header

Elementen Ritueel

 

5 juni 2018

Harmonie begint bij jezelf

In de Nirtan ofwel De Dans van de Ziel staat onder Aforismen:

 • Hoe meer men rekening houdt met de gevoelens van anderen, hoe meer harmonie men kan creëren;
 • Het is harmonie met iedereen die je in het leven tegenkomt, die je ziel afstemt met het Oneindige;
 • Het geheim van het zoeken naar de wil van God ligt in het cultiveren van het vermogen om harmonie te voelen; want harmonie is schoonheid en schoonheid is harmonie. De liefhebber van schoonheid wordt in zijn verdere vooruitgang de zoeker naar harmonie. Door altijd te proberen de harmonie te bewaren, stemt de mens zijn hart af op de wil van God;
 • Wat is religie? In de uiterlijke betekenis van het woord, een vorm gegeven voor de aanbidding van God, een wet gegeven aan de gemeenschap opdat deze harmonieus zou kunnen leven. En wat betekent religie in de innerlijke zin van het woord? Het betekent een trap, gemaakt voor de ziel om naar dat niveau te klimmen waar de waarheid wordt gerealiseerd.

"De toonaard (of toonsoort, die wordt vastgelegd door de grondtoon en het toongeslacht) is altijd in harmonie met elke toon, want hij heeft alle noten van de toonladder in zich. Op dezelfde manier harmoniseert de soefi met iedereen, hetzij goed of slecht, wijs of dwaas, door als de grondtoon te worden. Alle rassen, naties, klassen en mensen zijn als muziek gebaseerd op één akkoord, terwijl de grondtoon, het gemeenschappelijke belang, de vele persoonlijkheden verbindt in harmonie. Door een studie van het leven, leert en praktiseert de soefi de aard van harmonie:

 • Hij brengt harmonie tot stand met het zelf, met anderen, met het universum en met het oneindige;
 • Hij identificeert zichzelf met een ander, hij ziet zichzelf om zo te zeggen in elk ander wezen;
 • Hij bekommert zich niet om schuld of lof, hij beschouwt beide als afkomstig van hemzelf. Als een persoon een zwaar gewicht zou laten vallen en daarbij zijn eigen voet zou verwonden, zou hij zijn hand niet de schuld geven omdat hij hem had laten vallen, zichzelf realiserend in zowel de hand als de voet. Op dezelfde manier is de soefi verdraagzaam wanneer hij door een ander wordt geschaad, omdat hij denkt dat de schade alleen van hemzelf is gekomen;
 • Hij gebruikt contrapunt (het verband tussen twee of meer onafhankelijke stemmen) om het ongewenste gepraat van de vriend te mengen en er een fuga (een muziekvorm met meerstemmigheid – contrapunt - en gevarieerde herhaling) van te maken;
 • Hij ziet de schuld van anderen over het hoofd omdat ze niet beter weten;
 • Hij verbergt de fouten van anderen en onderdrukt alle feiten die disharmonie zouden veroorzaken;
 • Zijn constante strijd is met de nafs, de wortel van disharmonie en de enige vijand van de mens. Door deze vijand te verpletteren verkrijgt hij beheersing over zichzelf; hierdoor verkrijgt hij meesterschap over het hele universum, omdat de muur tussen het zelf en de Almachtige is afgebroken.

Arrogantie, woede, ondeugd, gehechtheid, hebzucht en jaloezie zijn de zes belangrijkste bronnen van disharmonie.
Nafs, de enige veroorzaker van disharmonie, wordt krachtiger naarmate het bevredigd wordt, des te meer het tevreden wordt gesteld. Aanvankelijk toont het zijn voldoening over het bevredigen van zijn eisen, maar al snel daarna eist het nog meer, tot het leven een last wordt. De wijzen duiden deze vijand als aanstichter van alle onheil aan; ieder ander beschuldigt een ander van zijn tegenslagen in het leven. Vriendelijkheid, zachtaardigheid, respect, nederigheid, bescheidenheid, zelfverloochening, nauwgezetheid, tolerantie en vergevingsgezindheid worden door de soefi beschouwd als de eigenschappen die harmonie in de eigen ziel en in die van een ander voortbrengen."

