header

Pagina overzicht

 

Soeficentrum Breda

 

Waarheid is het licht, dat het hele leven verlicht.

Hazrat Inayat Khan 

 

 

Universele Eredienst

 

Elke derde zondag van de maand om 11.00 (uitgezonderd juli en augustus) bent u welkom om de Universele Eredienst bij te wonen in de Waalse Kerk, Catharinastraat 83, Breda (soms zal er een Informele dienst zijn). Na de dienst is er gelegenheid om nog even na te praten met een kopje koffie, boeken over universeel soefisme in te zien op de boekentafel en informatie over het soefisme en de activiteiten van het centrum te verkrijgen.

 

 

Alle godsdiensten kunnen volgens de Soefi wegen zijn om tot God te komen. Ieder kiest zijn weg die het beste bij hem of haar past. Daarom wordt in de Universele Eredienst voor elke godsdienst een kaars ontstoken als symbool voor het licht dat deze godsdienst aan de wereld brengt. Zo ook de kaars voor allen die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden.

Ook wordt in die Universele Eredienst gelezen uit de heilige boeken van zes grote godsdiensten, waarna een toespraak over het betreffende onderwerp volgt. De dienst wordt omlijst met muziek, stilte en gebed.