header

Pagina overzicht

Soefi Centrum Hilversum

Het adres is: Oude-Enghweg 19 te Hilversum in gebouw ‘De Vereniging’ tegenover het raadhuis.

Er zijn een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor ons gebouw. Komt u per trein, dan is het vanaf Hilversum Centraal nog ca. 10 minuten lopen. Uit het station neemt u de eerste weg rechts: Koninginneweg. Deze loopt u alsmaar rechtdoor totdat u linksaf een bordje met Oude Enghweg ziet. Dan is het nog een klein stukje. Het raadhuis ziet u aan uw rechterhand liggen, na de kruising vindt u rechts nummer 19.

Coördinatie: Ganesh van der Veer    035 5312130 (webpagina beheerder)                                     facebook

 

Beste mensen,

Allereerst hoop ik dat u een fijne zomer hebt gehad, ondanks of dankzij de warmte.

Het nieuwe seizoen van ons soeficentrum weer met enthousiasme begonnen. Het vorige seizoen hebben we heel gezellig kunnen afsluiten bij ons in de tuin na de laatste dienst. Jan Duindam speelde en zong prachtig, nadat hij de dienst samen met Ellie Meijer bijzonder mooi had begeleid.

Ons centrum is afgelopen jaar actief geweest met open avonden en met het Festival van Vertrouwen. Ook dit jaar gaan we hiermee door.

Mantra zingen

8 november 2018

 

HarmoniumIn navolging van de vorig jaar zo succesvolle open avonden, komt er op 8 november weer een mooie avond aan. Ik wil u hiervoor van harte uitnodigen. Aanmelden bij mij via e-mail is van belang. Dan kan ik de adresgegevens terugsturen. Wij gaan samen luisteren en zingen vanaf 20.00u tot uiterlijk 22.00u.

Hieronder stelt Mick Hartman zich even aan u voor:

KotamoMick heeft in het verleden mantra-avonden georganiseerd en (be)geleid in Portugal, Spanje, Eindhoven, Amsterdam en nu dus ook in het Gooi.
Hij begeleidt het zingen o.a. op zijn harmonium en kotamo.             

Mick: 'Zingen met elkaar is zalig. Lichaam, adem (stem), geest en bewustzijn worden één. Vrede, vreugde en verbondenheid kunnen spontaan ontstaan, net als dankbaarheid, devotie en een diepe ontspanning. Jezelf mogen laten horen, in samenklank met gelijkgestemden, kan bijzonder helend, en bevrijdend zijn. Liefde voor het leven. Zulks en meer. Of misschien juist minder, in alle eenvoud, en (innerlijke) stilte.'

We zingen mantra's uit verschillende tradities: hindoeïsme, boeddhisme, soefisme, sjamanisme enz.

Wees van harte welkom. Geen ervaring vereist.   Aanmelden via: famvdveer@ziggo.nl                                                        

 

Themamiddag "Elkaar ontmoeten"

17 november 2018

 

Festival1Na het succes van het Festival van Vertrouwen in 2017 organiseren vrijzinnige en humanistische organisaties op 17 november een themamiddag over ‘elkaar zien, elkaar ontmoeten’. Voor iedereen die wil ervaren wat een ontmoeting kan betekenen, bieden we diverse vormen van ontmoeten aan: gesprekken, een interactieve muzieksessie en een creatieve workshop. Het Festival van Ontmoeten is van 14.00-17.00 uur op de La Rivièrestraat 9 in Hilversum. Doel is dat we ervaren wat een moment van aandachtig ontmoeten in beweging kan zetten.

Festival2Het Festival van Ontmoeten sluit aan op het thema ‘Elkaar zien’ van de nationale Week van de Dialoog.
Na een plenair deel met gesproken tekst en muziek zijn er drie workshoprondes waarbij bezoekers kunnen kiezen voor deelname aan een activiteit. In kleine groepen praten we met elkaar over vragen rond het thema ‘ontmoeten’. We luisteren naar elkaars stemgeluid en misschien komen we zelfs samen tot een compleet lied. We doen een creatieve activiteit voor een ‘ontmoeting met jezelf’. En voor degenen die dit onvoldoende aanspreekt is er volop gelegenheid te luisteren en te kijken. Iedereen is welkom.

Het Festival van Ontmoeten is een initiatief van De Kapel, Soefi Centrum Hilversum, Rozenkruis Hilversum, Apostolisch Genootschap Hilversum en Humanistisch Verbond ’t Gooi-Vecht-Almere.