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 16 juni 2018 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 Dat wij door het Elementen Ritueel in harmonie met onszelf, de ander en de Elementen mogen komen.Hartelijke groeten, Daulat Rosdorffleider van het Elementen Ritueel

*) Khan, H.I., Vol. 2, The Mysticism of Sound and Music, The Mysticism of Sound, 3. Harmony

 

 

5 mei 2018

“Wees heilig, want ik ben heilig.” Wat betekent voor jou ‘heilig zijn’?

De vorm van een kerktoren symboliseert de overgang van het stoffelijke (het Aarde-element) naar het geestelijke (het Ether-element); van de grondvesten tot hetgeen waarnaar de kerkspits wijst. Zo heeft Paulus (1 Korinthe 3, 11) het over een uniek en onwrikbaar fundament (Jezus Christus of God), waarop een tempel verrijst. De gemeente (Korinthe) is/Jij bent als een tempel van God, omdat de Geest van God in de gemeente/je woont.

 • De Aarde, de vaste onwankelbare basis der dingen, is vergelijkbaar met het Evangelie van Lucas, dat over de kinderjaren van Jezus vertelt. De Aarde is het teken van een stier met zijn vier poten onwankelbaar op de grond. Bij Lucas wordt Jezus voorgesteld als de Zoon des mensen, een Man;
 • Het Water, veranderlijk en beweeglijk, is vergelijkbaar met het Evangelie van Mattheüs en wordt gesymboliseerd door de mens. Bij Mattheüs wordt Jezus voorgesteld als de Koning, uw Koning;
 • Het Vuur behoort bij het Evangelie van Marcus. Het wordt wel voorgesteld als een leeuw met zijn vlammende manen, maar ook als het kruis. Met het Vuur steek je de zogenaamde ‘kleine wateren’ over, zoals van vergiffenis en opoffering. Bij Marcus wordt Jezus voorgesteld als de Dienstknecht, Mijn Knecht;
 • De Lucht is het gebied van apostel Johannes en wordt gesymboliseerd door een vogel. Bij Johannes wordt Jezus voorgesteld als de Zoon van God, uw God;
 • De Ether is het onzichtbare dat aan de oorsprong staat van heel de zichtbare werkelijkheid. Hier worden de zogenaamde ‘grote wateren’ overgestoken, de spits van de kerktoren wijst ernaar, een visioen van volstrekte waarheid na een meestal lange voorbereiding.

Dan komen wij bij Petrus (1: 13 – 25, 2), die zoals we weten over het water naar Jezus liep. Hij geeft de opdracht om heilig te zijn. “… zoals Hij (God) Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, …” Niet om succesvol, rijk, mooi of populair te zijn, maar om anders te zijn (als gelovige). Niet in eerste en hoogste instantie om je bezig te houden met wat de wereld van belang acht, maar om je te voegen in het spoor van God. Dat vergt bij de meesten van ons nogal wat aanpassing tegen onze natuurlijke neiging en onze gewoontes in. Zoals het standhouden van een nieuwe waardigheid voor een gewoon meisje uit het volk dat met een prins trouwt. Heiligheid betekent broederschap en harmonie. Maar ook dat we mensen uit één stuk zijn. Dat we doen wat we zeggen en dat we steeds met onze gedachten zijn bij wat we doen. Geen slordige, gedachteloze manier van leven, maar bewust bezig zijn met alles wat we doen en staan voor datgene waar we in geloven. Heilig zijn is zuiver leven, toegewijd zijn aan God.

