header

Tempel

Open Soefidagen, aanmelden
voor de 15de! 19/20/21 mei 2017

LEEF JE DROOM

 

LEEF JE DROOM

 Gaarne aanmelden voor 15 Mei

"Geestelijk iets bereiken wil zeggen jezelf afstemmen op een hogere toon"
Hazrat Inayat Khan, Gayan

 

Zelfverwezenlijking is één van de kernthema's in het Soefisme. Het leven wordt gezien als één grote symfonie, waar ieder van ons een toon in mag laten horen. Wat is onze natuurlijke toon? Wat is ons diepste ideaal? Tijdens deze Soefidagen worden we uitgenodigd om de verstilde weg naar binnen te gaan, teneinde daar met onze diepste droom in contact te komen. Tevens zoeken we naar manieren om die droom tot werkelijkheid te maken.

 

Programma:

Vrijdag 19 mei

9.30       Ontvangst met koffie/thee in het Wakilhuis

10.00     Opening en uiteenzetting over het universeel soefisme

              Meditatie en ademhalingsoefening

11.15     Pauze

11.45     Lezing rond het thema Leef je droom gevolgd door gedachtewisseling

13.00     Warme lunch

14.00     Zingen

14.30     Lezen uit een van de teksten van Hazrat Inayat Khan

15.30     Pauze

16.00     Meditatief dansen

18.00     Broodmaaltijd

20.00     Musical tuning

Zaterdag 20 mei

9.30       Ontvangst met koffie/thee in het Wakilhuis

10.00     Opening en korte toelichting (voor diegene die de vorige dag niet aanwezig kon zijn)

10.30     Concentratieoefening

11.15     Pauze

11.45     Verdere verdieping van het thema “Leef je droom” met awakening of the body

13.00     Warme lunch

14.00     Zingen

15.00     Verdieping een kleinere groepen

16.00     Pauze

16.30     Toelichting op de verschillende soefi-activiteiten

18.00     Broodmaaltijd

20.00     Film Bab’Aziz

Zondag 21 mei

11.00 Universele Eredienst met eveneens als thema Leef je droom.

U kunt zich inschrijven voor deze dagen via Soefibeweging.nederland@gmail.com of via 06- 47854163. De kosten voor 1 dag bedragen € 40,00, voor 2 dagen € 70,00. Dit is inclusief koffie en thee, warme lunch en broodmaaltijd. U hoeft zich alleen in te schrijven voor vrijdag en zaterdag. De universele eredienst is voor iedereen toegankelijk. Betaling kan geschieden op bankrekeningnummer NL71 INGB 0000 7775 55 t.n.v. Stichting Soefi Beweging Nederland o.v.v. soefidagen 19 en/of 20 mei 2017