Soefi Beweging Nederland

Pagina overzicht

Soefi Centrum Maastricht     

is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefibeweging

komende activiteit

zaterdag, 28 maart

lezing , spreker : MarYam Mildenberg

thema: Facetten van het menselijk bestaan

tijd: 11:00- tot ca 13:00 uur

plaats: In den Rooden Leeuw, Bogaardenstraat , 50 te Maastricht

 

 
“Door beneden het eigen ideaal te vallen,
verliest men zijn aandeel in het leven.“
- Hazrat Inayat Khan -