Als u iets doorscrollt, vindt u nog een verslag van het vorige Festival waar Michaël Schouwenaar indruk maakte. In bijgevoegde link ziet u hem spreken: https://www.facebook.com/universeelsoefismehilversum/videos/1987852991430550/

 

Ons centrum deed ook mee met de voorbereiding en uitvoering van de vredeswandeling op 16 september. In de pers is hier al e.e.a. over geschreven. Ik voeg een linkje toe waarop u meer kunt lezen hierover:

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Algemeen/Vredesweek_Hilversum

Vanaf 15.00u is de tocht bij het raadhuis vertrokken, daarna eindigend op de Kerkbrink. Een van de stoppunten is ons soeficentrum.Wij hebben iets over de soefiboodschap verteld. Esi Eberhart heeft prachtig panfluit gespeeld en zij deed dit ook tijdens de tocht. Dat was bijzonder. Tot slot werd het gebed van de vrede gebeden. Al met al een mooie activiteit waar we volgende keer weer bij zullen zijn.

Verslag van vrijdag 22 sept '17

Centrum Universeel Soefisme Hilversum (CUSH) 80 jaar jong…
Het feest is geweest...

feest HilversumMet grote vreugde kijken wij terug op een prachtig jubileum, waar we vooral dankbaar zijn voor al diegenen die voor en achter de schermen dit feest hebben mogelijk gemaakt. Het was ook heel fijn om uit diverse richtingen van ons land als in een soort reünie in grote saamhorigheid te voelen wat een akasha is. Het is een uiting van het leven vieren, zoals dat tijdens diensten en bijeenkomsten altijd voelbaar is. Het soefisme helpt ons hier steeds bewust van te zijn om binnen en vooral buiten onze kringen het leven te omarmen, ook al gaat dit niet altijd even gemakkelijk.

Hannah Arendt zegt het zo mooi: "Het unieke van de mens is het vermogen om telkens weer opnieuw te beginnen. Elke keer als een mens een nieuwe weg inslaat of initiatief neemt wordt zij opnieuw geboren. Dit vermogen bepaalt de menselijke vrijheid: wij kunnen altijd, hoe erg het ook tegenzit, het roer omgooien."

Dit getuigt dat we voortkomen en mogen leven vanuit  enorme levenskracht. Een kracht die in mensen zit.  Daardoor voel je het vertrouwen dat je het leven kunt leven met alles wat er op je pad komt.

Dit is de brug die ik wil maken naar het volgende artikel:

Verslag van Festival van vertrouwen - zaterdag 7 okt '17

Festival vertrouwen kleinFestival vertrouwen2 kleinTegenover wantrouwen staat vertrouwen. Dit lijkt een evenwichtige balans, als u er zo naar kijkt. Helaas is het vertrouwen in de samenleving soms helemaal weg. Dan gaat het over grote gebeurtenissen waar wij, als individu op het eerste gezicht weinig aan kunnen doen. Er zou dan een soort gelatenheid kunnen ontstaan. Dat is zeker te begrijpen als je zelf in een nare situatie beland bent.Maar heel vaak blijkt als je terug kijkt er een gevoel van zelfvertrouwen te komen, als je er weer doorheen bent gegaan en in rustiger vaarwater terecht bent gekomen. Besef dat dit zelfvertrouwen de basis is geweest in het grotere vertrouwen in de mensen om je heen.

Met dit Festival van Vertrouwen wilden we het ‘Vertrouwen in elkaar’ uitdragen en laten zien dat het mogelijk is om thuis, op het werk, in de buurt overal meer lichtheid in ons bestaan te brengen. Sprekers uit verschillende achtergronden hebben ons in bevlogen presentaties meegenomen in hun kijk op dit onderwerp.Eén van hen was Michaël Schouwenaar die namens Soeficentrum Hilversum sprak. Hij had het over onze houding tot wantrouwen, tot onvrede. Soefisme is gericht op leven vanuit het hart. Met een positieve houding ben je beter in staat om geluk zelf te maken; wij creëren zelf ons geluk of ongeluk.Vanuit zelfvertrouwen komt het besef dat we één zijn en met elkaar verbonden. Laten we bijdragen aan een wereld van Liefde, Harmonie en Schoonheid.

Naast Michaël spraken burgemeester Broertjes van Hilversum, Anne de Jong, Boris van der Ham en Philine den Bak vanuit hun visie over vertrouwen.

De voorbereidingsgroep wordt breed gedragen door: De Vrijzinnigen, De Rozenkruizers, Het Apostolisch Genootschap, Het Humanistisch Verbond en het Centrum Universeel Soefisme Hilversum.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Onder het kopje: Geschiedenis van centrum Hilversum is een tekst toegevoegd. Onlangs heeft Myra van Leer haar herinneringen opgeschreven aan centrumleidster Ramana Klaassen.

'De Godsvonk hebben we allemaal in ons' - artikel over soefisme en Hilversums Soeficentrum in de Gooi- en Eemlander 15 juni 2016  - download hier

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wanneer de zon omwolkt is,
bereikt het licht de aarde niet;
evenzo is het met de ziel,
die goddelijk is en vervuld van licht.
Wanneer ze in dichte wolken gehuld is,
ontvangt de mens het licht niet,
dat in de ziel zelf is.
Inayat Khan

 

Als wij in staat zijn mee te voelen,
met een twijgje in dit ene leven,
Dan zijn wij in aanraking met
alle vertakkingen van het Heelal.
Inayat Khan