De Soefi-gedachte online

Links naar Soefi Sites

Het graf van Inayat Khan

Welkom

Veel mensen verlangen naar geestelijke groei en vrijheid. Het universeel soefisme is een spirituele levenshouding die ons kan helpen vrijer te staan tegenover onze beperkingen en ons ware wezen te ontdekken. Deze eigentijdse vorm van soefisme is universeel omdat het de mystieke kern van alle wereldreligies eert als inspiratiebron. Het is religie, filosofie, psychologie en méér dan dat: voedsel voor de ziel. Meld je hier aan voor onze Nieuwsbrief die vier maal per jaar (herfst, winter, voorjaar en zomer) wordt toegezonden met de belangrijkste activiteiten en nieuwtjes.

 

 

De muziek van Hidayat Inayat-Khan

Hidayat Inayat-Khan, geboren in Londen op 6 augustus 1917, is componist, dirigent en co- Algemeen Vertegenwoordiger van de Internationale Soefi Beweging. Zijn website, die vernieuwd is, is bijzonder de moeite waard. Het is mogelijk zijn muziek gratis te downloaden. Klik hier.

Samenleven

“Goede daden gaan geen van alle ooit verloren. Zelfs als iemand onze liefde, vriendelijkheid en genade onwaardig blijkt te zijn, hoef je niet teleurgesteld te zijn. Als we beseffen dat alle leven één is, zien we dat we aan dát leven onze liefde, vriendelijkheid en genade schenken.”

Wie beseft dat alle manifestaties één leven vormen ervaart dat we zonder het geluk van onze medemensen zelf niet gelukkig kunnen zijn. Ook de slechte dingen die we anderen aandoen zullen op onszelf terugslaan. Op weg naar dat bewustzijn onderscheidt Inayat Khan drie stadia.

Lees meer...

Eenzaamheid

Er was een Week van de Eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat vrijwel net zoveel jongeren als ouderen zich eenzaam voelen. Van de ondervraagde jongeren onder de 24 jaar blijkt 33% zich eenzaam te voelen en van de volwassen geeft 32% aan zich eenzaam te voelen. Eén op de drie Nederlanders is dus eenzaam! Bij jongeren speelt vooral verlegenheid en een negatief zelfbeeld een rol en bij ouderen het verhuizen of wegvallen van naasten/familie en vrienden. Interessant is de relatie tussen eenzaamheid en internettoepassingen.

Lees meer...

 

Vertrouwen

Er zijn drie manieren waarop mensen vertrouwen. De eerste is om een ander niet te vertrouwen totdat deze bewijst dat hij te vertrouwen is. Diegenen zullen op deze wijze geen voldoening vinden, want ze zullen ermee doorgaan en als een spion met gerichte blik de andere persoon blijven testen en uitproberen. Daardoor zien ze alleen de imperfectie in de ander, en zullen ze nooit in staat zijn om boven hun gelimiteerde blik uit te stijgen en de schoonheid van perfectie in de andere mens te zien.

Lees meer...

Inspiratie Zondag 30 november 2014.

In een serie 'christelijke mystici en meditatie' organiseert stichting Murad Hassil in haar tempel op zondag 30 november een inspiratiedag: 'Het Geestelijk Hooglied' van Johannes van het Kruis, door Nico Tydeman.

Nico Tydeman brengt ons aan de hand van het gedicht 'Het Geestelijk Hooglied' op het spoor van de mystieke weg van een van zijn belangrijkste voorgangers: Johannes van het Kruis (1542 – 1591), een van de grootste mystieke theologen. De gedichten van Johannes van het Kruis behoren tot de wereldliteratuur. Tydeman is van jongs af aan gefascineerd door mystiek. Hij studeerde theologie in Nijmegen en legde de kloostergelofte af. Rond zijn dertigste verliet hij de kerk, het gezag van het instituut en vooral het gebrek aan contemplatie en mystiek stond hem niet aan. Tydeman is sinds enkele decennia een van de bekendste zenleraren van  Nederland, en hij  schreef meerdere boeken. Meer info en het programma klik op lees meer.

Lees meer...

