Soefi Beweging Nederland

Pagina overzicht

Soefi Centrum Maastricht     

is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefibeweging

komende activiteit

zaterdag, 18.april 2015

Universele Eredienst

spreekster: Maharani  de Caluwé R.

thema: Contact met de Ziel 

tijd: 11:00- tot ca 13:00 uur

plaats: In den Rooden Leeuw, Bogaardenstraat , 50 te Maastricht

 

 
“Door beneden het eigen ideaal te vallen,
verliest men zijn aandeel in het leven.“
- Hazrat Inayat Khan -