header

Pagina overzicht

 

Soeficentrum Breda

 

Waarheid is het licht, dat het hele leven verlicht.

Hazrat Inayat Khan 

 

 

Universele Eredienst

 

Elke 3e zondag van de maand om 11.00 uur (uitgezonderd juli en augustus) ben je welkom om de Universele Eredienst bij te wonen in de Waalse Kerk, Catharinastraat 83, Breda. Soms zal er een Informele dienst zijn.

Na de dienst is er gelegenheid om nog even na te praten met een kopje koffie, boeken over universeel soefisme in te zien op de boekentafel en informatie over het soefisme en de activiteiten van het centrum te verkrijgen.

 

 

Alle godsdiensten kunnen volgens de Soefi wegen zijn om tot God te komen. Ieder kiest de weg, die het beste bij hem of haar past. Daarom steken we in de Universele Eredienst voor elke godsdienst een kaars aan. Dit als symbool voor het licht, dat deze godsdienst aan de wereld brengt.

Zo steken we ook de kaars aan voor allen, die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden.

Ook lezen we in die Universele Eredienst uit de heilige boeken van 6 grote godsdiensten. Hierna volgt een toespraak over het betreffende onderwerp. De dienst wordt omlijst met muziek, stilte en gebed.