Soefi Beweging Nederland

Pagina overzicht

 

Nieuwjaars editie

 

Beste Soefi broeders en zusters,

 

Nog een paar weken en dan is het alweer het nieuwe jaar. Een jaar waar nieuwe uitzichten aan ons getoond worden en we wellicht nieuwe paden betreden Elke dag ben ik blij dat de Soefi boodschap als een warm licht mijn levenspad verlicht en ik het geluk heb zoveel mooie zielen te ontmoeten waarmee ik de warmte en het Licht kan delen. Maar ook gedachtes over de nieuwe tijd; wat kunnen wij doen om de wereld mooi en liefdevol te maken en liefde en schoonheid als hoofdthema’s te laten klinken, overal, zodat alle harten geraakt worden en het als een warm vuur verspreidt en het kwade in de wereld laat veranderen in schoonheid. Laten we onze krachten bundelen en met elkaar zo de tijd tegemoet treden, met liefde, harmonie en schoonheid in ons vaandel.

 

Uw coördinator Saraswati 

 

“Is dit niet de tijd dat weldenkende zielen hun ogen moeten openen uit hun slaap en zich moeten wijden aan de inspanning van wat ze maar voor goeds kunnen doen voor de mensheid om de toestand van de wereld te verbeteren en, terwijl iedereen alleen maar denkt aan zijn eigen belang, te denken aan het belang van allen?  

Het soefisme brengt aan de wereld de boodschap van eenheid, van vereniging in het vaderschap van God boven alle verschil en onderscheid. Het voornaamste doel van de soefi is om een vriendschappelijk begrip tot stand te brengen tussen mensen van verschillende volkeren en rassen, om mensen van verschillende religies nader tot elkaar te brengen in één onderling begrijpen, het begrijpen van de waarheid. Er kunnen geen twee religies zijn, er is altijd maar één religie, en er kan geen nieuwe zijn, zoals Salomo zei dat er niets nieuws is onder de zon. Telkens als de boodschap van liefde en wijsheid wordt gegeven is het geen nieuwe religie, het is een doen herleven van de religie die zij volgen. Het soefisme brengt daarom geen nieuwe religie, het brengt dat leven en licht die noodzakelijk zijn om die religie die altijd heeft bestaan tot nieuw leven te wekken. “ Hazrat Inayat Khan.

Abdul-Rahman Jami:                               

“ Door de wetenschap der Goddelijke Wet en zijn zuilen leerde ik de reden achter elk gebod. Door de studie der Tradities werd ik vertrouwd met de wegen van de Profeet en de werkwijzen van zijn gezellen. Echter, deze exoterische wetenschappen waren niet genoeg: mijn dorst was niet verzadigd met deze wetenschappen, dus besloot ik toe te passen wat ik had geleerd. Ik sloot me aan bij de gelederen van de Soefi’s, zuiver van hart. Zij studeren om te worden".
 
Ashura - De tiende dag
Ashura is de tiende dag van de eerste maand van het islamitisch jaar (10 muharan). Op deze dag wordt pas echt nieuwjaar gevierd. Ashura is een dag van tegenstellingen, er heerst blijdschap om de dingen die moeten komen en verdriet om de dingen die voorbij zijn gegaan. Het wordt volgens de islam aanbevolen om een dag te vasten. Het is toch ook een gezellige dag, want veel mensen zoeken elkaars gezelschap op. Niet alleen in huis, maar ook op straat.
Op de ochtend van Ashura kun je beter niet op straat vertonen. Je riskeert namelijk een nat pak doordat iemand een emmer koud water over je heen kiept, of je met een waterspuit probeert te raken. Want op Ashura moet iedereen een bad nemen. Uit alle kranen van de hele wereld stroomt dan water uit de heilige bron de Zamzam bij Mekka.
 
 

Zaterdag 10 januari om 11.00 uur is er een Universele Eredienst in het Soefi centrum Den Bosch. Het thema is “Op zoek naar evenwicht” en de lezing zal worden gehouden door Saraswati de Vries. Er zal tevens life harp muziek zijn.

 

 

Gayan,Vadan, Nirtan

Het geheim van het leven is evenwicht, en het ontbreken van dit evenwicht betekent vernietiging van het leven.

Evenwicht is de grondtoon van geestelijke bereiking.

De mysticus wacht niet tot het hiernamaals; hij doet nú wat hij kan om voortgang te maken.

In het zoeken naar waarheid wordt onwetendheid uitgeroeid.

De juiste levenshouding is het evenwicht bewaren tussen rechtvaardigheid en vriendelijkheid.

Evenwicht is de essentie van de bootschap van Nu. 

https://www.youtube.com/watch?v=nGDZjW2jeRM

Een mooi filmpje over balans.