header

Pagina overzicht

 

Soefi Centrum Zwolle

Soefi Centrum Zwolle is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland, een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging.


Zondag 23 december a.s. oganiseert het Soefi Centrum in Zwolle een

 

Soefi Kerstdienst & Lichtceremonie

 

In deze dienst worden kaarsen aangestoken voor alle grote wereldgodsdiensten en voor allen die het Licht van de Waarheid hebben hooggehouden. Er worden teksten gelezen uit de heilige boeken van de gehele wereld.

Aansluitend vindt een lichtceremonie plaats waarbij kaarsjes, die het goddelijk Licht symboliseren dat in elk wezen straalt, aan een ieder zullen worden uitgereikt.Ook zal er een muzikale afstemming zijn met klankschalen.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn

Aanvang 11.00 uur in de Bloemendalstraat 11 te Zwolle