Soefi Beweging Nederland

Pagina overzicht

Soefi Centrum Maastricht     

is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefibeweging

Komende activiteit

zaterdag, 20. 6. 2015

lezing 

van het toneelstuk van Krishna de Caluwé

De Mantel, 

waarin een pas gestorvene geest en een nog niet geborene geest elkaar ontmoeten op een' tussenplek'.

in de lezing zullen we in de kring de toneeltekst lezen en bespreken onder leiding van 

de schrijver van het stuk - Krishna de Caluwé.

 

 

tijd: 11:00- tot ca 13:00 uur

plaats: In den Rooden Leeuw, Bogaardenstraat , 50 te Maastricht

 

 
“Door beneden het eigen ideaal te vallen,
verliest men zijn aandeel in het leven.“
- Hazrat Inayat Khan -