header

Pagina overzicht

Soefi Centrum Deventer

Centrumleider: 
Willem Sikander van der Vliet
willemvandervliet@gmail.com (tel. 0313 231 353)

Secretaris: 
Michaela Shakti van der Vliet - Hollmannová
michaelahollmannova@gmail.com 

Het 'SoefiCentrumDeventer' is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland,
een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging.
Ons centrum is een van oudste Soefi-centra van Nederland. De familie van prof. Karimbakhsh Witteveen, oudminister en jaren lang hoofd van de Soefibeweging Nederland is uit Deventer afkomstig en heeft een belangrijke binding met Deventer. De vader van Karimbaksh Witteveen heeft samen met prof. dr. G.S. Bos in 1946 het nog steeds zeer florerende ingenieursbureau ”Witteveen+Bos International” opgericht, met als eerste project de Prins Bernhardsluis. Beide ouders van Karimbakhsh Witteveen hebben veel bijgedragen aan de bloei van het Soefi-centrum Deventer.

Informatie over de activiteiten van alle nederlandse soeficentra vind u op www.soefikalender.nl

 

Wilt u (geheel vrijblijvend) kennismaken met ons centrum?

m centrum deventer

Dat kan. 

U bent altijd van harte welkom in de vieringen 
(universele of informele erediensten)
en op de openbare donderdag-avonden. 

U kunt altijd iemand, die geïnteresserd is, meenemen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt telefonisch contact opnemen
met Sikander.V
oor overige informatie gelieve mailen naar Shakti.

Vrijmetselaarsloge Deventer, 
het gebouw, waar onze activiteiten plaats vinden.

Informatie over lid worden van de Soefi Beweging Nederland
vind je hier.

Download de nieuwsbrief van Januari 2018
Download de nieuwsbrief van Februari 2018

 

De eerstvolgende Universele Eredienst:
zondag 15 april 2018, een informele dienst (in een kring)
spreker: Ganesh van der Veer

onderwerp: ‘Geduld en Vertrouwen’

'Het vergt geduld, offers en teleurstellingen, voordat je het punt bereikt, 
dat je de vreugde die van binnen komt tot werkelijkheid maakt'.

'Geduld is een boom, waarvan de wortels bitter zijn,
maar de vruchten zoet’. (H. I. Khan)


                                                                                                                             

De volgende Openbare Avond: 26 april om 20.00 uur

Onderwerp: 'Kunst van de persoonlijkheid' door Sakya van Male

In essentie zijn we allemaal Licht, Liefde, Leven. Maar daar zijn we ons lang niet altijd van bewust.
Hoe kunnen we ons ontvouwen tot hoe we bedoeld zijn en dat in de wereld uitstralen?
Dat proces noemt Inayat Khan de kunst van de persoonlijkheid.
Dit thema gaan we op allerlei manieren samen onderzoeken.
Daarbij nemen we de verschillende aspecten van het karakter in beschouwing,
zoals wilskracht, zelfbeheersing, ijdelheid, zelfrespect, pessimisme en optimisme, dankbaarheid,
het gevoel voor rechtvaardigheid, verfijning en edelmoedigheid.
Ook het persoonlijk magnetisme is een belangrijk aspect; onze manier van bewegen en praten,
het vermogen zich uit te drukken, scherpzinnighjeid spreekt onze omgeving aan.
Magnetisme van het liefhebbend hart opent de harten van de anderen.
Het hoogste aspect is het magnetisme van de Ziel, die de grenzen van het persoonlijke
overstijgt en straalt haar energie uit door het hele Universum.
De sfeer, die een ontwaakte Ziel schept kan ononderbroken en onaangetast voortleven door eeuwen heen…
( H. I. Khan, uit Soefi leringen )