Natuurlijk kunnen we regelmatig van de goede weg afraken, maar dat maakt de opdracht niet minder belangrijk. Want uiteindelijk zijn wij, als mensen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, bestemd om er uit te springen en zo tot onze bestemming te komen. Om Gods licht door ons heen te laten stralen en ons te realiseren dat God nader is dan onze harteklop. Wees heilig om in vrijheid dicht bij God te leven.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 16 juni 2018 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel onze eigen heiligheid in houding en gedrag mogen realiseren.
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

 

5 april 2018

Happiness: When what you think, what you do and what you are, are in Harmony

Er zijn twee aspecten van individuele harmonie: de harmonie tussen lichaam en geest en de harmonie tussen individuen (uit Inleiding tijdens verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 24 februari 2018).

“De ziel verheugt zich in het comfort dat het uiterlijke zelf ervaart, maar toch raakt de mens zo in beslag genomen dat de ware troost voor de ziel wordt verwaarloosd. Dit houdt de mens ontevreden over alle tijdelijke gemakken waarin hij is voorzien. Zonder dit te begrijpen schrijft hij de oorzaak van zijn ontevredenheid toe aan een onvervulde wens in zijn leven. Het resultaat van alle aardse passies is een kortdurende bevrediging, maar creëert een neiging naar meer. In deze strijd wordt de bevrediging van de ziel over het hoofd gezien door de mens die voortdurend bezig is met het najagen van zijn aardse genot en troost, waardoor de ziel van haar ware gelukzaligheid wordt beroofd.

De ware vreugde van de ziel ligt in liefde, harmonie en schoonheid, waarvan de uitkomst wijsheid, kalmte en vrede is; hoe constanter deze eigenschappen zijn des te groter is de bevrediging van de ziel.

Als de mens in zijn dagelijks leven:

 • elke handeling zou onderzoeken die een onaangenaam beeld van zichzelf op zijn ziel weerspiegelt en die duisternis en onvrede veroorzaakt en
 • als hij anderzijds bewust elke gedachte, woord of daad in de gaten zou houden die innerlijke liefde, harmonie en schoonheid voortbracht, en elk gevoel dat hem wijsheid, kalmte en vrede bracht,

dan zou de weg van harmonie tussen ziel en lichaam gemakkelijk te begrijpen zijn en beide aspecten van het leven zowel het innerlijke als het uiterlijke zouden vervuld zijn. De tevredenheid van de ziel is veel belangrijker dan die van het lichaam, want het is duurzamer. Op deze manier kunnen gedachte, spraak en actie worden aangepast, zodat harmonie eerst in het zelf kan worden gevestigd door de afstemming van lichaam en ziel.

Het volgende aspect van individuele harmonie wordt geoefend in het contact met iemand anders. Elk wezen heeft een individueel ego dat is voortgekomen uit zijn eigen illusie. Dit beperkt zijn visie die wordt geleid in de richting van zijn eigen belang; en hij oordeelt over goed en slecht, hoog of laag, goed of fout in relatie tot zichzelf en anderen door zijn beperkte visie, die over het algemeen gedeeltelijk en denkbeeldig is in plaats van waar. Deze duisternis wordt veroorzaakt door de overschaduwing van de ziel door het externe zelf. Zo wordt iemand blind voor zijn eigen zwakheden en voor de verdiensten van een ander: de juiste actie van een ander wordt verkeerd in zijn ogen en de schuld van het zelf lijkt goed. Dit is het geval met de mensheid in het algemeen, totdat de sluier van duisternis uit zijn ogen is opgeheven.
De nafs, het ego van een individu veroorzaakt alle disharmonie met het zelf evenals met anderen, en toont zo zijn weerbarstigheid in alle aspecten van het leven (bron: Khan, H.I., Vol. 2, The Mysticism of Sound and Music, The Mysticism of Sound, 3. Harmony).”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel in harmonie met onszelf, de ander en de Elementen mogen komen.
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel