header

Peace Pledge Project

                                                                                                           

Beste Soefi belangstellende,

Graag nodigen wij u namens de Universal Sufi Council uit om deel uit te maken van een bijzondere internationale week die van 12 tot 14 september plaatsvindt in ondermeer het Internationale Vredespaleis in Den Haag. Een week waarin vanuit de hele wereld  spirituele leiders en leiders uit het bedrijfsleven bijeenkomen die met elkaar delen dat ze de waarde van het hart en het tonen van compassie, willen verbinden met hun dagelijkse werk.

Het programma in september is onderdeel van het Peace Pledge Project dat in februari van dit jaar is gestart in India en heeft geleid tot het Peace Pledge Document; een kompas voor een vreedzame wereld (www.peacepledgeproject.org).

Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om met behulp van Nederlandse waterexperts bij te dragen aan de toegang tot schoon drinkwater in diverse dichtbevolkte gebieden rondom Heilige Bronnen, in New Delhi, Ajmer en Risikesh (de Ganges); hiermee sluiten we aan bij de nieuwste inzichten om op een  ‘faith-community-based’ manier draagvlak te vinden bij de lokale bevolking én hun leiders.

De ontmoeting in september staat in het teken van de vriendschap tussen India en Nederland en de viering van 70 jaar diplomatieke betrekkingen tussen onze beide landen. De thema’s water, educatie en het belang van compassie en vriendelijkheid in ons dagelijkse werk, zullen centraal staan.

Op 13 september vindt het ‘public event’ plaats in het Internationaal Vredespaleis; een Multi stakeholders conferentie met muziek, dialoog en sprekers als Boyan Slat (Ocean Clean-Up), de Indiase ambassadeur Mr Venu Rajamony, De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en wisdomkeeper Angaangaq uit Groenland. (zie bijgevoegd programma Peace Pledge Project)

Voorafgaand aan dit symposium is er een besloten programma met een beperkt aantal plaatsen dat grotendeels plaats vindt in en rond de Soefitempel in Katwijk. Hier zal het Peace Pledge Project verder verdiept worden en wordt in werksessies nader onderzocht hoe ‘compassie’ kan worden vertaald naar de noden van vandaag, zoals de behoefte aan schoon water. Zowel voor het besloten deel als het symposium in het Vredespaleis vragen wij, als tegemoetkoming in de kosten, een kleine bijdrage van iedere deelnemer:

  • Besloten programma,1 dag & 2 dagdelen, inclusief 2x lunch en 1x diner      € 125
  • Public Event, op 13 september                                                                 €  99
  • Besloten programma én Public Event                                                        € 198 

Als u bij het symposium en/of het besloten deel van het programma aanwezig wilt zijn (zie ook het bijgesloten programma)  meldt u dan snel aan via deze link eventbrite.

Hartelijke groet, namens de Universal Sufi Council,

Professor Dr H.J. Witteveen, Jonathan Granoff, Pir Shabda Kahn en Brigitte van Baren

                                                            

*De Sufi Council bestaat uit spirituele leiders uit verschillende religies met als uitgangspunt dat iedere religie ten diepste uit dezelfde bron put. Dr. Johannes Witteveen, oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds, is de initiator. Hij is ervan overtuigd dat juist nú de waarde van spirituele kennis, liefdevolle vriendelijkheid en mededogen, zonder onderscheid in etniciteit, geslacht, natie of religie, van cruciaal belang is.