderen, wederkerigheid en onbaatzuchtigheid in plaats van egoïsme. Met egoïsme als centraal thema zal de vooruitgang van de wereld nooit leiden tot het verlangen en het doel van de ziel. Het zal leiden tot vernietiging. Eens was de oproep om het eigen belang te bewaken; nu is het moment gekomen voor de mensheid om een boodschap te krijgen van begrip en aandacht voor elkaar, aangezien individuele vrede en geluk afhangen van de vrede en het geluk van de hele mensheid.”4

 “Het meest aanbevelenswaardige in het leven is gevoelig genoeg te zijn om het leven en zijn schoonheid te voelen en te waarderen, maar tegelijkertijd te bedenken dat onze ziel goddelijk is en dat al het andere er vreemd aan is, dat alle aardse dingen vreemd zijn aan onze ziel. Zij behoren onze ziel niet te raken. … Daarom zou onze geest niets anders moeten vasthouden dan schoonheid, dan alles wat schoon is. Want men kan God zoeken in Zijn schoonheid, al het andere moet men vergeten. Door dit elke dag te oefenen, door te vergeten wat onaangenaam en lelijk is en alleen te onthouden wat mooi is en geluk geeft, zal men alle geluk dat er is tot zich trekken.”5

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Meer informatie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Katwijk! Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda!

Dat wij door het Elementen Ritueel kracht en wijsheid mogen ontwikkelen om de strijd van het leven aan te gaan!Daulat Rosdorff 

Deze tekst is de inleiding geweest tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel 22 april 2017
  1. Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, Levensstrijd (1), p. 96;
  2. Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, Het leven, een voortdurende strijd (2), p. 87 – 90;
  3. Khan, H.I., Vol. 6, The Alchemy of Happiness, The Path of Attainment (2), p. 203;
  4. Khan, H.I., Vol. 9, The Unity of Religious Ideals, The Sufi Message, p. 248;
  5. Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, Het leven, een voortdurende strijd (2), p. 90.