Het mystieke hart

Hazrat Inayat Khan

Als iemand vraagt: ‘Wat is het hart? Waar is het hart?’, dan is het antwoord gewoonlijk dat het hart in de borst zit. Dat is waar; er zit een plek in de borst van de mens die zo gevoelig is dat hij altijd beschouwd wordt als het hart. Wanneer iemand grote vreugde ervaart in dat centrum voelt hij iets oplichten en door het oplichten van dat centrum lijkt het alsof zijn hele wezen verlicht is. Hij voelt zich alsof hij vliegt. Ook wanneer depressie of wanhoop hem in zijn leven bezoeken, hebben zij effect op datzelfde centrum. Iemand voelt zijn adem stokken in zijn keel en zijn adem voelt zwaar en beladen. 

 

Lees meer...

Stilte meditatie in Den Haag


In het Haagse soeficentrum zal vanaf september 2014 maandelijks een meditatie-middag worden gehouden: “Ingaan tot het hart dat luistert”. Het is een eenvoudige klankmeditatie en in stilte zitten met concentratie op de ademhaling onder leiding van Alex Terluin. Op zondag na de dienst van 13.00 tot 14.00 uur, op 21 september, 16 november, 14 december. Inlichtingen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We leven in een rumoerige wereld. Al dat rumoer kan aanleiding zijn tot eindeloze reeksen gedachten. Deze onrust versluiert het stille leven, dat met ons aanwezig is. Ieder geluid en iedere gedachte daarover kunnen een afleiding zijn, maar ook een ingang tot het ervaren van stilte. Zo kun je leren het dagelijkse leven tegemoet te treden met een belangstellend hart dat innig en liefdevol waarneemt wat er leeft in jou, in de ander, en in de gebeurtenissen waarbij je betrokken bent. Adres: Anna Paulownastraat 78, Den Haag (naast het Vredespaleis)

Lees meer...

Soefidag over Rechtvaardigheid

Op 15 november 2014 wordt er een soefidag gehouden in Murad Hassil. Het thema is Rechtvaardigheid. De Soefimysticus Hazrat Inayat Khan zegt hier over" " Hoe groter uw liefde, hoe groter uw ethiek. Als wij gedwongen worden tot deugdzaamheid, volgens een bepaald beginsel, een bepaald voorschrift, bepaalde wetten en regels, dan is er geen werkelijke deugd. Die moet uit het diepst van je hart komen; ons eigen hart moet ons de ware moraal leren. Zo laat de mysticus zedelijk gedrag over aan het dieper worden van de eigenschappen van het hart ... Er bestaat geen grotere zedenleraar dan de liefde zelf, want de eerste les die men van liefde leert is: niet ik besta, maar gij." Voor meer info en het programma klik op "LEES MEER".

Attachments:
Download this file (flyer Soefidag 15-11-14 drukker.pdf)Flyer Soefidag[ ]723 Kb

Lees meer...

De toekomstige wereldgodsdienst

Hazrat Inayat Khan

Over dit onderwerp bestaan er veel voorspellingen en soorten van geloof, maar in deze lezing wil ik geen voorspelling doen. Ik wil alleen uitleggen wat religie betekent. De huidige en toekomstige religies of de religies uit het verleden hebben slechts betekenis voor mensen die de Waarheid, die één en ondeelbaar is, in stukken willen verdelen. Maar in feite is alles wat er nu is, gelijk aan hoe het vroeger was en zal alles wat nu is, zo blijven.

Werd deze gedachte ook niet verkondigd door Jezus Christus, die zei: “Ik ben niet gekomen om een nieuwe wet te brengen. Ik ben gekomen om de wet te vervullen”? Als Jezus Christus dit zei, wie kan er verder dan nog komen om te zeggen: “Ik geef u een nieuwe godsdienst?” Er kan geen nieuwe godsdienst zijn. Je zou evengoed kunnen zeggen: “Ik wil u een nieuwe wijsheid leren.” Er kan geen nieuwe wijsheid zijn. Wijsheid is altijd dezelfde, zij was, is, en zal altijd zijn.

Lees meer...

Vrijheid, vreugde en vrede

“Soefisme is religie als je er religie van wilt leren, filosofie als je er wijsheid van wilt leren, en mystiek als je erdoor geleid wilt worden bij het
ontvouwen van de ziel. En het is meer dan deze dingen. Het is het licht, het leven dat voedsel is voor elke ziel en een sterfelijk wezen tot onsterfelijkheid opheft. Het is de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid.”

Dit hield Inayat Khan zijn gehoor voor, op vragen naar zijn boodschap. Hij noemde het een boodschap van alle tijden. De wortels ervan gaan terug tot in het oude Egypte. Al verschilden de methoden van de esoterische scholen die daar ontstonden, het zoeken naar vrede en volmaaktheid stond altijd centraal.

Lees meer...