header

Pagina overzicht

Soefi Centrum Friesland

logo

 

Soefi Centrum Friesland is een eigen stichting in Nederland, gelieerd aan verschillende nationale en Internationale Soefi organisaties die voortgekomen zijn uit de boodschap van soefimysticus Hazrat Inayat Khan. (lwikipedia).

Teksten rondom een thema vanuit de verschillende tradities leveren op hun eigen wijze een bijdrage. Vanuit het Hindoeïsme, Boeddhisme, Zoroastrisme, Jodendom, Christendom, Islam en het soefisme zijn er bijdragen om Het licht van de Waarheid met elkaar te verbinden.

 

Op zondag 2 april 2017

Formele Eredienst

 spreker Kadir Troelstra

(onderwerp en teksten volgen nog)

iedereen is welkom

om 11.00 uur

 

*************************************

 

Op 13 september 2016 bereikte ons het nieuws dat op 12 september is overleden

Pir-o-Murshid Hidayat Khan.

Als zoon van Inayat Khan gaf hij gedurende vele jaren leiding aan de Soefibeweging. De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring plaats gevonden.

Tijdens onze bijeenkomst op 2 oktober zijn we stil geweest bij zijn overlijden.

 

****************************

 

Alle diensten worden gehouden in de Vrijmetselaarsloge,

Bij de Put 15,

8911 GE Leeuwarden

soefis_panorama2

 

Na iedere dienst is er een gezellig samenzijn, een boekentafel,
kennismaken met koffie en thee; iedereen is welkom.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

universeelsoefisme@gmail.com